De Koran versus Mein Kamph

Een nadere beschouwing van de feiten laat zien dat de islam (niet ‘islamisme’) en het nazisme twee verwante ideologieën zijn met veel overeenkomsten.

Laten we beginnen met titels.

‘Kampf’ in de nazi-context en ‘Jihad’ in de islam-context zijn bijna identiek, beide betekenen ‘strijd’. Dat verklaart op zich al een groot deel waarom ‘Mein Kampf’ in de islamitische wereld zo’n bestseller was, ook in een land als Turkije. Maar de overeenkomsten tussen de Koran en Mein Kampf gaan verder:

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – zegt dat het Duitse ras superieur is en dat Duitsland voorbestemd is om de wereld te regeren en alle andere rassen en naties te domineren.

De Koran – zegt dat moslims de beste van alle mensen zijn en dat de islam door God is opgedragen om de wereld te regeren en alle andere rassen, religies en naties te domineren.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – zegt dat de Duitse staat controle heeft over elk aspect van het leven. Zegt dat alle individuen zich aan de staat moeten onderwerpen.

De Koran – zegt dat de islam en de sharia de controle moeten hebben over elk aspect van het leven. Zegt dat alle individuen zich aan de islam moeten onderwerpen….

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – Zegt dat Duitsers de plicht hebben om hun door God aangewezen plaats in de wereld op te eisen met alle middelen die nodig zijn. Stelt loyaliteit aan de Volk (als ras) boven alle andere ethische overwegingen.

De Koran – zegt dat moslims de plicht hebben om de jihad te voeren en de islamitische heerschappij over de wereld (Dar Islam en Dar Harb) op alle mogelijke manieren te bevorderen. En loyaliteit aan moslimbroeders (Umma) en de islam boven alle andere ethische overwegingen te stellen.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – zegt dat mannen superieur zijn aan vrouwen en dat de plaats van vrouwen beperkt moet blijven tot voortplanting, de keuken en het huis.

De Koran – zegt dat mannen superieur zijn aan vrouwen en dat de plaats van vrouwen beperkt moet blijven tot voortplanting, de keuken en het huis. (Toegegeven, de koran gaat nogal wat verder dan Mein Kampf over dit onderwerp).

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – zegt dat homoseksuelen hun ras verraden, en ter dood veroordeeld moeten worden. (Velen werden inderdaad vermoord in concentratiekampen).

De Koran – zegt dat homoseksuelen verderf zaaien op aarde en daarom de doodstraf verdienen.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – zegt dat bij overwonnen volkeren en naties hun bezittingen van rechtswege aan Duitsers toebehoren en dat het recht op leven van onderworpen volkeren afhankelijk is van Duitsers. En verklaart dat niet-Duitsers geen burgerrechten hebben.

De Koran – zegt dat bij overwonnen volkeren en naties hun bezittingen van rechtswege aan moslims toebehoren en dat het recht op leven van onderworpen volkeren afhankelijk is van de moslims.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf– zegt de wereld te verdelen in ‘Duits land’ en vijandelijk gebied. Staten met Duitsers of land dat ooit door Duitsers werd geregeerd, behoort Duitsland toe, en Duitsland heeft het recht om het op alle mogelijke manieren terug te krijgen.

De Koran verdeelt de wereld in ‘Dar al Islam’ (door moslims geregeerd land) en vijandelijk gebied (Dar al Harb). Staten die landen met moslims die erin wonen of land dat ooit door moslims werd geregeerd, behoren tot Dar al Islam, en moslims hebben het recht om het op alle mogelijke manieren terug te krijgen.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Mein Kampf – zegt dat de joden verantwoordelijk zijn voor alle kwalen in de maatschappij en zegt dat ze zullen worden uitgeroeid.

De Koran – zegt dat de joden verantwoordelijk zijn voor alle kwalen in de maatschappij en zegt dat ze zullen moeten worden uitgeroeid.

(“Op de dag van het oordeel zullen de rotsen en bomen roepen: ‘O moslim! Er schuilt een Jood achter mij! Kom en dood hem!’)

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Islam en nazisme. Mohammed en Hitler. Mein Kamph en Mein Koran. Beide hebben dezelfde ultieme doelstelling = wereldoverheersing.