De aarde is plat

Een bericht van een alwetend wezen mag geen fouten, vergissingen of informatie bevatten die in tegenspraak is met bekende feiten over het universum. Als er maar één fout bestaat in de tekst van het heilige boek van de islam , dan zijn de beweringen van goddelijk auteurschap en onfeilbaarheid niet waar. Een objectieve evaluatie van de koran laat zien dat dit boek tal van wetenschappelijke en historische fouten bevat en een pre-wetenschappelijke, 7e  eeuwse kijk op de natuurlijke wereld weerspiegelt .

Sommigen zullen deze talrijke fouten in de koran betwisten door een beroep te doen op metaforen, alternatieve betekenissen of fenomenologische interpretaties van de tekst. Zelfs als we ervan uitgaan dat in alle gevallen alternatieve verklaringen mogelijk waren, zou het probleem blijven bestaan ​​dat de koran geen duidelijke pogingen bevat om zijn begrip van de natuurlijke wereld en historische gebeurtenissen te onderscheiden van de gewone folklore en onwetenschappelijke misvattingen van de Arabische mensen uit de 7e .eeuw. Een almachtige, alwetende, perfecte communicator had kunnen voorzien hoe dergelijke misleidende verklaringen door toekomstige generaties zouden worden begrepen, en daarbij de twijfels en verwarring die ze zouden veroorzaken. Een dergelijke overweldigende zwakte in de koran, daar waar we perfectie zouden verwachten, is al reden genoeg om elke claim op zijn goddelijke auteurschap te verwerpen.

Soera 2:144 Waar je je ook bent, richt je gezicht naar Mekka

De bolvormigheid van de aarde was ook eerder bekend bij de vroegmiddeleeuwse Europeanen, en het Roomse Rijk gebruikte al vanaf 395 na Chr. een bol om de ronding aarde weer te geven.

Als de koran van god komt, dan zou de vorm van de aarde overeen moeten stemmen met zijn openbaringen. Maar Allah heeft het over een plat aardemodel, precies zoals ook de 7e-eeuwse bedoeïenen van Arabië erover dachten.

KORAN

■ De aarde is als een divan, met een hemel als baldakijn [overkapping]  2:22

■ We hebben de aarde uitgestrekt, met bergen voor het evenwicht.  15:19

■ We hebben de aarde voortreffelijk uitgespreid.  51:48

■ We hebben voor u de aarde als een bed gespreid.   20:53

■ Hij is het, die de aarde uitspreidde en er bergen op verhief.    3:13

■ Voor jullie heeft Allah de aarde gespreid als een tapijt.     71:19

■ En hierna, spreidde Hij de aarde uit.  79:30

■ Hij is degene die de aarde tot bed heeft gemaakt.  43:10

■ Hebben wij de aarde niet als een uitgestrektheid gemaakt?   78:6

■ We hebben de aarde gespreid en er bergen opgezet.  50:7


Verder bewijs

Soera 18:86 Hij bereikte de zonsondergang, zag haar ondergaan in een modderige poel en trof daar een volk aan. 

Dergelijke teksten bedenk je enkel als je overtuigt bent dat de aarde plat is. Daarbij, men had toen geen benul dat de oppervlakte van de zon, 6000 graden is. Geen schepsel of volk overleeft dit. Ook de afstand tussen zon en aarde is 150 miljoen kilometer. Hoe wil men dan de zon te bereiken. En hoe kan de zon in een modderige poel ondergaan als het 109 keer groter is dan de aarde.
Hetgeen de totale onzin van vers 18:86 nog eens duidelijk maakt.

 


 RAMADAN, EN DE NOORD- EN ZUIDPOOL.

Soera 2:187 en 17:78 Vasten vanaf zonsopgang tot het donker is.  

