Ongelovigen in de koran

Onderstaande koran teksten maken duidelijk:

dat ten aanzien van niet-moslims; haat, uitsluiting, geweld, strijd, intolerantie, dreigementen, wraak en [volkeren]moord, centrale en onmisbare beginselen van de islam zijn.

dat islam een expansieve politieke ideologie is; permanente in staat van een ideologische strijd of gewapende vrede met niet-
islamitische beschavingen, culturen of individuen.

dat als culturen en individuen zich niet onderwerpen aan islamitisch bestuur; zij zich in een staat van rebellie tegen Allah
bevinden, die uiteindelijk gedwongen moeten worden zich te onderwerpen.

dat de koran een ideologie van ongelijkheid propageert [wat thans als racistisch kan worden aangemerkt].

 

Soera 2

■ Ongelovigen niet waarschuwen, Allah heeft hen verblind. Hen wacht de hel. 6-7
■ Ongelovigen hebben een ziekte, Allah heeft dat verergert. De hel zal hen treffen. 10
■ Ongelovigen zaaien verderf op aarde, dus wees waakzaam.12
■ Ongelovigen willen geen leiding van Allah, zij willen dwalen. 16
■ Ongelovigen moeten op de brandstapel, met mensen en stenen als brandstof. 24
■ Ongelovigen zijn als satan, beide geloven niet in Allah. 34
■ Ongelovigen zullen worden verbrand. 39
■ Ongelovigen [joden] zijn verachte apen. 65
■ Ongelovigen houden meer van het leven dan van Allah, zij gaan naar de hel. 86
■ Ongelovigen moeten verslagen worden, op hen rust de vloek van Allah. 89
■ Ongelovigen wensen de hemel niet. Zij zijn schuldig. 95
■ Ongelovigen [Joden] begeren het leven, dus hun straf wordt niet verwijdert . 96
■ Ongelovigen! De engelen Gabriël en Michaël zijn moslims. 98
■ Ongelovigen volgen de weg van de duivel. 102
■ Ongelovigen zijn een schande en gaan naar een helse hel. 114
■ Ongelovigen zijn veroordeeld tot de ondergang, zonder strafverlichting. 162
■ Ongelovigen zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet. 171
■ Ongelovigen die de geschriften van Allah verbergen gaan naar de hel. 174
■ Ongelovigen hebben een ziekte in hun hart. 210
■ Ongelovigen zijn veroordeelt tot oorlog, zoals door Allah bevolen. 216
■ Ongelovigen die sterven zullen voor eeuwig in het vuur branden. 217
■ Ongelovigen vereren valse goden. 257
■ Ongelovigen leven zonder bescherming van Allah. 264
■ Ongelovigen zijn een volk dat verslagen moet worden. 286

Soera  3

■ Ongelovigen geloven niet in de openbaringen van Allah, hen wacht een zwaar lot. 4
■ Ongelovigen zijn brandhout voor het hel. 10
■ Ongelovigen worden overwonnen en verzameld in de hel. 12
■ Ongelovigen die Allah ontkennen, daar wordt mee afgerekend 19
■ Ongelovigen leiden een leven waar je in het hiernamaals niets aan hebt. 22
■ Ongelovigen mogen geen vrienden zijn van gelovigen. 28
■ Ongelovigen zijn vies. 38
■ Ongelovigen! Wie niet gelooft krijgt een vreselijke straf in zijn leven. 56
■ Ongelovigen zijn onheil stichters. 63
■ Ongelovigen! Gebuikt je verstand en redetwist niet [over de islam]. 65
■ Ongelovigen! Redetwist niet over zaken waar jullie geen kennis van hebben. 66
■ Ongelovigen dwalen, zonder het te merken. 69
■ Ongelovigen mengen waarheid met valsheid. 71
■ Ongelovigen worden vervloekt door Allah, de engelen en de mensheid. 87
■ Ongelovigen blijven voor eeuwig in de hel, zonder strafverlichting. 88
■ Ongelovigen kunnen met geld geen plek in de hemel kopen. 91
■ Ongelovigen zullen op de Dag hun gezichten verbrand hebben. 105-6
■ Ongelovigen! Rijkdom zal je niet redden. De hel is uw bestemming. 116
■ Ongelovigen willen u ruïneren. Neem hen niet tot intieme vrienden. 118
■ Ongelovigen treuren als de gelovige iets goeds overkomt. 120
■ Ongelovigen lachen als de gelovige iets kwaads overkomt. 120
■ Ongelovigen! Hou van Allah en jullie zonden worden vergeven . 131
■ Ongelovigen zullen worden geterroriseerd. 151
■ Ongelovigen die gaan geloven, ontsnappen aan de dood. 168
■ Ongelovigen zijn niet schadelijk voor Allah, hen wacht een pijnlijk lot. 177
■ Ongelovigen zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hen dus doden. 181

Soera 4

■ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf. 18
■ Ongelovigen zijn in overtreding vanwege ongeloof. 34
■ Ongelovigen zijn gierig daarom hebben wij een beschamend lot voor hen. 37
■ Ongelovigen hebben satan als metgezel. 38
■ Ongelovigen! Jullie gezichten zullen worden verminkt/vernietigt/gewist. 47
■ Ongelovigen geloven in afgoden en duivelen [joden en christenen]. 51
■ Ongelovigen zijn vervloekt. En buiten Allah vinden zij nooit een helper. 52
■ Ongelovigen! Satan laat jullie dwalen. 60
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig gepijnigd worden met vuur. 56
■ Ongelovigen strijden voor de boze, als vrienden van Satan. 76
■ Ongelovigen! Als Mohammed u straft, weet dan; alles komt van Allah. 78
■ Ongelovigen zijn een vijandig gezind volk. 92
■ Ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u. 101
■ Ongelovigen! Jullie zullen nooit zegevieren over de gelovigen. 141
■ Ongelovigen verdienen een pijnlijke afrekening. 161

Soera 5

■ Ongelovigen die de islam negeren zijn de verliezers in het vuur. 5
■ Ongelovigen horen in de hel. 10
■ Ongelovigen die oorlog voeren tegen Allah worden gedood of gekruisigd. 36
■ Ongelovigen die uit de hel willen komen, zullen dat niet mogen. 37
■ Ongelovigen [joden] hebben geen rein hart en luisteren gretig naar leugens.41
■ Ongelovigen zijn schuldig aan ongeloof. 45
■ Ongelovigen zijn in overtreding, zijn zondaren. 47
■ Ongelovigen zijn elkanders vrienden. 51
■ Ongelovigen hebben een ziekte. 52
■ Ongelovigen zijn de verliezers [de hel] want hun daden doen geen deugd. 53
■ Ongelovigen zijn spotters tegen de islam, neem hen niet als medestanders. 57
■ Ongelovigen begrijpen de islam niet. 58
■ Ongelovigen [joden] zijn apen, zwijnen en duivelsdienaren. 60
■ Ongelovigen gebruiken zondige woorden en eten zondig voedsel. 63
■ Ongelovigen [joden] zijn verderfzaaiers. Allah houdt niet van hen. 64
■ Ongelovigen zijn slecht. 66
■ Ongelovigen worden niet geleid. 67
■ Ongelovigen zijn geen traan waardig. 68
■ Ongelovigen verzinnen leugens over Allah. 103

