De Arabische bezetting van Sicilië

sicilie

Een aanval van moslims op Sicilië in de 7e eeuw [jaar 827] werd aanvankelijk beperkt tot de kustgebieden. Maar geleidelijk vestigde de moslims hun basis in Palermo [jaar 832] en van daaruit pleegde zij meer aanvallen en bezette uiteindelijk het hele eiland Sicilië.

Maar voordat dit gebeurde, verzette Sicilië zich voor vele decennia tegen deze indringers en dwongen hen zich tijdelijk terug te trekken. Maar uiteindelijk moesten de Sicilianen zich toch overgeven en een islamitische overheersing over hun thuisland werd een feit.
Zodra de Arabieren op Sicilië de macht in handen kregen, werd de islamisering in gang gezet door kerken te vernietigen of om te vormen tot moskeeën. Ook de samenstelling van de bevolking veranderde door het toelaten van honderdduizenden islamitische migranten.
Een beschaving die vanaf de 8e eeuw vóór Christus had bijgedragen tot het scheppen van de identiteit van het westen, werd zodoende vernietigd.
Na de vernietiging van Sicilië waren de naar buit, vrouwen en macht zoekende Arabische moslims nog niet klaar, want dit eiland werd gebruikt als uitvalsbasis voor aanvallen op het Italiaanse vaste land (ze overrompelde Ponza, Gaeta, Ancona, Ascoli en Civitavecchia) en uiteindelijk bezette zij ook Salerno, Napels, Tarente, Bari, Brindisi. Ten slotte waren zij vastbesloten Rome, het hart van het christendom, aan te vallen.
Om de islamitische aanvallen te stoppen vormde Paus John X een leger van Italianen van verschillende afkomst (Romeinen, Grieken en Franken). Zij spraken verschillende talen maar werden verenigd door hun christelijke geloof en cultuur. Dit leger versloeg uiteindelijk de Arabieren en verdreven hen uit Latium en Campania.
Na deze overwinning van Paus John X hadden de Arabieren toch een ”islamitische staat” in de buurt van de rivier Garigliano weten uit te roepen.

De Arabieren veroverden Sicilië na een aanhoudende en bloederige oorlog (827-965)
Op 17 juni 827 werd de Saraceense veldheer Asad ibn al-Furat met een soennitisch leger van 10.000 soldaten en 7000 ruiters ontscheept bij Mazara del Vallo. Generaal Theodorus versloeg dit islamitisch leger voordat het Syracuse kon bereiken.

Zolang de islam bestaat, is er jihad. En dus werd er opnieuw een Arabisch leger gestuurd. Maar in plaats van Syracuse werd Palermo aangevallen. Op 11 September 831 viel Palermo. Vier jaar later namen de Arabieren Pantelleria in en 8 jaar later in 843, Messina.
Maar de plaatsen Enna en Cefalu hielden nog jarenlang stand voordat het werd veroverd, verbrand en met de grond gelijkgemaakt.
Cefalà viel in 858. Enna viel in 859 door verraad. Daarna was het de beurt van Malta.
Syracuse werd pas in 878 veroverd. De Arabieren hadden de hele christelijke bevolking afgeslacht. De Griekse taal werd vervangen door het Arabisch. Het christendom werd vervangen door de islam.
Het bebloede zwaard van de islam domineerde Palermo. Sicilië was verloren in de eeuwen die volgden.
De roemrijke geschiedenis van het oude Sicilië eindigde in een bloedige strijd met de moslims.

Maar de aanvallen, het uitmoorden van volkeren [ = ongelovigen], het koloniseren en stelen van alles wat los en vast zit, is voor  islamitische indringers nooit voltooid.

Sommige verzetshaarden bleven volhouden. Taormina bleef tot 902 standhouden maar werden uiteindelijk onder de voet gelopen. Toarmina werd verbrand en al haar bewoners gedood. Rometta, in de bergen ten westen van Messina, viel in 965 als laatste.
Een Noord-Afrikaans moslimleger verwoeste in 938-940  grote gebieden in het zuidwesten van Sicilië, maar er viel niets meer te plunderen.
In de steden werden alle inwoners gedood die zich hadden verzet, de vrouwen en de kinderen mochten in slavernij verder leven. Ook werden vrouwen en de mooiste jongens naar Afrika gestuurd als liefhebberij voor de veroveraars en hun geloofsgenoten.

