Manieren om het islamitische jihadisme te verslaan

Door Amil Imani

Dit is een dringende oproep aan alle vrije mensen om op te staan tegen islamitische jihadisten die onder de vlag van de Koran alle niet-moslims willen onderwerpen.

Het is absoluut noodzakelijk dat de waarden en de manier van leven van beschaafde mensen worden beschermd tegen de aanvallen van wrede jihadisten die zich gedragen volgens een primitieve Arabische cultuur uit een ver verleden. De jihadisten zijn in opdracht van Allah op jihad – een compromisloze, niet-onderhandelbare campagne. Het doel van deze missie van Allah is de uitroeiing van zowat alles wat onder de noemer mensenrechten valt.

Ieder vrij mens zou een bijdrage moeten leveren om het jihadisme te verslaan. Hieronder een gedeeltelijke lijst van wat kan worden gedaan.

* Je hoeft de wapens niet op te nemen om jihadisten te doden. Dat is de jihadistische manier van omgaan met mensen als ons, wanneer wij het niet met hen eens zijn. Fatsoenlijke mensen respecteren het leven, zelfs het leven van een jihadist. Daar tegenover staat dat de jihadisten geen scrupules kennen om ledematen te amputeren, te steniging, te onthoofding of mensen massaal op te knopen. De brutale mullah’s in Iran luidde het nieuwe jaar in door dertien mensen op te hangen, waaronder een moeder van twee kinderen. We moeten hun bronnen van ondersteuning en overtuiging met onderwijs en verstand verslaan. We moeten hen de misvattingen en het gevaar van hun pathologische geloof blootleggen.

* Strijd tegen de dodelijke praktijken van politieke correctheid. Waarheid, alleen de naakte waarheid, kan ons vrij maken. En vrijheid is ons grootste geschenk van het leven. Leven zonder vrijheid is als de dood vermomd als het leven. We moeten vechten voor onze vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht.

* Eis van politici, islamitische apologeten en media, dat zij de vrijheid niet mogen misbruiken door over de islam te liegen. Wanneer deze mensen de islam als een godsdienst van vrede portretteren, liegen ze alsof het gedrukt staat. Lees de geschiedenis van de islam en wat vandaag in de islamitische landen gebeurt. De islam is geen godsdienst van vrede en is het ook nooit geweest. De islam is in haar kern gewelddadig, onderdrukkend, racistisch en irrationeel. Het is verraad als mensen het anders presenteren, hetzij uit onwetendheid hetzij omwille van hun eigen persoonlijke redenen.

* Confronteer uw linkse professoren die voor islamitische organisaties als lakeien de deugden van de islam verheerlijken. Eis transparantie van ingehuurde lobbyisten en media. Helaas heeft een deel zich van de westerse democratieën vervreemd. Deze mensen lijken een aangeboren haat tegen hun eigen samenleving te hebben; Zij verbinden zich met mensen en krachten die erop gericht zijn onze gekoesterde manier van leven te vernietigen. Ze leven met het motto: de vijand van mijn vijand is mijn vriend.

* Eisen dat islamitische literatuur wordt gezuiverd van al het geweld en alle haat oproepen richting niet-moslims. Is het teveel gevraagd dat niet-moslims niet als mikpunt van haat wensen te worden behandeld? Is dit wel een religie? Religie wordt verondersteld mensen samen te brengen in plaats van elkaars kelen proberen door te snijden. De moslims moeten leren begrijpen dat de tolerante houding van niet-moslims, omgekeerd ook van hen gevraagd wordt.

* Sta geen speciale privileges aan moslims toe. Eis van alle moslims dat hun loyaliteit in de eerste plaats uit gaat naar de Verenigde Staten en haar grondwet en niet naar de islamitische wereldgemeenschap [de Ummah], de koran en de sharia-wet. Europa buigt snel onder de druk van het islamisme. Slechts een paar voorbeelden: Duitsland heeft polygamie gelegaliseerd om moslimmannen te paaien, en Italië wordt gedwongen om afzonderlijke stranden voor moslimvrouwen te organiseren.

