Tegenstrijdigheden

[ Under contruction ]

Sura 4:82 ‘’Denken zij dan niet na over de Koran? En als deze niet van Allāh geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.’’

Het is ongelooflijk dat een alwetende en almachtige Allah zo’n krankzinnig intellect heeft om zoveel tegenstrijdige passages te construeren.

Hoofdstuk 2: Al-Baqarah (De Koe)2:152

Denk dus aan Mij. En dank Mij, en wees niet ondankbaar..
Tegenspraak: 3:97, 35:15 Hij is vrij van alle noden.

2:29
Allah schiep de aarde eerst en daarna de hemel

Tegenstrijdigheid: 79:27-30 Allah schiep de hemel eerst en daarna de aarde

2:37
Zegt dat Adam was de eerste moslim.
Tegenspraak: 6:14 zegt dat Mohammed de eerste moslim was.
Tegenspraak: 7:143 zegt dat Mozes de eerste moslim was.

2:47
Allah heeft de kinderen van Israël verkozen boven alle wezens.
Tegenstrijdigheid: 3:33-34 Allah heeft o.a. Adam en Noach verkozen boven alle wezens.

2:62
Moslims/Joden/Christenen/Sabianen – iedereen die in Allah gelooft,  zal beloond worden.
Tegenspraak: 3:85 zegt dat andere geloven niet geaccepteerd worden. .

2:106 Wij heffen geen vers op , behalve wanneer wij er een voortbrengen die beter is.
Tegenspraak: 10:64  Er is geen verandering in de woorden van Allah.

 

2:107
Er is geen beschermer naast Allah.
Tegenspraak: In 13:11, 41:31 en 82:10 zegt dat engelen onze beschermers zijn.

2:116
Alle dingen in de hemelen en op  aarde behoort toe aan Allah.
Tegenspraak: Allah zegt in 19:40, 19:80,, 28:58 Hij erft van andere ongelovigen en andere schepselen..

2:155-157

Allah test je geloof met angst ,honger, verlies van levens, bezittingen en gewassen.

Tegenspraak : 42:19 Allah is zachtaardig. 3:150 beschermt . 33:43 meest barmhartige.

Tegenspraak : 4:28 Allah verlicht uw moeilijkheden

Tegenspraak : 4:79 Het goede komt van Allah ,

 

2:185
Allah heeft de Koran in de maand Ramadan gestuurd.
Tegenspraak: 17:106, 25:32 zeggen dat Allah de Koran in fasen heeft geopenbaard.

2:253
Allah maakt onderscheid tussen profeten
Tegenspraak: 4:152 Wie geen onderscheid maakt tussen profeten wordt beloond.

2:117

Allah schept ogenblikkelijk, per decreet; Hij zegt ‘wees’ en het is.

Tegenspraak 71:14 Hij heeft jou in fasen geschapen

Tegenspraak 76:23 Wij hebben de Koran in fasen naar u neergezonden

Soera 3: Al-Imran (De familie van Imran)

 

3:7
“De koran bevat verzen die onduidelijk zijn. En enkel Allah weet de betekenis ervan.

Tegenspraak: alles is vastgelegd in een duidelijk Boek. 11:6

Tegenspraak: een boek met “geen twijfel” erin (2:2).

Tegenspraak: een boek dat gemakkelijk te begrijpen is. 54:32

3:9 

Allah breekt geen beloftes. 3:9

Tegenspraak : 66:2 Allah heeft de ontbinding van jullie verklaring bevolen.

 

3:20
Mohammeds plicht is slechts het overbrengen van de boodschappen van Allah als ze zich afkeren.

Tegenspraak: 8:39 Bestrijdt de ongelovigen tot de religie geheel van Allah is.

3:59
Allah schiep Adam uit stof,

Tegenspraak: 38:71 zegt dat Allah Adam uit natte klei heeft geschapen.
Tegenspraak: 38:75 zegt dat Allah Adam met Zijn twee handen schiep.

3:78 zegt; ”Niemand kan de woorden van Allah veranderen.”

Tegenspraak: Er zijn verschillende versies van de Koran.

Tegenspraak: Er zijn verschillende versies van de Bijbel.

Tegenspraak: Er zijn verschillende versies van de Thora.

 

3:85  Allah accepteert geen andere religie dan de Islam.
Tegenspraak: 2:62 zegt dat Allah christenen, joden en de Sabiërs zal belonen.

3:97
Allah is onafhankelijk van alle schepselen.
Tegenspraak: 51:56 Allah wil dat mensen en djinns,  Hem aanbidden.

Tegenspraak: 2:195 Allah wil uw rijkdom. Hij houdt van weldoeners.

3:125
In de slag om Badr voerde Allah een verschrikkelijke aanval uit met vijfduizend engelen

Tegenspraak: 8:9 Allah hielp de moslims met duizend engelen.
Tegenspraak: 3:124 zegt drieduizend engelen-strijders.

3:169-171
Degenen die op de weg van Allah (in de Jihad) worden gedood, sterven niet; zij leven in de aanwezigheid van Allah (in het Islamitische Paradijs) en genieten van Zijn voorzieningen.
Tegenstrijdigheid: 19:70-71 zegt dat iedere ziel, inclusief die van een moslim, tenminste voor enige tijd, in de hel zal zijn.

 

Soera 4: An-Nisa (Vrouwen)

 

 

 

4:15
Bij bewezen onwettige geskachtsgemeenschap, Sluit haar op tot de dood haar neemt of vindt een andere weg.

Tegenspraak: in 24:2 schrijft Allah honderd zweepslagen voor zowel mannen als vrouwen die ontucht bedrijven.

4:131 God heeft geen behoeftes

9:29 Tegenspraak : Bevecht de joden en christenen tot zij de jizyah betalen.

Tegenspraak : 9:103 Allah reinigt je van zonde als je betaalt

Tegenspraak : 4:37 Wie niet betaalt stuurt Allah  naar de hel

4:48
Allah vergeeft elke zonde behalve afgoderij (shirk).
Tegenspraak: in 4:153 vergaf Allah de afgoderij van het volk van Mozes.

4:75
Allah vraagt gelovigen om onderdrukten te beschermen.
Tegenspraak: 9:116 en 32:4  zeggen dat Allah de enige beschermer en helper is.
Tegenspraak: 41:31, 32 zegt dat engelen onze beschermers zijn in dit leven en het leven hierna.

4:78
Goed of kwaad, alle dingen komen van Allah.
Tegenspraak: 38:41 zegt Allah dat slechte dingen van Satan komen.
Tegenspraak: 4:79 zegt dat het kwade van jezelf komt.

4:81

Allah schrijft alles op

Tegenspraak : 63:11 Allah is Alwetend

4:120
Satan misleidt met valse verlangens en valse beloften..

Geen Tegenspraak: 16:93 zegt dat Allah misleidt wie Hij wil.

59:23

Hij is Allah, de heilige,de vertrouwende, de beschermer, schenker van veiligheid
Tegenspraak: 16:93 zegt dat Allah misleidt wie Hij wil.

 

5:69
De gelovigen van de Koran, de joden, de Sabiërs, de christenen en degenen die in Allah en de laatste dag geloven, zullen geen angst kennen, noch treuren.
Tegenspraak: 3:85 zegt dat Allah alleen de islam accepteert.

2:155-157

Allah test je geloof met angst ,honger, verlies van levens, bezittingen en gewassen.

Tegenspraak : 42:19 Allah is zachtaardig. 3:150 beschermt . 33:43 meest barmhartige.

 

Tegenspraak : 4:28 Allah verlicht uw moeilijkheden

Tegenspraak : 4:79 Het goede komt van Allah ,

6:115

Allah is onkreukbaar en rechtvaardig.

Tegenspraak : 6:112 Allah heeft duivels onder de mensen en djinn gemaakt als vijanden om mensen te misleiden.

6:12
Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun geloof.
Tegenspraak: 14:4, 6:35 Allah laat dwalen in ongeloof wie Hij wil.