De bewoners van de Siciliaanse steden die zich zonder strijd hadden overgegeven konden hun christelijke godsdienst blijven uitoefenen onder strikte voorwaarden;


zij moesten een onderscheidend merkteken als identificatie op hun kleding en op hun huizen aanbrengen.


zij moesten extra belastingen betalen (Jaziya).


ze konden geen posities bekleden waarmee zij autoriteit over de moslims zouden krijgen.


mannen konden geen moslima trouwen (maar een moslim kon wel een christenvrouw trouwen)


ze konden geen nieuwe kerken bouwen.


het was verboden de kerkklokken te luiden.


processies organiseren was verboden.


binnen de gehoorsafstand van een moslim, mocht de bijbel niet gelezen worden.


ze mochten geen wijn drinken.


ze moesten opstaan wanneer een moslim de kamer binnen kwam.


op de openbare weg had de moslim voorrang.


zij werden verboden wapens te dragen.


ze mochten geen paard rijden.


zij mochten hun muildieren niet opzadelen.


ze mochten hun huizen niet groter bouwen als die van de moslims.


christelijke vrouwen hadden geen toegang tot badhuizen.


Na de Arabische verovering emigreerde honderdduizenden moslims naar Sicilië voor de vele voordelen die hen werden toegekend zoals de beschikbaarheid van land en huizen dat van de christenen in beslag waren genomen en de mogelijkheid om tegen lage kosten arbeiders in dienst te nemen (christenen werden door honger hiertoe gedreven vanwege de plunderingen door moslims). Ook de overvloed aan slaven (meisjes en jongens) vormde een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen uit de verlatenheid van de woestijn. De Afrikanen vonden op Sicilië de hemel op aarde, voor de christenen veranderde Sicilië in een spreekwoordelijke hel.
Na drie eeuwen [812-1072] van bezetting werd Sicilië door de Noormannen bevrijd en teruggegeven aan de christelijke slaven. In 1127 werd ook Malta bevrijd en de saracenen verdreven.

Lessen uit de strijd van Palermo.

Sicilië is voor bijna drie eeuwen onder islamitische bezetting geweest. De bevolking werd op den duur geheel en al tot de islam bekeerd en er was uiteindelijk geen enkele kerk blijven staan. Ze waren ofwel teruggebracht tot puin of omgebouwd tot moskeeën.
Wanneer de Noormannen Sicilië heroverde, hebben ze de geschiedenis in gelijke mate omgekeerd en met gelijke meedogenloosheid. Na de Normandische bevrijding waren er in Sicilië, Malta, Sardinië en andere omliggende eilanden geen moslims meer over.
Dit zorgde ervoor dat de bevolking de periode van het islamitisch fascisme zijn vergeten. De Noormannen fungeerde als een exorcist door de invloed van de islam op de bevolking te bezweren en het land terug te brengen naar het christendom.
diavolineri….-net/ospitalieri/jihad