* Eisen dat er geen barbaarse bevelen van het shariarecht in praktijk worden gebracht. Wanneer bijvoorbeeld een vrouw in een islamitische familie geboren wordt, dan zou haar niet gedwongen moeten worden om een dienstbaar leven aan de man te leiden. Alle familiezaken en geschillen, zonder uitzonderingen, moeten worden behandeld volgens de burgerlijke wetten van het land.

* Een moslim is eerst en vooral een Ummahist; een burger van de internationale islam. Dus wanneer een moslim de belofte van trouw aan de Verenigde Staten aflegt, dan is hij ofwel onwetend voor de gevolgen van zijn belofte of hij liegt moedwillig. Jammer genoeg wordt taqqiah niet alleen gedoogd, het wordt in hun geschriften zelfs aangeraden. Daarom kan een moslim, wanneer het gelegen komt zonder gewetensbezwaren liegen.

* Eis dat het grote aantal recente aangekomen moslims zorgvuldig worden gescreend op hun terroristische en jihadistische achtergronden en overtuigingen. Veel recente nieuwkomers uit landen als Irak, Somalië en Pakistan komen als vluchteling en brengen hun pathologische anti-Amerikaanse systeem van geloof met zich mee. Het is misdadig om niet van deze vluchtelingen te eisen dat zij volledig afstand doen van hun trouw aan het dogma van de haat van het mohammedanisme. Die fundamentalistische aanhangers van de islam moeten in hun islamitische landen blijven wonen, in plaats van seculiere samenlevingen binnen te vallen, met het doel hen te willen ondermijnen.

* Eisen dat moslims zich, zonder voorbehoud, aan de bepalingen van de rechten van de mens houden. Moslims zijn, door geloof en praktijk, de meest overduidelijke schenders van mensenrechten. De systematische wrede behandeling van ongelovigen, vrouwen en minderheden met verschillende overtuigingen zijn algemeen bekend. Mensenrechten hebben voor moslims een andere betekenis, en de beschermende bepalingen zijn voornamelijk ten voordele van moslimmannen.

* Praat met jongeren en met de beter opgeleide over de horror en de ondeugdelijkheden van deze primitieve overtuigingen dat aan hen is overgeleverd door een toeval van geboorte. Toon hen de pracht van de vrijheid in al zijn vormen, maak duidelijk dat tolerantie voor iedereen onmisbaar is en toon de nutteloosheid voor het vastklampen aan een ideologie van een verouderde mengelmoes van waanvoorstellingen. Het is de taak van de moslims om de deugdelijkheid, het nut en de heiligheid van dit geloof te bewijzen die zij voornemens zijn, aan ons op te leggen.

* Moslims willen geen democratie, zij geloven dat Allah de wereld moet regeren in de vorm van een kalifaat: een theocratie. De democratie bespotten, zijn werking en spelregels negeren en saboteren, is een islamitische manier om duidelijk te maken dat democratie, een uitvinding van de ongelovigen een zondig en vals systeem is. Als je kunt, overtuig de moslims dat hun geloof, het grootste geschenk van het leven – het recht op vrijheid – regelrecht afwijst.

* Geef financiele steun, of help op andere legale manieren die individuen en organisaties die het jihadisme willen bestrijden. De Opperste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, verkondigde onlangs vol vertrouwen dat Europa over tientallen jaren islamitisch zal zijn. Hij heeft goede redenen om dat te zeggen.
Dus mensen, wordt actief. Als we niets doen eindigen uw kinderen en kleinkinderen onder het barbaarse bewind van de jihad-strijders.

Amil Imani is een in Iran geboren Amerikaans staatsburger en een pro-democratische activist. Imani is columnist, literair vertaler, schrijver en essayist.

familysecuritymatters-Ways to Defeat Islamic Jihadism

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.