Soera 6

■ Ongelovigen worden vernietigt. 6
■ Ongelovigen plegen afgoderij. 22
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 28
■ Ongelovigen zijn doof, stom, in duisternis en dwalend. 39
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig en worden vernietigt. 47
■ Ongelovigen zijn ongehoorzaam. 49
■ Ongelovigen zijn blinden en niet gelijk aan zienden [gelovigen]. 50
■ Ongelovigen volgen het pad der schuldigen. 55
■ Ongelovigen hebben boze neigingen en zijn dwalende. 56
■ Ongelovigen in de hel, worden verplicht kokend water te drinken als straf. 70
■ Ongelovigen beschouwen afgoden als goden. 74
■ Ongelovigen die sterven, worden door engelen vernederd. 93
■ Ongelovigen zijn onwetend. 108
■ Ongelovigen laten Wij dwalen. 110
■ Ongelovigen geloven zonder te weten. 116
■ Ongelovigen slagen nooit. [de hemel te bereiken] 135

Soera 7

■ Ongelovigen zijn in de nacht of middagslaap aangevallen, hun dorpen vernietigd. 4-5
■ Ongelovigen! Wij hebben van satan, jullie bondgenoot gemaakt. 27
■ Ongelovigen kiezen als bescherming, bevriende duivelen. 30
■ Ongelovigen! Jullie tegenspoed komt van Allah. 31
■ Ongelovigen zijn de rechtmatige eigenaren van het vuur. 36
■ Ongelovigen zullen de hel binnengegaan. 38
■ Ongelovigen wenden zich hoogmoedig af van Onze tekenen.40
■ Ongelovigen worden uitgesloten van de hemel/paradijs. 40
■ Ongelovigen zeiden; ”Mohammed is een dwaas, een leugenaar.” 66
■ Ongelovigen worden gedood, gelovigen worden gered. 72
■ Ongelovigen wanen zich veilig voor Allah. 99
■ Ongelovigen! Jullie aanbidden valsheid, wat zal worden vernietigd. 139
■ Ongelovigen [joden] zijn verachte apen. 166
■ Ongelovigen die Mohammeds openbaring ontkennen, zijn slecht. 177
■ Ongelovigen hebben oren en ogen maar zijn doof en blind. 179
■ Ongelovigen zijn achteloos. Erger dan dwalend vee. 179
■ Ongelovigen hebben geen gids. Zwerven als blinden. 186

Soera 8

■ Ongelovigen die redetwisten zijn schuldig en mogen dood. 6-8
■ Ongelovigen zullen door het vuur gepijnigd worden. 14
■ Ongelovigen zeggen te horen, maar zijn doof. 21
■ Ongelovigen zijn erger dan beesten. 22
■ Ongelovigen zijn de doven en stommen die het begrijpen. 22
■ Ongelovigen maken plannen tegen gelovigen, maar Allah is slimmer. 30
■ Ongelovigen vinden de openbaringen, fabelen uit oude tijden. 31
■ Ongelovigen mogen moskeeën niet bewaken. 34
■ Ongelovigen doen het gebed in de Kaaba enkel met fluiten en klappen. 35
■ Ongelovigen krijgen daarom straf vanwege het verwerpen van Allah. 35
■ Ongelovigen betalen anderen, om hen van Allah te doen afkeren. 36
■ Ongelovigen die tot geloof komen, zullen worden vergeven. 38
■ Ongelovigen krijgen slaag van engelen die zeggen: “Onderga straf in de hel.” 50
■ Ongelovigen die onze tekenen verwerpen zijn zondig en strafbaar. 52
■ Ongelovige volkeren als van de Farao, verdronken Wij om hun ongeloof. 54
■ Ongelovigen die de islam verwerpen zijn erger dan beesten. 55
■ Ongelovigen moeten niet denken dat zij zullen ontkomen. 59
■ Ongelovigen zijn niet intelligent, daarom winnen gelovigen makkelijk van hen. 65
■ Ongelovigen werden gevangen, nadat de profeet een slachting had aangebracht. 67
■ Ongelovigen zijn vrienden van elkaar, dat betekent onheil en verderf. 73

Soera 9

■ Ongelovige! Toon spijt voor uw ongeloof, want aan Allah kunt u niet ontsnappen. 3
■ Ongelovigen wenden gelovigen van hun pad af, slecht is hetgeen zij doen. 9
■ Ongelovigen zijn overtreders. 10
■ Ongelovigen die zich bekeren, worden broeders in het geloof. 11
■ Ongelovigen! Allah zal jullie vernederen met de handen van gelovigen. 14
■ Ongelovigen mogen de moskee niet onderhouden. 17
■ Ongelovigen zijn onrein. 28
■ Ongelovigen die tegen Allah en Zijn boodschapper zijn, zullen branden in de hel. 63
■ Ongelovigen en huichelaars krijgen de beloofde hel. Allah vervloekt hen. 68
■ Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden. Ze gaan naar de hel. 73
■ Ongelovigen zijn onrein en hun huis is de hel, als vergelding voor wat zij deden. 95
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 107
■ Ongelovigen zijn ziek en onrein, en zullen sterven als ongelovige. 125
■ Ongelovigen zijn een volk dat niet wil begrijpen. 127

Soera 10

■ Ongelovigen zeiden: “Voorzeker, Mohammed is een charlatan.” 2
■ Ongelovigen zijn als criminelen. Schuldige volkeren worden vernietigt. 13
■ Ongelovigen krijgen in de hel een kokend drankje en een pijnlijk lot. 4
■ Ongelovigen verdienen de hel daar zij meer van het leven houden dan van Allah. 7-8
■ Ongelovigen bidden tot iets wat hen kan baten noch schaden. 18
■ Ongelovigen lieten Wij verdrinken. 70
■ Ongelovigen zijn een misdadig volk. 75
■ Ongelovigen genieten van het leven, tot de straf komt vanwege hun ongeloof. 70
■ Ongelovigen behoren tot ongehoorzame onruststokers. 91
■ Ongelovigen die zich bekeren, verwijderden Wij de straf der schande. 98
■ Ongelovigen verwerven onreinheid omdat zij hun verstand niet gebruiken. 100
■ Ongelovigen dwalen en is slecht voor hun ziel. 108

Soera 11

■ Ongelovigen! Bekeer u tot Allah, anders komt u waarschijnlijk in de hel. 3
■ Ongelovigen verbergen hun vijandschap, maar Allah kent hun innerlijk. 5
■ Ongelovigen die spotten komen aan de beurt, op de Dag des Oordeels. 8
■ Ongelovigen genieten van het leven en komen daarom in de hel. 15-16
■ Ongelovigen die Allah verwerpen, willen in het vuur eindigen. 17
■ Ongelovigen die leugens over Allah smeden, zijn vervloekt. 18
■ Ongelovigen die moslims van het pad afleiden kunnen hun straf niet ontlopen. 19-22
■ Ongelovigen zijn blind en doof en daarom niet gelijk aan gelovigen. 24
■ Ongelovigen zeiden;‘U doet nergens in uitmunten, u bent geen profeet.’ 27
■ Ongelovigen zeiden; ‘U heeft geen volgers, behalve de armen en onnozelen’. 27
■ Ongelovigen zijn onwetend. 29
■ Ongelovigen! Wie niet gelooft verzint slechts leugens. 50
■ Ongelovige volkeren zijn vervloekt. 60
■ Ongelovigen zijn vijandig jegens Allah en kunnen worden vervangen. 89
■ Ongelovigen zijn het treuren niet waard. 36
■ Ongelovigen! Zoek vergiffenis tot Allah en bekeer u tot Hem. 90
■ Ongelovigen verwerpen Allah als zijnde waardeloos. 92
■ Ongelovigen beseffen weldra wie hier liegt en schuldig zijn. 93
■ Ongelovigen werden gegrepen en zij lagen (dood) ter aarde in hun huizen. 94
■ Ongelovige volkeren zijn vervloekt. 95
■ Ongelovigen doen enkel hunzelf onrecht aan door het aanbidden van afgoden. 101
■ Ongelovigen zullen in de hel zuchten en kreunen. 106