====================================================================

Lucera: een moslimkolonie in middeleeuws Italië
door Filip Hooghe
Reeds eeuwen maakt de islam deel uit van de Europese geschiedenis. Het Ottomaanse rijk was een wereldrijk tussen de 14e en de 20e eeuw en besloeg bij zijn grootste uitbreiding een gebied in Noord-Afrika, Azië en Europa tot aan de Donau. Spanje, of beter het Iberische schiereiland, stond vanaf de 8e eeuw tot 1492 grotendeels onder islamitische overheersing/bezetting, het zogenaamde al-Andalus, dat multiculturele hoogtepunten in kunst en wetenschap kende in steden als Cordoba en Granada.
Christenen en Joden kenden een relatieve vrijheid en tolerantie, al bleven zij, gedomineerd door een Arabische elite en een Berberse moslimbevolking, als niet-moslims (dhimmi’s) tweederangs burgers die onder bepaalde voorwaarden hun eigen religie mochten blijven aanhangen. Zo moesten de dhimmi’s o.m. een speciale hoofdelijke belasting (djizja) betalen.
De Andalusische Moren geraakten in 732 zelfs tot in het Franse Poitiers (ook wel de Slag bij Tours genoemd) waar ze door Karel Martel en zijn Frankisch leger werden  verslagen. Al heel wat minder gekend is dat ook het eiland Sicilië vanaf 902 een islamitisch Emiraat was en dat zelfs op het Zuid-Italiaanse schiereiland er twintig jaar lang een Emiraat van Bari bestaan heeft. Wat echter ook niet zo bekend is, is het feit dat in de 13de eeuw een bloeiende moslimstad genaamd Lucera bestond in het overwegend christelijke Italië. In dit artikel willen we wat dieper ingaan op de geschiedenis van deze moslimkolonie.
Sicilië werd tussen 1060 en 1090 door de Normandiërs  voor het christendom heroverd op de moslims. Tijdens de Normandische overheersing van Robert Guiscard en vooral Roger II heerste er een relatieve tolerantie ten opzichte van de islam. Roger II nam zelfs Arabische kunstenaars in dienst om zijn paleis in Palermo te  versieren. Moslims moesten voor hun godsdienstvrijheid, een extra belasting betalen, net zoals de christenen de djizja moesten betalen toen de islam de overhand op het eiland had.
Een voorbeeld van culturele vermenging en “convivenza” op Sicilië is een grafsteen van een Normandisch-Siciliaanse  vrouw met het grafschrift in het Latijn, Grieks, Hebreeuws en Arabisch. Die tolerantie ten opzichte van moslims bleef zelfs nog een tijd voortduren onder de dynastie van de Hohenstaufen. Maar naarmate het christelijke Westen zich ging bezighouden met de Derde en Vierde Kruistocht, groeide de religieuze onverdraagzaamheid.
Frederik II van Hohenstaufen (1194-1250), de jonge koning van Sicilië, was nog niet de machtige keizer van het Heilig Roomse Rijk, de diplomatische kruisvaarder, kidnapper van monniken, overvaller van Rome en vijand  van de Paus, die hij later zou worden. De jonge Frederik kon niet weerstaan aan de christelijke oproepen om de “ongelovigen” van de islam op zijn eigen eiland Sicilië het leven zuur te maken.
Foto; Een minaret aan de dom van Lucera herinnert aan het islamitische verleden  Arabische muzikanten in dienst van koning Roger II

 

