Jodenhaat in de koran

Mohammed gaf het voorbeeld voor antisemitisme. De oudste nog bestaande biografie van Mohammed, die van Ibn Ishaq, zoals overgeleverd door Ibn Hisham, staat vol met de duidelijke haat van de Profeet tegen Joden. Hij liet individuele Joden vermoorden als hij het gevoel had dat ze hem op de een of andere manier hadden beledigd of ongehoorzaam waren. Toen Mohammed het bevel gaf “Dood elke Jood die in jouw macht valt”, vermoordde een van zijn volgelingen, Ibn Mas’ud, Ibn Sunayna, een Joodse koopman. Andere volgelingen van Mohammed waren blij soortgelijke bevelen van hun leider te gehoorzamen: “Onze aanval op Gods vijand veroorzaakte angst onder de Joden, en er was geen Jood in Medina die niet voor zijn leven vreesde.”

Islamitische jodenhaat heeft zijn wortels tot 1400 jaar terug, in de tijd van Mohammed.

————————————-

De koran erkent dat Allah de Israëlieten hielp bij de overtocht over de Rode Zee  10:90,

en hen opnieuw vestigde in een geheiligd land 10:93.

Hij schonk hun verder de Schriften, wijsheid en profeetschap 45:16,

zonder kwade motieven 11:110.

De Joden die de koran wilde doorgronden, zouden genieten van de zegeningen van het paradijs 27:76-81.

Echter, die dat deden waren met weinigen,

zodat de Joden zichzelf onrecht hadden aangedaan. 16:118

door hun geloof te verliezen 7:168

en door het verbond te verbreken 5:13.

De Joden zijn een volk dat “voorbij is gegaan” 2:134, 2:141.

God zond de Assyriërs en de Romeinen om dit perverse volk te straffen 17:4-5,

en hun verspreiding over de aardbodem is het bewijs van zijn afwijzing. 7:168.

Voor de Joden die nog steeds beweren Zijn uitverkoren volk te zijn, instrueert de Koran:

‘Als jullie Joden beweren dat jullie de vrienden van God zijn, afgezien van andere mensen, verlangen jullie dan naar de dood. Als je de waarheid spreekt.’” 62:6.

Naast het verbreken van het verbond “loochenden zij de openbaringen van Allah en doodden zij hun profeten op onrechtvaardige wijze 4:155.

In Soera 2 wordt aan de Joden gevraagd: ”Waarom hebben jullie de profeten van Allah gedood als jullie ware gelovigen zijn.” 2:91.

Joden worden gestraft omdat ze tegen Jezus samenzweren. 3:55 en 4:157.

In een lange tirade in de Soera van de Koe, worden Joden getypeerd als een

“jaloers” volk. 2:109

wier harten “hard als steen” zijn. 2:74,

ze verwarren de waarheid. 2:42,

het opzettelijk verdraaien van de Schrift. 2:75

en het vertellen van leugens. 2:78.

als ongeletterde, gevoelloze mensen met een klein geloof. 2:89

houden zij zich bezig met vage wensdromen. 2:111.

Schaamte en ellende zijn op hen gedrukt vanwege hun overtredingen. 2:62

waaronder woeker. 2:275,

het overtreden van de sabbat. 2:65,

tovenarij. 2:65. and 2:102,

hedonisme. 2:95,

en afgoderij. 2:53.

hun gebrek aan geloof, ongehoorzaamheid en verdraaiingen. 4:45,

hun monsterlijke onwaarheden. 4:156,

woeker en bedrog. 4 :160

boosdoeners te zijn. 3:111

en misleid door hun eigen leugens. 3:24,

en probeer gelovigen van het pad van Allah te weren  3:99. 

Joden misleiden 3:69

verwarren de waarheid 3:71

draaien met tongen 3:79 

en zeggen: ”Wij zijn niet verplicht om geloof te houden aan de heidenen.” 3:75

gelovigen worden geadviseerd om deze mensen niet als hun vrienden te nemen 5:51. 

als de meest onverzoenlijke mensen in hun vijandschap jegens de gelovigen, 5:82,

zijn Joden blind en doof voor de waarheid 5:71.

Al deze beschuldigingen leiden tot een ontknoping (alsof ze deel uitmaken van een theologische aanklacht, een veroordeling en veroordelingsproces) in koran 58:14-19, waarin staat:

Zie jij degenen die vriendschap hebben gesloten met een volk [de Joden] op wie Allah boos is? Ze zijn noch van jou, noch van hen. Ze zweren willens en wetens op onwaarheden.

Allah heeft voor hen een zware plaag voorbereid. Het kwaad is inderdaad wat zij hebben gedaan.

Zij gebruiken hun geloof als een vermomming en sluiten anderen af ​​van het pad van Allah. Een schandelijke plaag wacht hen.

Noch hun rijkdom, noch hun kinderen zullen hen ook maar in het minst beschermen tegen Allah. Zij zijn de erfgenamen van de hel en daar zullen zij voor altijd verblijven.

Op de dag dat Allah hen allemaal weer tot leven zal wekken, zullen ze bij Hem zweren zoals ze nu bij jou zweren, denkend dat hun eden hen zullen helpen. Het zijn vast allemaal leugenaars.

