De lelijke waarheid over moslimgrieven

Kent u het verschil tussen _superioriteits_ grieven en _egalitaire_ grieven? Dit is essentieel tot het begrijpen van de wijdverbreide bewering dat beledigingen de bron zijn van moslimgeweld.

Neem de moslimaanval op Amerikaanse bodem. Vorige week ramde Abdul Razak Ali Artan – een 18-jarige moslimvluchteling uit Somalië, die alle hulp kreeg van katholieke liefdadigheidsinstellingen – zijn auto tegen een gebouw van de Ohio State University. Vervolgens stapte hij uit en stak mensen neer met een slagersmes. Hij werd uiteindelijk neergeschoten en gedood door een bewaker; 13 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.

Waarom deed hij het?

Volgens de ‘experts’ had Artan –  net als zoveel andere gewelddadige moslimvluchtelingen voor hem  – grieven. De CNN, NBC, de Washington Post en vele anderen, citeerden een Facebook-bericht van Artan: “Ik ben het beu om te zien hoe mijn mede-moslimbroeders en -zusters ‘overal’ worden vermoord en gemarteld.”

Maar ondanks deze bewering van alomtegenwoordigheid, citeerde hij slechts één natie: “Toen ik zag dat mijn medemoslims werden gemarteld, verkracht en vermoord in Birma, leidde dat tot een kookpunt. Ik kan het niet meer aan.”

De vraag die voor ons ligt is eenvoudig: werd Artan ertoe aangezet om in Amerika een moorddadige steekpartij te beginnen vanwege het gekwetst zijn over de behandeling van moslims in Birma?

Ik heb nu ongeveer tien jaar  betoogd  dat het verhaal van de ‘moslimgrieven’ een mythe, dat een excuus is om de islamitische leer te beschermen tegen kritisch onderzoek.

Meest recentelijk,  in een bericht aan het Westen , had de Islamitische Staat niet duidelijker kunnen zijn: wat het Westen ook doet, de echte reden waarom ISIS het Westen haat en terroriseert, is omdat het ongelovigen zijn.

Dat gezegd hebbende, miljoenen moslims – waaronder Artan – koesteren sterke grieven tegen het Westen en anderen. Het probleem is dat ze “grieven” definiëren op basis van superioriteitsdenken die onverenigbaar is met het Westerse gelijkheidsbeginsel.

Wanneer de meeste westerlingen aan het woord ‘grieven’ denken, denken ze in egalitaire termen: X heeft een klacht tegen Y omdat Y X niet gelijk behandelt. Je baas of je leraar behandelt je bijvoorbeeld slechter – zonder gelijkheid. Dan heb je een klacht die volgens de meeste in het Westen legitiem is: dat komt omdat de mensen in het Westen zijn opgevoed met het  unieke idee  om anderen te behandelen zoals ze zouden worden behandeld.

Dit is niet het soort grieven dat veel moslims bezielt – en zeker niet degenen die hun toevlucht nemen tot terrorisme.

In plaats daarvan worden ze bezield door een op  supremacisme gedreven belediging: ze worden boos als ze ongelovigen zien die op gelijke voet staan ​​met moslims. En ze worden moorddadig als ze zien dat ongelovigen de baas zijn over moslims.

De islamitische doctrine, die moslims overhaalt om te geloven dat ze  superieur zijn aan niet-moslims  – die in de koran worden vergeleken met  honden en vee  – doordrenkt moslims met een gevoel van rechtvaardigheid.

In Pakistan bijvoorbeeld, toen christelijke kinderen  kerstliederen zongen in een kerk , vielen moslimmannen van een nabijgelegen moskee met een bijl de kerk binnen, vernielden het meubilair en het altaar en sloegen de kinderen. ‘Je verstoort onze gebeden. … _Hoe durf je_ de microfoon en luidsprekers te gebruiken?” legden de woedende moslims uit. Toen een moslim een ​​christen sloeg en deze terug sloeg, riep de moslim uit: ” Hoe durft een christen mij te slaan !” Er volgde onmiddellijk antichristelijk geweld.

