De waarde van de vrouw

 slavernij islamitische staat vrouwen slavery

Vraag: Leert de islam dat vrouwen minder waard zijn dan mannen?
Samenvattend antwoord: Absoluut. Enkel in welke mate is een discutabel punt.
Soera 4:11 – (aangaande de erfenis) het mannelijk kind ontvangt evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen [Zie ook vers 4:176].

Seksisme in de islam is hiermee bevestigd.

Soera 2:282) – En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken.

Islamitische geloofsverdedigers bieden creatieve verklaringen om uit te leggen waarom voor Allah de getuigenis van een man 2x meer waard was dan de getuigenis van een vrouw, maar studies tonen aan dat vrouwen consequent minder liegen dan mannen, wat zou betekenen dat zij als getuige meer integer zijn dan mannen.

Soera (2:228) – de mannen zijn een graad boven hen [vrouwen]

Soera (5:6) – En als gij onrein zijt door contact met een vrouw en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af.”

Soera (24:31) – En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen [dit geldt ook voor mannen]”

Soera (2:223) – Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf

Een man heeft heerschappij over het lichaam van zijn vrouwen zoals hij dat ook over zijn grond heeft.

Soera (4:3) – (vrouw-man verhouding) huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier

Soera (53:27) – Zij, die niet in het hiernamaals geloven geven de engelen vrouwelijke namen.”

Engelen zijn verheven wezens en zijn daarom dus mannelijk.

Soera (4:24) en Soera (33:50) Een man is toegestaan seksslavinnen buiten het huwelijk te nemen.

 

Uit de ahadith:

Bukhari (6:301) – “[Mohammed] zei; “De reden waarom twee vrouwen gelijk zijn aan het getuigenis van één man is omdat vrouwen intelligentie tekort komen”

Bukhari (6:301) – “[Mohammed zei] ‘is het niet zo dat een vrouw niet kan vasten en bidden tijdens haar menstruatie? De vrouwen antwoordde bevestigend. Hij zei: ‘Dit is een tekortkoming in uw geloof.”

Allah geeft dus aan dat vrouwen tekort komen in hun godsdienst.

Bukhari (2:28) – De hel bestaat in meerderheid uit vrouwen.

Dit is belangrijk omdat de enige vrouwen in de hemel ooit genoemd door Mohammed, zijn de maagden die de seksuele verlangens van mannen behoren te dienen. (Een zwakke Hadith, Ksar al-‘ummal, 22:10, geeft aan dat 99% van de vrouwen naar de hel gaan).

Bukhari (62:81) – “de profeet zei:”‘ De bepalingen [uit het huwelijkscontract] welke het meest kunnen worden nageleefd zijn de bepalingen waarmee u het recht hebt om te genieten van haar privé delen.

Met andere woorden, het belangrijkste dat een vrouw in een huwelijk met zich meebrengt, zit tussen haar benen.

Bukhari (62:58) – een vrouw presenteert zichzelf als huwelijkskandidaat aan Mohammed, maar hij vind haar niet aantrekkelijk en schenkt haar ter plaatse aan een andere man.

Muslim (4:1039) – A’isha zei [tegen Mohammed]: ‘u heeft ons gelijkgesteld aan honden en  ezels

Dit zijn de woorden van Mohammeds favoriete vrouw, klagen over de rol die haar als vrouw is toegewezen onder de islam.

Abu Dawud (2:704) – “.. .de apostel van Allah zei: wanneer één van u bidt en een hond, ezel, varken, Jood, magiër of vrouw verstoord het gebed, dan zou het volstaan wanneer zij op een steenworp afstand voorlangs loopt

Abu Dawud (2155) – vrouwen worden vergeleken met slaven en kamelen vanwege het “kwaad” in hen.

Ishaq 593- Ali zei; Vrouwen zijn er in overvloed, en u kunt hen gemakkelijk inruilen voor een ander.”

Ali groeide op als zoon van Mohammed. Hij was ook de 4e kalief. Deze opmerking werd gemaakt in Mohammeds aanwezigheid zonder tegenspraak.

Ishaq 593- Uit de gevangenen van Hunayn gaf de boodschapper van Allah zijn [schoonzoon] Ali een slaaf-meisje met de naam Baytab en hij gaf Oethman een slaaf-meisje met de naam Zaynab en Umar kreeg een ander.”

Mohammed behandelde vrouwen als cadeautjes voor partijgenoten. Hij verdeelde de slaaf-meisjes aan handlangers voor de seks.

Ibn Ishaq (693)- Toen zond de apostel, Zayd al-Ansari met een aantal van de gevangen vrouwen naar Najd en hij verkocht hen tegen paarden en wapens.

Mohammed verhandelde gevangen vrouwen voor paarden.

Al-Tirmidhi 3272Toen de boodschapper van Allah werd gevraagd wat een goede vrouw is, antwoordde hij:” degene die me bevalt als ik haar aankijk, die mij gehoorzaamt en geen dingen doet die ik afkeur

Tabari VIII:117Dihyah had aan de boodschapper gevraagd of hij Safiyah mocht nemen

maar Mohammed koos Safiyah voor zichzelf. Ter compensatie werd aan Dihyah de twee

neven van Safiya gegeven. De vrouwen van Khaybar werden verspreid onder de moslims.”

Het was het lot van gevangen vrouwen; zij werden door Mohammed verdeelt onder zijn handlangers/volgelingen .

Tabari IX:137Allah geeft Rayhana als buit aan Mohammed.”

Ishaq 969Mannen legden vrouwen verplichtingen op waar zij geen rechten hadden.

Deze tekst rechtvaardigt ook het slaan van vrouwen voor flirten.