Verhoogde belastingen op moslims leidde in 1224 tot rebellie van de moslims in heel Sicilië. Het jaar daarop gaven de moslimrebellen zich echter over aan Frederik II van Hohenstaufen. Door de nabijheid van Sicilië tegenover Noord-Afrika en de reële bedreiging van een gewapende Arabische interventie besliste Frederik II om het grootste deel van de moslimpopulatie te deporteren naar steden op het Italiaanse vasteland: Girofalco in Calabrië (ZW van Catanzaro), Acerenza in Lucania (NO van Potenza in de zool van de laars van Italië) en Lucera (regio Apulië, in de provincie Foggia, 240 km van Rome). De twee eerstgenoemde steden lagen zo dicht bij Sicilië dat heel wat moslims terug naar huis vluchtten. In 1239 maakte Frederik II daar een eind aan. Om toekomstige problemen te vermijden liet hij al deze moslims uit die twee steden maar ook de moslims van Malta, die zich niet wilden bekeren tot het christendom, overplaatsen naar de stad Lucera, waar ze mochten leven in een autonome kolonie onder strikte militaire controle, zodat ze zich niet zouden verspreiden. Hun aantal liep op tot tenminste 20.000. Paus Honorius III ging ervan uit dat door hun afzondering deze moslims zich snel zouden bekeren. Onder zijn opvolger Gregorius IX echter bleken deze moslims allemaal Italiaans te spreken en nog maar weinig te hebben ingeboet van hun islamitische geloofsovertuiging. Hij reageerde hierop door hen allen te dwingen zich te bekeren. Frederik reageerde hier niet echt op omdat de bedoeling van Lucera militair en economisch was. Hij gebruikte de moslims als persoonlijke lijfwachten, sprak zelf vloeiend Arabisch en droeg een kroningsmantel gemaakt door Arabische kleermakers. Dit was voor de paus aanleiding om hem als “Sultan van Lucera” te verbannen.
In vredestijd waren de moslims van Lucera vooral landbouwers. Ze cultiveerden vooral Turks  brood dürüm, tarwe, gerst, groenten, druiven en ander fruit.
Ze specialiseerden zich ook in geneeskunde, ambachten en het fokken van dieren (w.o. exotische dieren als luipaarden en beren). Het handelsinstinct van de moslims hielp ook om Lucera uit te bouwen tot één van zeven belangrijkste handelsplaatsen in het koninkrijk van Frederik II.
Tot de dood van Frederik ll, leefden er 60.000 inwoners in Lucera, waarvan ca. 25.000 moslims! De moslimgemeenschap van Lucera genoot volledige vrijheid om hun godsdienst en riten te praktiseren. Ze hadden hun eigen moskee-kathedraal ( jami’ ) en vele moskeeën. Vanaf de minaretten riep de muezzin de gelovigen op tot het gebed. Er waren verscheidene koranscholen ( Agarenorum gymnasia ) en een qadi, een islamitische rechter die oordeelde op grond van de sharia, de islamitische wetgeving. De belangrijkste taak van de mannen uit de moslimgemeenschap van Lucera was militaire dienst doen in het koninklijke leger. Frederik II had zo’n 8.000 à 9.000 moslimstrijders in zijn leger.
Het waren goede boogschutters die meevochten tegen de Franse troepen van Karel van Anjou. In 1268/9. In de nasleep van de kruistochten, lanceerde de paus nog een kruistocht met als doel de vernietiging van de moslimkolonie van Lucera in Noord-Apulië.
De moslimbevolking van Lucera werd alzo slachtoffer van de kruistochtpropaganda. Karel I van Anjou veroverde Lucera in 1269. De moslimkolonie van Lucera bloeide gedurende 75 jaar, tot het in 1300 werd geplunderd door christelijke legers onder het bevel van Karel II van Napels. De moslims werden afgeslacht, dan wel verbannen of verkocht als slaven. Heel wat van hen vluchtte naar Albanië over de Adriatische Zee. Hun verlaten moskeeën werden vernietigd
 

 Foto; Frederik II van Hohenstaufen.

of omgebouwd tot kerken, waaronder de kathedraal S. Maria della Vittoria. Nadat de moslims waren verdreven, trachtte Karel II, christenen naar de plaats Lucera te lokken. Moslims die zich tot het christendom bekeerden, kregen een deel van hun vroegere eigendom terug, maar kregen zelden nog hun vroegere status van welvaart terug. De graanproductie slinkte zienderogen en in 1339 werd de stad zelfs getroffen door een ware hongersnood, waarschijnlijk door het verlies van de noodzakelijke islamitische landbouwers. Van de moslimaanwezigheid in Lucera is nog maar weinig terug te vinden. De huidige kathedraal van Lucera werd gebouwd op de plaats van de vroegere moskee stond en één van de minaretten werd in het gebouw geïntegreerd. In het gemeentelijk museum van Lucera is een tentoonstelling van archeologische vondsten, w.o. veel ceramiek met Arabische inscripties en versieringen. In 2009 stelde men via genetisch onderzoek vast dat de bevolking van Lucera en omgeving tot 4,7 % van Noord-Afrikaanse origine was, dit in contrast met Noord- en Zuid-Italië, wat een bewijs is voor een historische Arabische aanwezigheid. De verspreiding van typische moslimnamen uit Lucera in Latijnse documenten wijst op een blijvende aanwezigheid in de regio en toont aan dat de moslims na hun verbanning zich verspreidde naar steden als Napels en Barletta, maar ook naar Latium en La Marque.

 

632 ……. ……..De dood van profeet Mohammed (8 juni).
632-34 ………. Moslims verovering van Mesopotamië en Palestina.
634……………. Moslms vallen Perzië binnen. [Iran]
635 …………… Moslims veroveren Damascus.
638 …………….Moslims veroveren Jeruzalem.
638……………..Moslims vallen India aan in Sindh. [Nu onderdeel van islamitisch Pakistan]
642 …………… Moslims veroveren Alexandrië in Egypte.

