Joden

 


De koran beeldt de joden af ​​als onverbeterlijk slecht.

Het koran zet afvalligen, huichelaars en niet-moslims apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Met name  de joden moeten het ontgelden. Het is het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging: het begin van elk klassiek fascistisch verhaal door de geschiedenis heen.

Framen, haten, polariseren, brandmerken, ontmenselijken en indoctrineren:

joden willen het welzijn van de moslims vernietigen. 5:82
joden beweren dat Allah’s macht beperkt is. 5:64
joden luisteren graag naar valsheid. 5:41
joden zijn veroordeelt om vernedert te worden. 5:41
joden zijn veroordeelt tot de hel. 4:41
joden zijn ongehoorzaam aan Allah. 5:13
joden houden zich nooit aan zijn geboden. 5:13
joden twisten en maken ruzie. 2: 247
joden verbergen de waarheid en misleiden mensen. 3:78
joden zijn hypocrieten. 2:14, 2:44
joden voelen pijn wanneer anderen gelukkig zijn. 3:120
joden zijn arrogant. 5:18
Joden zijn een volk zonder verstand. 5:14
joden worden geminacht. 2:64
joden worden gehaat. 2:64
joden werden door Allah verandert in apen. 2:64
joden verslinden de rijkdom van mensen. 4: 161
joden lasteren de ware religie. 4:46
joden doodde de profeten. 2:61
joden zijn genadeloos en harteloos. 2:74
joden komen hun beloften nooit na. 2:100
joden zijn ongeremd in het begaan van zonden. 5:79
joden zijn laf. 59:13-14
joden zijn gierig. 4:53
joden werden geterroriseerd door Allah en moesten hun huizen verlaten. 33:26
joden werden gedood of gevangen genomen. Allah pakte hun land, huizen en rijkdom af. 33:26
joden in een vlammend vuur is voldoende. 4:55
joden hebben geen verstand. 5:14
joden zullen hun straf niet ontlopen.2:96
joden zijn slechte zielen. De wraak van Allah is op hen. 5;80
joden zijn als apen, zwijnen en duivelsdienaren. 5:60
joden staan ​​onder de vloek van Allah. 9:30
joden zullen eindigen in de hel. 5:14
joden staan onder invloed van satan. 5:14
joden moeten betreden en onderworpen worden aan de islamitische hegemonie. 9:29Moslims worden door de islam aangemoedigd om te vechten totdat de hele wereld is overwonnen, wat het einde van de wereld zal markeren. Wanneer deze tijd aanbreekt, zullen alle vrome moslims opstijgen naar de hemel. Degenen die weigeren deel te nemen aan Jihad zullen worden geconfronteerd met straf van Allah en zullen worden vervangen door anderen die meer bereidwillig zijn. De islamitische oorlog (Jihad) tegen het ongeloof blijft smeulen of oplaaien.

Tot de laatste jood op aarde is gesneuveld is de jihad nooit definitief voorbij.

AHADITH 

Sahih Bukhari 4: 52: 177 Verteld Abu Huraira:
Allah’s Apostel heeft gezegd: “Het Uur zal niet worden vastgesteld voordat u tegen de Joden strijdt, en de steen waarachter een Jood zich verbergt, zal zeggen:” O moslim! Er zit een jood achter me, dus dood hem.“


Sahih Muslim 41: 6985 Abu Huraira berichtte de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) als volgt:
Het laatste uur zou niet komen tenzij de moslims tegen de joden zouden vechten en de moslims hen zouden doden totdat de joden zich achter een steen of een boom zouden verbergen en een steen of een boom zou zeggen: dienaar van Allah, daar is een Jood achter me; kom en dood hem; maar de boom Gharqad zou niet zeggen – het is een boom van Joden.


Ishaq 264

Een belangrijke Jood sprak de Boodschapper en kronkelde met zijn tong. Hij viel de islam aan en verguisde het. Sommige Joden rukken de tekst uit zijn context. Zij zeggen; Wij horen maar luisteren niet en vallen de islam aan [islamkritiek], waardoor Allah hen vervloekt.


Bukhari: 4:53:380
Umar verdreef alle Joden en christenen uit Arabië. Na de verovering van Khaybar dacht de boodschapper van Allah de Joden van hun land te verdrijven maar de Joden kwamen met een voorstel om te kunnen blijven in ruil voor de helft van de handelsopbrengst. De apostel zei; Wij zullen u aan deze voorwaarden houden zolang het ons uitkomt. Na het kalifaat van Umar [een islamitisch rijk] werden de Joden verbannen.


Tabari VIII : 130
De profeet zei tijdens zijn laatste ziekbed dat twee religies niet naast elkaar kunnen bestaan op het Arabisch schiereiland. Umar onderzocht de zaak en zei tegen de Joden dat zij worden uitgezet omdat twee religies op het Arabisch schiereiland niet naast elkaar kunnen bestaan.


Ishaq 524
Wij kunnen niet instemmen met de eed van joden. Hun onbetrouwbaarheid is zo groot, zij zweren trouweloos.


Ishaq 245
Hou jij van de Joden en hun religie, jij ezel ! En niet Mohammed? De Joden belijden valselijk over de islam. Dus Allah zond een bericht; satan wil hen laten dwalen.


Ishaq 248 en Koran 98:6
Mensen van het boek die niet geloven zijn afgodendienaars. Zij zouden nooit bevrijd kunnen worden van hun valse religie als er voor hen geen duidelijke bewijzen waren gekomen. Voorzeker, de mensen van het boek en afgodendienaars zullen vertoeven in het hellevuur. Zij zijn de slechtste schepselen op aarde.


Ishaq 262
Er waren moslims die vrienden bleven met de joden, dus zond Allah een boodschap die hen verbood om vrienden met de Joden te zijn. Uit hun monden komt haat en wat zij verbergen is nog erger.  


