VIDEO – Vrouw gestenigd

AFGANISTAN – Een land waar vrouwen worden gestenigd voor het weigeren nog langer in een gedwongen huwelijk te verblijven.
Een jonge Afghaanse vrouw (van ongeveer 20 jaar) schreeuwt in doodsangst als een menigte van Afghaanse moslims stenen naar haar hoofd gooien tot ze dood is.
Volgens dit bericht was deze jonge Afghaanse vrouw met de naam Rokhsahana tegen haar wil getrouwd en vervolgens ervandoor gegaan met een man van haar eigen leeftijd. Zij werd betrapt en op grond van de sharia wetgeving als straf gestenigd.

 

Koran 54:34

En wij zonden een regen van stenen over hen allen.

Koran 07:84

En wij deden een regen van stenen over hen neerkomen. Zie hoe het einde was van de schuldigen.

Koran 11:91

Was het niet om uw gezin, dan zouden wij u zeker gestenigd hebben.


Hadith

Sahih Bukhari (6:60:79)  – Twee mensen, schuldig aan verboden geslachtsgemeenschap werden naar Mohammed gebracht. Hij gaf het bevel hen te stenigen.

Sahih Bukhari (83:37) – Overspel is een van drie argumenten voor het doden van een persoon, volgens Mohammed.

Sahih Muslim (17:4196) – Een gehuwde man gaf zijn overspel toe. Mohammed beval hem in de grond vast te zetten en te bekogelen met stenen. Dat veroorzaakte zo’n pijn dat hij probeerde te vluchten en moest worden terug gesleept

Sahih Muslim (17:4206) Soortgelijk verhaal.

Sahih Muslim (17:4209) Soortgelijk verhaal.

Stenigen is een groepsritueel, een vorm van doodstraf die door de sharia wordt opgelegd en als executie uitgevoerd door de gemeenschap, die zowel mannen en vrouwen straft voor het plegen van overspel, onkuisheid, losbandigheid, zedeloosheid, hoererij enz. Homoseksuelen, en slachtoffers van verkrachting kunnen ook gestenigd worden als zijnde echtbrekers.

Het stenigen is legaal in Iran, Saoedi-Arabië, Soedan, Pakistan, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria. Ook gemeenschappen in Afghanistan, Somalië en India voeren dergelijke executies uit.
Het islamitische wetboek van strafrecht van Iran is zeer specifiek met betrekking tot de details van hoe steniging moet worden uitgevoerd. Artikel 102 bepaalt dat bij steniging, mannen tot aan hun middel begraven dienen te worden en vrouwen tot aan hun borsten. Artikel 104 vermeldt, verwijzend naar de straf voor overspel, dat de gebruikte stenen niet dermate groot zouden moeten zijn dat de persoon al na één of twee stenen overleden is. Ook zouden de stenen niet zo klein moeten zijn dat ze als kiezelstenen kunnen worden gedefinieerd. Omdat vrouwen echter tot aan hun borsten begraven worden en mannen tot aan hun middel, hebben vrouwen een kleinere kans om te ontsnappen dan mannen. De gemiddelde executie door steniging is buitengewoon pijnlijk en duurt minstens tien tot twintig minuten, ook afhankelijk van het aantal deelnemers.

Stenigen is van oorsprong een Arabische, pre-islamitische heidense vorm van straf die van nature een gemeenschappelijk offersritueel is. Alle leden van het dorp zijn verplicht het te ondersteunen. Net als bij een vuurpeloton is het concept van steniging dat het individu, die de fatale steen heeft gegooid, niet kan worden geïdentificeerd, en dus alle deelnemers gelijkwaardige beulen zijn. Serieuze gelovigen nemen actief deel door enthousiast te juichen of de stenen daadwerkelijk te gooien.
De functie van het stenigingsritueel is een gemeenschappelijke daad van verzoening, die de schandvlek van overspel verdrijft. De zuiverende elementen zijn bloed en aarde.
Het geweld islamitisch ritualiseren, maakt het heilig en rechtvaardig.
Zodra de overtreders ritueel zijn gedood, wordt de blaam verwijderd, de gemeenschap gezuiverd, het taboe versterkt en gerechtigheid is geschied.
Filmen en fotograferen van de rituele moorden op mobiele telefoons is een nieuwe traditie, een eigenaardige combinatie van primair tribaal mensen offeren en moderne technologie.

”Gelijkheid tussen man en vrouw is de essentie van een moreel perfecte god”