Ali Sina over islam

De islam is meer dan een religie. Het is ook een totalitaire politieke ideologie die er naar streeft om alle regeringssystemen omver te werpen en wereldwijd een theocratische dictatuur te vestigen.

Deze religie is een hoax, maar wat ons meer zorgen moet baren is dat het een bedreiging voor de mensheid is. Islam degradeert zijn volgelingen tot hersenloze haters tegen datgene wat niet islamitisch is. Haat is de essentie van dit geloof, zoals het haten van de niet-gelovigen dan wel het haten van gelovigen die het mohammedanisme anders interpreteren. Of het haten van degenen die het mohammedanisme verlaten, en ook het haten van vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkers, Joden. De lijst gaat maar door, zelfs honden en varkens worden niet gespaard.

Het mohammedanisme is een godsdienst van haat. Voor moslims is het vroom om te haten. Het heet al bara (haat ter wille van Allah). Al bara is de ultieme uiting van het geloof. Moslims bewijzen hun liefde voor Allah (al wala’) door de niet-moslims te haten.

Islam verdeelt mensheid in moslims en kaffers – een denigrerende term term dat ‘’ontkenner van de waarheid’’ betekent.
We kunnen nooit vrede hebben wanneer een vijfde van de mensheid vasthoudt aan een ideologie van haat, en een psychopaat aanbidt die zegt;

 • Niet-moslims zijn smerig (9:28),
  Niet bevriend worden met ongelovigen (9:23),
  Laten gelovigen hardheid in hen vinden (9:123),
  Boezem angst in hun harten (8:12),
  Dood hen waar u hen kunt vinden(9:5),
  En hun eigendommen en vrouwen zijn halal voor u gemaakt, genieten ervan, ze zijn wettig en goed (8:69).
Om de mensheid te laten overleven moet dit geloof van haat worden uitgeroeid. Moslims moeten van deze leugen worden bevrijdt. De enige manier om dat te doen is hen de waarheid te laten zien.
***

Hallo! Mijn naam is Ali Sina en ben geboren uit moslim ouders. Ik las de koran en met enthousiasme verdedigde ik de islam tot 1994. Nadat ik een eind had gemaakt aan de ontkenning van mijn eigen intelligentie moest ik eindelijk toegeven dat dit een duivelse godsdienst is, dat gericht is op de vernietiging van de mensheid. In 1998 begon ik mijn internetcampagne om de islam te stoppen. In 2001 lanceerde ik faithfreedom.org waar voormalige moslims en al diegenen die bezorgd zijn over de dreiging van de islam, een plek vonden om hun mening te uiten.

Faithfreedom.org veranderde de discussie voor altijd. Wij hebben ons nooit aan politieke correctheid gehouden. We geloofden dat alleen de waarheid de mensheid vrij zal maken. De waarheid over de islam is lelijk. Het is zo lelijk dat niemand ernaar wil kijken. Het is verachtelijk, walgelijk en bruut. Wij hebben de ongezouten waarheid met eerlijkheid geopenbaard, en dagen iedereen uit om het tegendeel te bewijzen. De waarheid is dat Mohammed een psychopaat was. Hij was een leugenaar, een pedofiel, een moordenaar, een verkrachter, een dief, een wellusteling, een narcist, een terrorist, een massamoordenaar en een gek. Moslims imiteren hun profeet en dit verklaart de waanzin in de islamitische wereld. Ze zijn verachtelijk en gewelddadig omdat zij een crimineel aanbidden en imiteren.

Mohammed en de islam verdienen evenveel respect als Charles Manson en zijn cult. Gezien het feit dat meer dan 1.5 miljard onwetende zielen een misdadiger aanbidden, wil dat nog niet zeggen dat deze cult en haar oprichter respect verdienen.

Mohammed moet niet worden vergeleken aan Jezus, Boeddha of Zoroaster, maar met krankzinnige misdadigers zoals Hitler, Stalin, Jim Jones, Shoko Asahara en Charles Manson. De islam is geen religie. Het is een cult – een zeer slechte en gevaarlijke cult.

Mijn doel is om de ogen van moslims te openen en de muur van wantrouwen af te breken dat Mohammed tussen moslims en de rest van de mensheid heeft opgebouwd. Ik wil deze verloren zielen laten zien dat wij allemaal mensen zijn, en dat een verstandige God nooit een godsdienst zou zenden die de mensheid zou verdelen. Een ware God zou nooit een groep instrueren om de ander te haten. Geen God kan zo kwaadaardig zijn als de Allah van Mohammed.

Allah is geen God. Allah was oorspronkelijk bekend als de god van de maan Hubaal (Ha Baal in het Hebreeuws), Mohammed bewerkte dit afgodsbeeld naar zijn eigen gelijkenis. Mohammed was niet de boodschapper van Allah, maar Allah was de boodschapper van Mohammed. Mohammed gedefinieerde Allah als:

Khairul mâkerin, (de beste bedrieger) 3:54,
al mutakabbir (de trotse, de hoogmoedige) 59:23,
al jabbâr (de onweerstaanbare, de onderdrukker, de tiran) 59:23,
al qahhâr (de bedwinger) 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16,
al khâfid (de vernederaar) 95:5,
al mudhell (de belediger) 3:26,
al mumit (de doodgever) 3:156, 7:158, 15:23, 57:2,
al muntaqim (de wreker) 32:22, 43:41, 44:16,
AD-dârr (de kwelgeest) 6:17.

Menselijk gezien, zijn dit satanische eigenschappen.