6:34
Er kan geen verandering in Gods woorden plaatsvinden.
Tegenspraak: 2:106, 16:101 God verandert de Koran door middel van intrekking en vervanging.

6:39  Allah bepaalt wie gelooft en wie niet.

Tegenspraak : 5:45 Ongelovigen zijn schuldig aan ongeloof

 

6:101-102
Allah kan Hij geen kinderen krijgen omdat hij geen vrouw heeft..
Tegenspraak: 19:21 Allah kan Maria, zonder aanraking een zoon geven.
Tegenspraak: 39:4 Allah kan een zoon scheppen, maar deed dat niet.
Tegenspraak: 2:117 Allah zegt: ‘Wees en het is’.

 

6:115
De Koran is compleet in waarheid en rechtvaardigheid; niemand kan de Koran veranderen.
Tegenspraak: 2:106, 16:101 zeggen dat Allah verzen intrekt en vervangt, waardoor de Koran verandert.

9.30
De Joodse claim van Ezra (Uzair) als de Zoon van Allah, of de christelijke claim van Jezus als de zoon van Allah is godslasterlijk; Allah straft hen.
Tegenspraak: 2:62 zegt dat christenen beloningen zullen krijgen.
Tegenspraak: 5:82 zegt dat christenen het dichtst bij vriendschap staan.

9:71
Vrome en liefdadige gelovigen zijn beschermers van elkaar; zij gehoorzamen Allah en Mohammed.
Tegenspraak: 9:116, 17:111, 32:4 en 42:28 zeggen dat Allah de enige beschermer en helper is.
Tegenspraak: 41:31, 32 zegt dat engelen onze beschermers zijn in dit leven en het leven hierna.
Tegenspraak: 5:55 zegt dat de boodschappers van Allah onze beschermers zijn.

9:116
De soevereiniteit (heerschappij) over de hemelen en de aarde behoort toe aan Allah; Hij beheerst leven en dood; Allah is de enige beschermer en helper.
Tegenspraak: 3:180, 15:23, 19:40, 19:79-80, 21:89, 28:58 zeggen dat Allah erft van ongelovigen en andere schepselen.
Tegenspraak: 9:71 zegt dat boodschappers en de gelovigen de beschermers en helpers zijn.
Tegenspraak: 5:55 zegt dat de boodschappers van Allah onze beschermers zijn.
Tegenspraak: 9:71 zegt dat vrome moslims de beschermers zijn.

 

Soera 10: Yunus (profeet Yunus)

10:3
Allah schiep de hemel (eerst) en (daarna) de aarde in zes dagen (onze wereldse dagen – ibn Kathir. In dezelfde tijdsduur als de wereldse dagen, aangezien er toen geen zon of maan was – Jalalyn.), en daarna Hij besteeg Zijn troon; Hij regelt al Zijn zaken vanaf Zijn stevig verankerde troon; er is geen bemiddelaar behalve Allah.
Tegenstrijdigheid: 41:9-12 zegt acht scheppingsdagen.
Tegenspraak: 2:117 zegt dat Allah onmiddellijk schept.
Tegenspraak: 2:29 zegt dat Allah de aarde eerst heeft geschapen.

10:100 Geen ziel kan geloven, behalve door de wil van Allah.

10:35
Allah, en niet de afgoden, leidt naar de waarheid.

Tegenspraak: in 4:78 zegt Allah dat alle dingen van Hem zijn.

Tegenspraak: in 16:93 zegt Allah dat Hij misleidt wie Hij wil.

10:47
Allah heeft elke groep mensen een boodschapper, een wet en een manier van leven gegeven.
Tegenspraak: 25:51 zegt dat als Allah het had gewild, Hij apostelen naar elk volk had kunnen sturen om hen angst te zaaien, maar dat deed Hij niet.
Tegenspraak: 28:46, 32:3, 34:44, 36:6 ​​zeg vóór Mohammed Allah heeft geen boodschappers of boeken naar de Arabieren gestuurd.

10:64
Niemand kan de woorden van Allah veranderen.
Tegenspraak: 5:41, 3:78, 2:79, 4:46, 5:13 zeggen dat de joden en de christenen met het Boek van Allah hebben geknoeid.
Tegenspraak: 2:106, 16:101 zeggen dat Allah de Koran verandert door het intrekken van verzen.

10:90
Toen Farao door de overstroming werd overspoeld, onderwierp hij zich aan de islam (dat wil zeggen: Farao werd moslim).
Tegenspraak: 4:18 zegt dat Allah geen onderwerping aan de islam accepteert op het moment van de dood, als iemand de islam niet accepteert vóór de dood.
Tegenspraak: 2:50, 7:136 zeggen dat Allah Farao heeft verdronken.
Tegenspraak: 10:92 zegt dat Allah Farao heeft gered.

 

Soera 11: Hud (Profeet Hoed)

11:2
De Koran leert niemand anders te aanbidden dan Allah, en Mohammed is een waarschuwer die blijde tijdingen bracht.
Tegenspraak: 12:100 zegt dat Allah de broeders van Jozef en zijn ouders toestond Jozef te aanbidden door voor hem neer te knielen.

11:7
Allah schiep de hemelen (eerste) en de aarde (tweede) in zes dagen; (dan) leidt Allah gerechtigheid vanaf Zijn troon die boven water is; je zult na de dood worden opgewekt (voordat Allah de hemelen en de aarde schiep, bevond Zijn troon zich boven water – ibn Kathir).
Tegenstrijdigheden: 41:9-12 spreekt over acht scheppingsdagen.
Tegenspraak: 2:117 zegt dat Allah onmiddellijk schept.
Tegenspraak: 2:29 zegt dat Allah de aarde eerst heeft geschapen.

11:38
Noachs volk maakte hem belachelijk omdat hij een ark bouwde.
Tegenspraak: 54:9 zegt dat Noachs volk hem uit hun stad heeft verdreven.

11:42-43
Noachs zoon (Noachs vierde zoon Yam, hij had geweigerd de islam te omarmen en zich bij Noach in zijn ark te voegen – ibn Kathir) verdronk in de zondvloed omdat hij een ongelovige was.
Tegenspraak: 21:76 zegt dat Allah de familie van Noach redde, inclusief zijn zoon.

11:69
Abraham onthaalde de twee engelen (de term ‘twee boodschappers’ in dit vers betekent twee engelen – ibn Kathir) gasten met een geroosterd lam, maar de boodschappers weigerden te eten.
Tegenspraak: 25:7 zegt dat alle boodschappers van Allah over de markten zwierven en gewoon menselijk voedsel aten.

11:77
Engelen kwamen als boodschappers van Allah naar Profeet Lot.
Tegenspraak: 12:109, 21:7 zeggen dat Allah alleen mannen als Zijn boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah ook een beest als boodschapper naar de mensheid stuurt.
Tegenspraak: 6:130, 22:75 zeggen dat Allah djinns en engelen als Zijn boodschappers naar hun respectievelijke soort stuurt.

 

Soera 12: Yusuf (profeet Jozef)

12:19
De waterlade van een passerende karavaan redde Joseph.
Tegenspraak: 12:20 zegt dat Jozefs broers hem als slaaf voor een gierige prijs verkochten.

12:100
Jozef dacht dat Satan vijandschap tussen hem en zijn broeders had geschapen; Jozefs ouders en zijn broers wierpen zich voor Jozef neer.
Tegenspraak: 2:255, 3:2, 3:18, 11:2, 20:98, 40:62, 40:65 zeggen dat mensen alleen voor Allah moeten knielen (aanbidden) en voor niemand anders.

12:109
Allah stuurt openbaringen alleen naar mannen.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah ook een beest als boodschapper stuurt.
Tegenspraak: 35:1 zegt dat Allah engelen met vleugels als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 6:130, 11:69, 11:77, 22:75 zeggen dat Allah ook djinns en engelen als boodschappers stuurt.

