Wafa Sultan

Het zijn fragmenten uit een interview met de Arabisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan. Het interview werd uitgezonden op Al-Jazeera TV op 21 februari 2006.

Wafa Sultan: De strijd in de wereld waar we tegenwoordig getuigen van zijn is niet tussen religies of beschavingen. Het is een strijd tussen twee tegengestelden tijdperken. Het is een strijd tussen een mentaliteit die tot de bronstijd behoort en een andere mentaliteit die tot de 21e eeuw behoort. Het is een strijd tussen beschaving en achterlijkheid, tussen de beschaafde en de primitieve, tussen barbaarsheid en rationaliteit. Het is een botsing tussen vrijheid en onderdrukking, tussen democratie en dictatuur. Het is een botsing tussen de rechten van de mens aan de ene kant, en de schending van deze rechten aan de andere kant. Het is een strijd tussen degenen die vrouwen als beesten behandelen, en degenen die hen als menselijke wezens bejegenen. Wat wij vandaag zien is geen strijd tussen beschavingen. Beschavingen bestrijden elkaar niet, maar concurreren.

[…]

Host: Begrijp ik uit uw woorden dat wat er tegenwoordig gebeurt een strijd is tussen de cultuur van het westen, en de achterlijkheid en onwetendheid van de moslims?

Wafa Sultan: Ja, dat is wat ik bedoel.

[…]

Host: Wie kwam met het idee van een strijd tussen beschavingen? Was het niet Samuel Huntington? Het was niet Bin Laden. Ik wil deze discussie, als je het niet erg…

Wafa Sultan: De moslims zijn degenen die deze uitdrukking begonnen te gebruiken. De moslims zijn degenen die de strijd tussen beschavingen begonnen zijn. De profeet van het mohammedanisme zei:

“Mij werd bevolen de mensen te bevechten tot zij in Allah geloven.”

Wanneer moslims de mensen verdelen in moslims en niet-moslims en roepen om de ander te bevechten totdat zij geloven in wat zijzelf geloven, dan zijn de moslims deze strijd, deze oorlog begonnen. Om deze oorlog te stoppen, moeten ze hun islamitische boeken en leerplannen, die bol staan van oproepen tegen de ongelovige, heroverwegen.

Mijn collega heeft gezegd dat profeet Mohammed nooit mensen met andere overtuigingen beledigt. Maar welke beschaving staat hem dan toe, mensen met namen aan te spreken die zijzelf niet hebben gekozen? Hij heeft hen ‘’de dhimmi’’ genoemd. Hij heeft hen “mensen van het boek’’ genoemd. Een andere keer vergeleek hij hen met apen en varkens of roept dat christenen tegen de toorn van Allah oplopen.

Wie heeft u verteld over ‘’de mensen van het boek?’’ Zij zijn geen mensen van het boek, zij zijn mensen van vele boeken. Alle nuttige wetenschappelijke boeken die u vandaag de dag kunt lezen zijn de hunne, het zijn de vruchten van hun vrije en creatieve denken. Wat geeft u het recht naar hen te wijzen als degenen die tegen de toorn van Allah oplopen of naar hen te wijzen als degene die afgedwaald zijn? En dan komt u hier en zegt dat uw godsdienst u verbiedt, mensen met andere overtuigingen te beledigen?

Ik ben geen christen, moslim of jood. Ik ben een seculier menselijk wezen. Ik geloof niet in het bovennatuurlijke maar heb respect voor anderen die daar wel in geloven.

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Bent u een ketter?

Wafa Sultan: Je kunt me noemen wat je wilt. Ik ben een seculier mens die niet in het bovennatuurlijke gelooft…

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Als u een ketter bent bestaat er geen discussie om u te berispen voor het belasteren van de islam, de profeet en de koran…

Wafa Sultan: Dit zijn de persoonlijke zaken die je niets aangaat.

[…]

Wafa Sultan: Broeder, je kunt geloven in stenen, zolang u deze niet naar mij gooit. U bent vrij te aanbidden degene wat u wilt, maar het geloof van andere mensen is niet uw zorg. Laat mensen vrij in hun overtuigingen.

[…]

Wafa Sultan: De Joden zijn uit een grote tragedie gekomen ( de Holocaust), en hebben in de wereld respect afgedwongen met hun kennis, niet met terreur, met hun werk, niet met huilen en schreeuwen. Het meeste van de uitvindingen uit de 19e en 20e eeuw heeft de mensheid te danken aan Joodse wetenschappers.
We hebben een Jood nooit een Duits restaurant zien opblazen. Nooit heeft een Jood een kerk vernietigt. We hebben nooit een protest demonstratie gezien met moordende Joden. Moslims hebben drie boeddhabeelden in puin verandert. Maar geen boedhist die een moskee liet afbranden, een moslim doodde of ambassades in brandt zette.
De moslims moeten zich afvragen wat ze voor de mensheid kunnen betekenen, voordat zij van de mensheid respect eisen.