Mohammed pleegt afgoderij [ shirk ]

De aarde is van Allah én van zijn boodschapper
Keer op keer beweert Allah van de koran dat hij de enige eigenaar is van de hemelen en de aarde, dus zonder enige partners.
[ koran 85:9, 7:158, 25:2 ]
Maar Mohammed, de profeet van de islam, maakte zichzelf tot een partner van Allah door te beweren dat Allah niet de enige eigenaar van de aarde is, maar dat de aarde hem ook toebehoort. Dat wil zeggen, Allah en Mohammed zijn de gezamenlijke eigenaren van de aarde.
Sahih Bukhari 4:53:392: Overgeleverd aan Abu Huraira:
Terwijl we in de moskee waren, kwam de Profeet naar buiten en zei: “Laten we naar de Joden gaan.” We gingen naar buiten totdat we Bait-ul-Midras bereikten. Hij zei tegen hen: “Als jullie de islam omarmen, zullen jullie veilig zijn. Jullie moeten weten dat de aarde aan Allah en Zijn Apostel toebehoort, en ik wil jullie uit dit land verdrijven. Dus als iemand onder jullie wat eigendommen bezit, dan kan hij het verkopen, zo niet dan moet men weten dat de aarde aan Allah en Zijn Apostel toebehoort.”
[ Laten we het feit negeren dat Mohammed zijn religie door de strot van de Joden dwong toen hij eerder stelde dat er geen dwang in religie is. Laten we ook het feit negeren dat dezelfde mensen [joden] die Mohammed verwelkomden toen hij uit Mekka werd verdreven, van hun land werden verdreven door dezelfde Mohammed voor wie ze jaren geleden hun deuren openden ]
Mohammed pleegde hier duidelijk shirk door zichzelf een partner van Allah, mede-eigenaar van de aarde te maken. Als Allah in de koran beweert, de eigenaar en schepper van de aarde zonder partners te zijn, hoe werd Mohammed dan ook een partner? Als Mohammed ook een mede-eigenaar van de aarde was, waarom vergat Allah het dan in de koran te vermelden toen hij beweerde de enige eigenaar van de aarde te zijn? https://www.desleuteltothetantwoord.com/nl/vragen/wat-is-shirk