12:111
De Koran is gedetailleerd en bevestigt wat eraan voorafging; het is een gids en barmhartigheid voor de gelovigen; Het verhaal van Jozef is geen verzonnen verhaal, maar een bevestiging van Allah’s gids en genade.
Tegenspraak: 17:106, 25:32 zeggen dat Allah de Koran in fasen heeft gestuurd.

Soera 13: Ar-Rad (Donder)

13:11
Er zijn bewakers (engelen) voor en achter elke persoon.
Tegenspraak: 2:107, 29:22 zeggen dat Allah de enige beschermer is.

13:38
Eerdere boodschappers hadden ook vrouwen en kinderen; geen enkele boodschapper kan een wonder bewerkstelligen zonder de toestemming van Allah. Allah besluit elke zaak.
Tegenspraak: Jezus had geen vrouw of kinderen.

13:39
Allah verwijdert (intrekt) wat Hij wil, en repareert (vervangt) wat Hij wil; Allah heeft de Moeder van het Boek bewaard.
Tegenspraak: 6:34, 6:115 zeg maargeen kan de woorden van de Koran veranderen.

Soera 14: Ibrahim (profeet Abraham)

14:4
Allah stuurt Zijn boodschappen alleen in de taal van het volk van Zijn apostelen om de boodschap voor hen duidelijk te maken. Allah misleidt wie Hij wil.
Tegenspraak: 10:35 zegt dat Allah Zelf de mensheid naar de waarheid leidt.
Tegenspraak: 37:147-148 zegt dat Allah Yunus naar meer dan honderdduizend mensen van Nineve, in de regio Mosul, stuurde.

 

Soera 15: Al-Hijr (Het rotsachtige gebied)

15:23
Allah beheerst leven en dood; Hij zal alle dingen op aarde erven.
Tegenspraak: 3:189, 57:2 zeggen dat Allah de eigenaar is van alle dingen in de hemelen en op aarde.

15:26
Allah schiep de man uit het laten klinken (dat wil zeggen, verbrande) klei uit modder, en vormde hem als pottenbakkersklei.
Tegenspraak: 3:59 zegt dat Allah Adam uit stof heeft geschapen.
Tegenspraak: 38:71 zegt dat Allah Adam uit natte klei heeft geschapen.

15:29
Allah heeft de eerste mens (Adam) volledig gevormd en ademde vervolgens de ziel die Allah voor hem (Adam) had geschapen; Toen vroeg Allah de engelen om te buigen voor een levende man die door Hem geschapen was.
Tegenspraak: 32:9 zegt dat Allah Zijn eigen (niet speciaal geschapen ziel) ziel in Adam blies.

 

Soera 16: An-Nahl (De Bij)

16:36
Allah stuurde apostelen naar elk volk, elke gemeenschap of natie.
Tegenspraak: 29:27 zegt dat Allah het profeetschap alleen aan Abrahams nageslacht gaf.
Tegenspraak: Allah zegt in 28:46, 32:3, 34:44, 36:6 ​​vóór Mohammed: Hij stuurde geen boodschappers naar de Arabieren.

16:43
Allah kiest alleen mannen (mensen) om Zijn boodschappers te zijn.
Tegenspraak: in 11:69 zegt Allah dat hij engelen als boodschappers naar Abraham heeft gestuurd.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah een beest als boodschapper stuurt.

16:49
Ieder schepsel in de hemelen en op aarde, inclusief de engelen, knielt neer voor Allah en gehoorzaamt Hem.
Tegenspraak: 2:34 zegt dat Iblis, de Satan, niet voor Adam neerknielde; hij was ongehoorzaam aan Allah.
Tegenspraak: 17:61 zegt dat alle engelen behalve Iblis voor Adam ter aarde wierpen.

16:89
Op de dag van de wederopstanding zal Allah Mohammed benoemen als de getuige van alle andere profeten, die de getuigen waren voor hun respectieve volk; De Koran legt alle dingen uit.
Tegenspraak: 17:106, 25:32 zeggen dat Allah de Koran in fasen heeft gestuurd.

16:101
Allah vervangt de ene openbaring door de andere; Allah heeft de moeder van het Boek (de originele Koran).
Tegenspraak: 6:34, 6:115 zegtgeen kan de woorden in de Koran veranderen.

16:103
The Quran is written in clear Arabic language.

Tegenspraak : Unclear words like

2:1 Alif, Lam, Meem,

7:1 Alif, Lam, Saad.

10:1 Alif, Lam, Ra.

19:1 Kaf, Ha, Ya, Ayn.

20:1 Ta, Ha.

26:1 Ta, Seen.

 

Soera 17: Bani Israel (De zonen van Israël) of Al-Isra (De Nachtelijke Reis)

17:15
Wie goede daden doet, zal geleid worden; wie afdwaalt, is te wijten aan zijn nadeel; niemand kan de last van iemand anders dragen. Allah straft een bevolking niet totdat Hij een boodschapper naar hen stuurt.
Tegenspraak: 11:110 zegt dat Allah opzettelijk een geschil over het Boek van Mozes heeft gecreëerd.
Tegenspraak: 16:25 zegt dat Allah de arrogante ongelovigen dubbel zal straffen voor hun ongeloof en voor het misleiden van anderen.
Tegenspraak: 20:129 zegt dat Allah de ongelovigen onmiddellijk zou kunnen vernietigen.
Tegenspraak: 29:13 zegt dat ongelovigen de last van hun eigen zonden moeten dragen, evenals de last van het misleiden van anderen.

17:16
Wanneer Allah besluit een bevolking te vernietigen, waarschuwt Hij de leiders ervan. Zij geven zich gedurende een korte periode over aan onbeschaamdheid, waarna Allah hen een totale vernietiging toebrengt.
Tegenspraak: 6:131 zegt dat Allah een stad niet vernietigt als haar inwoners zich daarin bevinden.

17:23
Aanbid alleen Allah en wees vriendelijk voor de ouder wordende ouders onder jouw hoede; respecteer ze en schreeuw niet tegen ze.
Tegenstrijdigheid: 9:23, 29:8, 58:22 zeggen: toon geen liefde voor vriendschap jegens de ouders als zij de islam of Mohammed bekritiseren.

17:55
Allah discrimineert; hij geeft de voorkeur aan sommige profeten boven andere.
Tegenspraak: 4:152 zegt dat Allah geen onderscheid maakt tussen profeten.

17:61
Allah heeft Adam uit klei geschapen. Op bevel van Allah wierpen alle engelen zich voor Adam neer, behalve Iblis. Iblis, de Satan was boos omdat Allah Adam superieur aan hem plaatste.
Tegenspraak: 16:48 zegt dat zelfs de schaduwen van alle voorwerpen (inclusief de ongelovigen) zich voor Allah neerwerpen.
Tegenspraak: 16:49 elk schepsel in de hemelen en op aarde, inclusief engelen, knielt alleen voor Allah.

17:86
Indien gewenst, zou Allah Zijn openbaringen (Koran) aan Mohammed kunnen intrekken (annuleren). In dat geval zou Mohammed geen bescherming van Allah hebben.
Tegenspraak: 6:34, 6:115 zeg maargeen kan de woorden in de Koran veranderen.

17:103
Omdat Farao de kinderen van Israël (uit Egypte) verdreef, verdronk Allah hem en al zijn mannen.
Tegenspraak: 10:92 zegt dat Allah Farao heeft gered.

17:106
Om het reciteren gemakkelijk te maken, is de Koran in delen verdeeld; het wordt in fasen onthuld.
Tegenspraak: 2:185, 3:3, 12:111, 16:89, 43:4, 97:1 geven aan dat Allah de HELE Koran in één nacht heeft gestuurd.

17:111
Allah heeft geen kinderen; Hij deelt Zijn gezag en macht met niemand anders; Hij is de enige beschermer en helper.
Tegenspraak: 41:31, 32 zegt dat engelen onze beschermers zijn in dit leven en het leven hierna.
Tegenspraak: 5:55 zegt dat de boodschappers van Allah onze beschermers zijn.