Volgens islamitische regels wordt de lengte van het vasten bepaald door de opkomst en ondergang van de zon. Dit kan een enorm probleem veroorzaken voor degenen die dicht bij deze polen wonen. Hoe dichter we bij de polen komen, hoe langer de dagen of nachten duren. In de zomer is het altijd licht en in de winter is het vrijwel altijd donker. Dergelijke periodes kunnen zich uiteindelijk uitstrekken tot enkele maanden, waardoor de vierde pijler van de islam, de ramadan, onmogelijk is om uit te oefenen zonder jezelf uit te hongeren. Het was duidelijk dat Mohammed zich niet bewust was van de polen en de vorm van de aarde. Lees hier meer over de poolnacht.


 

Bidden richting de Ka’aba

Soera 2:144 Bid niet naar de hemel maar richting de ‘Moskee van Mekka’, van waar dan ook.

 Dit vers vertelt aan alle moslims ter wereld, richting de Ka’aba te bidden. Dit is alleen mogelijk op een vlakke aarde. Vanwege de bolvormigheid van de aarde zal een gebed in welke richting dan ook naar de lucht wijzen.
Dus ook dit koranvers 2:144, geeft aan dat de schrijvers van de koran geloofde in een vlakke aarde.


De hemel als overkapping

Soera 2:22 Hij heeft de aarde als rustplaats (bed) en de hemel als overkapping voor jullie gemaakt.  

 

Soera 31:10 Allah heeft de hemel geschapen met voor u onzichtbare pilaren. 

 

Soera 16:79 Zien zij niet, dat de vogelen door het gewelf van de hemel in beperking worden gehouden? Niemand kan ze tegenhouden, behalve Allah. Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk dat wil geloven.

Mohammed dacht dat de hemel van materiaal is gemaakt:

Soera 67:3 Gij kunt geen gebrek vinden in de schepping van de schepper, want ziet gij dan een enkele scheur [in de overkapping]?

 

Soera 22:65 Allah belet de hemel op aarde te vallen, behalve met Zijn toestemming. 

Ook de bijbel kent deze onzin.

 

Zien de ongelovigen niet dat hemel [als overkapping] en aarde samengevoegd zijn? Soera 21:30


Ook de maan en zon zouden platte schijven zijn. Vanaf de aarde gezien, zou je als onwetende inderdaad niet kunnen veronderstellen dat de zon en maan bolvormig zijn:

Sahih Bukhari 4: 54: 422 De maan en zon geven licht en worden opgevouwen op de Dag der Opstanding. 

Een bol kun je niet opvouwen.


KOSMOLOGIE & ISLAM

Volgens de islam bestaat het universum uit slechts twee componenten; de hemel en de aarde als een soort omsloten ruimte. Wat betekent dat het islamitische universum extreem beperkt en simpel is. In het universum van de islam ontbreken kenmerken die de huidige mens als vanzelfsprekend beschouwen, zoals zonnestelsels. Ook is er in de islam geen enkele aanwijzing dat de aarde een planeet is of dat heel ver weg andere planeten en zonnen bestaan.

De kosmologie van de koran is primair beperkt tot wat met het menselijk oog zichtbaar is. En waar de auteurs proberen te beschrijven wat niet goed zichtbaar is, daar zitten ze voortdurend fout.

Er is enkel hemel en aarde en de dingen ertussen [soera 19:65] Dus het is niet verrassend dat de ruimte “tussen hemel en aarde” wordt beschreven aan de hand van de waarneming van een mens die op de grond staat. Met name in een woestijn in alle richtingen kijkend, dan lijkt de aarde vlak, en de cirkelvormige horizon geeft de indruk in het midden van een ronde platte schijf te staan. Als je omhoog kijkt, verschijnt de hemel als een massieve blauwe koepel die altijd direct boven je hoofd zijn hoogste punt bereikt en verankerd is aan of voorbij de horizon. Dit is ook wat we in de koran terugvinden. 

Dus hier hebben we het basiskader. De aarde is een platte schijf met recht boven ons, zeven hemelen als een koepel gebouwd van materiaal.


DE HEMELEN EN HAAR BEWONERS

De hemel is als een dak en gemaakt van materialen. Dat wordt aangetoond door verwijzingen naar stukken hemel die naar beneden vallen die mogelijk de bewoners op aarde kunnen treffen.

