Allahu Akbar

“Allahu Akbar” is niet iets dat een moslim toevallig zegt terwijl hij je vermoordt. Het ìs waarom hij je vermoordt. “Allahu Akbar” is de kern van wat de islam gewelddadig maakt.

De gewelddadige geschiedenis van de kreet “Allahu Akbar” begon in het jaar 628 in de plaats Khaybar. Het is een oase in de Arabische woestijn met een waterbron, die door de Joden werd geëxploiteerd. Het lag aan een belangrijke handelsroute en deze oase van Kaybar was een tussenstop. Mohammed wilde deze stad aanvallen. Zoals vele moslimaanvallen van destijds werd het een verraderlijke hinderlaag met nadien een massamoord op de mannelijke populatie van Kaybar.
Profeet Mohammed pleegde tijdens zijn profeetschap meerdere aanvallen op verschillende niet-islamitische gemeenschappen. Deze gemeenschappen werden dikwijls compleet geplunderd, geannexeerd en geïslamiseerd. Zo ook Kaybar – vrouwen en kinderen raakten alles kwijt, werden rechteloos en ”als buit meegenomen.” Hun mannen/vaders werden vermoord. Wat er in Kaybar gebeurde noemen moslims de “Slag om Khaybar”.
En dat helpt verklaren waarom er vandaag geen Joden in Saoedi-Arabië meer zijn. Tevens hebben moslims geen enkele spijt van hun etnische zuiveringen. Zij zijn trots op het verleden van hun moslimbroeders en vieren het door het reciteren van de tekst; “Khaybar, Khaybar ya Yahud .” Betekent; ”Onthoud Khaybar, oh Joden, het leger van Mohammed zal terugkeren.”
Wanneer je zoals profeet Mohammed in de woestijn belangrijke handelsroutes wilt saboteren en waar niet-moslims het voor het zeggen hebben, dan is een dergelijke oase een interessant doelwit. En dat is wat de volgelingen van Mohammed tot aan vandaag de dag ook doen; het terroriseren van reisroutes met aanslagen, bommen in vliegtuigen, aanvallen op koopvaardijschepen, bomauto’s, treinen en bussen, mes-aanvallen, schietpartijen als ook vele andere hotspots zoals evenementen en winkelcentra waar veel ongelovigen samenkomen.

En “Allahu Akbar?”

Dat is wat Mohammed riep toen hij zich realiseerde dat zijn verrassingsaanval op Kaybar succesvol was geweest. Hij riep; “Allahu-Akbar! Khaybar is vernietigd.” Dit is waar de kreet “Allahu Akbar” is ontstaan. En daarom roepen moslims het nog steeds, voor, tijdens en na een terreuraanslag.
Na de verovering op Kaybar werden de joodse mannen onthoofd, hun nageslacht en hun vrouwen werden als slaven gevangengenomen. Mohammed werd eigenaar van de knappe 17 jarige jodin Saffiya, kort nadat Mohammed haar man had onthoofd;

 

Net als de moordenaars en verkrachters van ISIS, nam profeet Mohammed met zijn misdaadbende, vrouwen mee als slaven en vermoordde hun mannen.

Allahu Akbar betekent ” Allah is groter/de grootste.” Mohammeds logica was dat Allah groter is dan de God van de Joden omdat Mohammed in staat was om hen te verslaan. In de islam is een religieuze oorlog ook een religieuze test. Islamitische overwinningen tonen de suprematie van Allah, aldus de islamitische denkwijze.

Ondanks de onophoudelijke beweringen dat moslims, joden en christenen allemaal dezelfde god aanbidden, vertelt de Koran, aan moslims iets heel anders;

“En de Joden zeggen: Ezra is de zoon van Allah, en de christenen zeggen: De Messias is de zoon van Allah. Zij zijn ongelovig – moge Allah hen vernietigen, zij zijn afgedwaald! “(soera 9:30)

Ook het voorgaande vers is duidelijk;

”dood degene die niet in Allah geloven” [soera 9:29]

Wanneer moslimterroristen ”Allahu Akbar” roepen, verklaren ze dat ze op het punt staan ​​om de superioriteit van Allah te bewijzen, door niet-moslims te doden.