 

Soera 18: Al-Kahf (De Grot)

18:31
Moslims zullen zich in de tuinen van de eeuwigheid (Eden) bevinden, waar rivieren onderdoor stromen. Allah versiert de bewoners van de tuinen met armbanden (armbanden) van goud, groene kleding, fijne zijde en comfortabele meubels.
Tegenspraak: 39:73 zegt een tuin in het Islamitisch Paradijs.
Tegenspraak: 22:23, 35:33 zeggen dat moslims armbanden/armbanden van goud en parels zullen dragen.

18:109
Een oceaan van inkt is niet genoeg om alle woorden van Allah op te schrijven. (Dit betekent dat de Koran niet compleet is – Walker, p. 165.)
Tegenspraak: 6:38 zegt dat de Koran compleet is, er is niets weggelaten.

 

Soera 19: Maryam (Maria)

19:10
Toen Zacharias om het juiste teken vroeg, zei Allah hem dat hij gedurende drie opeenvolgende nachten niet met mensen mocht praten.
Tegenspraak: 3:41 zegt drie dagen.

19:17
Een engel verscheen als mens voor Maria. (Het was Gabriël, hij leek haar compleet en perfect in de vorm van een man. Gabriël is Allah’s Ruh-ibn Kathir.)
Tegenspraak: 3:43, 45 zeggen dat verschillende engelen Maria bezochten.

19:40
Uiteindelijk zal Allah de aarde en alle dingen erop beërven; en iedereen zal moeten terugkeren naar Allah.
Tegenspraak: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 zeggen dat Allah de eigenaar is van alle dingen in de hemel, op aarde en onder de grond.

19:53
Allah heeft de broer van Mozes, Aäron (Harun) tot een profeet gemaakt.
Tegenspraak: 20:29-32 zegt dat Aäron een partner van Mozes was.
Tegenspraak: 25:35 zegt dat Allah Aron tot minister heeft benoemd.
Tegenspraak: 28:33-34 zegt dat Allah Aäron Mozes tot assistent/helper heeft gemaakt.

19:67
Voordat Allah een man schiep, was de man niets.
Tegenspraak: 52:35 zegt dat mensen niet uit het niets zijn geschapen.

19:71
Elke ziel (inclusief alle moslims) moet op zijn minst enige tijd door de hel gaan; dit is een besluit van Allah.
Tegenspraak: 3:169-171 zegt dat de moslims die sterven in de jihad onmiddellijk naar het Islamitisch Paradijs zullen gaan.
Tegenspraak: 66:8 zegt dat als je berouw toont en de Islam omarmt, Allah je onmiddellijk naar het Islamitische Paradijs zal sturen.

19:80
Allah neemt alle eigendommen (rijkdom en kinderen) van de ongelovigen in beslag (erft); zij zullen alleen zijn op de dag der opstanding.
Tegenspraak: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 zeggen dat Allah alle dingen in de hemelen en op aarde en daartussen bezit.

 

Soera 20: Ta Ha

20:6
Alles in de hemel en op aarde, en daartussenin, en alles onder de grond behoort aan Allah.
Tegenspraak: In 3:180, 15:23, 19:40, 19:80, 21:89, 28:58 zegt Allah dat Hij zal erven van de ongelovigen/andere schepselen.

20:29-32
Mozes vroeg Allah om zijn broer Aäron tot partner van hem te maken om met Farao te kunnen spreken.
Tegenspraak: 19:53 zegt dat Allah Aäron tot een profeet heeft gemaakt.

20:36
Allah willigde het verzoek van Mozes in (dat wil zeggen, Allah maakte Aäron tot een partner van Mozes) en herinnerde Mozes aan Zijn eerdere gunst aan hem.
Tegenspraak: 19:53 zegt dat Allah Aäron tot een profeet heeft gemaakt.

20:37-39
Allah’s eerdere gunst aan Mozes was de instructie aan de moeder van Mozes om hem in een houten kist te stoppen en deze in de rivier te laten drijven. Allah deed dit om het leven van Mozes te redden van zijn vijand.
Tegenspraak: 40:25 zegt dat Farao opdracht gaf tot het doden van baby’s nadat Mozes volwassen was geworden.

20:78
Toen Farao en zijn troepen Mozes en zijn volgelingen achtervolgden, sloot Allah de zee (Rode Zee) af en hij verdronk.
Tegenspraak: 10:90 zegt dat Farao zich onderwierp aan de Islam.
Tegenspraak: 10:91 zegt dat het voor Farao te laat was om zich aan de Islam te onderwerpen.
Tegenspraak: 10:92 zegt dat Allah Farao heeft gered.

20:98
Aanbid niemand behalve Allah; Hij heeft de volledige kennis van alle zaken.
Tegenspraak: 12:100 zegt dat Allah de broeders van Jozef en zijn ouders toestond Jozef te aanbidden door voor hem neer te knielen.

20:129
Vanwege een eerdere belofte van tijdelijk uitstel zou Allah de ongelovigen in een oogwenk hebben vernietigd.
Tegenspraak: 17:15 zegt dat Allah een bevolking niet straft totdat Hij een boodschapper stuurt.

 

Soera 21: Al-Anbiyaa (De Profeten)

21:7
Allah stuurt alleen mannen als apostelen; Mohammed kan dit bevestigen door het te vragen aan degenen die de Thora en het Evangelie volgen.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah ook een beest als boodschapper naar de mensheid stuurt.
Tegenspraak: 35:1 zegt dat Allah engelen met vleugels als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 6:130, 11:69, 11:77 en 22:75 zeggen dat Allah ook djinns en engelen als boodschappers stuurt.

21:8
Alle apostelen waren mannen van vlees en bloed die voedsel aten en aan de dood onderhevig waren.
Tegenspraak: 11:69 zegt dat boodschappers die naar Abraham werden gestuurd, geen menselijk voedsel aten.

21:19
Alles wat in de hemelen en op aarde bestaat, behoort aan Allah.
Tegenspraak: In 3:180, 15:23, 19:40, 19:80, 21:89, 28:58 zegt Allah dat Hij zal erven van de ongelovigen/andere schepselen.

21:30 uur
Hemelen en aarde werden samengevoegd als één vaste massa, waarna Allah ze uiteen scheurde. Allah heeft elk levend wezen uit water gemaakt.
Tegenspraak: 41:11 zegt dat Allah de hemelen en de aarde heeft samengevoegd.
Tegenspraak: 52:35 zegt dat Allah de mens uit het niets heeft geschapen.
Tegenspraak: 38:71 zegt dat Allah Adam uit natte klei heeft geschapen.

21:76
Allah luisterde naar de roep van Noach en redde Noach en zijn familie van de zondvloed.
Tegenspraak: 11:42-43 zegt dat Allah de zoon van Noach heeft verdronken.

21:81
Allah gaf Salomo het vermogen om gewelddadige en weerbarstige wind te beheersen en te sturen.
Tegenspraak: 38:36 zegt zacht geblazen wind.

21:89
Zacharia smeekte Allah om een ​​zoon; Allah is de beste van de erfgenamen.
Tegenspraak: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 zeggen dat Allah alle dingen in de hemel en op aarde bezit.

21:98
Ongelovigen en hun idolen zijn brandstof voor de hel; ze zullen naar de hel gaan.
Tegenspraak: 6:108 zegt dat Mohammed de afgoden van de heidenen niet in diskrediet mag brengen, anders zullen zij Allah in diskrediet brengen.
Tegenspraak: 3:45, 4:158 zeggen dat Jezus dicht bij Allah zal zijn, ook al aanbidden de christenen Jezus.

 

Soera 22: Al-Hajj (de pelgrimstocht)

22:23
Allah zal de gelovigen toelaten in de tuinen (vele tuinen in het paradijs) waaronder rivieren stromen; zij zullen worden versierd met armbanden (armbanden) van goud en parels.
Tegenstrijdigheid 76:21 zegt dat ze zilveren armbanden zullen dragen.

