Waarom is de islam aantrekkelijk voor criminelen.

criminelen 0

  1. Islam biedt voor het leven een compleet handvest. Nieuwe bekeerlingen krijgen speciale Arabische namen te leren: allahu akbar, jihad, kufar, dat soort termen. U krijgt zelfs een nieuwe identiteit, een speciale naam in het Arabisch, bijvoorbeeld: al-amriki, al-frangi, al-britani. Of je kunt naar je geboorteplaats worden genoemd; al-misri of al-shami of al-hijazi [Egypte]. U kunt uzelf ook een nieuwe voornaam geven: Stephen zou bijvoorbeeld Suleiman kunnen worden. Deze nieuwe identiteit is zo leuk! Je behoort onmiddellijk tot een gemeenschap van geloofsgenoten; één voor allen, allen voor één (kan vooral in de gevangenis belangrijk zijn.).
  2. Islam biedt een complete uitleg van levenstijl. Het leven kan als gecompliceerd ervaren worden. Maar voor de ware gelovige wordt het leven plotseling heel simpel; In de islam bestaat er een vijand en dat is de niet-moslim, ofwel de ongelovige, de kaffer, de ondankbare. En dit is een thema [wij-tegen-zij mentaliteit] dat zich meester kan maken van iemands persoonlijkheid. Ideologisch gezien klaar om alles te doen, deze vijand te bestrijden. En in de koran gaat het vooral over deze kwestie.
  3. Islam aantrekkelijk als boevenbende. In gevangenissen van de westerse wereld, zitten een onevenredig groot aantal moslims opgesloten [5% in Frankrijk is moslim, terwijl hun gevangenispopulaties uit 60% moslim bestaat]. De islam is aantrekkelijk als een bende, de grootste en meest gevaarlijke bende, een waartoe je wilt behoren om beschermt te zijn tegen anderen, maar ook vooral beschermt te zijn tegen de moslimbende zelf. Westerse regeringen zouden er verstandig aan doen om in gevangenissen de moslims van de niet-moslims te scheiden. Om de jihadistische bekeringsdrift uit de buurt te houden van mensen die anders bestookt zouden worden met deze gevaarlijke doctrine.
  4. Islam legitimeert crimineel gedrag. De islam zorgt ervoor dat de bekeerling zich over zijn gedrag niet beschaamd of schuldig hoeft te voelen. Heb je mensen verkracht, bestolen of vermoord die geen moslims waren? Dan is het geen misdaad, in dat geval hebben de slachtoffers het zelf verdient. Je hebt dus niets verkeerd gedaan, sterker, als je op dezelfde voet doorgaat dan kom je in het hemel. Als u verleidelijk geklede westerse vrouwen verkracht die geen niqab, chador of hijab dragen, wiens rokken tekort zijn of lippenstift dragen, dan hebben zij er zelf om gevraagd. Dus voor een aantal islam bekeerlingen waren hun daden legitiem en bleken medestrijders van de islam te zijn geweest zonder het zelf te beseffen.
  5. Islam biedt een permanente bron van vijandschap. Dat de ongelovige schuldig is aan de ellende van de moslim, is voor de nieuwe bekeerling een zeer ontspannende gedachte. In de westerse wereld kunnen we vele oorzaken vinden waardoor dingen in het leven mis kunnen gaan en er zijn altijd dingen die verkeert lopen. Maar in de islam kunt u altijd voor alles de ongelovige de schuld geven. En dat is wat moslims met hun complottheorieën constant doen; hun verantwoordelijkheid en schuld op de bordje van de ongelovige leggen.

Dus dit is waarom de islam voor criminelen aantrekkelijk kan zijn. Bekeert een crimineel zich tot de boodschap van het christendom dan moet hij zijn misdaden tegen iedereen afzweren, ongeacht huidskleur of religie. Bekeert een crimineel zich tot de boodschap van de islam dan hoeft hij, betreffende zijn misdaden tegen de niet-moslim, geen spijt te hebben.

sheikyermami

De islam is aantrekkelijk voor criminelen omdat
wanneer je niets van je leven hebt gemaakt
en niets van het leven wilt maken
de islam een sprookje is waarin je graag gelooft
omdat 5x bidden per dag het enige is wat telt
wel erg goed uitkomt.

 

uk-muslim-prison-population