De reden waarom de islam monsters creëert

Door Psycholoog Sennels

Psychopathische mensen zijn in alle culturen en religies te vinden. Maar de volgelingen van de islam steken er bovenuit. De moordenaanslagen, terreur, vervolgingen en familie executies begaan door de aanhangers van de islam zijn misselijkmakend, en de vindingrijkheid achter de aanslagen – altijd op zoek naar nieuwe en effectievere manieren om mensen te doden en te terroriseren – is verbazingwekkend: Gekaapte jumbojets vliegen in wolkenkrabbers, met granaten en automatische geweren op jacht naar ongelovigen in winkelcentra, het aanbrengen van bommen in iemands eigen lichaam, het doden van familieleden met een zuur of met vuur, het publiekelijk opknopen van ‘het kwaad’ aan kranen voor een juichende menigte enz. Het maakt dat men zich afvraagt: wat is de oorzaak van dit gebrek aan empathie en de bijna speelse en creatieve houding ten opzichte van het vermoorden van vermeende vijanden? Dit is een vraag voor psychologen zoals ik.

Het bestuderen van de islamitische geest:

Niemand wordt als een massamoordenaar, een verkrachter of crimineel geboren. Dus wat zit er in de islamitische cultuur hetgeen kinderen dermate beïnvloed, dat zij aan anderen relatief meer schade toebrengen.
Als psycholoog in een Deense jeugdgevangenis had ik een unieke kans om de mentaliteit van moslims te bestuderen. Van de Deense jeugddelinquenten hebben 70 procent een islamitische achtergrond. Ik was in staat om ze te vergelijken met de niet-islamitische delinquenten van dezelfde leeftijdsgroep met min of meer dezelfde sociale achtergrond.
Ik kwam tot de conclusie dat de islam en de islamitische cultuur bepaalde psychologische mechanismen hebben die schade toebrengen aan de ontwikkeling van mensen en bovendien het criminele gedrag vergroten. Ik ben me er uiteraard van bewust dat moslims verschillend kunnen zijn en dat zij niet allemaal de gewelddadige en perverse boodschappen van de koran volgen. Maar zoals met alle andere godsdiensten heeft ook de islam zijn invloed op zijn volgelingen en de cultuur waarin zij leven. Men zou kunnen spreken over twee groepen van psychologische mechanismen, die zowel afzonderlijk als gecombineerd het gewelddadige gedrag verhogen. Eén groep is voornamelijk verbonden met religie dat gericht is op het bij kinderen indoctrineren van islamitische waarden – zo vroeg mogelijk en indien nodig met middelen als intimidatie en geweld.
De belangrijke oorzaak van deze indoctrinatie aan kinderen ligt in het feit dat de sharia de doodstraf beveelt aan hen die de islam verlaten. De andere groep van mechanismen zijn meer cultureel en psychologisch. Deze cultureel psychologische mechanismen zijn een logisch gevolg door de invloed van een 1400 jaar oude godsdienst, ontstaan uit een oude tribale samenleving waar de vrijheid zich te ontwikkeling zeer beperkt is.

Klassieke hersenspoeling methoden in de opvoeding:

Om gehersenspoelde mensen zover te krijgen dat zij anderen gaan haten en doden, worden er traditioneel twee dingen gecombineerd: pijn en herhaling. Het bewust toebrengen van psychologische en lichamelijk leed, breekt de weerstand van mensen door de voortdurende herhaalde boodschap.
Totalitaire regimes gebruik deze methode om politieke dissidenten te hervormen. Legers in minder beschaafde landen gebruiken het voor het creëren van meedogenloze soldaten, en religieuze sekten over de hele wereld gebruiken het om fanaten van hun volgers te maken.
Tijdens tal van bijeenkomsten met meer dan honderd moslims ontdekte ik dat het geweld en de herhaling van religieuze boodschappen in islamitische gezinnen, alomtegenwoordig was.
In de islamitische cultuur heeft men andere ideeën over de menselijke ontwikkeling in vergelijking met beschaafde samenlevingen. Fysieke pijn en dreigementen zijn vaak instrumenten om kinderen islamitisch op te voeden. Dit is waarom zoveel islamitische meisjes geweld in hun huwelijk aanvaarden, en islamitische jongens leren dat geweld acceptabel is. En het is de belangrijkste reden waarom negen van de tien kinderen met een immigranten achtergrond, door de autoriteiten in Kopenhagen, uit gezinnen geplaatst worden.
De islamitische traditie van het gebruik van pijn en intimidatie als onderdeel van het disciplineren van kinderen wordt ook op grote schaal in islamitische scholen toegepast. De combinatie van pijn en intimidatie met de talloze herhalingen van koranverzen in islamitische scholen en gezinnen, maakt dit voor kinderen zeer moeilijk om zich tegen de indoctrinatie van de koran te verdedigen, zelfs als het ingaat tegen de seculiere wetten, de logica en het gevoel van mededogen. En zoals we uit veel psychologische studies weten, zijn kinderen tijdens hun opvoeding sterk beïnvloed en dat het een enorme inspanning kost om dat op latere leeftijd te veranderen.
Het is geen wonder dat moslims in het algemeen, ondanks de onmenselijke aard van de islam en het onvermogen van zijn volgelingen, mededogen en andere aantrekkelijke menselijke kwaliteiten bij te brengen, sterker in hun geloof staan dan alle andere groepen.

Vier psychologische factoren:

Niet alleen lijkt de traditionele islamitische opvoeding op klassieke hersenspoeling methoden, maar ook de cultuur die het genereert, cultiveert vier psychologische kenmerken die het gewelddadig gedrag verhogen.