Bukhari;2:23:457

De Profeet ging na zonsondergang naar buiten en hoorde een vreselijke stem en zei; ‘De Joden worden gestraft in hun graf.’


Ishaq 241
Mukhayriq was een geleerde rabbijn en bezat veel plantages met dadelpalmen. Hij herkende de profeet van zijn omschrijving en voelde een voorliefde voor zijn geloof. Mukhayiq schond de sabbath en vocht voor de islam en werd gedood in de strijd. De profeet zei; Mukhayiq was de beste van de Joden.


Ishaq 257
De Joden van Qaynuqa antwoordde; Mohammed, denk je dat wij zijn zoals jouw volk?


Ishaq 257
De Joden vroeg de boodschapper van Allah;”Breng ons een boek. Breng ons iets uit de hemel dat we kunnen lezen.’


Ishaq 240
De joden zijn een volk van leugenaars. De Joden zijn een verraderlijk, leugenachtig en kwaadaardig volk.


Ishaq 250
Een brute transformatie deed zich voor wanneer Allah de Joden veranderde in verachte apen.


Het is weliswaar juist, dat er in de islamitische wereld geen Holocaust op de Joden heeft plaatsgevonden, desondanks is de relatie tussen de islamitische heersers en hun joodse onderdanen alles behalve duurzaam en harmonisch. Tolerante fases steeds opnieuw afgewisseld door intolerante fases.

Hieronder slechts een onvolledig kort overzicht van oorlogen en razzia’s in verschillende islamitische landen waardoor hun gemeenschappen en aantallen dramatisch afgenomen zijn. Nu, in bijna elk islamitisch land leeft er nog een marginaal percentage aan joden, om de islam een schijn van tolerantie te geven richting de westerse wereld.

627 (ca. 500 tot 900 slachtoffers): Mohammed, de zogenaamde profeet van de moslims, liet volgens de overlevering de Joden in zijn invloedssfeer extreem vervolgen. De stam van de Banu Qurayza was een van de eersten, die te maken kreeg met de woede van Mohammed. Nadat de stam zonder steekhoudende reden belegerd werd en daarna capituleerde, werden de vrouwen en kinderen als slaven verkocht en de mannen onthoofd.

628 (ca. 100 slachtoffers): Mohammed laat de laatste door Joden beheerste oase in zijn invloedssfeer aanvallen, een deel van de mannen wordt geëxecuteerd, de vrouwen worden tot slaaf gemaakt. De resterende joden werden tot het jaar 644 gedeporteerd.

1033 (ca. 6000 slachtoffers): In de Marokkaanse stad Fez komt het tot de eerste grote razzia’s tegen de Joden onder islamitische heerschappij.

1066 (ca. 4000 slachtoffers): In Al-Andalus (het huidige Spaanse Andalusië) komt het tot de eerste grote razzia’s tegen Joden op Europees grondgebied. 30 jaar voor de eerste kruistocht.

1146 (meerdere duizenden slachtoffers): In Marokko komt het tot een machtsovername door de Almohaden. Het totale aantal slachtoffers bereikt hier voor het eerst over de 100.000. De Almohaden vernietigen bijna de hele joodse en christelijke gemeenschap in Marokko.

1465 (meerdere duizenden slachtoffers): In de Marokkaanse stad Fez komt het opnieuw tot een slachting onder de Joden. Slechts elf Joden overleven de slachting. Deze begon, nadat de islamitische eer door een Jood werd besmeurd. Hij zou een islamitische vrouw vernederd hebben.

1828 (onbekend aantal slachtoffers): In Bagdad komt het tot anti-Joodse razzia’s. De stad heeft in die tijd een joods bevolkingsaandeel van 25 tot 30%.

1945 (ca. 150 slachtoffers): Bij een pogrom in Tripolis worden de joodse huizen in de stad aangevallen. Er zijn 4000 daklozen. Veel Joden vluchten naar het Britse mandaatgebied Palestina. In 1941 hadden er al gelijksoortige onlusten in Bagdad plaatsgevonden. De joodse staat was op dat moment nog niet uitgeroepen.

Vanaf 1947 komen er in bijna alle islamitische landen onlusten tegen de joodse bevolking voor, nadat het VN-delingsplan en het uitroepen van een joodse staat bekend werden. Daarna komt het tot de grootste verdrijving van Joden in de islamitische wereld. Meer dan een miljoen Joden vluchten. Vooral naar Israël en Frankrijk.

www.jodendom-online.nl/


De islamitische leer van christenen en joden

Tegen de tijd dat Mohammed stierf, waren de christenen en joden van Arabië volledig onderworpen. De geschiedenis van zijn relaties met de joden en christenen bepaalde hoe zij de afgelopen 1400 jaar werden behandeld.

In het allereerste begin in Mekka zei Mohammed dat zijn profetieën via de engel Gabriël kwamen, dezelfde engel die tot Mozes sprak. In Mekka presenteerde hij zich als een profeet in de lijn van joodse profeten. De koran spreekt echter ook over de dag des oordeels, wat een christelijk concept is. In wezen is de islam zowel een christelijke als joodse ketterij.

Later in Medina vervolgde Mohammed zowel joden als christenen. Jihad vernietigde de Arabische polytheïsten en zorgde ervoor dat zowel joden als christenen zich aan de islam onderwierpen.

De islam heeft een tweeledig karakter in de omgang met joden en christenen. Er staat dat moslims, christenen en joden leden zijn van de familie van Abraham en toch doodsvijanden zijn die onderworpen moeten worden.

U kunt de jihad tegen Israël niet begrijpen zonder de islamitische leer van de christenen en joden te kennen.

guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties