We moeten Mohammed ontmaskeren

De wereld is gevaarlijker geworden door het geweld en de onverdraagzaamheid van Mohammed en zijn volgelingen. We hoeven alleen maar door de eeuwen heen te kijken om het oneindige bloedvergieten en de angst en onderdrukking te zien die de islam de wereld heeft gebracht! Deze religie is inderdaad van de vijand van de schepper. We hoeven alleen maar te leren hoe de aanvang van de islam tot stand kwam …

Wie wil weten waarom de islam levensgevaarlijk is, moet niet alleen  de koran lezen, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed, aan wiens brein de koran en islam ontsproten is.

De koran is niet zomaar een boek. Moslims geloven dat Allah het zelf geschreven heeft en dat het aan Mohammed werd gedicteerd uit de oorspronkelijke versie van het boek Umm al-Kitab, die in de hemel op tafel ligt. Daarom valt er niet te redetwisten over de inhoud ervan. Wie kan het tenslotte oneens zijn met hetgeen Allah geschreven heeft.

Daarmee valt veel mohammedaans gedrag te verklaren, van de gewelddadige jihad tot haatgedrag tegen joden, christenen, afvalligen en andere niet-moslims. Wat wij in het Westen abnormaal vinden, is voor de islam heel gewoon.

Een tweede onoverkomelijk probleem met de islam is de persoon Mohammed. Hij is niet zomaar iemand. Hij wordt gezien als de perfecte mens.
Om tot de islam toe te treden dien je de shahada [geloofsgetuigenis] uit te spreken. Met het uitspreken van de shahada, getuig je dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. De koran stelt dat Mohammeds leven dient te worden nagevolgd. Met elke dag ernstige misdaden tot gevolg.

Er is volop analyse gepleegd op de geestelijke gesteldheid van Mohammed. Ondanks de nodige onderzoeken wordt er zelden over gesproken en gediscussieerd. Er heerst een taboe op het bespreken van de ware aard van de man die voor anderhalf miljard moslims wereldwijd als heilige profeet en voorbeeld wordt beschouwd. Dat taboe moet in het westen worden doorbroken, ook hier in Nederland.

Ali Sina, een Iraanse ex-moslim die de organisatie van islam-afvalligen ‘Faith for Freedom‘ heeft opgericht stelt in zijn laatste PDF boek dat Mohammed
een narcist,
een pedofiel,
een massamoordenaar,
een terrorist,
een vrouwenhater,
een seksueel geobsedeerde,
een sekteleider,
een krankzinnige,
een verkrachter,
een folteraar,
een sluipmoordenaar,
en een rover was.

Sina looft 50.000 dollar uit voor wie het tegendeel kan bewijzen. Dit aanbod bestaat al sinds 2001 maar nog niemand heeft de beloning opgeëist. Geen wonder, want de feiten zijn gebaseerd op islamitische teksten zoals uit de hadith, en gebaseerd op getuigenissen van tijdgenoten uit Mohammeds leven. En nog eens 50.000 dollar wordt belooft voor wie kan bewijzen dat Allah de schepper is van hemel en aarde.

De historische Mohammed was de wrede leider van een roversbende uit Medina die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten afgehakt, ogen uitgestoken, hele stammen uitgeroeid.
Een bescheiden voorbeeld: het uitroeien van de joodse Kurayza-stam in Medina in 627. Een van de hoofdafhakkers was deze Mohammed. De vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht.
Wanneer we vandaag geconfronteerd worden met de waanzin van islamitische terroristen, is het niet moeilijk te achterhalen waar die waanzin vandaan komt.

17 jaar geleden – oktober 2004 – raakte ik mijn vrijheid kwijt vanwege islamkritiek. BoschFawstin maakte een cartoon. [ Geert Wilders ]

Onlangs werd in Wenen de vrouwenrechtenactiviste Elisabeth Sabaditsch-Wolff veroordeeld tot een boete omdat ze een godsdienst had beledigd door Mohammed een pedofiel te noemen. Het is echter de waarheid. Aisha zegt letterlijk: “De profeet is met mij getrouwd toen ik zes jaar oud was, en hij had gemeenschap met
mij toen ik negen was.”

Volgens de geschiedschrijver Theophanes (752-817) was Mohammed een epilepticus. Epileptische aanvallen gaan soms gepaard met hallucinaties, zweten op het voorhoofd met het schuim op de lippen, precies de symptomen die zich bij Mohammed tijdens zijn visioenen voordeden.

De Vlaamse psycholoog dr. Herman Somers concludeert in “De andere Mohammed” (1992) dat de “profeet” vanaf zijn veertigste begon te lijden aan acromegalie, een groeistoornis veroorzaakt door een gezwel in de hypofyse, een klein orgaan dat zich net onder de hersenen bevindt. Als de tumor in de hypofyse overdruk in de hersenen veroorzaakt, gaan mensen dingen zien en horen die er niet zijn.
Somers’ psychopathologische diagnose van Mohammed is: organische hallucinatorische met paranoïde kenmerken.

De Duitse medische historicus Armin Geus spreekt van een paranoïde hallucinatorische schizofrenie. Een gelijkaardige analyse is te vinden in het boek “The Medical Case of Muhammed” van de arts Dede Korkut.

Dr. Masud Ansari noemt Mohammed in zijn boek ‘Psychology of Mohammed: Inside the Brain of A Prophet’ “de perfecte verpersoonlijking van een psychopaat aan de macht.” Mohammed had een gestoorde paranoïde persoonlijkheid met een minderwaardigheidscomplex en megalomane neigingen. Wanneer hij vervolgens op zijn veertigste visioenen krijgt die hem doen geloven dat hij een kosmische boodschap heeft, is het hek van de dam.

De waarheid is niet altijd prettig noch politiek correct. Maar op basis van genoemde onderzoeken kan worden beargumenteerd dat de islamitische geloofsbelijdenis anderhalf miljard mensen ter wereld, waaronder één miljoen in Nederland, de plicht oplegt Mohammed als voorbeeld te nemen. Er is geen weg terug voor wie eenmaal moslim is.
Want al stelt artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van Mens dat een ieder het recht heeft “om van godsdienst of overtuiging te veranderen,” de islam stelt op uittreding de doodstraf. Wie kritiek uit op de islam en Mohammed zoals ikzelf – loopt groot gevaar.

En wie wil ontsnappen aan de greep van de islam en Mohammed kan dat met de dood bekopen. We mogen dit niet langer accepteren.
Een publieke discussie over de ware aard en karakter van Mohammed kan inzicht en steun geven aan moslims wereldwijd, om de islam te verlaten.

Afvalligen zijn helden en verdienen meer dan ooit de steun van alle vrijheidslievende mensen ter wereld. Partijpolitieke overwegingen mogen daarbij geen enkele rol spelen. Het wordt tijd dat wij deze mensen helpen door Mohammed te ontmaskeren.

Geert Wilders
Voorzitter Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid
HP/De Tijd, 1 april 2011, pp.13-15