Islamitische grieven zijn gebaseerd op een “Hoe durf je?” fenomeen. Onthoud dat wanneer de media je vertellen dat moslimchaos en uitbarstingen van geweld gevolgen zijn van beledigingen, de grondgedachte ervan ontbreekt, namelijk de superieure basisgedachten van deze beledigingen.

Overweeg de  voorwaarden van Omar , een fundamentele middeleeuwse moslimtekst die handelt over hoe “ongelovigen” onder moslimgezag zich moeten gedragen, toegeschreven aan de tweede kalief en goede vriend van profeet Mohammed, Omar.

Het beveelt onder meer dat overwonnen christenen hun “stem niet zullen verheffen tijdens christelijke gebeden of lezingen, om moslims in de omgeving niet te irriteren” (vandaar de bijlaanval in Pakistan). Het beveelt hen ook om geen tekenen van het christendom te vertonen – met name bijbels en kruisen – en geen nieuwe kerken te bouwen. (Zie  Opnieuw gekruisigd :  ontmaskering van de nieuwe oorlog van de islam tegen christenen , voor mijn vertaling van “De voorwaarden van Omar”.)

Als de superieure aard van de islamitische wet nog steeds niet duidelijk genoeg is, beveelt de _islamitische bepalingen_ christenen letterlijk om hun zetels af te staan ​​aan moslims als blijk van respect. Denk vergelijkbaar eens aan het moment waarop Rosa Parks, een zwarte vrouw, weigerde haar zitplaats in de bus af te staan ​​aan blanke passagiers in Amerika. Elke blanke supremacist had destijds oprechte grieven: _hoe durfde ze _ zichzelf gelijk te achten!

Maar waren dergelijke grieven van superioriteitsdenkende blanken legitiem? Evenzo, zijn de eindeloze op superioriteit gebaseerde “grieven” van moslims legitiem?

Dit zijn de vragen die ontbreken in het debat over tere moslimgevoeligheden.

Nog enkele voorbeelden uit de islamitische wereld:

In Turkije werd een bijbeluitgeverij bestormd en drie van haar christelijke medewerkers  gemarteld, ingewanden opengesneden en uiteindelijk vermoord . Een verdachte zei later: “We hebben dit niet voor onszelf gedaan, maar voor onze religie [islam] … Onze religie wordt vernietigd.”

In Egypte, nadat een 17-jarige christelijke student weigerde de bevelen van zijn moslimleraar op te volgen om zijn kruis te bedekken, werd de student door de leraar en enkele moslimstudenten vermoord.

Deze Turkse en Egyptische moslims waren echt gekrenkt: zoals we kunnen zien, maken de voorwaarden van de islam duidelijk dat christenen geen “kruis of bijbel” rond moslims mogen tonen. _Hoe durven_ de Egyptische student en Turkse bijbeluitgevers de voorwaarden van de islam niet te gehoorzamen? Zij werden om die reden vermoord.

Omdat het in delen van Indonesië bijna onmogelijk wordt voor christenen om nieuwe kerken te bouwen, vieren ze vaak buiten Kerstmis – om vervolgens te worden aangevallen door moslims  die koeienmest en zakken urine  naar hen smijten terwijl de christenen bidden.

In Egypte veroorzaakt het loutere gerucht dat christenen proberen een bestaande kerk te bouwen of zelfs te renoveren  massale rellen en woeste aanvallen op christenen . De moslims van Indonesië en Egypte zijn ook oprecht bedroefd: _hoe durven_ deze christenen denken dat ze een kerk kunnen bouwen of renoveren wanneer de _islamitische voorwaarden_ het hen verbied?

Kortom, elke keer dat niet-moslims hun door de sharia aangewezen “inferieure” status durven te overschrijden, worden de islamitische übermenschen gewelddadig en woedend.

Vanaf hier kan men de ultieme klacht van moslims gaan begrijpen: Israël.