22:47
De ongelovigen daagden Mohammed uit om de bestraffing van Allah naar hen toe te haasten; een dag is voor Allah als duizend mensenjaren; Allah zal Zijn bestraffing bespoedigen.
Tegenspraak: 70:4 zegt dat één dag van Allah gelijk is aan 50.000 mensenjaren.

22:75
Allah kiest boodschappers uit mensen en engelen.
Tegenspraak: 12:109, 21:7 zeggen dat Allah alleen mannen als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah ook een beest als boodschapper naar de mensheid stuurt.
Tegenspraak: 35:1 zegt dat Allah engelen met vleugels als boodschappers stuurt.

 

Soera 23: Al-Muminun (De gelovigen)

23:14
Sperma wordt omgezet in een stolsel van gestold bloed, dan wordt de foetus een brok, dan botten, dan bekleedt Allah de botten met vlees en vervolgens in een ander wezen; Allah is de beste van de scheppers.
Tegenspraak: 39:62 zegt dat Allah de enige schepper is.

23:15
Ieder mens moet sterven.
Tegenspraak: 4:157 zegt dat Jezus niet stierf; Allah nam hem op.

23:101-102
Er zal geen relatie meer zijn als de trompet klinkt; geen vraag. Allah zal een balans gebruiken om te oordelen. Degenen met een zwaar evenwicht (goede daden) zullen succesvol zijn (zij zullen in het Islamitische Paradijs zijn).
Tegenspraak: 52:25 zegt dat de gelovigen met elkaar zullen kletsen.
Tegenspraak: 37:27 zegt dat de ongelovigen elkaar zullen ondervragen.

 

Soera 24: Al-Nur (Licht)

24:2
De straf voor overspel of hoererij (zowel mannen als vrouwen) bedraagt ​​honderd zweepslagen in het bijzijn van de gelovigen; toon geen medelijden met hen.
Tegenspraak: 4:15 zegt levenslange huisarrest voor vrouwen.

24:5
Valse beschuldigers kunnen getuigen als zij berouw tonen en vergeving ontvangen.
Tegenspraak: 24:4, 24:23 zeggen geen vergeving jegens de lasteraars van kuise vrouwen.

24:23
Er zijn zware straffen en vloeken voor degenen die een kuise vrouw belasteren (d.w.z. geen vergeving voor de lasteraar van kuise vrouwen).
Tegenspraak: 24:5 zegt dat Allah vergeving toestaat aan de lasteraars van kuise vrouwen als zij berouw tonen.

 

Soera 25: Al-Furqan (het criterium)

25:20
Alle apostelen die door Allah vóór Mohammed waren gezonden, waren ook gewone mannen; ze aten voedsel en struinden over markten; Allah stelt sommige apostelen op de proef, dus Mohammed moet geduld hebben.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah ook een beest als boodschapper stuurt.
Tegenspraak: 35:1 zegt dat Allah engelen met vleugels als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 6:130, 11:69, 11:77, 22:75 zeggen dat Allah djinns en engelen als boodschappers stuurt.
Tegenstrijdigheid: 11:69-70, 51:24-28 zeggen dat de boodschappers van engelen die naar Abraham werden gestuurd, geen voedsel aten.

25:32
De ongelovigen vragen zich af waarom Allah niet de HELE Koran heeft gestuurd. De Koran wordt langzaam, in delen, in overzichtelijke fasen geopenbaard, zodat Mohammed het uit het hoofd kan leren.
Tegenspraak: 2:185, 3:3, 12:111, 16:89, 43:4, 97:1 geven aan dat Allah de HELE Koran in één nacht heeft gestuurd.

25:35
Allah stuurde Mozes het Boek (Torah-Jalalyn) en maakte zijn broer Aäron tot zijn assistent (minister).
Tegenspraak: 19:53 zegt dat Allah Aäron tot een profeet heeft gemaakt.
Tegenspraak: 26:13 zegt dat Mozes Allah verzocht om Aäron tot zijn helper te maken.

25:51
Als Allah het had gewild, had Hij apostelen naar elk volk kunnen sturen, maar dat deed Hij niet.
Tegenspraak: 2.148, 10:47 16:36 zeggen dat Allah een aparte boodschapper naar elke natie heeft gestuurd.

25:59
Allah schiep de hemel (eerst) en (daarna) de aarde en (toen) alle dingen daartussenin in zes dagen; toen stond Hij op Zijn Troon.
Tegenspraak: 41:9-12 zegt dat Allah de hemel en de aarde in acht dagen heeft geschapen.
Tegenspraak: 2:117 zegt dat Allah onmiddellijk schept.
Tegenspraak: 2:29 zegt dat Allah de aarde eerst heeft geschapen.

 

Soera 26: Al-Shuaraa (De dichters)

26:13
In de aanwezigheid van Farao was Mozes bang om alleen te spreken; hij verzocht Allah dat Aäron (zijn broer) bij hem zou zijn (benoem Aäron tot profeet, in plaats van Mozes – Maududi-vertaling.)
Tegenspraak: 20:29-32, 25:35 zegt dat Allah Aäron tot een partner van Mozes heeft gemaakt.

26:51
De magiërs van de Farao verklaarden hun geloof in Allah (dat wil zeggen, ze werden moslims) en vroegen om Zijn vergiffenis. (Zij waren de eersten onder de Egyptenaren die in de islam geloofden; dus vermoordde Farao ze allemaal – ibn Kathir.)
Tegenspraak: 2:131 zegt dat Abraham de eerste moslim was.
Tegenspraak: 2:37 zegt dat Adam de eerste moslim was.
Tegenspraak: 6:14 zegt dat Mohammed de eerste moslim was.
Tegenspraak: 7:143 zegt dat Mozes de eerste moslim was.

 

26:66
Allah verdronk de Farao en zijn leger.
Tegenspraak: 10:92 zegt dat Allah Farao vergaf en redde.

26:157
De bevolking van Salih doodde de vrouwtjeskameel, ze kregen berouw.
Tegenspraak: 54:29 zegt dat één persoon de vrouwtjeskameel doodde.

26:167
Tenzij hij ophield met prediken, dreigde het volk van Lot hem te verbannen.
Tegenspraak: 29:29 zegt dat het volk van Lot wilde dat Lot de toorn van Allah over hen zou brengen.

26:170‑171
Allah redde Lot en al zijn volgelingen, behalve een oude vrouw.
Tegenspraak: 7:83 zegt dat Allah de mensen van Lot heeft gered, behalve de vrouw van Lot.

 

Soera 27: Al-Naml (de mieren)

27:56
De mensen van Lot wilden hem uit hun stad verbannen (Lot en zijn twee dochters: Za’ura en Raytha – ibn Abbas).
Tegenspraak: 29:29 zegt dat het volk van Lot wilde dat Lot de toorn van Allah over hen zou brengen.

27:82
Allah zal een beest van de aarde scheppen om met de ongelovigen te praten nadat zij gestraft zijn (Allah zou kunnen overwegen om een ​​beest als boodschapper naar de mensen te sturen. Het beest zal komen met de mast van Mozes – ibn Abbas. Het beest zal prediken in het Arabisch – Jalalyn.)
Tegenspraak: 12:109, 21:7-8, 25:20-21 zeggen dat Allah alleen mannen als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 35:1 zegt dat Allah engelen met vleugels als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 6:130; 11:69, 11:77, 22:75 zeggen dat Allah djinns en engelen als boodschappers stuurt.

 

Hoofdstuk 28: Al-Qasas (de vertelling)

28:33-34
Mozes was bang om door Farao gestraft te worden voor het doden van een Egyptenaar; hij aarzelde om Farao onder ogen te zien en vroeg de toestemming van Allah om zijn broer Aäron mee te nemen.
Tegenspraak: 26:13 zegt dat Mozes Allah verzocht om van Aäron een profeet te maken in plaats van hem.

