Wartaal in de koran

In de Koran, die voor iedereen zo duidelijk te begrijpen is, staat een tekst die helemaal niet vertaald kan worden omdat niemand weet wat de tekst betekent en aan deze tekst gehecht in soera na soera vinden we deze absurde opmerking:
‘Deze letters zijn een van de wonderen van de Koran en niemand behalve Allah (alleen) kent hun betekenis’
Het lijkt erop dat geen enkele moslim zich heeft afgevraagd waarom Allah onvertaalbare, onbegrijpelijke wartaal neerzendt die geen mens kan begrijpen! Van de 114 soera’s beginnen er 29 met wartaal ;
Alif-Lam-Mim 2:1;  3:1; 29:1; 30:1; 31:1; 32:1
Alif-Lam-Mim-Sad 7:1
Alif-Lam-Ra in soera 10:1; 11:1 , en 12:1 voegt er aan toe: ‘Dit zijn de verzen van het duidelijke boek.’
Ook in soera 14:1 en soera 15:1, wordt er toegevoegd: ‘Dit zijn de verzen van het duidelijke Koran.’
Alif–Lam-Mim-Ra in soera 13:1
Kaf-Ha-Ya-‘Ain-Sad 19:1
Ta-Ha 20:1
Ta-Sin-Mim 6:1 28:1
Ta-Sin in soera 27:1, waarin wordt toegevoegd: ‘Dit zijn de verzen van de Koran en (het is) een boek (dat de dingen) duidelijk maakt.’
Ya-Sin 36:1
Sad 38:1
Ha Mim of Ha-Mim 40:1; 41:1; 42:1; 43:1; 44:1; 45:1; 46:1
Ain-Sin-Qaf 42:2 – (en zegt : ‘deze letters zijn een van de wonderen van de Koran en niemand behalve Allah (alleen) kent hun betekenis’ en dus een totaal zinloze openbaring.
Qaf 50:1
Nun 68:1
Excuseer me als ik er een heb gemist, maar is dit niet krankzinnig? Er zijn nog meer onvertaalbare woorden.
Houd er rekening mee dat de tekst die u aan het lezen bent een opzettelijke verkeerde vertaling kan zijn, of een ontoereikende of gebrekkige vertaling die eenvoudigweg NIET de echte betekenis achter de (klassieke) Arabische tekst overbrengt en dit ons een vals gevoel van veiligheid geeft, terwijl de werkelijke gruwel en dreiging van de islam is verborgen. Wij begrijpen NIET het dodelijke gevaar voor onze vrijheid dat de islam werkelijk is en worden misleid met woorden die verschillende dingen betekenen.