Soera 12

■ Ongelovigen slagen nooit [de hemel te bereiken]. 23
■ Ongelovigen wanhopen aan Allah’s barmhartigheid. 87
■ Ongelovig zijn, is een misdaad. De straf daarvoor kan niet worden afgewend. 110
■ Ongelovigen geloven niet, wanneer Wij de waarheid spreken. 17
■ Ongelovigen zijn vervloekt. 44
■ Ongelovigen! Aanbid enkel Allah, de rest zijn leugens. 50

Soera 13

■ Ongelovigen hebben in de hel, kettingen om hun hals. 5
■ Ongelovigen aanbidden tot iets, wat niet verhoord zal worden. 14
■ Ongelovigen zijn blind. 19
■ Ongelovigen worden onophoudelijk door rampen getroffen vanwege ongeloof. 31
■ Ongelovigen die zelfs bergen zien splijten of doden horen spreken, bekeren niet. 31
■ Ongelovigen die bespotten kregen uitstel, daarna grepen Wij hen. 3
■ Ongelovigen zijn hoogmoedig. 13
■ Ongelovigen die de oproep van Allah niet beantwoorden, gaan naar de hel. 18
■ Ongelovigen worden op aarde gepijnigd. In de hel is de straf zwaarder. 33-34
■ Ongelovigen zien niet dat Wij hun buitengrenzen verkleinen.  41
■ Ongelovigen zeiden: “Gij zijt geen profeet.” 42

Soera 14

■ Ongelovigen die de islam krom wensen zijn afgedwaald en worden streng gestraft. 2
■ Ongelovigen leven in duisternis. 5
■ Ongelovige zeiden;‘Gij zijt slechts mensen zoals wij, breng bewijs als tegendeel.’ 10
■ Ongelovigen worden vernietigt en vervangen. 13-14
■ Ongelovigen komen in de hel en gedwongen kokend water te drinken. 16
■ Ongelovigen in de hel; de dood komt van alle kanten maar zij sterven net niet. 17
■ Ongelovigen verrichten daden teruggebracht tot as, vervlogen in een storm. 18
■ Ongelovigen zijn ondankbaar en brengen hun volk naar de ondergang. 28
■ Ongelovigen zullen branden. De hel is een vreselijk verblijf. 29
■ Ongelovigen vermaken zich op aarde maar daarna wacht de hel. 30
■ Ongelovigen zijn zeer onrechtvaardig en ondankbaar [naar hun schepper]. 34
■ Ongelovigen! Op de Dag van kastijding komt uw bekering te laat. 44
■ Ongelovigen die plannen beramen. Deze plannen liggen bij Allah. 46
■ Ongelovigen zullen op de Dag aan kettingen geketend worden. 49
■ Ongelovigen in het vuur zullen verbrandingen oplopen. 50

Soera 15

■ Ongelovigen wensen dikwijls dat zij moslims waren. 2
■ Ongelovigen laten Wij eten en genieten, maar weldra zullen zij het merken. 3
■ Ongelovigen zeiden: breng ons dan engelen als zij waarachtig zijt. 7
■ Ongelovigen zwerven in hun bedwelming blindelings rond. 72
■ Ongelovigen beveiligen zich, maar het zal hun niet baten. 81-84
■ Ongelovigen die andere goden met Allah identificeren, zullen het weldra merken. 96

Soera 16

■ Ongelovigen zijn hoogmoedig. Trots op hun ongeloof. 22
■ Ongelovigen zijn het kwaad – voor eeuwig naar de hel. 27-29
■ Ongelovigen wachten op de engelen die hun zielen wegnemen: naar de hel. 33
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 39
■ Ongelovigen zijn onheil stichters. 88
■ Ongelovigen die tegen de islam zijn, ontvangen een verschrikkelijk sanctie. 94
■ Ongelovigen zeiden;’Die openbaringen zijn fabelen uit oude tijden’. 24
■ Ongelovigen zullen op de Dag hun last van ongeloof moeten dragen. 25
■ Ongelovigen zullen op de Dag, schande en kwelling ervaren. 27
■ Ongelovigen gaan de poorten van de hel binnen. Het huis der hooghartige. 29
■ Ongelovigen doen zichzelf onrecht aan. Allah zal zijn gebod tegen hen uitvoeren. 33
■ Ongelovigen zeiden:’Als Allah het zo had gewild, dan hadden wij geloofd.’ 35
■ Ongelovigen! Reis over de wereld en zie hoe het einde was van de ontkenners. 36
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 39
■ Ongelovigen zijn het kwaad, omdat zij niet geloven. 60
■ Ongelovigen hebben satan als vriend. 63
■ Ongelovigen bidden tot iets wat niet hun levensonderhoud bepaalt. 73
■ Ongelovigen die anderen van de islam afhouden worden gestraft. Stichten onheil. 88
■ Ongelovige zeiden: Hij is een leugenaar [want hij verving zijn openbaringen] 101
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 105

Soera 17

■ Ongelovigen dwalen alleen tegen zichzelf. 15
■ Ongelovige steden vragen wij te gaan geloven. Bij weigering.., vernietiging. 16
■ Ongelovigen! Hoeveel generaties hebben wij na Noach vernietigt? 17
■ Ongelovigen die het leven boven Allah verkiezen, in de hel vernedert/verstoten. 18
■ Ongelovige! Allah kent u. Dus wie in waarheid bekeert, uw zonden vervallen. 25
■ Ongelovigen zijn dermate doof gemaakt, dat zij de islam niet kunnen begrijpen. 46
■ Ongelovig zijn degene die verkwisten, bijgevolg zijn zij broeders van de duivel. 27
■ Ongelovigen zeiden;”Gij volgt slechts een behekst persoon.” 47
■ Ongelovigen zijn zelf afgedwaald en kunnen de waarheid niet meer vinden. 48
■ Ongelovigen kunnen door Allah, met rampen [dodelijk] worden gestraft. 68
■ Ongelovigen zijn blind op aarde, zo ook in het hiernamaals. 72
■ Ongelovigen! Voorwaar, [jullie] valsheid gaat ten onder. 81
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u een bron uit de aarde laat stromen.’ 90
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u stukken van de hemel laat vallen.’ 92
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u Allah en engelen naar ons brengt.’ 92
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u een huis van goud hebt.’ 93

Soera 18

■ Ongelovigen zijn het meest onrechtvaardig als zij leugens over Allah verzinnen.15
■ Ongelovigen zijn boosdoeners. 29
■ Ongelovigen zullen in de hel worden begoten met water als gesmolten lood. 29

