Niet-moslims zijn als dieren.

Soera 7:179.

Ongelovigen hebben harten waarmee ze niet begrijpen, ze hebben ogen waarmee ze niet zien en ze hebben oren waarmee ze niet horen. Als vee, maar dan erger. Zij zijn de achteloze.

Soera 8:55

Voorwaar, de slechtste dieren in Allah’s ogen zijn degenen die niet geloven.

Soera 7:176

Ongelovigen klampen zich vast aan het aardse leven en volgen hun eigen lusten. Zij zijn als honden: als u hem aanvalt, hijgt hij met zijn tong naar buiten, en als u hem verlaat, hijgt hij met zijn tong naar buiten. Dat is de gelijkenis van de mensen die onze openbaringen ontkennen.

Soera 47:12

Degenen die niet geloven, vermaken zich en eten zoals grazend vee, en het hellevuur zal voor hen de verblijfplaats zijn.

Soera 25:44

De meeste ongelovigen horen of begrijpen niet. Ze zijn niet anders dan als vee. Maar dan nog verder afgedwaald.

Soera 7:166

Wie [van de joden] de geboden overtreed zijn verachte apen

Soera 5:60

Wie ongehoorzaam is en afgoden aanbidt veranderen we in apen, zwijnen

en dienaren van de duivel.