Racisme in de koran

Racisme kan betrekking hebben op iemands religieuze keuze en als vervolg daarvan, zich als groep, superieur tegenover anderen beschouwt.

Laat dat nu precies zijn wat de islam, haar bronnen en haar volgelingen door de eeuwen heen, consequent hebben gedaan. In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam tot vandaag, zien moslims zichzelf als superieur aan ongelovigen.
De angst om als ongelovig bestempelt te worden is gedurende de veertien eeuwen van haar bestaan een van de belangrijkste thema’s binnen de islam geweest. Men wil dan ook niet geassocieerd worden met:

shirk (de zondige polytheïst],
kafir (de onreine ongelovige),
dhimmi (de inferieure jood en christen) en
murtadd (de door satan verleidde afvallige).

Verdelgen
Termen als ‘verdelgen’ en ‘vernietigen’ in de koran hebben zonder uitzondering een negatieve lading en zijn niet slechts woorden uit een grijs verleden. Zij spelen elke dag een rol in dogma en praktijk. De koran met verzen die oproepen de ongelovigen te bestrijden of zelfs te vernietigen komen regelmatig voorbij. Dat moslims zich, zelfs in de 21e eeuw aan deze geboden houden, weet eenieder die wel eens een krant openslaat of naar een nieuwssite surft. De aanslagen met bommen, messen, auto’s, het institutioneel onderdrukken en verkleinen van christelijke en joodse minderheden in Arabische landen, de genocide op niet-moslims door Islamitische Staat: en de inferieure status van de niet – (of onvoldoende) gelovige is een feit dat niet valt te ontkennen.

Toen een collega werkzaam was als journalist in Casablanca en overwoog met zijn Marokkaanse vriendin te trouwen, was de juridische eis dat hij daarvoor tot de islam zou bekeren (ook al was zij een atheïst). Dit is een gangbare praktijk in de meeste islamitische landen. Als je geen moslim bent, word je niet goed genoeg geacht om met een islamitische vrouw te trouwen. De superioriteit van de moslim en de minderwaardige status van de ongelovige kunnen niet duidelijker worden geïllustreerd. Het is racisme op basis van het niet hebben van een bepaald geloof.

Een kenmerk van racisme is de mensheid verdelen in klassen.

Moslims zijn superieur Niet-moslims zijn inferieur
uitverkorenen afgewezenen             3:32       
gelovigen ongelovigen                7:37
oprechte leugenaars               45:7
rechtvaardigen criminelen                27:69
gehoorzamen opstandige               46:20
gezegende vervloekten                48:6
onschuldigen zondaars                    30:12
de juiste weg volgend verdwaalden              54:24
vriend van Allah vriend van satan    17:27
horenden doven                         2:171
beminden gehate                     35:39
winnaars verliezers                   5:53
zienden blinden                        17:19
hemelbewoners hel bewoners             59:20
het beste volk lager dan dieren       95:5
leven in het licht leven in duisternis    2:257
verlossing vernietiging              3:141
volgen de waarheid
volgen valsheid        47:3
zakat als zuivering jizya als vernedering 9:29
de beste wezens de slechtste wezens      98:6
zijn rein zijn onrein    6:145

Institutioneel racisme in de koran: ‘muslim only’

elkaar niet doden.                                                   4:93, 2:85

met elkaar de vrede behouden.                                49:10

elkaar niet beledigen.                                                49:12

elkaar niet verraden.                                               4:107

elkaar geen oneerbare bijnamen geven.                     49:11

niet elkaar belachelijk maken.                                     49:11

niet elkaar bespioneren.                                           49:12

moslims beschermen elkaar.                                               3:28

niet elkaar bestelen.                                                 2:188, 4:29

medelijdend zijn voor elkaar.                                       48:29

vriendelijk zijn naar elkaar.                                        15:29

wees zachtmoedig naar elkaar                                     15:88

geen kuise, gelovige vrouwen lastig vallen                     33:59

joden en christenen niet tot uw vrienden nemen.            5:51

geen ongelovigen bijstaan.                                            21:43

hard zijn tegen ongelovigen.                                         48:29

geen ongelovigen trouwen.                                   60:10

geen mededogen hebben voor ongelovigen.                    5:54

niet rouwen om ongelovigen.                                          16:127

niet treuren om ongelovigen.                                           15:88

geen supporter der ongelovigen zijn                              28:86

ongelovigen niet als bondgenoot nemen.                          9:23

niet de kant van de ongelovigen kiezen.                          59:11

wend u van de ongelovigen af om het kwaad te weren.        4:42

voor ongelovigen geen vergeving vragen.                         9:113

de ongelovigen bestrijden.               47:3, 9:111, 22:58, 4:100, 2:218

geen slechte dingen aan moslims verkopen         Bukh. 86:109

geen gestolen dingen aan moslims verkopen       Bukh. 86:109

geen zieke dieren aan moslims verkopen.            Bukh. 86:109

geen moslims haten.                                           Bukh.   73:91

naar moslims niet jaloers zijn.                              Bukh.   73:91

Moslim privileges:

Gij zult beschermd zijn.                                                                 5:67

Gij zult bevoorrecht zijn.                                                              2:150

Gij zult de aarde beërven.                                                           39:74

Het moet duidelijk zijn in de gedachten van de moslim dat het houden van, steunen van, verenigen, begeleiden, helpen, respecteren, loven en het bijstaan eigenschappen zijn die alleen geadresseerd moeten worden aan de moslimbroeders en zusters onderling en in geen enkel geval jegens de kuffar

Mensen die niet geloven tellen niet mee, leven in duisternis, worden niet gered, gaan naar de hel, zijn verdwaald en onrein, zijn handlangers van satan en dus de vijand die bestreden moet worden met als fascistisch doel; een volmaakte wereld met enkel islam, gezuiverd van niet-moslims, gezuiverd van universele mensenrechten, democratie, en religieuze verscheidenheid:

Allah heeft de aarde aan de gelovigen gegeven, als erfenis. 39:74
Allah heeft Mo gezonden om islam superieur te maken over alle religies. 48:28

Allah, de profeet en gelovigen bezitten de eer, de macht en de glorie. 63:8


Institutioneel racisme is racisme dat in organisaties is geworteld en een basis vormt voor een beleidsstructuur dat systematische ongelijkheid creëert en uitvoert.

Racisme = denken dat een kenmerk in ras, kleur, taal, religie, nationaliteit of etniciteit rechtvaardiging biedt voor:

  • Minachting voor een persoon of een groep personen
  • Het denkbeeld van superioriteit over een persoon of een groep personen

Aldus de definitie van de Europese Commissie tegen racisme en intolerantie.

Al-Wala Al-Bara

 

 

 

1 comment for “Racisme in de koran

Comments are closed.