28:35
Allah stemde ermee in om Aäron, de broer van Mozes, tot zijn assistent te benoemen, en verzekerde de overwinning van Mozes op de Farao.
Tegenspraak: 19:53, 26:13 zegt dat Allah Aäron tot een profeet heeft gemaakt.

28:38
Farao zei dat hij de God was en beval zijn minister, Haman, een hoge toren te bouwen om naar Mozes’ Allah te kijken.
Tegenspraak: 7:127 zegt dat het volk van Farao vele goden aanbad.

28:40
Allah gooide Farao en zijn soldaten in zee (Allah verdronk hen in één ochtend in de zee, en niet één van hen bleef achter – ibn Kathir).
Tegenspraak: 10:92 zegt dat Allah Farao heeft gered.

28:46
Vóór Mohammed stuurde Allah geen boodschappers naar de Arabieren.
Tegenstrijdigheid: 10:47, 16:35-36, 35:24 zeggen dat Allah boodschappers naar elk volk heeft gestuurd.

28:49

Allah daagde uit dat als de ongelovigen een boek konden produceren dat beter was dan de twee soorten magie (Mozes en Aäron, evenals de Thora en de Koran – ibn Kathir), Mohammed dat boek zou hebben gevolgd.
Tegenstrijdigheid: 2:23, 10:38 zeggen dat Allah de ongelovigen uitdaagde om één soera te produceren die vergelijkbaar is met de Koran.
Tegenspraak: 11:13 zegt dat Allah de ongelovigen uitdaagde om tien soera’s te schrijven die vergelijkbaar zijn met de Koran.
Tegenspraak: in 17:88 daagde Allah de hele mensheid en de djinni uit om de hele Koran te produceren.
Tegenspraak: 52:34 zegt dat Allah de ongelovigen uitdaagde om een ​​boek samen te stellen dat lijkt op de Koran.

28:58
Allah heeft veel bevolkingsgroepen vernietigd; vele landen in woestijnen veranderd, en toen werd Allah de erfgenaam (geërfd) van die landen.
Tegenspraak: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 zeggen dat Allah de eigenaar is van alle dingen in de hemel en op aarde en de ruimte ertussen.

 

Hoofdstuk 29: De spin

29:8
Ouders en kinderen mogen elkaar niet gehoorzamen als een van beide partijen een ander dan Allah aanbidt.
Tegenspraak: in 17:23, 31:15 vraagt ​​Allah de nieuwe bekeerlingen om hun biologische ouders en broers en zussen te respecteren, zelfs als ze afgodendienaars/ongelovigen blijven.

29:13
Ongelovigen moeten de last van hun eigen zonden dragen, evenals de last van het misleiden van anderen.
Tegenstrijdigheid: 11:110 zegt dat Allah opzettelijk controverse creëert.
Tegenstrijdigheid: 17:15 zegt dat wie afdwaalt, te wijten is aan zijn nadeel; niemand kan de last van iemand anders dragen.
Tegenspraak: 20:129 zegt dat Allah de ongelovigen onmiddellijk zou hebben vernietigd, maar dat deed Hij niet.

29:62

Allah verruimt de voorzieningen voor wie hij wil voor Zijn dienaren.

Tegenspraak : Het ongelovige Westen is rijker voorzien.

 

29:27
Allah gaf het profeetschap aan Isaac (de jongste zoon van Abraham), Jacob (de zoon van Isaac, d.w.z. de kleinzoon van Abraham) en het nageslacht van Abraham (Ismail, de oudste zoon van Abraham).
Tegenspraak: 16:36 zegt dat Allah het profeetschap uit elke gemeenschap heeft gegeven.

29:29
Toen Lot zijn volk vermaande voor hun zondige daden van sodomie en roofovervallen; zij daagden Lot uit om de toorn van Allah over hen te brengen.
Tegenspraak: 7:82, 26:167, 27:56 zeggen dat de mensen van Lot Lot uit hun stad wilden verbannen.

 

Soera 30: Al-Rum (Het Romeinse Rijk, De Grieken)

30:9
Allah had in het verleden vele machtige en vindingrijke naties vernietigd; Allah heeft de ongelovigen geen onrecht aangedaan, maar zij hebben hun zielen zelf onrecht aangedaan.
Tegenspraak: 35:8 zegt dat Allah leidt wie Hij wil leiden.

 

 

30:44 

Wie niet gelooft, is verantwoordelijk voor zijn ongeloof.

Tegenspraak: 10:100 Allah bepaalt wie gelooft en wie niet.

 

 

Soera 32: As-Sajdah (aanbidding)

32:3
De Koran is niet vervalst; het is een waarschuwing voor mensen die vóór Mohammed geen apostel hadden (dat wil zeggen: de Koran is voor de mensen van het Arabische schiereiland. De Koran is voor de Qoeraisj aan wie voorheen geen boodschapper kwam – ibn Abbas).
Tegenspraak: 10:47, 16:36, 35:24 zeggen dat Allah boodschappers naar elk volk heeft gestuurd.

32:4
Allah schiep de hemel (eerst) en (toen) de aarde en (toen) alles daartussen in zes dagen; (Dan). Hij is stevig verankerd op Zijn troon; Hij is de enige beschermer en helper.
Tegenspraak: 41:9-12 zegt dat Allah de hemel en de aarde in acht dagen heeft geschapen.
Tegenspraak: 2:117 zegt dat Allah onmiddellijk schept.
Tegenspraak: 5:55 zegt dat de boodschappers van Allah de beschermers en helpers zijn.
Tegenspraak: in 13:11, 41:31, 50:17-18 en 82:10 zegt Allah dat engelen onze beschermers zijn.

32:5
Allah regeert alle zaken, van de hemel tot de aarde; het duurt één dag (duizend jaar) voordat een zaak de aandacht van Allah bereikt; dus een dag is volgens de berekening van Allah duizend menselijke jaren.
Tegenspraak: 50:16 zegt dat Allah dichterbij is dan de halsader.
Tegenspraak: 57:4 zegt dat Allah op Zijn Troon zit.
Tegenspraak: 70:4 zegt dat één dag van Allah 50.000 mensenjaren bedraagt.

32:9
Allah vormde de eerste mens (Adam) in de juiste verhouding, blies Zijn ziel in hem en gaf hem vermogens van horen, zien en voelen.

Tegenspraak: 15:29 zegt dat Allah in Adam een ​​ziel blies die speciaal voor Adam was geschapen.

 

Soera 34: Saba (de stad Saba)

34:44
Vóór de Koran stuurde Allah geen religieuze boeken naar de Arabische heidenen, noch stuurde Allah vóór Mohammed profeten naar hen.
Tegenspraak: 10:47, 16:36, 35:24 zeggen dat Allah boodschappers naar elk volk heeft gestuurd.

 

Soera 35: Fatir (de Schepper) of Malaika (de engelen)

35:1
Allah heeft de hemelen en de aarde geschapen (uit het niets – Yusuf Ali), en aan Zijn schepping toegevoegd zoals Hij wilde. Hij stelde engelen met maximaal vier vleugels van twee, drie of vier aan als boodschappers.
Tegenspraak: in de verzen 12:109, 21:7, 2520-21 staat dat Allah alleen mannen als boodschappers stuurt.
Tegenspraak: 27:82 zegt dat Allah een beest als boodschapper stuurt.

35:8
Degene die wil afdwalen, Allah zal hem daarheen leiden, en degene die geleid wil worden, Hij zal hem leiden (wat hij ook bewondert en als goed beschouwt in zijn eigen verlangens wordt zijn religie – ibn Kathir).
Tegenspraak: 30:9 zegt dat een individu zijn eigen ziel onrecht aandoet, en niet Allah.

35:24
Er is geen gemeenschap waar Allah geen boodschapper naar heeft gestuurd.
Tegenspraak: 28:46, 32:3, 34:44, 36:6 ​​zeg vóór Mohammed Allah heeft geen boodschappers naar de Arabieren gestuurd.

