De bahá’ís worden als onrein beschouwd

Vrijdaggebed leider Abbas Ramazanipour

Vrijdaggebed leider Abbas Ramazanipour

NCRI – Een hoge geestelijke van het Iraanse regime heeft opgeroepen om alle bahá’ís te verdrijven uit de zuidelijke Iraanse stad Rafsanjan omdat ze ‘onrein‘ zouden zijn en omdat zaken doen met onreine mensen verboden is.

Vrijdaggebed leider Abbas Ramazanipour zei: “De bahá’ís worden als onrein beschouwd op basis van decreten uitgevaardigd door religieuze leiders. Deze sekte heeft in de stad veel problemen gemaakt ​​en moeten hier weg.”.

Het Iraanse regime heeft de terreur tegen de bahá’ís in de afgelopen maanden opgevoerd met frequente arrestaties en verhoren;

Staats gecontroleerde media roepen op tot de vernietiging van een gebouw in Teheran, dat door de bahá’ís wordt gebruikt. In andere steden zijn zij verboden hun doden te begraven en in Shiraz heeft het korps van de revolutionaire garde bahá’í begraafplaatsen gesloopt.

De terreur tegen de bahá’ís is onderdeel van een wijdverbreidde toename van de schendingen van mensenrechten onder Hassan Rohani.

Meer dan 1.000 mensen, waaronder jongeren en vrouwen, zijn onder Hassan Rohani die in juli 2013 aan de macht kwam, geëxecuteerd.

De persvrijheid staat onder druk; minstens 35 journalisten zitten momenteel in Iran achter de tralies en minstens 300 mensen zitten gevangen voor hun religieuze overtuigingen, waaronder 120 bahá’ís en 49 christenen.

Op dinsdag werden minstens 18 gevangenen opgehangen in drie gevangenissen in Iran. De slachtoffers waren onder andere twee vrouwen en een Afghaanse burger.

www.ncr-iran.org

Wie zijn onrein?

Koran 6-125
Degenen die weigeren te geloven [in de islam], krijgen van Allah onreinheid [als straf] opgelegd.

Koran 9-95.
Voorzeker, zij [die niet gehoorzamen] zijn onrein en hun huis is de hel, als vergelding voor wat zij deden.

Koran 9-125.
En wiens hart een ziekte is [= wie niet bekeert of gelooft], stapelt de onreinheid zich op en zullen sterven omdat zij ongelovig zijn.

Koran 10-100.
En Hij werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken. [= die niet bekeren of gehoorzamen aan Allah]

Koran 9-28
De afgodendienaren zijn voorzeker onrein.

Koran 8:37

Opdat Allah het onreine van het reine zal scheiden en Hij de onreine verzamelt en op elkaar gestapeld de hel in zal voeren.

Koran 3:55

Ongelovigen zijn onrein

Koran 3:38

O, mijn heer, schenk mij van u een rein [gelovig] nageslacht

Koran 33:33

Vrouwen die niet binnen blijven en opgesmukt de straat op gaan zijn onrein

 Iedere niet-moslim wordt als onrein beschouwd

http://corpus.quran.com/