Want als “ongelovige” christelijke minderheden als inferieur worden beschouwd en worden aangevallen door beledigde moslims vanwege het uitoefenen van hun fundamentele mensenrechten, zoals vrijheid van aanbidding, hoe moeten moslims dan denken over joden – de afstammelingen van varkens en apen, aldus de koran – die macht en gezag uitoefenen over mede-moslims in wat wordt gezien als moslimland?

Hoe durven ze?!

Als de grieven tegen Israël echt over universele gerechtigheid en ontheemde Palestijnen zouden gaan, zouden moslims bedroefd zijn over het feit dat  miljoenen christenen momenteel ontheemd zijn in  naam van de jihad?

Onnodig te zeggen dat moslims dat niet [mogen] zijn.

Dat brengt ons terug bij Artans ‘grieven’. Denk aan zijn Facebook-klaagzang: “Ik ben het zat om te zien hoe mijn mede-moslimbroeders en -zusters ‘overal’ worden vermoord en gemarteld. Toen ik zag dat mijn medemoslims werden gemarteld, verkracht en vermoord in Birma, leidde dat tot een kookpunt. Ik kan het niet meer aan.”

Let op, hij was bedroefd omdat zijn “moslimbroeders en -zusters” worden misbruikt. Sleutelwoord:  moslim . Hij gaf niet om universele gerechtigheid.

Anders zou hij zijn woede hebben geuit over de wrede vervolging die een kleine minderheid in zijn eigen thuisland Somalië ervaart. Daar wordt elke  Somaliër die  ontdekt wordt dat ze het christendom praktiseren, meedogenloos vervolgd en soms afgeslacht, vooral door de populaire islamitische organisatie Al-Shabaab – “The Youth”.

Somalische christenen delen hetzelfde uiterlijk, nationaliteit, etniciteit, taal en cultuur als Artan. Ze zijn het meest letterlijk, zijn echte ‘broeders’. Maar hun onrechtvaardige vervolging kon hem niets schelenzijn sympathie behoorde in plaats daarvan toe aan een volk in het verre Birma dat niets anders met hem gemeen heeft dan moslim te zijn.

En wat de jonge Somaliër zo irriteerde was dat feit – dat “onmenselijke ongelovigen” het waagden om “superieure moslims” te mishandelen. Vandaar dat hij zijn Facebook-tirade afsloot met de volgende zin – vaak weggelaten door dezelfde media die zijn bericht citeerden als bewijs van “grieven”: “Bij Allah, ik ben bereid een miljard ongelovigen te doden als vergelding voor een enkele moslim.”

Overigens, net als moslimminderheden in andere landen, hebben moslims in Birma  hun boeddhistische gastheren lange tijd tegengewerkt  – met aanvallen op ongelovige, moorden, verkrachtingen, tempelverbrandingen, enz. Hun huidige niet benijdenswaardige lot is grotendeels te wijten aan dit feit.

In de woorden van Wirathu, de leidende anti-islamitische boeddhistische monnik in Birma: “Als we zwak zijn, zal ons land moslimland worden.” Het themalied van zijn partij spreekt over mensen die ‘in ons land wonen, ons water drinken en ons ondankbaar zijn’, een verwijzing naar moslims. En dat “we een hek zullen bouwen met onze botten als dat nodig is” om ze buiten te houden. Zijn pamfletten zeggen: “Myanmar [Birma] wordt momenteel geconfronteerd met een zeer gevaarlijk en angstaanjagend gif dat ernstig genoeg is om de hele beschaving uit te roeien.”

Met andere woorden, de volgende keer dat je hoort dat moslimwoede en terrorisme gevolgen zijn van grieven – van cartoons tot territoriale geschillen tot de behandeling van moslims in verre landen – bedenk dan dat dit absoluut waar is. Deze “grieven” zijn niet gebaseerd op rationele normen van gelijkheid of rechtvaardigheid, maar op een dictatoriaal islamitisch wereldbeeld, gezuiverd van ongeloof..

Frontpagemag