35:33
De gelovigen zullen in de Tuinen van de Eeuwigheid zijn; zij zullen worden versierd met armbanden (armbanden) van goud en parels.
Tegenspraak: 39:73 zegt dat er één tuin is in het Islamitisch Paradijs.
Tegenspraak: 76:21 zegt dat armbanden/armbanden van zilver zijn, en hun kledingstukken zullen van zijde zijn.

 

Soera 36: Ya-Sin

36:6
De Qoeraisj ontvingen vóór Mohammed geen apostel.
Tegenspraak: 10:47, 16:36, 35:24 zeggen dat Allah boodschappers naar elk volk heeft gestuurd.

 

Soera 37: As-Saffat (Zij gerangschikt in rangen)

37:62-66
In de islamitische hel zullen ongelovigen de bittere Zaqqum-vrucht eten.
Tegenspraak: 88:6 zegt dat de ongelovigen alleen de Dari-boom zullen eten.
Tegenspraak: 69:36 zegt dat de ongelovigen alleen etter en vuiligheid zullen eten.

37:125
Elias waarschuwde zijn volk voor het aanbidden van Baäl (een zonnegod) in plaats van Allah, de beste der scheppers.
Tegenspraak: 39:62 zegt dat Allah de enige schepper is.

37:145
Allah liet de vis een uitgemergelde Jona in de woestijn gooien.
Tegenspraak: 68:49 zegt dat Allah, om genade te tonen, Jona in de buik van de vis hield; Hij gooide Jona niet in de woestijn.

37: 147-148
Allah stuurde Jona (Yunus) naar meer dan honderdduizend mensen om in hem te geloven. (Na zijn redding uit de buik van de vis stuurde Allah hem naar de mensen van Nineve, in de regio Mosul-ibn Kathir).
Tegenspraak: 14:4 en 30:47 zeggen dat Allah Zijn boodschappers alleen naar hun eigen volk stuurt.

 

Soera 38: Triest

38:71
Allah informeerde de engelen dat Hij op het punt stond een mens uit natte klei te scheppen.
Tegenspraak: 3:59 zegt dat Allah Adam uit stof heeft geschapen.
Tegenspraak: 15:26 zegt dat Allah Adam uit zwarte gebrande klei heeft geschapen.
Tegenspraak: 19:67 zegt dat Allah de mens uit het niets heeft geschapen.
Tegenspraak: 21:30 zegt dat Allah alle levende wezens uit water heeft geschapen.

38:75
Allah heeft twee handen; Hij schiep Adam met Zijn twee handen; Dus waarom onthield Iblis zich van het aanbidden van Adam?
Tegenspraak: 3:59 zegt dat Allah zegt ‘wees’ en het is.

 

Soera 39: Az-Zumar (De menigte, de menigte)

39:4
Als het gewild was, had Allah voor Zichzelf een zoon uit Zijn schepping kunnen kiezen.
Tegenstrijdigheid: 6:101-102 zegt dat Allah geen kinderen kon krijgen omdat Hij geen gemalin heeft.

39:30
Net als alle andere mannen zal Mohammed zeker sterven.
Tegenspraak: 4:157 zegt dat Jezus niet stierf; Allah heeft hem opgewekt.

39:43
De afgoden hebben geen macht of intelligentie (dat wil zeggen: de afgoden zijn stom); ze kunnen dus niet tussenbeide komen; alleen Allah kan tussenbeide komen.
Tegenspraak: 6:108 zegt dat Mohammed de afgoden van de heidenen niet in diskrediet mag brengen, anders zullen zij Allah in diskrediet brengen.

39:62
Allah is de schepper van alle dingen; Hij is de bewaker en de beslisser over alle zaken.
Tegenspraak: 23:14, 37:125 zeggen dat er naast Allah nog andere scheppers zijn.

 

Soera 40: Al-Mumin (de gelovige) of Gafir (hij die vergeeft)

40:25
Farao beval dat alle pasgeboren zonen van de gelovigen van Mozes moesten worden gedood, maar om hun dochters te sparen.
Tegenspraak: 20:37-39 zegt dat Farao opdracht gaf tot het doden van baby’s toen Mozes werd geboren, en niet toen Mozes volwassen werd.

40:62
Hij is Allah, de schepper en de Onderhouder van alles, aanbid niemand behalve Allah.
Tegenspraak: 12:100 zegt dat Allah de broers van Jozef en zijn ouders toestond Jozef te aanbidden door voor hem neer te knielen.
Tegenspraak: 23:14, 37:125 zeggen dat er naast Allah nog andere scheppers zijn, maar Allah is de beste schepper.

40:65
Allah is eeuwig; aanbid niemand behalve Hem; alle lof behoort aan Allah.
Tegenspraak: 12:100 zegt dat Allah de broers van Jozef en zijn ouders toestond Jozef te aanbidden door voor hem neer te knielen.

 

Soera 41: Ha-Mim of Ha-Mim-Sajda of Fussilat (Openbaring goed uiteengezet)

41:9
Allah heeft de aarde (eerst) in twee dagen geschapen (betekent zondag en maandag – ibn Kathir) en Hij is de Heer van alle werelden.

Tegenstrijdigheid: 79:27-30 zegt dat Allah eerst de hemel schiep.
Tegenspraak: 7:54, 10:3, 11:7, 25:59 zeggen zes scheppingsdagen.
Tegenspraak: 41:12 zegt dat Allah de zeven hemelen in twee dagen heeft geschapen.

41:11
Allah ontwierp de lucht als rook; Hij stond op naar de rook, vroeg de rook en de aarde (d.w.z. de aarde was al geschapen) of ze gewillig of ongewild samen zouden komen (de rook is de stoom van water – ibn Abbas).
Tegenspraak: 21:30 zegt dat de hemel en de aarde samengevoegd werden als één vaste massa, waarna Allah ze scheidde.

41:12
Allah voltooide in twee dagen (donderdag en vrijdag – ibn Kathir) de schepping van de hemelen in zeven firmamenten (eerst) en (toen) de aarde (dat wil zeggen; de totale scheppingstijd voor de aarde en de zeven hemelen was twee dagen); kende taken en bevelen toe aan elke hemel, en versierde de lagere hemel met lichten.
Tegenspraak: 7:54, 10:3, 11:7, 25:59 zeggen dat Allah de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen.
Tegenspraak: 2:117 zegt dat Allah onmiddellijk schept.

41:16

De mensen hadden geen waardering voor de openbaringen van Allah, dus vernietigde Allah hen een aantal dagen door een hevige wind en waarschuwde dat de straf voor hen in het hiernamaals nog vernederender zou zijn.
Tegenspraak: 54:19 zegt dat Allah de Ad-mensen in één dag heeft vernietigd.
Tegenspraak: 69:6-7 zegt dat Allah de Ad-mensen in zeven nachten en acht dagen heeft vernietigd.

41:31
De engelen zijn onze beschermers in dit leven en in het hiernamaals.
Tegenspraak: 2:107, 29:22 en 42:28 zeggen dat Allah onze enige beschermer is.
Tegenspraak: 5:55 en 9:71 zeggen dat boodschappers en de gelovigen onze beschermers en helpers zijn.

41:37
De zon en de maan zijn de tekenen van Allah, maar aanbid ze niet; kniel alleen voor Allah die hen heeft geschapen.
Tegenspraak: 12:100 zegt dat Allah toestond dat Jozefs broeders en zijn ouders voor Jozef neerknielden.

 

Soera 42: As-Shura (Overleg, Raad)

42:51
Allah spreekt van achter een sluier, of door het sturen van een boodschapper; Allah spreekt nooit rechtstreeks.
Tegenspraak: 53:11 zegt dat Mohammed Allah met zijn eigen ogen zag.
Tegenspraak: 2:259 zegt dat Allah rechtstreeks tot een gewoon persoon sprak.
Tegenspraak: 2:36 zegt dat Allah rechtstreeks tot Adam sprak.
Tegenspraak: 4:164 zegt dat Allah rechtstreeks tot Mozes sprak.

