What a fool believes


Allah houdt van niezen, en gapen komt van satan. Gaap niet, anders lacht satan je uit.

Bukhari boek 73 hadith 245


Verslapen komt door satan die in je oor plast.

Bukhari 54:492


Behandel vrouwen goed, want een vrouw is gemaakt van een breekbaar rib

Bukhari 55: 548:


Een hond als huisdier kost je dagelijks een deel van je hemelse beloning.

Bukhari 67:389; Idem 54:541


Tijdens het bidden mag je spugen, maar dan wel naar links.

Sahih Muslim 42:7149


Bukhari 54:496

Als je jezelf afvraagt; ”Wie heeft Allah geschapen”, deze vragen komen van satan. Zoek dan toevlucht aan Allah en geeft dergelijke gedachten op.


Bukhari 6:315

De Profeet zei: “Bij elke baarmoeder wijst Allah een engel aan die zegt: ‘O Heer! Een druppel sperma, O Heer! Een stolsel. O Heer! Een klein stukje vlees.’ Als Allah dan de schepping ervan wil (voltooien), vraagt ​​de engel: (O Heer!) Zal het een man of een vrouw zijn, een ellendige of een gezegende, en hoeveel zal zijn voorziening zijn? En wat zal zijn leeftijd zijn?’ Dus dat alles wordt geschreven terwijl het kind nog in de baarmoeder van de moeder is.”


Bukhari 58:119:

Val me niet lastig door ‘Aisha kwaad te doen, want de goddelijke inspiratie kwam nooit naar als ik een deken lag, behalve onder de deken van Aisha.


De Profeet zei: “Als de avond valt, houd dan je kinderen dicht bij je, want dan verspreidt de duivel zich. Een uur later kun je ze vrijlaten; en sluit de poorten van je huis (’s nachts), en vermeld daarop Allah’s Naam, en bedek je gebruiksvoorwerpen, en vermeld daarop de naam van Allah, (en als je niets hebt om je gebruiksvoorwerp te bedekken), mag je er iets overheen leggen (bijvoorbeeld een stuk hout).”

Bukhari 54 :500


Wij zijn geschapen uit een vloeistof, uitgaande tussen ruggengraat en ribben

Soera 75:6+7


Bomen zijn moslims

Soera 55:6


Een man moet tijdens het plassen met zijn linkerhand zijn geslachtsdeel vasthouden.

Sahih Muslim 2:512


Je moet je edele delen afvegen met een oneven aantal stenen.

Bukhari 4:163


Je moet niet proberen te bidden bij zonsopgang of zonsondergang, want de zon komt op tussen twee kanten van het hoofd van de duivel.”

Bukhari 54:494


Als je een ezel hoort balken dan ziet hij satan, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de satan.

Muslim 35:6581:


Terwijl de engelen tussen de wolken praten over dingen die op aarde gaan gebeuren, daarvan horen de duivels één woord en gieten het in de oren van een waarzegger, en zij voegt daar vervolgens honderd leugens aan toe.

Bukhari 54:508


Geeuwen is van Satan en als iemand van jullie gaapt, moet hij zijn geeuwen zoveel mogelijk in bedwang houden, want als iemand van jullie (tijdens het geeuwen) zou zeggen: ‘Ha’, Satan zal hem uitlachen .”

Bukhari 54:509


Je moet je neus iedere ochtend met water uitspoelen omdat satan de hele nacht in ieders neus slaapt.

Bukhari 54:516


Wie een hond als huisdier heeft, verliest aan beloning in de hemel.

Bukhari 4:541


Als iemand honderd keer op één dag zegt: “Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige Die geen deelgenoten heeft, aan Hem behoort de heerschappij en aan Hem behoren alle lofprijzingen, en Hij heeft macht over alle dingen (dwz Almachtig)”, zal men de beloning krijgen van het vrijgeven van tien slaven, en honderd goede daden zullen op zijn account worden geschreven, en honderd slechte daden zullen worden weggevaagd of gewist van zijn account, en verder die dag zal hij van de ochtend tot de avond worden beschermd tegen Satan, en niemand zal superieur aan hem zijn, behalve iemand die meer heeft gedaan dan hij heeft gedaan.”

Bukhari 54:514


Een goede droom is van Allah, en een slechte of slechte droom is van Satan; dus als iemand van jullie een slechte droom heeft waar hij bang voor wordt, moet hij op zijn linkerzijde spugen en toevlucht zoeken bij Allah van zijn kwaad, want dan zal het hem geen kwaad doen.

Bukhari 54:513


Een zwarte hond is van de duivel

Muslim, 4:1032


Luisteren naar de gebedsoproep geeft je voordeel op de Dag Des Oordeels

Bukhari 54:517


Als iemand van jullie uit de slaap ontwaakt en de wassing verricht, moet hij zijn neus wassen door er water in te doen en het dan driemaal uit te blazen, omdat Satan de hele nacht in het bovenste deel van zijn neus is gebleven.