 

 soera 18: De grot

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

■ Ongelovigen die veroordeeld zijn tot de hel weten niet te ontsnappen. 53
■ Ongelovigen hebben een vastgestelde tijd zodat ontsnappen niet mogelijk is. 58
■ Ongelovigen die spotten over Allah en Zijn profeten gaan naar de hel.  106
■ Ongelovigen twisten met leugens om de openbaringen te niet te doen. 56
■ Ongelovigen plegen onrecht. Wij vernietigen hun steden. 59
■ Ongelovigen wier streven gericht is op het leven dezer wereld, bereiken niets. 104
■ Ongelovigen zien hun arbeid op aarde verloren gaan, omdat zij niet geloven. 105

Soera 19: Maria

■ Ongelovigen werden al eerder vernietigt, ongeacht hun pracht en praal. 74
■ Ongelovigen! Het was Allah die Johannes wijsheid schonk. 12
■ Ongelovigen! Jezus werd geleid door Allah. 30
■ Ongelovigen! Aäron, Abraham, Isaak, Ismaël werden geleid door Allah. 54,51,47
■ Ongelovigen! Mozes en Jacob werden geleid door Allah. 49,51
■ Ongelovigen! De aarde met alles erop behoort aan Ons. Wij zullen het opeisen. 40
■ Ongelovigen! Jullie hebben geen goden die over macht beschikken. 81
■ Ongelovigen! Wij hebben de duivelen op jullie losgelaten. 83
■ Ongelovigen die zeggen dat de Heer een zoon heeft is beledigend. 88-89
■ Ongelovigen werden al eerder vernietigt, en verdwenen in het geheel. 98

Soera 20: Ta Ha.

■ Ongelovigen krijgen in het hiernamaals de woede over zich. 127
■ Ongelovigen zeiden; ‘Zij willen ons, uit ons land verdrijven.’ 63
■ Ongelovigen zeiden; ‘Zij willen onze schone cultuur vernietigen.’ 63
■ Ongelovigen worden op de Dag het licht uit hun ogen ontnomen. 102
■ Ongelovigen zullen op de Dag als schuldigen verloren gaan. 111
■ Ongelovigen negeren Allah. Dus op de Dag zullen wij hén negeren. 126
■ Ongelovigen! Wij hebben al eerder generaties vernietigt. Duidelijk? 128
■ Ongelovigen hadden spijt, toen zij vernedert en onteerd werden. 134

Soera 21

■ Ongelovigen zullen met hun verbrandingen geen verzorging krijgen. 39-40
■ Ongelovigen zullen nog schrikken, wat Allah voor hen in petto heeft. 97-99
■ Ongelovigen zeiden; ‘Hij heeft dit verzonnen.’ 5
■ Ongelovigen zeiden; ‘Laat hij ons een teken geven zoals de vroegere profeten.’ 5
■ Ongelovigen! Weten jullie dat Wij steden van ongeloof vernietigen? 6
■ Ongelovigen kennen de waarheid niet en zijn er afkerig van. 24
■ Ongelovigen! U zult verbijstert zijn hoe onverwacht snel u in de hel kunt belanden.40
■ Ongelovigen hebben geen goden die hen kunnen beschermen. 43
■ Ongelovigen! Wij zullen uw grenzen verkleinen. Zal u dan overwinnen? 44
■ Ongelovigen horen de waarschuwingen niet. Zij zijn doof. 45
■ Ongelovige zeiden; “Hebt gij de waarheid gebracht, of speelt gij slechts met ons.” 55
■ Ongelovigen zijn slechte mensen. Wij hebben hen laten verdrinken. 77
■ Ongelovigen hebben een gebiedsverbod, waar zij eerder waren vernietigt. 95
■ Ongelovigen zijn brandstof voor de hel. 98

Soera 22

■ Ongelovigen worden soms door de duivel naar de hel begeleid. 3-4
■ Ongelovigen in gewaden van vuur met over hun hoofden, kokend water gegoten. 19
■ Ongelovigen zullen daardoor hun ingewanden en huid verteerd zien worden. 20
■ Ongelovigen worden gemarteld met ijzeren roeden of haken. 21
■ Ongelovigen krijgen de sarcastisch opmerking: ”Beleef de ondergang in de hel.” 22
■ Ongelovigen die de openbaringen van Allah negeren, gaan naar de hel. 51
■ Ongelovigen die zich afwenden van de islam, ondergaan een vernederende straf. 57
■ Ongelovigen die met u redetwisten, zeg dan: “Allah weet het beste wat gij doet.” 68
■ Ongelovigen aanbidden afgoden. Zij bedrijven het kwaad en hebben geen helper. 71
■ Ongelovigen bidden tot iets dat zelfs geen vlieg kan scheppen. 73

Soera 23

■ Ongelovig volk van Noach zeiden: Hij [Mohammed] is bezeten. 25
■ Ongelovige zeide: Hij is slechts een mens dus wie hem gehoorzaamt is verloren. 33/34
■ Ongelovigen zeiden: ‘Mohammed is een gewoon mens. Hij verzint leugens.’ 38
■ Ongelovigen zullen spijt krijgen voor hun ongeloof. 40
■ Ongelovigen werden gegrepen door een storm en Wij maakten wrakhout van hen. 41
■ Ongelovigen zijn vervloekt en worden vervangen door generaties gelovigen. 41+42
■ Ongelovigen die niet in de hemel geloven ontvangen extreme straffen. 74-77
■ Ongelovigen in de hel zullen treuren vanwege hun verbrande gezichten. 104
■ Ongelovigen willen niet geloven, daarom zijn zij vervloekt. 44
■ Ongelovigen als de Farao en zijn bevelhebbers werden vernietigt. 46/48
■ Ongelovigen kunnen leven in weelde en ongeloof, tot Wij hen grijpen. 64
■ Ongelovigen praten in dwaze hoogmoedigheid over de islam. 67
■ Ongelovigen zeiden; Hij [Mohammed] is geestesziek. 70
■ Ongelovigen dwalen. 74
■ Ongelovigen kregen oren, ogen en een hart, doch zij tonen weinig dank. 74
■ Ongelovigen zijn leugenaars indien zij Allah ontkennen. 90
■ Ongelovigen zeiden;‘Onze voorouders hoorde dezelfde fabelen uit oude tijden’. 83
■ Ongelovigen slagen nooit, hun vergelding ligt bij de Heer. 117

Soera 24

■ Ongelovigen bereiken welvaart maar deze zijn voor Allah niets waard. 39
■ Ongelovigen leven in diepe duisternis, Allah geeft hen geen licht. 40
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig, Allah is rechtvaardig. 50
■ Ongelovigen! Denk niet op aarde te kunnen ontsnappen, jullie thuis is de hel. 57

