Wie vermoordde Mohammed

Wie vermoordde Mohammed

Ik heb de koran, hadith en de sira bestudeerd en ik denk dat ik het mysterie van Mohammeds overlijden heb opgelost. Het lijkt eigenlijk vrij eenvoudig want de islamitische bronnen vertellen ons dat Mohammad werd vergiftigd. Maar toch is er nog een probleem want Mohammed had vele vijanden die wraak op hem wilde nemen. De heidenen wilde hem vermoorden vanwege het veroveren en beroven van hun steden en het kapot slaan van hun afgoden. De Joden wilden hem vermoorden als gevolg van het innemen van hun land en de vernietiging van hun gemeenschappen. En vanwege het doden van hun mannen, het verkrachten van hun vrouwen en het in slavernij brengen van hun kinderen. Ook de christenen wilden hem doden voor het dreigen hen te verpletteren. Mohammed had veel vijanden.
Interessant is dat de koran ons vertelt hoe Allah, Mohammed zou hebben gedood. De koran zegt dat als Mohammed een valse openbaring verzint, Allah hem zou doden door zijn aorta door te snijden:

Soera 69

69-44 – En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht

69-45 – Dan zouden Wij hem zeker bij de rechterhand hebben gegrepen

69-46 – En daarna zijn levensader hebben afgesneden

 

Dus als Mohammed een valse profeet, leugenaar en bedrieger is geweest, dan weten we hoe Allah hem zou hebben gedood — Allah zou zijn aorta hebben doorgesneden.
Zolang niemand Mohammeds aorta doorsnijdt, kunnen we Allah uitsluiten als verdachte.

Laten we teruggaan naar onze islamitische bronnen, zodat we deze zaak kunnen oplossen.

Volgens Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim en anderen, werd Mohammed vergiftigd door een Joodse vrouw:

Sahih al-Bukhari 2617

Een Jodin bracht voor de profeet een vergiftigd (gekookt) schaap die er van at. Ze werd naar de profeet gebracht en er werd gevraagd, “Zullen we haar doden?” Mohammed zei: “Nee.”
Anas voegde er nog aan toe; “Ik bleef kijken naar het effect van het gif in de mond van de boodschapper van Allah.”

 

Men kon de gevolgen van het gif in Mohammeds mond zien. Het GIF verminkte blijkbaar zijn mond, waardoor zijn mond er vreemd uitzag:

 

Sahih Muslim 5430

Een Jodin kwam naar de boodschapper van Allah met vergiftigt schapenvlees en hij nam wat hem was gegeven. (Wanneer de gevolgen van dit gif werden ondervonden) hij riep haar en vroeg haar betreffende het eten. Waarna ze zei: “Ik was vastbesloten om je te doden”. Daarop zei hij: “Allah zal u nooit de macht geven om dit te doen.
Mohammed vertelt deze vrouw; “Allah zal u nooit toestaan mij te doden!”

Ik veronderstel dat Mohammad Allah niet heel goed kende, want het GIF vermoordde hem uiteindelijk. In het geval u zich afvraagt waarom deze vrouw, Mohammed wilde vergiftigen.

Ze vertelt het ons in:

ibn Sa ‘d, p. 252

De apostel van Allah vroeg aan Zaynab Bint al-Harith; “Wat is de reden dat u dit hebt gedaan?” Ze antwoordde: “Om wat je tegen mijn volk hebt gedaan. U hebt mijn vader, mijn oom en mijn man gedood, dus ik zei tegen mezelf, als u echt een profeet bent dan zal een vergiftigt schapenvlees het u vertellen; en anderen hebben het al gezegd: ‘Als je een koning ipv een profeet blijkt te zijn, wij zullen ons van je verlossen.”

De joodse vrouw vergiftigde Mohammed, omdat hij haar familie had afgeslacht.

Sahih al-Bukhari 4428

De profeet over zijn kwaal waaraan hij stierf, placht te zeggen, “O Aisha! Ik voel nog steeds de pijn dat veroorzaakt werd door het eten in Khaibar, en op dit moment voelt het alsof mijn aorta is gekrompen van dat GIF.”

Wat is dat Mohammed? Iets over een gekrompen aorta? Dat is grappig. Ik meen mij te herinneren dat iemand ons vertelde dat hij u ging doden wanneer u met verzonnen openbaringen zou komen, en wel met het doorsnijden van uw aorta. Maar laten we blijven lezen.

