Over de authenticiteit van de islam

Koran 2:106 ”Welke vers (openbaring) wij ook intrekken of doen vergeten, wij brengen een beter vers of iets soortgelijks. Weet je niet dat Allah in staat is alle dingen te doen?”

Koran 16:101 “Als we een boodschap vervangen door een andere, en
Allah weet het beste wat Hij openbaart, zij zeggen: ‘Je hebt het verzonnen.'”

De Mekkanen erkenden dat Mohammeds recitaties uit de Koran tegenstrijdig waren, en dat de profeet zijn verhalen niet recht kon houden. Ze wisten dat interne tegenspraak het duidelijkste teken was dat iets nep was. Omdat Mohammed de beweringen van zijn criticus niet kon weerleggen, liet hij zijn geestelijke vriend Allah, hen kleineren. Zelfs vandaag de dag, omdat ze de Islam niet kunnen verdedigen, belasteren en bedreigen moslims hun critici.