Soera 25

■ Ongelovigen die de ‘dag des oordeels’ ontkennen, worden geketend en verbrand.11
■ Ongelovigen in de hel, aan elkaar geketend, zullen bidden voor hun eigen dood. 13
■ Ongelovigen roepen in de hel voor hun eigen vernietiging. 14
■ Ongelovigen zullen spijt hebben voor hun ongeloof op de ‘dag des oordeels’. 27
■ Ongelovigen die Mohammeds openbaringen ontkennen zullen worden vernietigd. 36
■ Ongelovigen bidden tot goden die niets kunnen scheppen, noch geschapen zijn. 3
■ Ongelovigen danken goden die geen macht hebben over leven/dood/goed/kwaad. 3
■ Ongelovigen zeiden; Mohammed vertelt niets anders dan leugens. 4
■ Ongelovigen zeiden; Hij laat deze fabelen eerst opschrijven en later verkondigen. 5
■ Ongelovigen zeiden; ‘Gij volgt slechts een behekst persoon.’ 8
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wat is dit voor profeet die voedsel eet en op straat wandelt. 7
■ Ongelovigen zeiden; ‘Waarom heeft hij geen engel om mee te preken.7
■ Ongelovigen zijn dus verdwaald en kunnen het rechte pad niet vinden. 9
■ Ongelovigen kunnen de hel in de verte al zien woeden en razen. 12
■ Ongelovigen worden aan elkaar geketend, in de hel geworpen.13
■ Ongelovigen! Wat is beter. De brandende hel, of de tuinen der eeuwigheid. 15
■ Ongelovigen die eerst de engelen willen spreken zijn arrogant/onbeschaamd. 21
■ Ongelovigen zullen op de Dag, hun aardse inspanningen als stof zien verwaaien. 23
■ Ongelovigen zeiden: waarom is de koran niet als één geheel neergezonden?
■ Ongelovigen zullen op de helse Dag zeggen; was ik maar gelovig geworden. 27
■ Ongelovig volk zoals van Noach, verdronken wij als voorbeeld voor het mensdom. 37
■ Ongelovige volkeren zoals ‘de Aad’ en de ‘Thamud’ vernietigde Wij ook. 38
■ Ongelovigen werden tevergeefs tekenen aangereikt, dus vernietigde Wij hen. 39
■ Ongelovigen zagen een vernietigde stad, als teken, maar zij bleven ongelovig. 40
■ Ongelovigen zeiden spottend; Is hij het? Die Allah als profeet heeft gezonden? 41
■ Ongelovigen zullen door onheil, vlot merken wie het meest is afgedwaald. 42
■ Ongelovigen zijn doof en begrijpen niet. Zelfs verder afgedwaald dan vee. 44
■ Ongelovigen zijn helpers van satan want partijdig tegen hun eigen schepper. 55

Soera 26

■ Ongelovigen! De hel zal worden onthult aan de dwalende. 91
■ Ongelovigen zullen met hun afgoden in de hel geworpen worden. 94
■ Ongelovigen zeiden; ‘Waarom u geloven als slechts de armoedige u volgen?’ 111
■ Ongelovigen zeiden; ‘Het maakt ons niet uit of gij wel of niet preekt.’ 136
■ Ongelovigen zeiden; ‘Dit dreigen met de hel is niets dan verzinsels der ouden. 137
■ Ongelovigen waren duidelijk. Zij ontkende Allah en werden dus gedood. 139
■ Ongelovig volk Samud werd met rust gelaten als zij zouden gaan geloven maar. 146
■ Ongelovig volk Samud uitte kritiek en dus werden zij ook vernietigt. 141/158
■ Ongelovig volk Lot deed aan homofilie en ook zij werden vernietigt. 160/172/173
■ Ongelovigen stichten onheil en beteren zich niet. 152
■ Ongelovig volk van Het Woud werd ook gevraagd om zich te bekeren. 177
■ Ongelovigen van Het Woud zeiden: U zijt behekst en een leugenaar. 185/186
■ Ongelovige van het woud zeide; Laat dan stukken van de hemel op ons vallen. 187
■ Ongelovig volk van Het Woud werd na deze kritiek ook vernietigt. 189
■ Ongelovigen zijn zondaars, leugenaars en van de duivel. 221/222

Soera27

■ Ongelovigen zeiden: het is duidelijke tovenarij [oplichting]. 13
■ Ongelovigen zijn dus onruststokers. Kijk hoe het einde van hen zal zijn. 14
■ Ongelovigen zeiden: Wij zien jullie als een slecht voorteken. En inderdaad.. 47
■ Ongelovigen werden vernietigt, de godvrezende werden gered. 51-53

Soera 28

■ Ongelovigen die minachting tonen, zijn boosdoeners, in de zee geworpen. 39/40
■ Ongelovigen volgen slechts hun eigen begeerten. 50
■ Ongelovigen volgen hun eigen neigingen, zij dolen zonder leiding. 50
■ Ongelovigen zullen op de Dag, geen uitvluchten vinden. 66
■ Ongelovigen die spijt hebben en oprecht geloven komen wellicht in de hemel. 67
■ Ongelovigen werden eerder vernietigt zonder te wijzen op hun fouten. 78

Soera 29

■ Ongelovigen die zeggen te geloven, liegen, en zullen niet aan ons ontsnappen. 2/5
■ Ongelovigen kunnen Allah’s plannen op aarde en in de hemel niet verijdelen. 22
■ Ongelovigen die niet in de openbaringen geloven, verdienen geen genade. 23
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig omdat zij de openbaringen van Allah ontkennen. 49
■ Ongelovigen die niet in de openbaringen van Allah geloven zijn verliezers. 52
■ Ongelovigen zullen plotseling de ondergang naar de hel ervaren. 53-55
■ Ongelovig volk van Lot werd vernietigt vanwege hun ongeloof, een misdaad. 31
■ Ongelovig volk de Medianieten werden door een aardbeving vernietigt. 37
■ Ongelovig volkeren als de Ad en Samoed werden ook vernietigt. 38
■ Ongelovigen! Satan houdt u weg van het geloof. 38
■ Ongelovigen als Korach, de Farao en Hamaan werden ook vernietigt. 39
■ Ongelovigen worden verrast met rukwinden, aardbevingen en verdrinkingen. 40
■ Ongelovigen handelen hoogmoedig maar kunnen aan [dood]straf niet ontkomen. 39
■ Ongelovigen zijn de ondankbaren die onze tekenen verwerpen. 47
■ Ongelovigen zijn de onrechtvaardige die onze tekenen afwijzen. 49
■ Ongelovigen die in hun eigen leugens geloven zijn de verliezers [in de hel]. 52
■ Ongelovigen! Vroeg of laat, uw straf komt onverwachts. 53
■ Ongelovigen! De hel [het vuur] zal u van alle kanten omringen. 54/55
■ Ongelovigen! Geen groter onrecht dan Allah ontkennen of over hem liegen. 68
■ Ongelovige! Om je heen worden mensen weggerukt. Geloven is zo gek nog niet. 67

Soera 30

■ Ongelovigen richten zich op de schijn van het leven, niet op de eeuwigheid. 7
■ Ongelovigen! Reis over de aarde zie hoe het einde was van eerdere ongelovigen. 9
■ Ongelovigen kunnen een land opbouwen, maar het zal hen niet baten. 9
■ Ongelovigen! Jullie einde was bitter. Die spotten en niet geloven, zijn vijandig. 10
■ Ongelovigen zijn schuldig. Zij zullen op de ‘dag des oordeels’ bang worden. 12
■ Ongelovigen kunnen op de Dag, door hun afgoden niet gered worden. 13
■ Ongelovigen volgen hun eigen neigingen zonder kennis. 29
■ Ongelovige. Reis op aarde en zie hoe het einde was van de meeste ongelovigen. 42
■ Ongelovigen! Kom tot geloof voordat de Dag komt. En u wordt gered. 43
■ Ongelovigen die het geloof verwerpen, het zal zich tegen hen keren. 44
■ Ongelovigen zijn verdwaalden. Zij zijn blind en doof voor het geloof. 53
■ Ongelovigen zullen op de Dag hun excuses en spijt niet aanvaardt zien. 57
■ Ongelovigen zeggen; ‘Gij zijt leugenaars’. 58