647 …………… Moslims veroveren Tripolitania [Noord-West Libië].

649 …………… Start van oorlogen op zee en de start met het veroveren van Cyprus.

651……………. Perzië veroverd. [Nu Iran]

652 …………… Eerste aanval tegen Sicilië. 
667 …………… Annexatie van Chalcedon (Oude Griekse havenstad).
669 …………… Aanval op Syracuse. [Havenstad in Zuid-Oost Sicilië]

670 …………….Aanval en verovering van Berbergebied van de Maghreb.

674-680 …….. Eerste Arabische belegering van Constantinopel. [Nu Istanbul]
698 …………… Moslims veroveren Carthago op de Byzantijnen.  [Havenstad bij Tunis]
700 …………… Arabische aanval op Pantelleria. [Italiaans eiland in de Middellansdse Zee]
704 …………… Emir Musa verkondigt een ‘heilige oorlog’ op de Westelijke Middellandse Zee,                         en begint eiland Sicilië aan te vallen.
710 …………… Arabische aanval in Cagliari. [hoofdstad van eiland Sardinië]
711 …………… Moslims vallen Zuid-Spanje binnen. De verovering van het Iberisch                                        schiereiland begint.
715-717 ………Tweede Arabische belegering van Constantinopel.
720 …………… Aanval op de kusten van Sicilië.
727-731 ………Strijd aan de kust van Sicilië.

732……………..Moslims verslagen door Karel Martel bij aanval op Poitiers [Frankrijk]

738 …………… Liutprando verslaat de Arabieren in Arles. [Zuid-frankrijk]
740 ……………. Eerste invasie van een moslimleger in steden op Sicilië.
753 …………… Meer Arabische legers zetten voet op Sicilië.

771……………. Voltooiing verovering West-India [nu Pakistan] en Spanje

778 …………… Op 8 september versloegen de Franken en Lombards de Arabieren in Sabart,                         in de Franse Pyreneeën.
806 …………… De moslims bezetten Tyana, in Anatolië, en rukken op naar Ankara. En                                  Adhemar, de Graaf van Genua, vecht tegen de moslims op Corsica.
812-813 ………De Saracenen plegen aanvallen op eiland Lampedusa, Ischia, Reggio                                    Calabria, Corsica en Nice.
829 …………… De moslims vallen kustplaats Civitavecchia aan.
830 …………… De moslimlegers dringen het Romeinse platteland binnen en plunderen de                               basilieken van San Paolo en San Pietro.
831 …………… In september geeft Palermo zich over aan de Arabieren.
838 …………… Moslims vallen Marseille aan.