Satan heeft bezit van hen genomen en ervoor gezorgd dat zij de waarschuwing van Allah zijn vergeten. Zij zijn de bondgenoten van Satan; Satans bondgenoten zullen zeker verloren gaan.

De “ultieme zonde” begaan door de Joden, en hun passende straf:

Zij behoren tot de handlangers van de duivel. 4:60.

Vervloekt door God zullen hun gezichten worden uitgewist. 4:47

Ze zullen op de dag des oordeels tot apen worden gemaakt. 2:65 en 7:166

Zij zijn de gemeenste van alle schepselen.” 98:7

En zullen branden in het hellevuur. 4:55

Bron Myislam.dk


Als gevolg van nazistische jodenhaat in de koran is in het handvest van HAMAS het volgende wapenkreet opgenomen:

”From the river to the sea, Palestine will be free”

Deze slogan is overgenomen van de PLO van Arafat.

Israël interpreteert de slogan als “de totale verwijdering van Israëli’s van het grondgebied, van de rivier tot de zee”

Moslim-organisaties als Hamas en Hezbollah hebben laten zien dat zij geloven dat er geen ruimte is voor Joden tussen de rivier en de zee door middel van barbarij en de uitroeiing van Israëlische burgers. Alleen al om deze reden moet het gebruik van deze slogan worden vermeden.” Het is een oproep tot oorlog, geweld en genocide.


Alternatieve tekst voor Jodenhaat. Koran :

De Koran is veruit de wereldkampioen jodenhaat.

Wat zegt de koran over joden:

Zonden en straffen: de Joden onrecht aangedaan (16:118) door het geloof te verliezen (7:168) en hun verbond te verbreken (5:13). De Joden zijn een natie die voorbij is (2:134; herhaald in 2:141). Tweemaal komt Allah met zijn dienaren om dit perverse volk te straffen (17:4-5) – hun uitwijken over de aarde is het bewijs van Allah’s afwijzing (7:168). De Joden worden gevonden zichzelf het uitverkoren volk van God (62:6), en worden bedoeld als zijnde ongehoorzaam en “corrupt” (5:32-33).

Andere bijdragende verzen: het verbreken van een verbond, het ongeloof in Allah en het doden van profeten (4:155; 2:91), inclusief Jezus (3:55; 4:157) De Joden maakten Mohammed belachelijk als zijnde een Ra’ ina (de boze, in 2:104; 4:46), en vervloekt vanwege hun ongeloof en het belasteren van de islam (4:46). Zeer weinigen van hen zijn gelovig (ook 4:46). Vervloekt (9:30)

Bijkomende problemen: de Joden worden getypeerd als een “jaloers” volk (2:109), wier harten zo verhard zijn als rotsen (2:74). Joden verdraaien de waarheid (2:42), het Schrift goedgekeurd te verdraaien (2:75) en leugenaars te zijn (2:78). Slechte mensen met een klein geloof (2:89), zij streven naar wensdromen na (2:111). ellende en versterkening was hun loon vanwege ongehoorzaamheid en mislukten (2:61 en 3:112) waaronder woeker (2:275), tovenarij (2:102), hedonisme (2:96) , en afgoden aanbidding (2:53).

De meeste joden zijn ‘boosdoeners’/’overtreders’/’goddelozen’ (3:110), misleiding door hun eigen leugens (3:24), proberen moslims van de islam af te keren (3:99). Joden zijn blind en doof voor de waarheid (5:71), en wat ze niet vergeten zijn, hebben ze verdraaid – ze misleiden (3:69), verwarren de waarheid (3:71), draaien met hun tongen (3:79) ) ) en bedriegen de heidenen zonder spijt (3:75). Moslims worden verdacht de Joden niet als bondgenoten te nemen (5:51), en op hun hoede te zijn voor de diepgewortelde haat die Joden naar hen koesteren (5:82).

De ultieme zonde en straf van de joden : zij zijn de handlangers van de duivel (4:60), vervloekt door Allah, hun gezichten zullen verminkt worden (4:47), en als ze het ware geloof van de islam niet accepteren, zullen ze tot apen worden gemaakt (2:65/7:166), of apen en varkens (5:60), en branden in het hellevuur (4:55, 5:29, 98:6 en 58:14–19).

 

.

———————

Sahih Bukhari 4: 52: 177 Verteld Abu Huraira:
Allah’s Apostel heeft gezegd : “De dag des oordelen zal niet worden bepaald voordat u tegen de Joden strijdt, en de steen waarachter een Jood zich verbergt, zal zeggen:” O moslim! Er zit een jood achter mij, dus dood hem.“

[ Dit is geen eindtijdprofetie. In plaats daarvan wordt gesteld dat moslims de Dag des Oordeels en de uiteindelijke overwinning van de moslims kunnen bespoedigen door joden te doden.]

Deze authentieke hadith geeft legitimiteit om joden te doden. De progroms in Noord-Afrika , in Spanje, en het Midden-Oosten waren het gevolg van bovenstaande hadith in combinatie met de jodenhaat in de koran.