Vrouwen

Dr. Shabir Ally legt uit hoe [seks]slavernij en verkrachting deel uitmaken van de islamitische geschriften.


4:34 Mannen hebben zeggenschap over hun vrouwen omdat Allah de één boven de anderen bevoorrecht heeft en omdat mannen hun geld uitgeven (aan vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man). Maar als vrouwen volharden in ongehoorzaamheid, slaat hen.


3:36

De vrouw is niet gelijk aan de man


24:1
Als man en vrouw zich schuldig maken aan overspel of ontucht. Gesel beide met honderd slagen. En laat een groep getuigen zijn van hun bestraffing.


2:223
Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie. Dus betreed jullie akkers wanneer jullie willen.


33:59 [Sahih Muslim]

O Profeet, zeg tot de echtgenotes, dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun hoofddoek opdoen. Dat is meer geschikt om bekend te worden en niet misbruikt te worden.


4:15
Als een van uw vrouwen zich schuldig maakt aan wellust, neem tegen haar het bewijs van vier getuigen; Als zij getuigen, laat haar in beperking tot de dood haar overwint.


24:33
En dwingt jullie slavinnen niet tot onkuisheid indien zij kuisheid wensen. Maar indien iemand hen dwingt: voorwaar, Allah is na hun dwang (voor deze vrouwen) Vergevensgezind, Meest Barmhartig.


4:11
Allah leidt u ten aanzien van uw kinderen (erfenis), het mannelijke deel is gelijk aan die van twee vrouwen.


33:33

En blijft in jullie huizen en vertoont jullie niet opgesmukt als vroeger in de tijd van de onwetendheid. Voorwaar, Allah wenst slechts de onreinheid van jullie weg te nemen, en jullie zo rein mogelijk te maken.


33:55. Er rust op haar (uw vrouwen) geen schuld als zij zich tonen aan haar vaders of haar zonen of haar broeders of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters en hun vrouwen of hun ondergeschikten. Maar vreest Allah. Voorwaar, Allah is Getuige van alle dingen.


33:59. O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol


WAT ZEGT DE KORAN OVER VROUWEN

Menstruerende vrouwen zijn vies, mannen moeten uit de buurt blijven [ 2:222]

Vrouwen zijn een akker, betreed uw akker wanneer u wenst [2:223]

Mannen zijn superieur over vrouwen, bij ongehoorzaamheid slaan. [4:34]

De vrouw is de helft minder waard dan haar man, die boven haar gesteld is. [4:11, 2:228]

Vrouwen moeten haar man delen met drie anderen, meisjes kunnen worden uitgehuwelijkt en vrouwen kunnen degraderen tot seksslavin. [ 4:3, 65:4, 4:24]

Enkel kunnen trouwen met een [bekeerde] moslim. [2:221] Vrouwen moeten zich bedekken, behalve voor familie, slavinnen en eunuchen. [24:31]

 HADITH                                            

Bukhari:V1B22N28
De profeet zei: Ik heb het hellevuur gezien en de meerderheid van de bewoners waren ondankbare ongelovige vrouwen. Wanneer er gevraagd werd waarvoor zij ondankbaar waren zei de profeet; Voor alle gunsten die de echtgenoot hen heeft verleent.

Abu Dawud Boek 005, Hadith 2142.
Narated By Umar ibn al-Khattab : De profeet zei: je vraagt een man niet waarom hij zijn vrouw slaat.

Muslim: B1N142
O vrouwvolk, u moet om vergiffenis vragen vanwege de vele vrouwen die in de hel verblijven. Een wijze dame zei: Waarom is het, apostel van Allah, dat het grootste deel van de inwoners van de hel uit vrouwen bestaan? De profeet zei: ‘ Jullie vloeken teveel en zijn ondankbaar naar uw echtgenoten. Ook heeft u een gebrek aan gezond verstand, u schiet tekort in uw religie en u berooft de wijsheid van de wijzen. Een vrouw merkt op: Wat is er mis met ons gezond verstand? De profeet antwoordde: Uw gebrek aan gezond verstand kan worden bepaald uit het feit dat het bewijs van twee vrouwen gelijk is aan één man. Dat is een bewijs.

Tabari IX:113
Allah laat toe om vrouwen op te sluiten in aparte kamers en haar te slaan, niet te hard. Als zij zich gedraagt krijgt zij eten en drinken. Behandel vrouwen goed, zij zijn als huisdieren zonder bezittingen. Allah maakte het legitiem om te genieten van een vrouwenlichaam.

Tabari 1:280
Allah zei; Alle vrouwen menstrueren en zijn dom.

Bukhari:V4B52N143 en V5B59N523
Toen we Khaybar bereikte zei Mohammad dat Allah hem in staat stelt om Khaybar te veroveren. Het was daar dat de schoonheid van Safiyah aan hem werd beschreven. Haar echtgenoot was gedood, zodat de apostel van Allah haar voor zichzelf selecteerde. Hij nam haar mee naar de plaats Sad ,daar aangekomen was de menstruatie van Safiyah voorbij en nam haar tot zijn vrouw, consumeerde het huwelijk en dwong haar een sluier te dragen.

Bukhari:V5B59N524
De moslims zeiden onder elkaar: Zal Safiyah één van zijn vrouwen zijn of gewoon een dame in gevangenschap en één van zijn bezittingen.

Ishaq:593
Uit  de gevangenen van Hunayn, werd het slaafmeisje Baytab toegewezen aan Ali [schoonzoon van Mohammed], het slaafmeisje Zaynab werd aan Oethman toegewezen en Umar kreeg een ander.”

Bukhari:V3B48N826
Mohammed vroeg; Is een getuigenis van een vrouw, de helft aan dat van een man?’ De vrouwen zeiden ja. Mohammed zei: ‘Dit is vanwege een gebrek aan verstand.

Ishaq:584
Vertel de mannen die vrouwen hebben: Vertrouw nooit een vrouw.”

Ishaq:185
Mohammed zei; ”In de hel zag ik vrouwen opgeknoopt, hangend aan hun borsten.”

Tabari VIII:62 en Ishaq:496
Ali [Mohammeds geadopteerde zoon, schoonzoon, en toekomstig kalief] zei; Vrouwen zijn er in overvloed. Je kunt de een makkelijk vervangen voor een ander.

Ishaq:496
Vraag het de slavin, ze zal je de waarheid vertellen. Dus de apostel riep Burayra om het haar te vragen. Ali stond op en gaf haar eerst een paar harde klappen zeggende: ‘Vertel de profeet de waarheid.

CLEOPATRA

Zij was de koningin van landen, legers en vloten. Daarna vielen barbaarse woestijnbandieten haar land binnen die de islam introduceerde met als gevolg de afbraak van de vrouw. En nu moet de vrouw, onderdanig aan haar man, eten vanonder de sluier.

Bukhari 6-301,24:541, 48:826

Bukhari 6-301

Bukhari 6-301

Bukhari 6-301

Bukhari 2:282

bukhari 52:110

Bukhari  62:33

Bukharu 62:113

Bukhari 52:110

vrouwen zijn niet bijster intelligent

de hel wordt vooral bevolkt door vrouwen

vrouwen brengen mannen op dwaalspoor

vloeken te vaak

vrouwen zijn de helft waard

van de duivel

vrouwen zijn schadelijk voor mannen

vrouwen zijn onbetrouwbaar

in vrouwen zit een slecht voorteken

 Monotheïstisch imperialisme vernietigt diversiteit.