Sunan Abu Dawud 4498

Een jodin presenteerde [aan Mohammed] in Khaibar een geroosterd schaap die zij had vergiftigd. De apostel van Allah en ook de mensen aten hiervan. Vervolgens zei hij; “Maak uw handen vrij (van het eten), want het heeft mij laten weten dat het is vergiftigd.”
Bishr b. al-Bara b. Ma’rur al-Ansari stierf eraan. Dus de profeet zei tegen haar; “Wat gemotiveerde u om datgene te doen wat u heeft gedaan?”
Ze zei: “Als jij een profeet bent zal het u niet schaden, maar bent u slechts een koning dan zullen wij ons van u ontdoen.”
De apostel van Allah gaf opdracht haar te vermoorden. Vervolgens zei hij over de pijn waaraan hij stierf, “Ik bleef de pijn voelen van de maaltijd die ik in Khaibar gegeten had. Het was daar, dat mijn aorta werd afgesneden.”

Had iemand ons in de koran niet vertelt dat Hij Mohammed zou doden door zijn aorta door te snijden? Let op de passage dat zegt dat Mohammeds metgezel Bishr, stierf van het eten van het GIF. Interessant, want voordat Bishr stierf, vertelde hij Mohammed dat zodra hij het lam in zijn mond stopte, hij het GIF kon proeven, maar toch door at omdat hij zag dat Mohammed er ook van bleef eten. In ibn Sa’d lezen we:

ibn die Sa ‘d, pp. 252-253

De apostel van Allah nam een stuk van de voorpoot in zijn mond en Bishr ibn al-Bara nam een stuk van een ander bot in zijn mond. Ook anderen aten ervan. Toen zei de apostel van Allah: “Laat het eten los! Deze voorpoot verteld mij dat het vergiftigd is.” Daarop zei Bishr; “Ik ontdekte het in de hap die ik nam en dacht dat u het niet zou eten als er iets mis mee zou zijn.” Bishr stond niet op uit zijn zetel, zijn kleur veranderde in groen.

Bishr stierf omdat hij Mohammed vertrouwde. Mohammed stierf ook. Zijn pijn en ziekte duurde alleen veel langer.

In Sunan Abu Dawud beschreef Mohammed zijn pijn aan de moeder van Bishr.

At-Tabari, p. 124

De boodschapper van God zei tijdens zijn ziekte tegen de moeder van Bishr b. al-Bara  — “um Bishr, op dit moment voel ik dat mijn aorta wordt afgesneden vanwege het eten dat ik met uw zoon in Khaybar heb gegeten.”

Volgens Aisha was de ziekte van Mohammed een grote lijdensweg.

Sunan ibn Madja 1622

Aisha zei, “Ik heb nog nooit iemand meer pijn zien lijden dan de boodschapper van Allah’.”

Op het einde kon Mohammed zelfs niet meer lopen. Zijn volgelingen moesten hem rond slepen.

Sahih al-Bukhari 2588

Aisha zei, “toen de toestand van de profeet ernstig werd, kwam hij leunend op twee mannen, terwijl zijn voeten over de grond sleepten.

De koran zegt dat wanneer Mohammed een valse profeet zou zijn, Allah zijn aorta open zou snijden. En omdat Mohammed toegeeft dat hij voelt dat zijn aorta is doorgesneden, zou je kunnen denken dat er een goede reden is om Mohammed en zijn religie te verwerpen. Maar als je er wat meer over nadenkt, dan zijn er minstens negen goede redenen om Mohammed als profeet te verwerpen.

1Betreffende de volgende opmerking van Mohammed in de koran. “Als ik een valse profeet ben dan zal Allah mijn aorta snijden!”

Mensen die dergelijke dwaze opmerkingen maken zijn meestal geen profeten. Zoals…

“Ik ben een profeet en als ik het niet ben, dan mag God mij met een bliksem treffen…Ah, niet getroffen door de bliksem? Is dus het bewijs dat ik een profeet ben.”

Wanneer iemand dit soort logica gebruikt, is de kans groot dat hij een valse profeet is.

2Als iemand vele malen claimt dat hij een profeet is, omdat God hem met een bliksem niet bestraft heeft, dan zal God hem meestal negeren. Maar in sommige gevallen zou God kunnen besluiten om hem te vernederen en te schande zetten. En als er een valse profeet bestaat, uit het verleden, die een goddelijke bestraffing verdient, dan is het Mohammed wel.