Soera 31

■ Ongelovigen die spotten, die gelovigen willen doen afdwalen, worden gestraft. 6
■ Ongelovigen die voor onze woorden doof zijn, verkondigen wij een straf. 7
■ Ongelovigen! Geloven in meerdere goden is afgoderij, een groot onrecht. 13
■ Ongelovigen zijn de trouwloze, de ondankbare [naar hun schepper]. 32

Soera 32

■ Ongelovigen zeggen: ‘Deze openbaringen zijn verzonnen.’ 3
■ Ongelovigen worden niet herboren daar zij niet geloven. 10
■ Ongelovigen zullen met djinn [duivelen] de hel vullen. 13
■ Ongelovigen komen thuis in de hel. 20
■ Ongelovigen krijgen eerst een lichtere straf als signaal zich te bekeren. 21
■ Ongelovigen die zich openlijk afwenden van de profetie zijn het meest schuldig. 22
■ Ongelovigen! Op de ‘dag des oordeels’ zal uw eigen geloof u niet baten. 29
■ Ongelovigen vroegen: ‘Maar wanneer komt deze Dag dan?’ 28
■ Ongelovigen! Is het geen teken van Allah dat wij al eerder ongelovigen vernietigde? 26

Soera 33

■ Ongelovigen! Wie beschermt u tegen Allah? Gij hebt buiten Allah geen helper. 17
■ Ongelovigen zeiden; wat Allah en boodschapper beloofden was slechts bedrog. 12
■ Ongelovige! Wie Allah en de profeet lastig valt, zijn vervloekt en worden bestraft. 57
■ Ongelovigen! Wie onschuldige gelovigen lastig valt, draagt schuld en zonde. 58
■ Ongelovigen en huichelaars moeten ophouden anders worden zij verwijdert. 60
■ Ongelovigen en huichelaars zijn vervloekt, worden gegrepen en gedood. 61
■ Ongelovigen hebben een hartziekte. 60

Soera 34

■ Ongelovigen zeiden: De ‘dag des oordeels’ zal niet over ons komen. 3
■ Ongelovigen die Onze woorden trachten te ontkrachten, worden pijnlijk bestraft. 5
■ Ongelovigen! Wij kunnen stukken van de hemel op jullie doen neervallen. 9
■ Ongelovigen zeiden; Wij zullen stellig dergelijke uitspraken niet geloven. 31
■ Ongelovigen zeiden: Wij zijn rijker met veel kinderen, dus wij zijn niet gestraft. 35
■ Ongelovigen! Met rijkdom en kinderen kom je niet in de hemel. Met geloven wel. 37
■ Ongelovigen die Onze woorden willen ontkrachten zullen de straf krijgen. 38
■ Ongelovigen aanbidden de djinn [duivelen] De meesten van hen.
■ Ongelovigen! Onderga de straf van de hel waarvan gij het bestaan ontkent. 42
■ Ongelovigen vinden Onze woorden: verzonnen leugens. 43
■ Ongelovigen zeggen van Onze woorden: dit is overduidelijk bedrog. 43
■ Ongelovigen zullen geen uitvluchten kennen als zij worden gegrepen. 51

Soera 35

■ Ongelovigen die de islam ontkennen, worden gegrepen en [vreselijk] gestraft. 24/26
■ Ongelovigen! Satan nodigt u uit voor de straf van het branden. 6
■ Ongelovigen! Mens en dier zijn allen dienaren met kennis, en vrezen Allah. 28
■ Ongelovigen zijn de ondankbaren. Zij zullen branden in het vuur. 36
■ Ongelovigen zijn in de ogen van Allah weerzinwekkend. 39
■ Ongelovigen! Hoe machtig ook. Reis en zie hoe het einde was die voor u leefden. 44

Soera 36

■ Ongelovigen krijgen in de hel, ijzeren banden om hun nek gelegd. 8
■ Ongelovigen kun je waarschuwen of niet, zij geloven toch niet. 10
■ Ongelovigen! Wij hebben generaties vernietigt die niet meer naar jullie terugkomen. 31

Soera 37

■ Ongelovigen zullen op de Dag aan het vuur onderworpen worden. 26
■ Ongelovigen zeiden: ‘Zullen wij onze goden opgeven voor deze gekke rijmelaar?’ 36
■ Ongelovigen! Afgodsbeelden kunnen niet spreken en eten. Dus vernietigen! 85/94
■ Ongelovigen! Aanbid gij vervaardigde afgodsbeelden? 95
■ Ongelovigen worden vernietigt. 136
■ Ongelovigen! Onze schare is gewis de overwinnaar. 173
■ Ongelovige! U was gewaarschuwd en als uw straf komt, een slechte dag. 177
■ Ongelovigen zeiden: ‘Het is allemaal waarzeggerij’. 15

Soera 38

■ Ongelovigen verzetten zich met valse trots. 2
■ Ongelovigen! Hoeveel generaties [andersgelovigen] hebben wij al niet vernietigt? 3
■ Ongelovigen zeiden: Mohammed is een leugenaar. 4
■ Ongelovigen komen in de hel met vuur en kokende dranken. 57
■ Ongelovigen worden in de hel gedumpt, brandend in het vuur. 59

Soera 39

■ Ongelovigen zijn ondankbare leugenaars. 3
■ Ongelovigen! Allah houdt niet van jullie ondankbaren. 7
■ Ongelovige! Allah weet wat je denkt. [Dus pas op!] 7
■ Ongelovige! Geniet het ongelovige leven! Maar besef, jij gaat naar de hel. 8
■ Ongelovigen in een moslimfamilie, benadelen de hele familie. 15
■ Ongelovigen! Uw vernedering in de hel is groter dan in het huidige leven. 26
■ Ongelovigen willen dat gelovigen afgoden gaan aanbidden. 36
■ Ongelovigen kunnen geen voogd over moslims zijn. 41
■ Ongelovige! U kunt hemeltje rijk zijn, het geeft geen toegang tot de hemel. 47
■ Ongelovigen begaan het kwaad en de hel die zij bespotte zal hen omringen. 48
■ Ongelovigen! Jullie gezichten zullen op de Dag zwart [verbrand] zien. 60
■ Ongelovigen zullen op de Dag naar de hel gedreven worden. 71

■ Ongelovigen zijn hoogmoedig. 72
■ Ongelovigen! Wij hebben de aarde geërfd. De aarde is van Ons. 74

Soera 40

■ Ongelovigen betwisten de revelaties. Laat hun bedrijvigheid u niet bedriegen. 4
■ Ongelovigen deden al eerder de waarheid verdraaien = gegrepen en gestraft. 5
■ Ongelovigen! Jullie zullen op de Dag geen vrienden hebben. 18
■ Ongelovigen! Weten jullie niet hoe het einde was van eerdere ongelovigen? 21
■ Ongelovigen die de tekenen van Allah ontkennen werden gegrepen. 22
■ Ongelovige! Op de Dag dat u zich afwend om te vluchten, heeft u geen helper. 33
■ Ongelovigen die bidden, dat heeft geen zin. 50
■ Ongelovigen, aan kettingen naar de hel met kokend water gesleept. 71/72
■ Ongelovigen gaan naar het tehuis voor de hooghartige – de hel. 76
■ Ongelovigen! Niet gezien hoe het einde was die voor jullie waren? 82