Bukhari 54:516


Een baby huilt bij geboorte omdat satan het aanraakt

Bukhari 55:641


Leuke dromen zijn van Allah, geen leuke dromen komen van satan

Bukhari 87:114


Je kunt jezelf beschermen tegen slechte dromen door naar links te spugen

Bukhari 87:115


Je moet altijd eerst je rechterschoen aantrekken

Sahih Muslim 2:514


Je moet altijd eerst je linkerschoen uittrekken

Bukhari 72:747


Als een vlieg in je eten of drinken valt, moet je deze er helemaal in dopen.

Want in de ene vleugel zit een ziekte en in de andere vleugel zit het geneesmiddel.

Bukhari 54:537; idem 71:673


Engelen betreden geen huis met daarin een afbeelding.

Bukhari 54:449


Engelen betreden ook geen huis met daarin een hond.

Bukhari 54:448


Later: Alle honden, behalve die gebruikt worden voor de jacht en het hoeden, moeten worden doodgemaakt.

Sahih Muslim 10:3814


Uiteindelijk: zwarte honden met cirkels rond de ogen moeten worden doodgemaakt. Die honden zijn van de duivel.

Sahih Muslim 10:3813


Vrouwen die hun man seksuele gemeenschap weigeren, worden tot de volgende ochtend door engelen vervloekt.

Bukhari 54:460


Satan laat scheten om de islamitische gebedsoproep (adhan) niet te hoeven horen.

Bukhari 11:582


Je wordt later in het graf gemarteld als je niet hurkend plast.

Sunan Ibn Majah 1:347


De meeste marteling in het graf is vanwege urine.

Sunan Ibn Majah 1:348


Urine van kamelen is een medicijn.

Bukhari 82:794; Sahih Muslim 4:1671


Het islamitische gebed is ongeldig wanneer een vrouw, een hond of een ezel voor je langs lopen.

Sahih Muslim 4:1034


Water met daarin dode honden, menstruatiedoeken en menselijke uitwerpselen is nog steeds drinkbaar want water kan niet verontreinigd worden.

Abu Dawood 1:67


Gelovige moslims krijgen allemaal meerdere maagden in het paradijs.

Soera 55 vers 56; Soera 78 vers 31-33; Soera 56 vers 22; Bukhari 55:544


De maagden in de hemel zullen een mooie vooringang hebben en de mannen een eeuwige erectie.

Sunan Ibn Majah 37:4337


Een volwassen man de borst geven, alsof hij een baby is, maakt hem een toegestane bezoeker wanneer de vrouwen thuis zijn

Sahih Muslim 8:3425  


Kompaan van Mohammed beweert getuige te zijn geweest van de steniging van een vrouwtjes aap, door andere apen. Dit vanwege overspel.

Bukhari 58 :188


Een steen rende weg met de kleding van Mozes, iets wat de profeet boos maakte.

Bukhari 55:616


Moslims kussen de zwarte steen in Mekka omdat Mohammed dit deed, ze weten verder niet waarom

Bukhari 26:667 ; Sahih Muslim 7:2913


Vallende sterren dienen als raketten tegen duivels.

Soera 67 vers 5


Een bad nemen helpt tegen het boze oog

Sahih Muslim 26:542


Zeven dadels eten helpt ook tegen het boze oog

Bukhari 65:356 ; Sahih Muslim 23:5081


De zon gaat onder in een modderige plas en daar wonen mensen

Soera 18 vers 86


Zomer en winter worden veroorzaakt doordat de hel twee keer per jaar mag ademhalen van Allah.

Bukhari 54:482


Als je bid moet je tijdens een bepaalde fase je duim en middelvinger tegen elkaar houden en met je wijsvinger bewegen.

Sahih Muslim 4:1202


Een kind zal lijken op de ouder die tijdens de seksuele daad als eerste klaarkomt.

Bukhari 55:546


Wind gelaten? Dan accepteert Allah je gebed niet.

Bukhari 86:86


Staand drinken wordt afgeraden

Sahih Muslim 23:5017


Als een haan kraait, dan heeft het een engel gezien, als de ezel balkt dan heeft het een duivel gezien.

Bukhari 54:522


Als de joden er niet waren geweest dan zou eten nooit bederven

Bukhari 55:611; Sahih Muslim 8:3472


Als je gewond raakt in de strijd voor de islam, dan zal die wond op de Dag des Oordeels heerlijk ruiken

Sahih Bukhari 52:59


Als je een paard verzorgt voor de jihad dan zal je beloond worden in de hemel.

Bukhari 52:105


Salomo zei op een dag dat hij 90 soldaten voor Allah ging verwekken bij zijn harem. Maar omdat hij ‘Inshallah’ vergat te zeggen (als God het wil) gaf Allah hem slechts één misvormd kind.

Bukhari 78:634


De profeet vertelde. De zon stijgt op tussen de horens van satan.

Sahih Muslim 4: 1807


De profeet vertelde. De maan en zon geven licht en worden opgevouwen op de Dag der Opstanding.