Soera 69 is een Mekkaanse soera, wat betekent dat Mohammed voor jarenlang deze soera reciteerde aan zijn metgezellen;

“Als ik een valse profeet ben, dan zal God mijn aorta doorsnijden!”

Mijn vrienden, er zijn duizenden manieren om te sterven. Denk je echt dat het toeval is dat Mohammed stierf op de wijze zoals de koran vertelt wanneer hij een bedrieger en een valse profeet zou zijn? Volgens mij heeft God hier zijn oordeel over hem geveld.

3Ik zou Mohammed niet dom willen noemen want dat zou niet politiek correct zijn, maar laten we over het volgende eens nadenken. Mohammed en zijn volgelingen vallen Khaibar aan. Nadat de moslims een aantal mannen doodde en vele vrouwen verkrachtte — destijds standaard praktijk —  komt er een Joodse vrouw naar Mohammed met het voorstel om voor hem een diner te koken. Mohammed en zijn vrienden accepteren haar aanbod; ”Zeker, ik hou van lamsvlees. Zo aardig van u om voor ons te koken nadat ik uw vader en echtgenoot heb vermoord.” Kijk, als Mohammad weinig gezond verstand had om te beseffen dat hij dat lam niet had moet eten, waarom zouden we nog vertrouwen op wat hij te vertellen heeft? Sorry, maar dan ben je geen ware profeet.

4Ondanks het feit dat moslims haar familie had vermoord, stond de Joodse vrouw Zaynab, toch open voor de mogelijkheid dat Mohammed een profeet zou kunnen zijn. Ze gaf hem het gif als een test. Als je een echte profeet bent, zou je het niet eten. Als je een valse profeet bent, zou je sterven. Aangezien Mohammed stierf door vergiftiging, heeft hij de test van Zaynab niet doorstaan.

5 Mohammeds metgezel, Bishr, proefde het GIF zodra hij zijn tanden in het lamsvlees zette. Waarom stopte hij niet met eten? Omdat Bishr in Mohammed geloofde, hij dacht; “Dit lam kan niet vergiftigd zijn want Mohammed eet het ook. Hij is immers de profeet!”

Bishr’s geloof in Mohammed werd zijn dood en ik zal het volgende als uitgangspunt nemen: als ik een profeet niet kan vertrouwen in wat ik eet, dan kan ik zeker niet mijn redding aan hem toevertrouwen. Als een profeet niet kan achterhalen wat voor voedsel hem te wachten staat, dan kan hij mij ook niet vertellen hoe het hiernamaals eruit ziet!

6 Toen Zaynab, Mohammed vertelde dat ze hem had vergiftigd, zei Mohammed dat Allah dat nooit zou toestaan! Maar Allah stond het toe. Dus als Mohammed, Allah verkeerd begrepen had, gelieve te verklaren waarom ik hem nog moet vertrouwen in de andere dingen die hij heeft verklaart.

7Mohammed beweerde dat het lam tot hem sprak, en dat hem vertelde dat het lam was vergiftigd. Dus hij kreeg een speciale openbaring omdat hij een helderziende was.

Twee vragen:

(1) waarom sprak het gegrilde lam niet 5 minuten eerder tegen hem, dat had op dat moment zijn leven gered (en niet te vergeten het leven van Bishr) en

(2) waarom had Mohammed een openbaring nodig terwijl je het gewoon kon proeven?

Is dit niet het bewijs dat Mohammed de zogenaamde onthullingen verzon? Is het niet duidelijk dat hij, zoals bij Bishr, het gif proefde? Maar in plaats van te zeggen, “Hé, het smaakt naar gif.” Zegt hij, “De lamsbout spreekt tegen mij! Want ik ben een profeet!” Klinkt voor mij als oplichterij.

8De rechtvaardigheid in dit verhaal is eigenlijk een beetje poëtisch. Mohammed provoceerde de joden meer dan wie ook en Mohammed onderdrukte vrouwen meer dan wie ook. Mohammed vertelde zijn volgelingen dat vrouwen dom zijn. En vervolgens stierf Mohammed een vernederende ellendige dood omdat een joodse vrouw hem te slim af was!

Dus God heeft niet alleen Mohammed ten schande gemaakt door zijn aorta door te snijden maar hem ook nog erkent als zijnde een valse profeet en wel door toedoen van een joodse vrouw op zoek naar wraak tegen de man die haar gemeenschap niets dan dood en verkrachting had toegebracht.