Soera 41

■ Ongelovigen worden op de Dag in groepen naar het vuur gebracht. 19
■ Ongelovigen! Uw ideeën over Allah, brengt u tot verderf, tot verliezers. 23
■ Ongelovigen! Als jullie volharden in ongeloof, komt berouw te laat. 24
■ Ongelovigen! Het vuur is jullie thuis als vergelding voor jullie ongeloof. 28
■ Ongelovig zijn.., is het kwaad. 34
■ Ongelovige! Vanaf de ‘De laatste dag’ bent u niet langer veilig. 40
■ Ongelovigen! Wie niet gelooft is doof en blind. 44
■ Ongelovigen! Jullie afgoden hebben geen macht en geen hemel. 48

Soera 43

■ Ongelovigen bespotten profeten, Dus Wij vernietigde de sterkste onder hen. 8
■ Ongelovigen maken van engelen, vrouwelijke wezens. 19
■ Ongelovigen zeiden; “Wij volgen de godsdienst van onze vaderen. 23/24
■ Ongelovigen zijn daarom ontkenners en dus zie hoe het einde hen verging. 25
■ Ongelovigen! De islam is een blijvende leer zodat u zich kunt bekeren. 28
■ Ongelovigen verkrijgen hun welvaart van de schepper maar zij geloven niet. 30
■ Ongelovigen! Wie zich afkeert van islam, krijgt een satan als metgezel. 36
■ Ongelovigen! Satan geeft u het idee, het rechte pad te bewandelen. 37
■ Ongelovige! Als Wij met dreigementen komen dan hebben Wij macht over jullie.  42
■ Ongelovigen zeiden: Waarom zien wij geen engelen tot Mohammed komen. 53
■ Ongelovigen zeiden: Waarom schenkt Allah, hem geen gouden armbanden. 53
■ Ongelovigen! Allah liet het volk van de Farao verdrinken vanwege ongeloof. 46-56
■ Ongelovigen! Jezus zei:’Allah is mijn Heer en uw Heer. Dient Hem – het rechte pad. 64
■ Ongelovigen! Jullie wachten slechts op het Uur, een plotse pijnlijke dag. 66
■ Ongelovigen zijn schuldig. Hen wacht kastijding in de hel. 74

Soera 44

■ Ongelovigen zeiden; ‘Mohammed heeft het afgekeken van anderen, hij is bezeten.’ 14
■ Ongelovigen! Als vergelding voor deze kritiek zullen wij u aanvallen. 15-16
■ Ongelovigen! Hemel en aarde zullen niet wenen als jullie verdrinken. 24-29
■ Ongelovigen zeiden: ‘Breng onze voorvaderen als er leven na de dood is’. 35-36
■ Ongelovigen werden vernietigt – schuldig aan ongeloof. 37
■ Ongelovigen zullen gegrepen en naar de hel gesleurd. 47
■ Ongelovigen worden in de hel gemarteld met kokend water. 48

Soera 45

■ Ongelovigen die spotten met de islam verdienen een vernederende straf. 9
■ Ongelovigen hebben de hel in het vooruitzicht. Hun afgoden staan machteloos. 10
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig bezig en vrienden onder elkaar. 19
■ Ongelovigen zijn niet gelijk aan gelovigen. Ook na de dood niet. 21
■ Ongelovigen aanbidden hun begeerten, in plaats van Allah. 23
■ Ongelovigen volgen leugens, zij zullen vergaan in de hel. 27
■ Ongelovigen handelen minachtend en daarom schuldig aan ongeloof. 31
■ Ongelovigen zullen worden omgeven door datgene wat zij bespotte: het hellevuur. 33
■ Ongelovigen zullen op de Dag het vuur aanraken. Excuses komen dan te laat. 35

Soera 46

■ Ongelovigen vereren andere goden. Zij zijn ver afgedwaald. 5
■ Ongelovigen! U bidt tot afgoden die niet kunnen antwoorden. 5
■ Ongelovigen zeiden: “Zijn praat is waarzeggerij.” 7
■ Ongelovigen zeiden: ”Hij verzint het allemaal.” 8
■ Ongelovigen zeiden: ”Dit is een oude leugen.” 11
■ Ongelovigen zijn ten onrechte hoogmoedig en opstandig – dus naar de hel. 20
■ Ongelovigen! Dien Allah want ik vrees een straf voor jullie. 21
■ Ongelovigen werden door een wind vernietigt – de straf voor dit schuldige volk. 25
■ Ongelovigen kregen ogen, oren en een hart, maar willen niet geloven. 26
■ Ongelovigen! Wij hebben steden vernietigt, als teken, dat u zich zal bekeren. 27
■ Ongelovige! Wie aan de profeet geen gehoor geeft, kan niet ontkomen. 32
■ Ongelovigen! Wie Ons woord verwerpt wordt aan het vuur blootgesteld. 34
■ Ongelovige! Op de Dag, zal louter het overtredende volk worden vernietigt. 35

Soera 47

■ Ongelovigen verwerpen de waarheid, hun leven is nutteloos. 1
■ Ongelovigen volgen leugens, gelovigen volgen de waarheid. 3
■ Ongelovigen! U wacht vernietiging en Allah zal uw daden vruchteloos maken. 8
■ Ongelovigen! Die Wij al eerder vernietigde, zal ook voor jullie gelden. 10
■ Ongelovigen! Allah beschermt enkel de gelovigen. 11
■ Ongelovigen eten en vermaken zich zoals vee. De hel is hun thuis. 12
■ Ongelovigen! Wij vernietigen steden vanwege jullie ongeloof in Allah. 13
■ Ongelovigen en gelovigen zijn niet elkaars gelijken. 14
■ Ongelovigen volgen wat Allah ontstemd, en haten wat Allah behaagt. 28
■ Ongelovigen hebben een ziek hart. 29
■ Ongelovigen en gelovigen die zich afwenden worden vervangen. 38

Soera 50

■ Ongelovigen leven in een verwarde toestand want zij geloven niet. 5
■ Ongelovigen! Ziet u niet de door ons opgerichte versierde hemel met sterren? 6
■ Ongelovigen! Voor wie niet gelooft gaan de dreigementen in vervulling. 14
■ Ongelovigen die een andere God oprichtte, werden gemarteld. 26
■ Ongelovigen die het goede beletten maken zich schuldig. 24/25
■ Ongelovigen werden al eerder vernietigt, zij hadden geen toevluchtsoord. 36
■ Ongelovigen! Deze moorden zijn een les voor wie begrijpt luistert en ziet. 37

Soera 51

■ Ongelovigen zijn vervloekt. 10
■ Ongelovigen zijn schuldig. 32
■ Ongelovigen gedragen zich buitensporig. 34
■ Ongelovigen verdienen brokken klei [ter verdelging] 33/34
■ Ongelovig volk van de Farao werd in zee geworpen. 40
■ Ongelovig volk de Aad, werd door een orkaan vernietigt. 41
■ Ongelovig volk de Samud werd achterhaalt door de bliksem. 43/44
■ Ongelovig volk Noach, werd al eerder vernietigt, ook zij weigerde te geloven. 46
■ Ongelovigen van nu verdienen dezelfde straf als hun zondige voorgangers. 59

Soera 52

■ Ongelovigen vermaken zich met ijdele, nutteloze gesprekken. 12
■ Ongelovigen worden in de hel geslingerd. 13
■ Ongelovigen zeiden: Mo is slechts een dichter en wij wachten tot het lot hem treft. 30
■ Ongelovigen zeiden: Hij heeft dit verzonnen. 33