“Allahu Akbar” wordt niet alleen ”geassocieerd” met terroristische aanslagen.”Allahu Akbar” ís de aanleiding voor die aanvallen.

Moslims doden niet-moslims..

A] om te bevestigen dat “Allahu Akbar” groter is dan de religies van hun slachtoffers en

B] om in de gunst van Allah te komen, in de hoop op een bevoorrechte zetel in het paradijs.

Allahu Akbar, is dus zeker een motief voor islamitisch terrorisme.

Een typisch excuus is, dat moslims “Allahu Akbar” zeggen te gebruiken om een ​​goede gebeurtenis te vieren. Wat dit excuus echter mist, is dat de islam een ​​suprematistische religie is met een heerszuchtige en expansie politiek, waarbij de term ”Allahu Akbar” als oorlogskreet zwaar op de jihad berust.

De islamitische missie is om de islam oppermachtig te maken boven alle andere religies (Koran 9:33). Als de islam geen andere religies proberen te verslaan, dan heeft “Allah is groter” geen betekenis.

Islam biedt in de eerste plaats geen religieuze ervaring die de gelovige transformeert, maar wel een externe collectieve daad die de wereld islamiseert. Jihad en de terreurdaden die we op het nieuws zien, zijn deze zogenaamde religieuze daden.

“Allahu Akbar” is de suprematistische kern van de islam. Mohammed reikte een religieuze belevenis aan, die woestijn banditisme en veroveringen samenvoegde, wiens het vermoorden van mannen en verkrachten van hun vrouwen en hun dochters, gewijde handelingen waren in de hoop Allah gunstig te stemmen. Zegevieren over ongelovigen met islamitische rituelen als etnische zuiveringen, verkrachtingen en martelingen geven moslims het bewijs dat de god van de islam machtiger is dan de god van de gedode mannen en verkrachtte vrouwen.


De Yazidi-meisjes die als seksslaven aan IS-strijders werden verkocht of buitgemaakt, werden geïntimideerd door “Allahu Akbar” te roepen. De IS-strijders omschreven het verkrachten van deze meisjes als; een gebed tot Allah, ter wille van Allah en een manier om dichterbij Allah te komen.

De officiële ISIS-publicatie prees Allah omdat Hij zijn jihadisten in staat stelde niet-moslimvrouwen te vangen:

“Ik schrijf dit terwijl de letters er met trots vanaf druipen. Ja, oh godsdiensten van de kufar (de niet-moslims), we hebben inderdaad de kāfirah-vrouwen overvallen en gevangen genomen, en ze als schapen tot de rand van het zwaard gedreven. Op de dag dat de eerste slavin ons huis binnentrad, knielden wij uit dankbaarheid voor Allah.”


Hoe kan het verkrachten van meisjes leiden tot een gebed van dankbaarheid tot Allah? Omdat Allah alles bepaalt in het leven, verkrachten is als een overwinning, met dank aan Allah. Het kunnen verkrachten van niet-moslim meisjes is een kwestie van ‘zich verheven en zich gerechtigd achten’ omdat profeet Mohammed zelf ook seksslavinnen had, buitgemaakt na aanvallen op christelijke en Joodse gemeenschappen.

Wanneer ISIS-jihadisten kinderen en vrouwen verkrachten of wanneer een moslim met een voertuig in de straten van NewYork, Berlijn of Nice mensen omver rijdt, dan is dit een ode aan Allah. En het gebed is: “Allahu Akbar.” Deze islamstrijder laat Allah zien wat hij kan en laat zien dat de islam superieur is.

Dit is islam. Dat was het in 628. Dit is het vandaag.

“Allahu Akbar” is niet iets dat hij toevallig zegt terwijl hij je vermoordt. Het is waarom hij je vermoordt.

Vertaling uit Frontpage


 

‘Allahu Akbar’ in de Hadith

 

Bukhari: Deel 5 Boek 59, Nummer 516
Wanneer de profeet Mohammed oorlogen voerde of mensen overviel hieven wij onze stem en riepen: Allahu Akbar-! Allahu-Akbar! [Allah is de grootste]. Enkel Allah heeft [op Zijn aarde] het recht om aanbeden te worden.