Deze vier factoren zijn:

 

[1] Woede.

Westerse samenlevingen zien woede als een zwakte.
Een ongecontroleerde woedeaanval is misschien wel de snelste manier om gezichtsverlies te lijden, vooral in de noordelijke landen. Boze mensen moeten worden gevreesd, en niet te worden gerespecteerd.
In de islamitische cultuur is woede veel meer geaccepteerd. Mensen intimideren, wordt gezien als kracht en geeft sociale status. We zien zelfs islamitische bevolkingsgroepen of landen oproepen tot dagen van woede. Ook de term ‘heilige woede’ wordt regelmatig gebruikt, een uitdrukking die tegenstrijdig lijkt aan vreedzame culturen.

[2] Zelfvertrouwen

In westerse samenlevingen wordt kritiek op een constructieve wijze behandelt en een verontschuldiging, wanneer de kritiek misplaatst is, wordt gezien als een uitdrukking van zelfvertrouwen en beschaafdheid. Zoals iedereen heeft gemerkt, is dit niet het geval onder moslims.
Hier wordt kritiek, ongeacht hoe en waar, gezien als een aanval op iemands eer en er wordt verwacht dat de eer hersteld moet worden door de tegenstander in vervolg te laten zwijgen.
Moslims proberen bijna nooit met logische argumenten, kritiek te pareren. In plaats daarvan probeert men de kritiek te laten zwijgen door te doen alsof men beledigd is, dan wel met scheldpartijen of doodsbedreigingen.

[3] Verantwoordelijkheid voor zichzelf

De derde psychologische factor betreft de verantwoordelijkheid voor zichzelf en het psychologisch fenomeen “beheersingsoriëntatie” speelt hier een belangrijke rol.
Mensen, opgevoed met westerse normen zijn, hebben in het algemeen een innerlijke beheersingsoriëntatie, wat betekent dat zij hun leven in eigen hand nemen door eigen keuzes te maken, door een eigen kijk op de wereld te hebben, eigen manieren hebben van het omgaan met emoties en situaties, enz.
Moslims worden opgevoed met het idee dat hun leven buiten henzelf wordt geregeerd. Alles gebeurt ‘ insha’ Allah ‘– als Allah het wil. Ook de vele religieuze wetten, tradities en de krachtige mannelijke autoriteiten biedt weinig ruimte voor individuele verantwoordelijkheden.
Dit is de oorzaak voor de nogal gênante en algemeen bekende moslim-slachtoffer-mentaliteit, waarbij hun zelf geschapen situatie, altijd een ander beschuldigt en bestraft moet worden.

[4] Intolerantie

Tot slot, de vierde psychologische factor maakt moslims vatbaar voor de gewelddadige koranverzen. Terwijl westerse samenlevingen in het algemeen een goed persoon definiëren als open en tolerant, worden moslims verteld dat zij superieur zijn aan niet-moslims, dat zij niet-moslims moeten overheersen en dat zij zich sociaal en emotioneel zich van niet-moslims moeten distantiëren.
De vele hatelijk en mensonterende verzen in koran en hadiths tegen niet-moslims lijken psychologische propaganda die leiders tegen hun eigen mensen gebruiken om ze mentaal voor te bereiden voor het vechten en doden van de vijand. Het doden van een andere persoon is gemakkelijker als je hem haat en hem niet als volwaardig mens ziet.

Redenen waarom islam monsters creëert;

– een culturele en psychologische cocktail van woede,
– laag gevoel van eigenwaarde,
– slachtoffer mentaliteit,
– de bereidheid zich blindelings te laten leiden door een externe denkbeeldige autoriteit [Allah],
– een agressieve en discriminerende kijk op niet-moslims,
– vanwege opgedrongen pijn,
– intimidatie en geestdodende herhalingen van bijna ontelbare koranverzen die haat en geweld tegen niet-moslims promoten,

Het psychologische probleem binnen de Islam;

Het probleem met de islam en islamitische cultuur is dat er zóveel psychologische factoren zijn die haar volgelingen naar een gewelddadige houding tegen niet-moslims duwen, dat een openlijke gewelddadige botsing – althans vanuit psychologisch perspectief onvermijdelijk is.
Vanwege een dergelijke sterke invloed en dusdanige sterke emoties vanuit een dermate grote groep van mensen, worden we geconfronteerd met de perfecte storm en ik zie geen mogelijkheden om het tij te keren.
Als mensen willen veranderen moeten ze het willen en kunnen, en slechts een kleine minderheid van de moslims zijn in die gelukkige omstandigheden.
Teveel mensen onderschatten de kracht van de psychologie, ingebed in religie en cultuur. Zoals we al hebben gezien, geen leger van maatschappelijk werkers, royale welvaartsstaten, buigzame politici, politiek correcte journalisten of democratie beschermende veiligheidsmensen kunnen deze enorme krachten stoppen.
Verstandige wetten inzake immigratie en islamisering in onze eigen landen kunnen de pijn verzachten, maar op basis van mijn opleiding en professionele ervaring als psycholoog voor moslims, schat ik in dat wij deze omvangrijke, agressieve beweging tegen onze cultuur niet kunnen ombuigen of voorkomen.
Ik geloof dat wij, als een democratisch en goed ontwikkelde samenleving, ons moeten richten op het behoud van onze waarden en grondwetten, dan kunnen wij het van de volgelingen van de sharia winnen.
De vraag is hoeveel waardigheid, burgerrechten, bloed, geld en tranen we tijdens dit proces zullen verliezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.