Seksslavinnen

 


Koran 4:24 –

“En alle getrouwde vrouwen (zijn u verboden) behalve degenen (gevangenen) die uw rechter handen bezitten.” [ wat uw rechterhand bezit = rechtmatig bezit ]


Koran 4-24  +  Abu Dawud 11:2150

En verboden zijn de eerbaar getrouwde vrouwen, behalve degene die buitgemaakt [of gekocht] zijn aan uw rechterhand waarover jullie beschikken. Hun gevangen echtgenoten mogen toekijken.


Koran 8:69

Geniet wat jullie aan oorlogsbuit hebben genomen, het is toegestaan en goed. Voorwaar, Allah is vergevensgezind en barmhartig.  [De islamitische slavenmeester kan genieten van zijn “vangst” omdat volgens koranvers 8:71  “Allah je meesterschap over hen gaf.”


Koran 23-1-5-6

De gelovigen zullen slagen wanneer zij hun kuisheid bewaken. Met hun echtgenotes en slavinnen wordt hen niets verweten.


Koran 33-50

O profeet, Wij hebben aan jou toegestaan: jouw echtgenotes aan wie jij haar bruidsschat gegeven hebt, en de slavinnen waarover jij beschikt uit de buit die Allah jou gegeven heeft.


Koran 33-52

Daarna, zijn er voor jouw geen andere vrouwen toegestaan, ook niet dat gij haar vervangt voor een ander vanwege haar schoonheid, maar [het onbeperkte aantal] slavinnen die gij bezit zijn wel beschikbaar. En Allah is over alles opziener.


Koran 70-29/30

Die hun schaamstreek kuis bewaren, enkel voor hun echtgenotes of slavinnen, valt niets te verwijten.

De witte slaven van Barbary


Ishaq:593
Uit  de gevangenen van Hunayn, werd het slaafmeisje Baytab toegewezen aan Ali [schoonzoon van Mohammed], het slaafmeisje Zaynab werd aan Oethman toegewezen en Umar kreeg een ander.”


Tabari IX: 147

Een eunuch genaamd Mubur werd samen met twee slavinnen gepresenteerd aan Mohammed. Hij nam een slavin als bijvrouw, de andere werd aan Hassan gegeven.”  


Tabari VIII: 100
De boodschapper stuurde Hatib met een brief naar Muqawqis, de heerser van Alexandrië. Muqawqis gaf de apostel vier vrouwelijke slaven.”

 


Sahih Muslim 3371 – Mohammed en zijn mannen namen enkele aantrekkelijke Arabische vrouwen gevangen uit de Banu Mustaliq gemeenschap. Hun dilemma werd dan dat ze behalve seks met deze vrouwen, ook het losgeld wilde. Wetende dat zwangere gevangenen een lagere prijs opleveren. Als ze aan Mohammed advies vragen betreffende coïtus interruptus, zegt hij; ”Hoe je seks hebt maakt niet uit, iedere ziel die geboren moet worden, zal geboren worden.”


Bukhari: V5B59N459
Ik kwam de moskee binnen, zag Abu en ging naast hem zitten en vroeg over seks. Abu Said zei, ‘We gingen met de  apostel naar buiten en kregen gevangen vrouwelijke slaven toebedeeld. We verlangde naar vrouwen en hielden van coïtus interruptus.’   [want een zwangere seksslavin devalueert in marktwaarde]


Koran 24:33

Dwing uit winstbejag slavinnen niet tot prostitutie als zij kuisheid wensen. Maar als iemand hen toch dwingt dan is Allah vergevingsgezind en barmhartig.

sex-slaves-bbn.

In het vierde nummer van IS’ Engelstalige tijdschrift Dabiq legt de organisatie uit dat de aanwezigheid van de ‘polytheïstische’ yezidi’s ontoelaatbaar is in de Islamitische Staat en dat dit hun handelen ten aanzien van deze groep verklaart. Waar het de seksslavernij betreft, volgt IS naar eigen zeggen slechts de regels van de sharia (het islamitisch recht) door 20% van de buit aan gevangengenomen vrouwen en kinderen aan de autoriteit van de Islamitische Staat over te dragen en de rest te verdelen onder de strijders. Deze handeling is bijna de eerste keer, zo stelt Dabiq niet zonder trots, dat slavernij weer toegepast wordt door moslims sinds de afschaffing hiervan in moslimlanden, wat sowieso niet had mogen gebeuren. Het is de weerzin tegen slavernij onder moderne moslims geweest, als ook hun onwil om deze praktijken serieus te nemen, die tot de afschaffing ervan hebben geleid, aldus Dabiq. Door regels over vrouwen als oorlogsbuit en vroeg-islamitische voorbeelden hiervan te gebruiken, stelt IS dat het in feite een lang genegeerde maar alleszins islamitische regel opnieuw heeft ingevoerd die zelfs kan bijdragen aan het tegengaan van zaken als overspel. Link

wikiislam.Rape_in_Islam


Seksslavinnen van de heilige profeet

Rayhana bint Zayd ibn Amr:

Haar eerste echtgenoot was een van de 600-900 Qurayza-mannen die Mohammed in april 627 onthoofde. Hij maakte alle vrouwen tot slaaf en koos Rayhana voor zichzelf omdat zij de mooiste was. Toen ze weigerde met hem te trouwen, hield hij haar in plaats daarvan als bijvrouw. Ze stierf kort voor Mohammed in 632.

Mariyah de Kopt

Ze was een van de slaven die de gouverneur van Egypte als een geschenk naar Mohammed stuurde. Hij hield haar als bijvrouw, ondanks de bezwaren van zijn officiële vrouwen, die haar schoonheid vreesden. Mariyah droeg Mohammed een zoon, Ibrahim.

Al-Jariya

Ze was een huisslaaf van Zaynab bint Jahsh, die als cadeautje aan Mohammed werd geschonken. Ze lijkt een “onofficiële” concubine te zijn geweest die niet regelmatig op zijn rooster stond.

Tukana al-Quraziya

Ze was een lid van de verslagen Qurayza-stam die Mohammed als een van zijn persoonlijke slavinnen koos. Ze lijkt een andere “onofficiële” concubine te zijn geweest. Na de dood van Mohammed trouwde ze met Abbas.

Muhammads wives and concubines

Boodschappenlijst slavenmarkt