 

Soera 43: Az-Zukhruf (Gouden versieringen)

43:55
De onbeschaamdheid van Farao irriteerde Allah enorm, dus verdronk Hij Farao.
Tegenspraak: 10:92 zegt dat Allah Farao heeft gered.

 

Soera 44: Ad-Dukhan (Rook of mist)

44:4
Op deze nacht (dat wil zeggen, in de nacht van Laylatul Qadr) beslist Allah over alle zaken.
Tegenspraak: 20:52 en 57:22 zeggen dat Allah ons lot vooraf heeft bepaald, zelfs voordat Hij ons schiep; alles is vooraf bepaald in de bewaarde tablet.

45:14
De gelovigen moeten de ongelovigen vergeven; Allah zal beslissen over hun straf en/of beloning.
Tegenstrijdigheid: 9:5, 9:29 zeggen: dood de ongelovigen als ze de islam niet accepteren of jizya-belasting betalen.

 

47:15
Gelovigen zullen in tuinen zijn met rivieren van onvergankelijk water, rivieren van melk, rivieren van wijn, rivieren van honing, allerlei soorten fruit en genade van Allah. Ongelovigen zullen in vuur wonen; ze zullen kokend water drinken, waardoor hun darmen zullen scheuren.
Tegenspraak: 5:90, 2:219 zeggen dat wijn het werk van Satan is.

 

 

51:56
Allah heeft de Jinni en de mens alleen geschapen om Hem te aanbidden.
Tegenstrijdigheden: 3:97, 35:15 zeggen dat Allah geen mensen en djinns nodig heeft; Hij is vrij van alle wensen.
Tegenspraak: 7:179 zegt dat Allah veel mannen en djinns heeft geschapen die voorbestemd zijn voor de hel.

 

52:35
De mens is niet uit het niets geschapen.
Tegenspraak: 19:9, 19:67 zeggen dat Allah een mens uit het niets heeft geschapen.

53:11-14

Mohammeds zag Allah.
Tegenspraak: 6:103, 42:51  Allah is onzichtbaar.

 

54:18-21
Allah vernietigde het Ad-volk in één dag.
Tegenspraak: 69:6-7 Allah vernietigde het Ad-volk in acht dagen..

56:7
Allah zal de mensen in drie klassen indelen.
Tegenstrijdigheid: 90:17-19 zegt dat Allah mensen in twee verschillende groepen zal verdelen.

57:22
Zelfs voordat Allah de hemelen en de aarde schiep, had Hij het lot van alles al bepaald.
Tegenspraak: 44:3-4 zegt dat engelen elk jaar, in de nacht van Laylatul Qadr, ons lot opschrijven, zoals verordend door Allah, voor het komende jaar.

58:22
Heb geen  respect voor ouders die zich verzetten tegen Allah en Muhammad.
Tegenspraak: 31:15 Respecteer de ouders, zelfs als ze ongelovig zijn, en proberen de bekeerlingen van de islam terug te brengen tot afgoderij.

60:13
Wees niet vriendelijk tegen de ongelovigen; zij zijn de vijanden van Allah.
Tegenspraak: 5:82 zegt dat christenen het nauwst in vriendschap staan.

66:8
Als je berouw toont, ga je naar het Islamitische Paradijs.
Tegenspraak: 19:71 Iedere ziel moet door de islamitische hel gaan.

69:6-7
Allah vernietigde het Ad-volk met een woedende wind, die acht dagen duurde.
Tegenspraak: 54:19 zegt dat de woedende wind één dag duurde.

70:4
Eén dag is voor Allah gelijk aan vijftigduizend menselijke jaren.
Tegenspraak: 22:47, 32:5 Eén dag is voor Allah gelijk aan 1000 mensenjaren.

72:26
Allah is onzichtbaar.

Tegenspraak: 53:11 zegt dat Mohammed zag Allah met zijn hart.

76:21-22
Allah zal in het Paradijs, iedereen een zuivere heilige wijn (Sharaban Tahura) laten drinken.
Tegenspraak: 5:90 zegt dat wijn het handwerk van Satan is.

83:25
In het Paradijs wordt er pure wijn gedronken dat verzegeld was

Tegenspraak: 5:90 Wijn is het werk van Satan is.

88:6
Het enige voedsel in de hel is een bittere, doornige, stinkende plant : Dari.
Tegenspraak: 37:62-66 Het enige voedsel is de vrucht van de Zaqqum-boom.
Tegenspraak: 69:36 Het enige voedsel is etter en vuiligheid..

88:12
In het Islamitisch Paradijs is er één borrelende bron.
Tegenspraak: 18:31 zegt dat er meerdere tuinen zijn waar rivieren onderdoor stromen.

 

 

99:6‑8

Op de Dag worden mensen in twee groepen verdeeld.
Tegenspraak: 56:7 Op de Dag worden mensen in drie groepen verdeeld.

109:6
Voor jou is het jouw weg (betekent ongeloof – ibn Kathir), voor mij is de mijne (betekent Islam – ibn Kathir).
Tegenspraak: In 3:85 zegt Allah dat Hij alleen de islam accepteert.
Tegenstrijdigheid: 9:5 zegt dat niet-moslims moeten worden gedood, waar ze ook worden aangetroffen.

 

Conclusie

Het lijkt erop dat Allah niet zeker en zeker van Zichzelf is. Hij aarzelt vaak, struikelt en dwaalt vaak af over wat Hij wil dat moslims navolgen en volgen. Net als een mens is Allah gevoelig voor inconsistenties, fouten en blunders. Dit toont aan dat de Koran niet de woorden van Allah kan zijn, de alwetende, perfecte en nauwkeurige schepper van alle dingen in de hemelen en op aarde. We zouden ons kunnen afvragen hoe de schepper en de instandhouder van alle dingen in de hemelen en op aarde zo’n gemeenplaats en slordig geschreven document kon construeren.

We kunnen ons niet voorstellen wat er met het universum zou kunnen gebeuren als deze krankzinnige, imbeciele, verwarrende, aarzelende en onvoorzichtige Allah het zou regeren en leiden volgens Zijn woorden en wetten in de Koran.

Hoe kon deze onzekere, en aan zichzelf twijfelende Allah de Koran sturen om de mensheid te leiden?

Interessant genoeg beschouwen veel islamisten deze tegenstrijdigheden als de wonderen van Allah.

[51:56]   Ik heb de djinn en de mensen niet geschapen, behalve om Mij te aanbidden.

51:56

En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.

Hoe ?

[6:112]   Op dezelfde manier hebben Wij voor iedere profeet een vijand aangewezen – menselijke duivels en djinn- duivels – die elkaar met mooie woorden inspireren om te misleiden.

[6:128]   Op de Dag waarop Hij ze allemaal bijeenbrengt: “O verzameling djinn , jullie hebben massa’s mensen uitgebuit.

[32:13]   Als Wij hadden gewild, hadden Wij elke ziel zijn leiding kunnen geven, maar de verklaring van Mij zal uitkomen: “Ik zal de Hel vullen met djinn en mensen.”

———————

[2:175]   Zij zijn het die leiding inruilen voor dwaling, en vergeving voor straf.

2:268

De Satan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie gierigheid en Allāh belooft jullie vergeving van Hem en gunst.

16:64. Wij hebben u de Schrift alleen geopenbaard om voor hen te verduidelijken

8:66 Nu heeft Allāh jullie verlichting gegeven

4:28 Allah wil [uw moeilijkheden] voor u verlichten.

Bukhari: Boek 54, Nummer 438:

Verteld door Aisha

Al Harith bin Hisham vroeg de Profeet: “Hoe komt de goddelijke inspiratie bij jou terecht?” Hij antwoordde: ‘De engel komt soms naar mij toe met een stem die lijkt op het geluid van een rinkelende bel.

Tegenspraak ;  Sahih Muslim, Boek 024, Hadith 5279

Abu Huraira zei dat de Boodschapper van Allah (moge Allah voor hem bidden en hem groeten) zei: De bel is het melodieuze instrument van Satan.