Soera 34:9 Als het ons behaagde konden we stukken van de hemel op hen laten vallen. 

De niet-moslims geloofden dit niet en zeiden:

Soera 26:187 Laat dan stukken van de hemel naar beneden vallen als gij de waarheid spreekt.

 


Ook was het destijds voor moslims denkbaar, om met een ladder naar de hemel te klimmen:

Soera 6:35  Als jij in staat zou zijn, een ladder naar de hemel te maken als bewijs van Allah’s bestaan, doe dat dan. 

 


De hemel is blijkbaar dermate zwaar dat het enige onzichtbare ondersteuning vereist:

Soera 88:18 De hemel werd omhoog gelift.

Soera 13:2 Allah heeft de hemelen doen verrijzen zonder zichtbare steunpilaren.

Soera 31:10 Hij heeft de hemelen geschapen zonder voor u, zichtbare pilaren. Soera

 


Nog een mindfucking koranvers:

Soera 21:30 Zien de ongelovigen niet dat hemel [koepel] en aarde samengevoegd zijn?

 


Het volgende vers past in het idee van een aarde zoals een pannenkoek met daar bovenop een geplaatste, passende koepel als hemel:

Soera 3:133 Het hemelse paradijs is net zo breed als hemel en aarde [zie foto koepel].

 

In de volgende hadith leren we de afstanden tussen elke hemel, evenals wat zich aan de onderkant van de aarde afspeelt.
Dus de bovenste hemel ligt onder een zee met dezelfde diepte als de afstand tussen twee hemelen.
Boven het water verblijven 8 berggeiten met een hoogte van 72 jaar [!!] en daarboven de troon van Allah.
Er zijn echter geen vermeldingen waarvan met het blote oog een voorstelling van gemaakt had kunnen worden, zoals zonnestelsels, atomen, gaswolken, kometen, zwaartekrachten, electro-magnetische krachten of zwarte gaten, of een melkweg met 200 miljard sterren.
Nee, slechts water, daarboven geiten, daarboven de troon met Allah.
Aanvullende details over de hemel zijn te vinden in de verslagen van de ‘ nachtreis ‘ van Mohammed in Sahih Bukhari 9:93:68 . Maar hier zijn alvast enkele punten;

– elk van de zeven hemelen wordt bevolkt door meerdere engelen.
– iedere hemel heeft een eigen ingang met massieve koepels,
– elk met een engelwachter en een profeet,
– direct boven de koepel van de eerste hemel zetelt Adam.
– boven de tweede hemel profeet Idris.
– Aaron zetelt boven de vierde hemel,
– Abraham boven de zesde en Mozes boven de zevende hemel.

Zeven werelden

Twee verzen beweren dat er zeven hemelen en zeven aarden bestaan. In lagen op elkaar gestapeld.

Het aantal van zeven hemelen, kan afkomstig zijn van een misverstand uit de mythologische klassieke oudheid waarin slechts zeven bewegende planeten bestonden (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, de zon en de maan).
Als we hen in plaats daarvan beschouwen als zeven werkelijke planeten, dan nog is de koran verkeerd.
Volgens astronomen zijn er acht gewone planeten en vijf dwergplaneten, dat zijn er totaal dertien in ons zonnestelsel.
Moderne astronomie heeft ook duizenden andere planeten gevonden in andere zonnestelsels en kosmologen schatten dat er honderden miljarden sterren en planeten in het universum bestaan.
De auteur van de koran die een beperkt aantal hemellichamen benoemt, bevestigt slechts zijn onwetendheid over de samenstelling van het universum.
Het universum bevat veel meer dan wat het blote oog kan waarnemen. En Allah, Mohammeds 2e ik, wist niet meer dan Mohammed zelf.

Soera 65:12 Allah schiep de zeven hemelen, en van de aarde desgelijks.

 

Soera 50:7 Degene die een onrechtmatig deel van het land van anderen neemt, zal door de zeven aarden wegzakken op de ‘dag der opstanding.’