Wie is doof, dom en blind?

Een moslim schreef me dat hij enkele van mijn artikelen heeft gelezen en gelooft dat ik het helemaal verkeerd heb. Hij adviseerde mij de koran te lezen om een ​​juist begrip van de islam te krijgen. Als een moslim zegt dat ik de koran moet lezen, weet ik dat hij dat boek niet heeft gelezen. De koran is een lelijk boek, geschreven door een analfabeet die geen duidelijke en uitgebreide zinnen kon maken. Het resultaat is dat het boek saai en niet leuk is om te lezen. Weinig moslims hebben het ooit gelezen.

Ik vertelde deze moslim dat ik de koran en het leven van Mohammed heel goed ken en stelde voor om het eens te lezen. Hij schreef terug en zei dat hij de koran willekeurig had geopend en soera 47 had gelezen en het behoorlijk interessant vond. Hij vroeg me wat er mis is met deze soera.

Het is verbazingwekkend dat zelfs als moslims de koran lezen, ze niet kunnen zien wat er mis mee is. In dit artikel zal ik de inhoud van dit korte hoofdstuk 47 uitleggen en moslims aanmoedigen om de koran te lezen zoals ze elk ander boek zouden lezen, d.w.z met kritische ogen, niet als gelovigen. Dan krijgen ze mogelijk een ander beeld.

De soera 47 is vernoemd naar Mohammed omdat hij zijn naam in vers 2 noemde. De andere naam voor deze soera is ‘al Qital’ (vechten), die is afgeleid van de zin wa dhukira fi-hal-qital in vers 20 van soera 47, die moslim aanmoedigt vechten.

Dit hoofdstuk werd gedicteerd nadat Mohammed naar Medina was gemigreerd en zijn carrière als straatrover begon, waarbij hij dorpen en steden aanviel en plunderde.

Er staat dat moslims moeten vechten tegen de niet-moslims wiens goede daden verstoken zijn van deugd, “Alle goede daden van de niet-moslims zijn tevergeefs. (47:8-9). Alleen moslims zijn rechtvaardig. Wat typerend is voor sektes. Sekteleiders verdelen de wereld tussen gelovigen en ongelovigen (wij versus zij) en schandaliseren de ongelovigen terwijl ze de gelovigen een gevoel van superioriteit bijbrengen. Mohammed zei ongelovigen

de ergste dieren zijn 8:55
gehaat worden door God 3:10
brandstof zijn voor de hel 3:10
zo doof en dom als vee 25;44
hun woning zal de hel zijn 47:12

terwijl moslims de beste mensen zijn (3:110).

Hij zei ook. God vergeeft de zonden van de naar rechtvaardigheid strevende gelovigen die geloven in wat aan Mohammed is geopenbaard – (47:2).

Erger dan dieren

Deze mensen zijn dom, doof en erger dan dieren [ zegt koran 25:44 en 8:22 ]

 

Het beste van mensen

Gelovigen hebben wél verstand [67:10] en zijn de beste der mensheid [3:110]

Nergens bewijst Mohammed zijn profeetschap. Hij getuigt eenvoudig van de waarheid van zijn eigen bewering en verwacht dat iedereen hem gelooft zonder enig bewijs. Zijn bewijs zijn de overwinningen met geweld.

In vers 47:10 zegt hij: “Hebben zij niet door het land gereisd en het verschrikkelijke einde gezien van degenen die vóór hen leefden?  God bracht een totale vernietiging over hen en de ongelovigen zullen ook met een soortgelijke ondergang worden geconfronteerd.”

In vers 47:13 zegt hij: En “Hoeveel steden (groter dan Mekka) hebben Wij vernietigd en hulpeloos achtergelaten?” 

Iedereen gaat dood. Hoe kan de dood het bewijs zijn voor de beweringen van Mohammed? Enkel charlatans gebruiken een dergelijk argument om zijn bewering te staven.

“Op een dag zul je sterven en moet je God antwoorden, zodat je er maar beter in mij kunt geloven”,

..is een dom argument. Het bewijst niet de waarheid van iemands bewering.

Bedreigingen zoals;

“Wat zal het verschrikkelijk voor hen zijn als de engelen hun ziel wegnemen door op hun gezicht en op hun rug te slaan” 47:27

..die in overvloed aanwezig zijn als zogenaamd bewijs van allah’s bestaan, kunnen ook gemakkelijk tegen Mohammed en moslims worden gebruikt. Als God rechtvaardig is, zijn het Mohammed en moslims die hun eeuwigheid in de hel zouden doorbrengen voor alle misdaden die ze hebben begaan tegen de mensheid.