Tabari Vol 9, nummer 1754– “Behandel vrouwen goed, want zij zijn zoals huisdieren zonder eigendommen.

[van Mohammeds Afscheidspreek].

 

Aanvullende opmerkingen: Het pogen de islam te beschrijven als baanbreker in de rechten voor vrouwen is nu duidelijk weerlegd.

De vierde kalief, die Mohammeds schoonzoon en neef was, zei slechts enkele jaren na de dood van de profeet;

De vrouw is ‘het kwaad.’ En wat het nog erger maakt, het is een noodzakelijk kwaad.” 

Een traditioneel islamitische gezegde luidt,

De hemel van een vrouw zijn de voeten van haar man.”

Een van ’s werelds meest gerespecteerde Koran commentaren legt het uit,

Vrouwen zijn als koeien, paarden en kamelen, ten nutte van de man.” (Tafsir al-Qurtubi)

De gerespecteerde islamitische geleerde, al-Ghazali, die betitelt wordt als ‘de grootste moslim na Mohammed’, schrijft dat de rol van een moslimvrouw is om

Thuis te blijven en haar naaiwerk te doen. Ze zou niet vaak naar buiten moeten gaan

en mag niet goed geïnformeerd worden, noch moet zij met haar buren praten, alleen als het noodzakelijk is en ze moet haar man verzorgen in alles wat hij wenst. Haar enige zorg moet haar deugd zijn. Ze moet schoon en klaar zijn om aan de seksuele behoeften van haar man te voldoen, op elk moment.”[geciteerd door Ibn Warraq]

Een Jemenitische geestelijke legde onlangs in een televisie uitzending uit wat vrouwen onbekwaam en minderwaardig maakt als het om getuigen in een rechtbank gaat:

Vrouwen zijn onderworpen aan menstruaties, zodat hun uithoudingsvermogen en concentratie daar onder lijden. Wanneer een vrouw moet getuigen bij een moord of ongeval, dan wordt zij bang of zij loopt weg, valt flauw of durft niet naar het incident te kijken.  

Tijdens een 2012 talk show op een Egyptische TV zender, een geestelijke beklaagde zich over het christendom – mbt. rechtsgelijkheid:

witte vrouwen op de slavenmarkt, slaven slavery

Slavenmarkt. Witte vrouwen waren populair.

“De christelijke godsdienst maakt geen onderscheid tussen vrouwen en mannen, het bevestigt hun perfecte gelijkheid: het erfdeel wordt evenwichtig verdeelt, het verbiedt echtscheiding en het verbiedt polygamie.”

==

De vele kwaliteiten die vrouwen bezitten worden onder de islamitische wet ontkent.

Vrouwen worden niet als volwaardige getuige beschouwd en hebben geen stemrecht.

Wanneer haar man meerdere vrouwen wil trouwen en dat is een duidelijk bewijs dat moslimvrouwen in de islam minder waard zijn.

Vrouwen die zich buiten hun geloof trouwen zouden zelfs vermoord kunnen worden door hun eigen familie.

Islamitische wet bepaalt ook dat wanneer een vrouw wordt vermoord, haar familie enkel de helft van het “bloedgeld” (diya) ontvangt dan wanneer zij een man geweest zou zijn.

(Het leven van een niet-moslim is nóg minder waard, dat wordt over het algemeen beoordeeld met een derde aan bloedgeld).

Hoewel een man de voogdij over zijn kinderen behoud in geval zijn vrouw komt te overlijden, zal een niet-moslim vrouw automatisch de voogdijschap over haar kinderen verliezen in geval van overlijden van haar islamitische echtgenoot.

Wanneer zij zich bekeert tot de islam en hertrouwt met een mannelijk familielid binnen zijn familie, dan kan zij haar kinderen behouden. Zelfs de rechten van moslimmoeders zijn ondergeschikt aan de familie van haar man.

Hedendaagse moslims verzetten zich hiertegen door te stellen dat vrouwen vóór de periode van deislam als kamelen werden behandeld. Dit is een beetje twijfelachtig, gezien Mohammeds eerste vrouw, een rijke vrouw met een succesvol bedrijf was. Ze was eigen baas… (hoewel dat na het huwelijk veranderde).

Homa Darabi was een getalenteerde arts die zelfmoord pleegde door zichzelf in het openbaar in brand te steken uit protest tegen de onderdrukking van Iraanse vrouwen.

Ze deed dit nadat een 16-jarige meisje was doodgeschoten omdat zij lippenstift op had.

In het boek, Why we left islam, heeft haar zus een citaat van een Iraanse geestelijken toegevoegd:

“De specifieke taak van vrouwen in deze maatschappij is trouwen en kinderen voortbrengen. Zij zullen worden ontmoedigd om een politieke of juridische carrière na te streven omdat zij niet het intellectuele vermogen bezitten om de juiste [kritische] beslissingen te nemen.

Recent pleitte geestelijke Abu Ishaq al-Huwaini voor een terugkeer van slavenmarkten,waar moslimmannen hun seksslavinnen kunnen inkopen. Volgens deze man is het de ideale wereld van God, wanneer je naar de markt kunt om naar smaak een seksslavin te kopen.

In het beste geval verheft de islam de status van een vrouw naar een positie dat ergens tussen een kameel en een mens ligt.

Na aanvallen op dorpen en steden nam Mohammed vrouwen gevangen als gebruiks -en handelswaar. Dat de Koran expliciet accepteert dat vrouwen als seksslavinnen behandelt mogen worden, is iets waar moslims nauwelijks trots op mogen zijn.

Religion of peace

 

https://westerse-beschaving.org/seksslavinnen-n/

Zie ook deze link

Zie ook deze link