Faithfreedom.org groeide te hard en op een gegeven moment werd het managen wat teveel. Na vele klachten ontvangen te hebben, besloot ik om deze site – http://alisina.org/–te lanceren. Ik zal hier een aantal van mijn artikelen publiceren. Het zijn die artikelen waarvan ik hoop dat het de moslims zal helpen het licht te zien.

Mijn doel is dat de islam verdwijnt. Ik wil dat het verdwijnt omdat het de grootste bron van haat in de wereld is. De enige manier om dat te doen is om de waarheid te vertellen. We hoeven geen wapens en raketten, oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen nodig om deze oorlog te winnen. Dat zijn die dingen die de “gematigde” islamitische Minister-president van Maleisië, Mahathir zei nodig te hebben om het van het westen te kunnen winnen. De waarheid is genoeg voor ons. Leugens kunnen met de waarheid verslagen worden, net zoals duisternis overwonnen kan worden met licht. Wij trekken niet ten strijde tegen de duisternis; We steken het licht aan.

De grote meerderheid van de moslims zijn onwetend over de islam. Voordat ik de koran en de Sira begon te lezen was ik ook onwetend. Maar dit betekent niet dat de onwetenden onschadelijk zijn. Een gematigde moslim heeft enkel een levenscrisis nodig om een jihadistische extremist te worden. In situaties als een levenscrisis zoeken velen naar een God. Als een moslim zich tot Allah keert, wordt hij gevaarlijk. Veel plegers van zelfmoordaanslagen en jihadistische terroristen komen uit een gematigde of niet religieuze achtergrond. Het enige wat er moet gebeuren, wanneer een moslim zijn dochter wil vermoorden, is dat de dochter verliefd wordt op een niet-moslim, of wanneer zij gewoon met jongens praat. Dat is het zaad van het kwaad dat sluimert in het hart van iedere moslim.

Onze vijand is een ideologie. We willen moslims naar onze kant laten komen… hen terugbrengen naar de mensheid. Onder invloed van een psychopaat, hebben moslims hun menselijkheid verworpen. We willen hen terug. Hoe meer een moslim Mohammed imiteert, hoe meer hij ontaardt in een monster – de belichaming van alles wat slecht is. We willen dat ze terugkomen.

Faithfreedom.org en mijn boek ‘’Understanding Muhammad’’ hebben duizenden moslims geholpen om het mohammedanisme te verlaten. Laten we miljoenen van hen maken. Het zou ons goeddunken als u deze site promoot en het iedereen laat weten. Ik ben ervan overtuigd dat we met de waarheid de islam kunnen verslaan en dat we eerder dan iedereen denkt, deze demonische cult van haat kunnen opheffen.

Lang leve de mensheid, en de dood aan al het haten en ideologieën die de mensheid verdelen, zoals het marxisme in al zijn vormen, het nazisme, het fascisme en de islam.

Laten we deze domheid stoppen. Laten we onze kop uit het zand van ontkenning trekken. Laten we met deze leugen ophouden. Dwaasheid zal ons nooit redden. Het is de waarheid die ons vrij zal maken. Als ik de waarheid niet vertel, bewijs me dan dat ik het verkeerd heb.
U kunt niet bewijzen dat ik het verkeerd heb. Alles wat u kunt doen is, vanuit uw hoge morele ethiek en de lelijke feiten negerend, mij vertellen om de handen ineen te slaan en gezamenlijk een lied te zingen. Dit is precies wat moslims van ons willen en dat is hoe ze machtige beschavingen veroveren. Als minderheid gedragen zij zich naar hun slachtoffers als pacifisten [islam is vrede] om hen uiteindelijk een voor een te veroveren. Waar de islam niet door middel van terreur veroverde, was misleiding het middel om te veroveren.

Als we niets doen dan zullen wij binnenkort onze vrijheid verliezen en zal de wereld ondergedompeld worden in een donker tijdperk, waaruit geen herstel meer mogelijk zal zijn. Domheid loont nooit. Als u onder degenen behoort die denkt dat we intolerantie moeten tolereren dan bent u geen deel van het probleem, maar dan bent u zelf het probleem en meer levens zullen dankzij uw domheid verloren gaan.

Aangezien de meerderheid van de mensheid dom is, zoals waargenomen door Bertrand Russell, is de verantwoordelijkheid van degenen die niet dom zijn, immens. Als je de dreiging begrijpt, kun je je niet veroorloven niets te doen. Als jij niets doet om de domme mensen voor je te winnen dan zal de mensheid het verliezen. Het enige wat nodig is om het kwaad te laten zegevieren is dat mensen niets doen. De verantwoordelijkheid om de mensheid en de menselijke beschaving te redden, rust op de schouders van de weinigen die het begrijpen. We moeten deze dreiging samen stoppen.

Wat kunt u doen? U kunt de artikelen op mijn site vertalen in uw eigen taal. U kunt deze site promoten door een link op uw site of een link op forums te zetten. Alles wat u hoeft te doen is het woord van de waarheid uitspreken. Tegenwoordig vraagt het moed om de waarheid te spreken. Waarheid is het nieuwe ‘hate speech’. Niettemin zal alleen de waarheid ons bevrijden.

Als u een moslim bent, verzoek ik u om van mijn boek, ‘’Understanding Muhammad’’ te lezen. Als u het niet wilt kopen dan kan ik het boek per email naar u toesturen. Lees het en bewijs mij het tegendeel. Als u mij het tegendeel kunt bewijzen dan betaal ik u $50.000 en ik zal mijn nederlaag publiekelijk erkennen. Als u het tegendeel niet kunt bewijzen, laat de haat achter je en wordt een medemens van de mensheid.

Uw broeder van de mensheid, Ali Sina.

>alisina.org/–about me