839 ……………  Moslim-aanvallen op Calabrië. Landing en verovering van Taranto.
840 …………      Zee conflict bij Taranto, tussen moslims en Venetianen, die de aanval niet                                  kunnen afslaan.
841 …………… De Arabieren gaan naar Quarnaro [In het noorden van de Adriatische Zee] en                             vernietigen de Venetiaanse vloot op het Kroatische eiland Sansego.
842 …………… Op 10 augustus wordt Bari overgenomen. De kusten van Puglia en Campania                             zijn  geplunderd.
843 …………… De Emir uit Palermo verdrijft de Byzantijnen vanuit Messina.
844 ……………. Noormannen landen in Spanje en bezetten Sevilla.
846 …………… Moslim aanvallen op Ponza en Capo Miseno. Op 23 augustus landden de                                   Arabieren aan de monding van de Tiber, bestormen Ostia,
                       plunderden opnieuw de basilieken van San Pietro en
                       San Paolo en het achterland naar Subiaco en belegeren vervolgens
                       Rome, plunderen Terracina, Fondi en belegeren Gaeta.
849 ………… .. Moslims veroveren Luni en Capo Teulada, op Sardinië
850 ……….. ….Arabische aanval tegen Arles. [Frankrijk]
852-853 …….  Aanval op de Calabrische kusten.
856 ………… .. Arabische vallen Italiaanse plaatsen Isernia, Canosa, Capua en Teano aan.
859 ………… .. De Arabieren nemen Enna in. [Sicilië]
867 ………… .. De Arabieren plunderen het klooster van San Michele [Gargano].
868 …………… Koning Ludovico bevrijdt Matera, Venosa en een deel van Calabrië.
869 …………… Moslimbendes vallen Camargue [Zuid-Frankrijk] binnen.
870 …………… De Arabieren bezetten Malta en plunderen Ravenna.
879 …………… De Arabieren nemen Taormina in.
879 …………… Moslims plunderen Teano, Caserta en het platteland.
881 …………… De paus zet de bisschop van Napels uit het kerkelijk genootschap vanwege zijn                           collaboratie met de moslims.
885 …………… Moslims plunderen Montecassino en de Terra di Lavoro.
890 …………… Moslims [Moren] uit Spanje vallen de Franse Provençaalse kust aan en vestigen                         een basis in Frassineto (La Garde-Freinet).
898 …………… Moslimleger beroven de Benidictijnse abdij Badia di Farfa.
912 …………… Inval in de abdij van Novalesa bij Turijn door moslimbende.
914 …………… De Arabieren nemen Trevi en Sutri als uitvalsbasis.
916 …………… Arabische aanval Moriana bij Savoye. [Frankrijk].
922 …………….Arabische aanval op Taranto en plunderingen.
924 …………… Inname van Sant’Agata di Calabria door moslims.
925 …………… Aanvallen van moslimtroepen in Calabrië en gebieden rond Otranto; belegering                           en bloedbad in Oria door moslimtroepen.
929 …………… Plundering aan de Calabrische kusten.
930 …………….Argeologische plaats Paestum geplunderd.
934 …………… Aanval op de Ligurische kust.
935 …………… Genua geplunderd.
936 …………… Mislukte aanval op Acqui [Frankrijk, verdedigd door graaf Aleramo.
940 …………… Aanval op de San Bernardo-pas.
950 …………… De emir uit Palermo bestormt Reggio en Gerace en belegert Cassano Jonio.
952 …………… De Arabieren, verenigd met Napels, koloniseren Calabrië.
960 …………… San Bernardo da Mentone slaat een aanval af en achtervolgt de moslims tot aan                        Vercelli. [Noord-Italië]
965 …………… De Arabieren nemen Rametta in, het laatste Siciliaanse bolwerk .
977 …………… Moslimlegers nemen Reggio, Taranto, Otranto en Oria in.
978 …………… Moslims plunderen Calabrië.
981 …………… Nog steeds plunderingen in Calabrië.
986 …………….Moslims plunderen Gerace.
987 …………… Moslims plunderen Cassano Jonio.
988 …………… De Arabieren nemen Cosenza en het gebied rond Bari in.
991 …………… Taranto ingenomen.
994 …………… Belegering en daarna inname van Matera.
1002 ………… .Benevento werd binnengevallen en Capua werd omsingeld.
1003 ………… .Achterland van Taranto aangevallen. Aanval op Lérins, in de Provence.
1009 ………… .Kalief Al-Hakim probeert een Heilig Graf te vernietigen.
1029 ………… .Plunderen langs de Apulische kusten. [noordkant van de laars]
1031 ………… .Plundering van Cassano Jonio.
1047 ………… .Moslims vallen de Lérins eilandjes aan. [bij Cannes, Zuid-Frankrijk]
1071 ………… .De Arabieren winnen de slag bij Manzikert [Oost-Turkije] en beginnen aan de                            verovering van Anatolië.
1074 ………… .Landing van Tunesische moslims op het strand van Nicotera, Calabrië.
1080 ………… .Moslims plunderen een deel van Rome.
1086 ………… .Jeruzalem valt in handen van de Turken.
1096 ………… .Pas na bijna 460 jaren van jihad, plunderen en islamiseren, begon de eerste                              kruistocht, maar slecht georganiseerd en voorbestemd om te falen. In oktober                            van hetzelfde jaar wordt het tegengehouden aan de Bosporus.

Post navigation