Soera 53

■ Ongelovigen geven engelen, vrouwelijke namen. Dat is fout. 27/28
■ Ongelovigen! Jullie kennis reikt niet verder dan de aardse kennis. 30
■ Ongelovigen zijn slecht. Moge Allah hen vergelden. 31
■ Ongelovigen! Het Uur nadert. Stop met spotten. Wees niet onbezonnen. 57/60/61

Soera 54

■ Ongelovigen volgen hun aardse begeerten. Maar Gods vonnis wordt volbracht. 3
■ Ongelovigen! Op de ‘dag des oordeels’ worden jullie in het vuur gesleept. 48
■ Ongelovigen! Wij hebben jullie gelijken al eerder vernietigt. Schep er lering uit. 51

Soera 54

■ Ongelovigen! Die tegen de islam ingaan krijgen een onterende, vernederende straf. 5
■ Ongelovigen zeiden:‘Als Allah bestaat waarom straft Hij ons dan niet?’ 8
■ Ongelovigen! Wie ons dwarsbomen worden vernedert. 20

Soera 55

■ Ongelovigen worden herkend en zullen worden gegrepen bij haren en voeten. 41
■ Ongelovigen ontkennen dat de voorzieningen op aarde, van Allah komen. 42
■ Ongelovigen zullen in de hel rondgaan tussen vuur en fel kokend water. 44

Soera 58

■ Ongelovigen die tegen de islam ingaan krijgen een onterende, vernederende straf. 5
■ Ongelovigen zeiden:‘ Als Allah bestaat waarom straft Hij ons dan niet?’ 8
■ Ongelovigen zijn in de greep van Satan. Daarom geloven zij niet. 19
■ Ongelovigen! Wie ons tegenwerkt wordt vernedert. 20
■ Ongelovigen! Allah en zijn boodschappers zullen zegevieren [over de ongelovigen]. 21
■ Ongelovigen! Allah’s partij zal zegevieren op wie zich verzet. 22

Soera 59

■ Ongelovigen werden uit hun huizen gejaagd. 2
■ Ongelovigen [joden] werden door Allah verbannen. 3
■ Ongelovigen [joden] werken Allah tegen en worden streng gestraft, en dus… 4
■ Ongelovigen werden vernederd door het omhakken van hun palmplantages. 5
■ Ongelovigen en gelovigen zijn niet aan elkaar gelijk. 20

Soera 60

■ Ongelovigen wensen vurig dat gij ook ongelovig wordt. 2
■ Ongelovigen! Wij verwerpen u. 4
■ Ongelovige joden! Tenzij u gaat geloven, voor eeuwig vijandschap en haat. 4
■ Ongelovigen hebben niet het recht, gelovige vrouwen te trouwen. 10

Soera 61

■ Ongelovig volk is een opstandig [dus een ongehoorzaam] volk. 5
■ Ongelovigen! Wie Allah ontkent is een leugenaar en meest onrechtvaardig. 7
■ Ongelovigen willen het licht van Allah met hun mond doven. 8
■ Ongelovigen! Maar Allah zal zijn licht [op aarde] vervolmaken. 8
■ Ongelovigen! Wij zullen zegevieren. 9

Soera 64

■ Ongelovigen zeiden: Zullen jullie stervelingen ons zeggen wat waarheid is? 6
■ Ongelovigen geloven niet in een hiernamaals. 7
■ Ongelovigen die onze tekenen verwerpen komen in de hel. 10

Soera 66

■ Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden. 9
■ Ongelovigen! Jullie woning is de hel, een kwade bestemming. 9
■ Ongelovigen! Op de Dag komt uw spijt te laat. De hel is uw vonnis. 7

Soera 67

■ Ongelovigen! Voor wie niet gelooft is de straf der hel. Een slechte bestemming. 6
■ Ongelovigen! De hel kookt van woede als u erin geworpen wordt. 7
■ Ongelovigen! Waar is uw leger om u te helpen? U lijdt aan zelfbedrog. 20
■ Ongelovigen volharden in opstandigheid en afkerigheid. 21
■ Ongelovigen! Allah gaf u oren en ogen. Hoe ondankbaar bent u. 23
■ Ongelovigen! Allah bepaalt wie zich vermenigvuldigt op aarde. 24

Soera 68

■ Ongelovigen! Wij luisteren niet naar jullie. 8
■ Ongelovigen! Jullie zijn laatdunkend, zondig, misdadige kwaadsprekers. 11/13
■ Ongelovigen zeggen: ”Jullie verzen zijn fabelen van de ouden”. 15
■ Ongelovigen! Wij zullen jullie op de neus brandmerken.
■ Ongelovigen! Allah kan uw boomgaard vernietigen als straf. 17/31
■ Ongelovigen! Denken jullie dat je gelijk behandelt wordt als een gelovigen? 35
■ Ongelovigen! Wij gelovigen, bepalen hoe je leven er uit gaat zien. 36/41

Soera 69

■ Ongelovige volk ‘de Samud’ werd door een overweldigende straf vernietigt. 5
■ Ongelovige volk ‘de Aad’ werd door een 8 dagen durende storm vernietigt. 6
■ Ongelovig volk de Farao begingen grote zonden, hun steden werden vernietigt. 9
■ Ongelovigen gehoorzaamde de Heer niet, daarom grepen Wij hen. 10
■ Ongelovigen! Op de Dag, is uw rijkdom en macht verdwenen. 28/29
■ Ongelovigen! Op die Dag, geboeid in de brandende hel gesmeten. 30/31
■ Ongelovigen! Op die Dag naar de hel aan kettingen, zonder hulp of eten. 32/35/36

Soera 70

■ Ongelovigen zien hun straf ver weg, maar Wij zien hun straf dichtbij. 5/6
■ Ongelovigen willen hun vrouw en kinderen offeren om aan de hel te ontkomen. 11/15
■ Ongelovigen die rijkdommen hamsteren en gierig zijn, de hel eist hen op.17/18
■ Ongelovigen treuren als kwaad hen treft, maar zijn inhalig als het hen goed gaat. 20/21

Soera 71

■ Ongelovig volk van Noach werd verdronken omdat dit 25
■ Ongelovige volk van Noach, hebben moslims op een dwaalspoor bracht en dit 27
■ Ongelovige Noach volk baart niets anders dan onzedig / zondig nageslacht. 27

Soera 72

■ Ongelovigen die Allah ontkennen zijn dwazen en leugenaars. 4
■ Ongelovigen zijn brandstof voor de hel. 15
■ Ongelovigen! Alle gebedshuizen behoren aan Allah. Dus vereer enkel Hem. 18

Soera 76

■ Ongelovige! Wij hebben voor u boeien, ijzeren halskettingen en een laaiend vuur. 4
■ Ongelovigen houden van de vergankelijke wereld en denken niet aan de Dag. 27

Soera 77

■ Ongelovigen werden vernietigt. Dat zullen Wij met generaties erna ook doen. 16/17

Soera 98

■ Ongelovigen van het schrift [joden en christenen] zijn de ergste wezen. 6Zie; Allah in de koran

Zie: Niet-moslims zijn als dieren

Zie; Gelovigen in de koranHet is een schadelijke barbaarse ideologie dat niet past in de 21e eeuw.

Ex-moslim-www.falseislam.org

Nóg meer haat en racisme..

Wat is racisme