Het enige argument dat Mohammed ooit gaf ter ondersteuning van zijn bewijs van zijn profeetschap waren de overvloedige dreigementen in de koran.

Zeggen..

“als je me niet gelooft, zullen mijn volgelingen je vermoorden en jij zult ook branden in de hel, daarom ben ik een profeet van God”,  Bukhari 52:260

is geen erg intelligent argument.

Nadat hij zei, de enige echte boodschapper van god te zijn, met duidelijke verzinsels, instrueerde Mohammed zijn volgelingen om te vechten en de hoofden af ​​te slaan van degenen die niet geloven (47:4). De meeste vertalers hebben de behoefte gevoeld om tussen haakjes in te voegen (in de strijd). Het Arabische vers zegt echter:

“Als je degenen ontmoet die ongelovig zijn, sla dan hun nek.”

De strijd begint wanneer moslims dat willen. Een moslim kan zich bewapenen met AK 47 en beginnen met het neerschieten van niet-moslims, en een vreedzame dag verandert in een dag van oorlog. Hetzelfde vers [47:4] zegt: neem de ongelovigen gevangen, die dan tegen een losgeld hun vrijheid terug kunnen krijgen. Dat is wat ISIS en Boko Haram doen.

En Hij zegt dat het bestrijden van de ongelovigen “een wet is” en als God het had gewild, had Hij de gelovigen de overwinning kunnen geven zonder dat ze hoefden te vechten, maar Hij wil het geloof van de gelovigen op de proef stellen. Zo kan een moslim zijn geloof bewijzen door te vechten en door niet-moslims te doden.

“We zullen je zeker op de proef stellen totdat We degenen kennen die hard vechten voor de zaak van God, en degenen die geduld oefenen. 47:31

Het is niet moeilijk om de gelijkenis van de islam te zien met een gangstergroep waar de nieuwkomers iemand moeten vermoorden om hun loyaliteit aan de bende te bewijzen. Het 4e vers in dit hoofdstuk 47 stelt duidelijk dat Allah zijn religie zegevierend kan maken zonder dat moslims hoeven te doden, maar hij wil dat ze de ongelovigen doden om hun trouw in het geloof te bewijzen. De geschiedenis van de vroege islam staat vol met voorbeelden waarin moslims aanboden om hun eigen vader en moeder te vermoorden om hun geloof te bewijzen. Ik heb details van sommige van die verhalen gegeven in mijn boek ‘Het leven van Mohammed’.

Hij vroeg zijn volgelingen om voor hem te vechten en zijn razzia’s te financieren en noemde degenen hen die niet rijkelijk betaalden als gierig, en vernederde hen publiekelijk:

“Als Allah om je bezittingen zou vragen, zou je gierig zijn, net zoals het moeilijk voor je zou zijn om te geven. Zo maakt Allah je boosaardigheid openbaar’ 47:37

En:

“Jullie worden gevraagd om geld te geven voor de zaak van God, maar sommigen van jullie gedragen zich gierig. Wie zich gierig gedraagt, doet dat tegen zijn eigen ziel. God is Zelfvoorzienend en jij bent arm. Als je je van Hem zou afkeren, zou Hij je gewoon vervangen door een ander volk, dat niet zal zijn zoals jij.” 47:38.

Hij belooft eeuwig geluk en verbetering van de toestand van degenen die voor hem oorlog voeren en ook toegang tot het Paradijs waar stromend schoon water, melk, heerlijke wijn en kristalheldere honing stromen, en waar ze allerlei soorten fruit kunnen eten. Aan de andere kant beloofde hij aan degenen die niet in hem geloofden een eeuwig hellevuur en drankjes van kokend water die hun ingewanden aan stukken zullen scheuren? 47:15

Arabieren waren op geen enkel moment in de geschiedenis beroemd om hun moraal. Maar zelfs voor hen was het idee dat God zou willen dat Zijn gelovigen zouden vechten en anderen doden, moeilijk te slikken. De meeste gelovigen van Medina hadden een bijzonder hekel aan vechten. Omdat ze vreesden voor hun leven om te zeggen dat Mohammed liegt, zeiden ze:

“Waarom is er geen hoofdstuk over vechten voor de zaak van God geopenbaard?” 47:20

Hij zei dat er ziekte is in het hart van degenen die zoiets zeggen en hij beval de gelovigen om te vechten en te doden. Alle soera’s die hij in Medina dicteerde, bevatten bevelen om te vechten. Hij zei:

“Aangezien zij ons gehoorzaamheid hebben beloofd, zou het voor hen juister zijn, wanneer wordt besloten (dat iedereen moet deelnemen aan de strijd), om trouw te blijven (in hun belofte aan God) en Mohammed gehoorzamen. 47:21 

Dat is het probleem met moslim zijn. Als je eenmaal gehoorzaamheid aan de islam hebt gezworen, kun je de bevelen van Mohammed om te vechten niet weigeren, anders zul je niet trouw zijn aan je belofte en geloof. Zodra een persoon de islam accepteert, wordt hij of zij een potentiële terrorist.

