De kwestie islamofobie

De angst voor het verwijt een “islamofoob” te zijn heeft ervoor gezorgd dat een eerlijk debat over de wortels van het islamitisch terrorisme terzijde wordt geschoven.

Maar laten we eens kijken naar de manieren waarop de islamitische jihad en de sharia een gevaar vormen voor verschillende groepen die zichzelf doorgaans als liberaal beschouwen:

  • De islam is een bedreiging voor vrouwen, omdat de islamitische leerstellingen het slaan van vrouwen toestaan, omdat haar aandeel in als getuige minder meetelt, omdat haar erfdeel minder is dan het mannelijk erfdeel, omdat de koran polygamie goedkeurt, omdat de koran seksslavernij goedkeurt, omdat kindhuwelijken volgens de islam legaal zijn. Vrouwen worden in de hele islamitische wereld geconfronteerd met allerlei vormen van onderdrukking en achterstelling die onderdrukkers onmiddellijk rechtvaardigen door te verwijzen naar de islam.
  • De islam is een bedreiging voor homoseksuelen, omdat het de doodstraf oplegt voor homoseksuelen.  In Iran en Saoedi-Arabië worden routinematig homo’s ter dood gebracht, zoals het kortstondige kalifaat van de Islamitische Staat in Irak en Syrië opnieuw demonstreerde. Deze doodstraf verschijnt telkens wanneer islamitische hardliners besluiten de volledige islamitische wet toe te passen.
  • De islam is een bedreiging voor joden, want in veel islamitische leerstellingen en tradities zijn joden de schurken. De koran beschrijft de joden als onverbiddelijk slecht en erop uit om het welzijn van de moslims te vernietigen. Zij zijn de sterkste van alle mensen in vijandigheid jegens de moslims (5:82); veranderd worden in apen en varkens voor het overtreden van de sabbat (2: 63-65; 5: 59-60; 7: 166); en meer. In overeenstemming hiermee worden Joden in Europa bedreigd in een mate die ze sinds de dagen van Hitler niet meer hebben ervaren. En het wordt langzaam erger.
  • De islam is een bedreiging voor christenen, want het schrijft voor dat ze zich ofwel tot de islam moeten bekeren of zich aan de islamitische hegemonie moeten onderwerpen of gedood moeten worden – dezelfde drievoudige keuze die aan de joden wordt geboden. De christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten, waarvan sommige dateren uit de tijd van Christus, werden gedecimeerd, toen jihad-groepen christenen op grote schaal aanvielen als symbolen van de gehate VS en het Westen.
  • De islam is een bedreiging voor seculiere liberalen, want hoewel het opmerken ervan iemand zal worden afgedaan als een ‘extreemrechtse islamofoob’, heeft de islam werkelijk geloofspunten die de verovering en onderwerping van niet-moslims verplichten, en de belangrijkste moslimorganisaties in de VS gedragen zich echt alsof ze niets beters zouden willen dan de verzwakking en uiteindelijke ondergang van de Amerikaanse regering en de vrije samenleving, door zich te verzetten tegen vrijwel alle antiterreur initiatieven, en door het polariseren van de Amerikaanse samenleving door ten onrechte te beweren dat moslims het slachtoffer zijn van grootschalige vervolging en pesterijen in de VS, en iedereen die de aandacht vestigt op de jihaddreiging en de langzame verwoesting van Europa door massale moslimmigratie, stigmatiseert als “racisten en haatzaaiers”.
  • De islam is een bedreiging voor seculiere moslims, omdat velen naar het Westen zijn gekomen als vlucht voor de sharia, maar de onderdrukking die ze in hun thuisland achterlieten heeft hen gevolgd naar hun nieuwe thuisland. De islam stelt de doodstraf verplicht voor iemand die de islam vrijwillig verlaat. Dit ontmoedigt uiteraard afvalligheid, maar het zorgt ook voor een onnoemelijk aantal stille afvalligen die uiterlijk als moslims leven maar innerlijk van mening verschillen. Islamitische hardliners richten zich op deze mensen, die wanneer ze worden gevonden, een drastische impact op hun leven zal hebben.

Frontpagemag