Koranverzen die de Hadith/Soennah rechtvaardigen

  • 3:31–32 “Als je van Allah houdt, volg mij dan [dwz Mohammed], … Zeg: ‘Gehoorzaam Allah en de Boodschapper.'”

  • 4:59 “O jullie die geloven! Gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper, en degenen onder jullie die met autoriteit zijn belast….”

  • 4:69 “En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt, zij zullen behoren tot degenen aan wie Allah de gunst van de profeten heeft verleend…”

  • 24:54 “Zeg: Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper, … Als je hem gehoorzaamt, zul je de juiste leiding hebben”

  • 33:21 “In Gods boodschapper heb je inderdaad een goed voorbeeld voor iedereen die hoopvol uitkijkt naar God en de Laatste Dag …”