Het is hun interpretatie

“Ah, maar dat is hun interpretatie van de islam”, wordt ons verzekerd door vlot pratende moslimsprekers. Journalisten hebben dit opgepikt en schrijven na iedere gruweldaad plichtsgetrouw over ‘een extremistische interpretatie’. De misleidende term interpretatie is verrassend succesvol en is ontworpen om ons aan het twijfelen te brengen over wat de bronteksten van de islam betekenen. Het verleidt ons in een andere richting te denken. Dat is het doel.

Laten we eens kijken. We kunnen bevelen en instructies uit de koran en hadith overnemen en ze vergelijken met wat moslimleiders en sprekers erover zeggen.

Haat

Koran 60:4 prijst Abraham als ‘uitstekende rolmodel’ toen hij zei (tegen de joden):

 “er is tussen u en ons voor eeuwig vijandschap en haat,  …”.

Hoe gaan de woordvoerders daarmee om?

  • Osama bin Laden: “Vijandschap en haat zullen voor altijd tussen ons heersen.”
  • Osama bin Laden: “Strijd, vijandigheid en haat – van moslim naar ongelovige – is het fundament van onze religie.”
  • Islamqa.com : “Moslims in het Westen moeten … vijandschap en haat tegen de kuffar hebben.”
  • Alminbar.com : “Je moet ze haten, ze afzweren, zo ook hun religie.”
  • Abu Usama, Birmingham: “Niemand houdt van de kuffar. We haten de kuffar. ‘
  • Anjem Choudary: “Als moslim moet ik haat hebben voor alles wat niet-islam is.”
  • Yousuf Makharzah, moslim geestelijke: “Vijandigheid tegenover de joden is een religieuze plicht en is een kenmerk van de gelovigen.”

Moorden

De koran beveelt..

“Dood de niet-moslims waar je ze ook vindt” 9: 5

“Dood ze waar je ze ook inhaalt en verdrijf ze waar ze jouw hebben uitgezet …” 2: 191

Wat zeggen de geestelijken?

Ayatollah Khomeini: “De islam zegt: dood alle kafirs. Leg ze aan het zwaard. Snijd ze in stukjes. De islam is een religie van bloed voor de ongelovigen. ‘

Haj Amin al Husseini: “Slacht Joden af ​​waar je ze ook vindt. Vermoord de joden! Vermoord ze allemaal! ‘

Mufti M. Hussein:Het doel van de islam is het doden van joden.”

Al-Aqsa TV: “Allah, sla de christenen … tel ze en dood hen tot de laatste.”

Gebed uit de luidspreker van Mekka : “O Allah overwin de onrechtvaardige christenen en de criminele joden, beëindig hun leven in vernedering en onderdrukking …”

Gedwongen

De koran gebiedt moslims om de kuffar onder dwang te bekeren op straffe van de dood:

Ayatollah Khomeini: “De islam zegt: dood alle kuffar. Leg ze aan het zwaard. Snijd ze in stukjes. De islam is een religie van bloed van de ongelovigen.

Haj Amin al : “Slacht Joden af ​​waar je ze ook vindt. Vermoord ze allemaal! ‘

• ‘Dood de niet-moslims waar je ze ook vindt. …Maar als ze zich bekeren, bidden en de zakat geven, laten ze [gaan]. ” 9: 5

• “Vecht tegen degenen die niet in Allah geloven, niet in de dag des oordeels geloven, niet in de profeet geloven die niet de religie van de waarheid geloven en bestrijd hen totdat ze gewillig de djizja betalen in onderwerping.’ 9:29

Ali Gomaa, Grootmoefti van Egypte: “Moslims moeten overal kafirs doden, tenzij ze zich tot de islam bekeren.”

Abu Askar, historicus uit Marokko: “Bekeer, of je wordt gedood.”

Ibn Khaldun, een invloedrijke Arabische denker van de 14e eeuw: “… een religieuze plicht is om iedereen door overtuiging of met geweld te bekeren.”

Osama bin Laden: “Dwingt de islam mensen wel of niet door de kracht van het zwaard om zich te onderwerpen…? Ja!”

Abu Qaqa, van Boko Haram: “… alle christenen moeten zich tot de islam bekeren. Allah heeft alle moslims in de koran 9:29 opgedragen door te gaan met het aanvallen op Joden en christenen die weigeren in Hem en zijn boodschapper te geloven. ”

Al Baghdadi van IS: “Bekeer tot de islam of de dood.”

 

Terreur

Mohammed zei het volgende:

‘Ik heb overwonnen met terreur.’ Bukhari: 4:52:220

De koran beveelt moslims

‘Terroriseer ze!’ 8:60

Wat zeggen moslims?

Ragab Hilal Hamida MP: “De koran gebiedt ons rechtstreeks om terreur te plegen …”

Gen. SK Malik: “… om de harten van de vijanden angst aan te jagen”.

Abu Izzadeen: “Terrorisme maakt deel uit van de islam!”

Nassim ben Iman: “Elke moslim is een potentiële terrorist.”

Handleiding martelen, Islamitische Staat: “Het uitvoeren van wreedheden”.

Kind met dolk, zingend: “Ons terrorisme is gezegend, een goddelijke oproep”.

 

Het opleggen van de islam aan de gehele mensheid

De koran gebiedt moslims om niet-moslims te ‘bevechten/slachten’ totdat alle ‘deen’ – het bestuur – de islam/sharia vertegenwoordigt. Het Arabische woord “deen” wordt normaal vertaald als “religie”, maar dat is onvoldoende. In het Westen is religie een prive-kwestie. Vanaf Mohammed’s tijd tot heden is er geen onderscheid tussen religie en bestuur: de religie regeert het land. De moskee is een arm van de staat:

• Dr. Ja’far Sheikh Idris, Soedanese moslimfilosoof: “Scheiding van religie en staat is geen optie voor moslims.”

Het volgende vers zegt:

Vecht tegen de kuffar totdat het ‘deen’ [het bestuur] de islam is. 8:39

Wat zeggen islamitische geestelijken?

• Musa Cerantonio, Australië: “Het antwoord is, zoals de profeet zei, om de ongelovigen te bestrijden totdat de aarde onderworpen is aan Allah’s religie.”

Jihad Watch, december 2012

Wat is de conclusie over de bewering over “interpretatie”?

Het is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van de lelijke feiten.

Luitenant-kolonel Allen West vat het beknopt samen:

‘Ze doen precies wat dit boek zegt.’

Gatesofvienna