9Toen de Joden volgens de Koran Jezus probeerde te doden kwam Allah tussen beide en redde Jezus. Dit staat in soera 4: 157-158. Allah nam Jezus veilig op in het paradijs. Dus had Allah Jezus in bescherming genomen. Maar wat gebeurde er toen een Joodse vrouw Mohammed wilde doden? Allah leunde achterover en stak geen vinger uit toen Mohammed werd vergiftigt en een vernederende dood stierf. Waarom beschermt Allah Jezus voor het gevaar en zend hem rechtstreeks naar de hemel, terwijl Hij Mohammed laat wentelen in pijnlijke ellende. Klinkt alsof Allah aan vriendjespolitiek deed. Kom niet aan Jezus! Allah zal het niet toestaan, maar je bent vrij om Mohammed enig rattengif toe te dienen. Het kon Allah niets schelen.


MOHAMMED GEEFT ZIJN VALSE PROFEETSCHAP TOE

Al-Tabari, The History of Al-Tabari, vol. vi, p. 111

Ik heb dingen verzonnen die tegen God ingaan, en heb aan God woorden toegeschreven die niet zijn woorden waren.

*******

Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, p. 166

Toen kwam Gabriel naar de boodschapper en zei; ”Wat heb je gedaan Mohammed?”

Je hebt aan deze mensen dingen verkondigd die niet door God aan mij gegeven werden en je hebt dingen gezegd die Hij jouw niet heeft verteld.”


Ten slotte, het was Mohammeds grootste wens om te sterven in de strijd;

Sahih al-Bukhari 2797

De profeet zei,… “door hem in wiens handen mijn ziel ligt, zou ik graag worden gemarteld voor de zaak van Allah en terug tot leven komen en vervolgens te worden gemarteld en terug tot leven komen en opnieuw..

Als u de islamitische bronnen leest, weet je dat elke keer dat wanneer Mohammed iets wil, Allah hem de gewenste speciale openbaring verleend.

Mohammed wil Aisha en Allah geeft hem een openbaring. Mohammed wil meer dan vier vrouwen en Allah geeft hem een openbaring. Mohammed wil trouwen met een gescheiden vrouw van zijn eigen geadopteerde zoon en Allah geeft hem een openbaring.

Allah deed niets anders dan Mohammeds dromen helpen uitkomen. Mohammeds ultieme wens was te sterven in de strijd, als een martelaar.  Maar in plaats van Mohammed te laten sterven in een strijd tegen de joden, geeft Allah hem een schandelijke dood. Sterven in volslagen doodsangst door toedoen van een Joodse vrouw. Gedood door een lamsbout!

Alles bij elkaar genomen, zijn er minstens 9 redenen om het Mohammedanisme te verwerpen en enkel op basis naar het onderzoek van Mohammeds dood. Als we kijken naar hoe hij leefde, dan hebben we nog vele andere redenen om te concluderen dat hij een valse profeet was. Wat ik het meest interessant vind, is echter dat moslims boos op me zullen worden voor het maken van deze video.

Maar laat me volkomen duidelijk zijn, niets wat ik heb gezegd over Mohammed komt in de buurt van wat God over Mohammed zei. Ik ga een stap verder, niets in het verleden van wat er over Mohammed is gezegd is te vergelijken met de manier waarop God, Mohammed beledigd en veroordeeld heeft. Een tekening of een foto van Mohammed, de duivelsverzen of een film als fitna valt in het niets bij de vernedering van het doorsnijden van de aorta van Mohammed, door God zelf. God is de ultieme criticus van Mohammed geweest.

Dus wat gaat u doen, mijn moslimvrienden. Ga je rondlopen en roepen dat Allah een intolerante islamofoob is omdat Hij Mohammed beledigt heeft? Of gaat u deze ingreep van de almachtige accepteren. Islam betekent ‘onderwerping.’ Moslims denken dat het verwijst naar onderwerping aan God. Nou, dan heeft God zijn antwoord al gegeven – hij gebiedt u Mohammed te verwerpen.

Cold case opgelost.

www.youtube.com/watch

answering-islam

Link


Wie is nu de beste samenzweerder?

Koran 8:30 En wanneer degenen die ongelovig zijn een complot tegen u ( Mohammed ) beramen om u dodelijk te verwonden, of om u te doden of om u te verdrijven [uit Mekka]; zij beramen een complot, maar Allah (ook) beraamt een complot; en Allah is de beste van alle samenzweerders…