Bukhari:Deel 5, Boek 59, Nummer 512
Hij riep; ‘Allahu Akbar! Khaybar is vernietigd. Wanneer wij vijandig gebied naderen dan zal degenen die gewaarschuwd zijn het kwaad ervaren.’
Toen kwamen de bewoners de straten opgerend. De profeet had hun mannen gedood. Hun kinderen en vrouw werden gevangenen genomen.

Tabari VIII :149
”Abdallah huwde een vrouw maar kon een huwelijkscadeau niet veroorloven. Hij ging naar de profeet en vroeg om raad. Hij zei; Ga de Jusham stam bespieden. Hij gaf me een uitgehongerde kameel en een kameraad mee. We gingen heen met pijlen en zwaarden. We naderde het kampement en zei tegen mijn kameraad; ‘Als je mijn Allahu akbar hoort roepen en mij ziet aanvallen, moet je ook ’Allahu akbar roepen en aanvallen.’

Hadith: Tabari VIII 150
Toen hun leider Rifa`ah binnen mijn bereik kwam, schoot ik een pijl in zijn hart, besprong en onthoofde hem. Ik rende door het kamp en riep Allahu akbar! Wij verzamelden hun eigendommen zoveel wij konden, inclusief vrouw en kinderen. Wij reden weg met een grote kudde kamelen, veel schapen en geiten en bracht het naar de boodschapper. Ik bracht ook het hoofd van Rifa’ah mee. De Boodschapper gaf me 13 kamelen en ik kon mijn bruid tot me nemen.

Ishaq: 445 
De regels van het ‘’gebed van angst’’ werden geopenbaard tijdens deze aanval op Banu Nadir [4:102] De boodschapper verdeelde de jihadisten in twee groepen. Een groep stond tegenover de vijand, terwijl de andere achter de Profeet stond. Hij loofde Allah door te schreeuwen. Allahu Akbar. [ Allah is de grootste = zeer geschikt voor een terroristische geloofsleer].


—–

De uitdrukking Allahu Akbar [of Takbir] wordt in verschillende situaties gebruikt;

■ wordt herhaalt bij de oproep tot gebed.

■ wordt herhaalt tijdens het gebed in de moskee.

■ wordt gebruikt als een vorm van goedkeuring

■ wordt soms gebruikt als reactie op een verrassing

■ wordt soms gebruikt als applaus.

■ wordt gebruikt in gebeden tijdens moeilijke situaties

■ wordt gebruikt als expressie van woede en haat

■ wordt gebruikt tijdens terreuraanvallen en oorlogen

■ wordt gebruikt als viering van het leven bij de geboorte van een kind met islamitische ouders

■ wordt gebruikt als viering van de dood van ongelovigen na een aanslag.

■ wordt gebruikt uit vreugde en dankbaarheid voor verbrandde kerken en tempels.

■ wordt gebruikt als viering van een nieuw gebouwde moskee of islamitische school

■ wordt gebruikt ter bevestiging dat Allah de machtigste is van alle andere goden en godsdiensten.

■ wordt gebruikt als agressieve getuigenis dat de islam superieur is over alle andere vormen van religie, ethiek en politiek.

—–

Zoals Hitler in Mein Kamph de morele en intellectuele basis legde voor het uitroeien van Joden, zo zijn de dagelijkse moslimgebeden, gebedsoproepen en leringen van de koran de morele en intellectuele basis voor het uitroeiing van ongelovigen ofwel de kuffar.

De kuffar in deze wereld moeten zichzelf scholen in moslimgebeden. Omdat de gebeden worden gereciteerd in het Arabisch, beseffen maar weinig niet-moslims hoe antisemitisch en anti-christelijk de moslimgebeden zijn. Deze gebeden zijn de essentie van haatmisdrijven en terreuraanvallen.

Vertaling van de gebedsoproep vanaf minaretten van moskeeën;

Allah is de grootste, Allah is de grootste

Allah is de grootste, Allah is de grootste

Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah

Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is

Kom naar het gebed, kom naar het gebed

Kom naar de verlossing, kom naar de verlossing

Allah is de grootste, Allah is de grootste

Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah

Elke keer als de gebedsoproep met ‘Allah is de grootste‘ vanaf de minaret schalt, is dat imperialistisch gejank en islamisering van de publieke ruimte.