Sahih Bukhari 4: 54: 422


De profeet vertelde. De verduistering van zon en maan zijn een teken van Allah om gelovigen bang te maken.

Sahih Bukhari 2:18: 158


De profeet vertelde. Wie tijdens de geslachtsgemeenschap zegt ”inshallah” baart een zoon, een soldaat voor Allah.

Sahih Bukhari 4: 52: 74


De profeet vertelde. Een zwarte vlek in het gezicht betekent onder invloed staan van het boze oog; behandel haar met exorcisme.”

Sahih Bukhari 7: 71: 635


De profeet vertelde. Ruggenmergbeen vergaat niet in de aarde.

Sahih Muslim 54: 179


De profeet vertelde. Woestijnhitte komt van het razende hellevuur.

Sahih Bukhari 1: 10: 513


De profeet vertelde. Een engel onder de engelen, is verantwoordelijk voor de wolken. Hij heeft een stuk vuur waarheen hij de wolken voortdrijft. De donder die je hoort is het slaan op de wolken als hij ze voortstuwt naar waar het is besteld.

Sunnah Al-Tirmidhi-Vol. 1, Boek 44, Hadith 3117


De profeet vertelde. Een waterbron met menstruatiekleding, dode honden en stinkende dingen is schoon drinkwater. Water is puur en wordt nergens door verontreinigd.

Sahih Muslim 1:66


De profeet vertelde. Hij die schaak speelt is als iemand die zijn hand besmeurt met het bloed van varkens. Schaken is slecht.

Sahih Muslim 28: 5612


De profeet vertelde. Drink melk en urine van kamelen [urine bevat afvalstoffen en giftige elementen]

Sahih Bukhari 7: 71: 590


De profeet vertelde. Zwarte zaden [komijn], geneest alle ziekten behalve de dood

Sahih Bukhari 7: 71: 592


De profeet vertelde. De zwarte steen daalde af vanuit het paradijs, en het was witter dan melk, daarna werd het zwart door de zonden van de mensheid.

“Jami ‘al Tirmidhi Vol. 2, Boek 4, Hadith 877


De Profeet zei: “Tijdens het bidden mag je spugen, maar dan wel naar links want rechts staat een engel.

Boek 8 Hadith 408


Toen het nieuws over de aankomst van de Profeet in Medina ‘Abdullah bin Salam bereikte, ging hij naar hem toe om hem over bepaalde dingen te vragen. Hij zei: ‘Ik ga je vragen over drie dingen die alleen een Profeet kan beantwoorden: het eerste teken van het uur ? Wat is het eerste voedsel dat de mensen van het Paradijs zullen eten? Waarom trekt een kind de gelijkenis met zijn vader of met zijn moeder?” De Profeet antwoordde: “Gabriël heeft mij daar zojuist over geïnformeerd.” Ibn Salam zei: “Hij (dat wil zeggen Gabriël) is de vijand van de Joden onder de engelen. De Profeet zei: “Wat betreft het eerste teken van het uur, het zal een vuur zijn dat de mensen van het Oosten naar het Westen zal verzamelen. . Wat de eerste maaltijd betreft die de mensen van het Paradijs zullen eten, het zal de caudate (extra) lob van de vissenlever zijn. Wat het kind betreft, als de ontlading van de man voortgaat op de ontlading van de vrouw, trekt het kind de gelijkenis met de man aan, en als de ontlading van de vrouw die van de man voortbrengt, dan trekt het kind de gelijkenis met de vrouw aan.”

Bukhari 63 : 163


De Profeet zei over de urine van een zuigeling: “Er moet water over de urine van een jongen worden gesprenkeld, en de urine van een meisje moet worden gewassen.” Abul-Hasan bin Salamah zei: “Ahmad bin Musa bin Ma’qil vertelde ons dat Abul-Yaman Al-Misri zei: ‘Ik vroeg Shafi’i over de Hadith van de Profeet:’ Water moet over de urine van een persoon worden gesprenkeld. babyjongen, en de urine van een babymeisje moet worden gewassen’, wanneer de twee soorten water (urine) hetzelfde zijn. Hij zei: ‘Dit komt omdat de urine van de jongen uit water en klei bestaat, maar de urine van het meisje is van vlees en bloed.”

Sunan Ibn Majah 525


De Profeet verbood het urineren in een kuil.

Qatadah (een verteller) werd gevraagd naar de reden voor de afkeuring van het urineren in een gat. Hij antwoordde: Er wordt gezegd dat deze (gaten) de leefgebieden van de djinn zijn.

Sunan Abi Dawud 29


We kunnen dus concluderen dat bovenstaande absurditeiten, menselijke verzinselen zijn omdat het tegen de voorschriften van het gezonde verstand ingaan. Zijn deze hadiths in strijd met de wetenschap? Jazeker, 100%. Wat zegt dat over de islam als geheel? Verzonnen. Wat zegt dit over Mohammed? Een oplichter.

Lees ook = Wetenschappelijke fouten

Answering-islam = menselijke verzinsels, schijn-heiligheid, ongeloofwaardigheid en absurditeiten