In Medina creëerde Mohammed een staat van totale terreur. Niemand durfde openlijk te zeggen wat ze van hem dachten. Dus toen hij erop stond dat ze ten strijde moesten trekken, zeiden sommige gelovigen: “We zullen je in sommige zaken gehoorzamen,” Ze wilden geen mensen doden. Ze wisten dat een echte God, de mensen niet zou vertellen om overvallen te plegen, te moorden, te plunderen en te verkrachten.

De sfeer van Medina was niet anders dan in James’ Town of enige andere cultusplaats waar de sekteleden elkaar vrezen en waar de andersdenkenden hard worden gestraft. Mohammed zei dat hij aan de “toon van hun toespraak” kon voelen dat sommige mensen er niet van hielden om ten strijde te trekken. (47:30) Hij veroordeelde hen en waarschuwde hen voor hun verschrikkelijke straf

Degenen die tot ongeloof zijn teruggekeerd nadat leiding voor hen duidelijk is geworden, zijn verleid en valse hoop gegeven door Satan. 47:25

Ze verlieten de islam omdat ze beseften dat Mohammed een leugenaar was die hun valse hoop gaf.

In deze soera zei hij:

“Wees niet zwak van hart en doe geen beroep op een dialoog als je de overhand hebt.” En “God is met u en Hij zal nooit de beloning voor uw daden verminderen” 47:35

Degenen die denken dat ongelovigen naast moslims kunnen bestaan, zijn misleid. Moslims nemen genoegen met niets minder dan totale suprematie.

Zolang moslims de overhand hebben, zullen ze doorgaan met het voeren van de jihad en met elke overwinning zullen ze hun terreur vergroten. Ze zullen zich alleen schikken als ze verpletterd zijn en geen kans hebben om te winnen. De reden dat de jihad weer wordt gelanceerd, is omdat moslims zich weer sterk voelen. Het zal eindigen wanneer ze verslagen en onderworpen zijn. Moslims zijn alleen vreedzaam als ze onder de pet gehouden worden. Zo niet, dan grijpen ze je bij de keel. Dit is het standpunt van de islam en de mentaliteit van een psychopaat. Moslims zijn psychopathisch in de mate dat ze hun profeet navolgen.

De ironie is dat ondanks talloze bevelen om te vechten en de rijkdom van anderen te plunderen, zei Mohammed ook:

“Het wereldse leven is slechts een kinderachtig spel. Als je geloof en vroomheid hebt, zul je je beloningen ontvangen en God zal je niet vragen ervoor te betalen.” 47:36

Als het wereldse leven slechts een kinderachtig spel is, waarom wilde hij dan zo graag de rijkdom van anderen beroven en zoveel rijkdom vergaren? Waarom zou Mohammed dan opscheppen met: “Er is mij de rijkdom van deze wereld beloofd?” Jezus leidde een leven dat een profeet waardig was. Mohammeds leven was dat van een misdadiger en een straatrover.

Het volgende vers zegt:

dat God de bewaker van de gelovigen is. En voor ongelovigen heeft Allah geen bewaker gezonden. 47:11

Gezien de erbarmelijke toestand van de moslimwereld lijkt het erop dat de god van de moslims het erg slecht doet om hen te bewaken. Ze willen allemaal ontsnappen uit hun islamitische landen waar Allah de leiding heeft en naar landen van ongelovigen komen.

Iedereen die de koran leest, kan zien dat dit boek een slechte mentaliteit voortbrengt. Moslims zijn onwetend over de inhoud en toch moedigen ze anderen aan om het te lezen. In deze soera zei Mohammed dat de ongelovigen doof, stom en blind zijn (47:23). Wie is doof, dommer en blinder dan moslims? Hij zei dat de ongelovigen niet aan de koran denken of dat hun hart is verzegeld. (47:24). Zoals we zagen, zijn het de harten van moslims, die verzegeld zijn. Elke rationele persoon die de koran leest, kan zien dat dit boek satanisch is.

Who is Deaf, Dumb and Blind?