Mindcontrole

Test de koran niet openlijk op logica of gezond verstand, maar wees stil en gehoorzaam. Net als de maffia: zwijg over leugens, intimidaties en geweld, en gehoorzaam de godfather.

Wie in vrijheid zijn geweten en kritisch denken laat spreken wordt gestigmatiseerd en bedreigt met de dood:

2:10

In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij)

2:23

Bij twijfel omtrent de islam, roep dan uw helpers buiten Allah als u waarachtig bent.

3:7

Die bakkeleien zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg.

3:65

Die redetwisten over het geloof willen niet begrijpen.

3:60
Zij die twijfelen of betwisten zijn leugenaars. Vraag aan Allah in vurigheid, hen te vervloeken.

5: 101 en 102

Vraag niet naar openbaringen die u zouden verontrusten. Die dat eerder deden werden afvallige.

6:4-6

Wie zich afwenden van onze tekenen, en het bespotten, worden vernietigt.

6:10-11

Die spotten over de islam worden gedood

8:46

Verval niet in geschillen, het kan u doen wankelen in het geloof.

13:13

Wanneer zij redetwisten, is Allah streng in het straffen.

18:56-59

Wie bij de openbaringen vraagtekens zet, is ongelovig en een leugenaar. En zij houden Mijn tekenen en al hetgeen waarmee zij zijn bedreigd, voor scherts. En Wij
stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging.

22:8-9

Voor wie redetwist over de islam zonder kennis, en anderen wegleiden van het geloof is er schande in deze wereld en de brandende hel in het hiernamaals

22:19

Ongelovigen die Allah bestrijden met redeneren, worden in brand gestoken [in de hel].

22:25

Degenen die niet geloven en mensen afhouden van de weg van Allah zullen een pijnlijke straf ondergaan.

22:55

Wie twijfelt komt in de hel.

31:20-24

Wie Allah in twijfel trekt hebben geen kennis, geen leiding en geen verlichtend Boek. We gunnen ze nog enige tijd plezier; daarna zullen zij worden gedwongen een enorme straf te ondergaan.


Soera 36:49

Die redetwisten wachten op een plotselinge vergelding.


40:35

Degenen die zonder enig gezag de tekenen van Allah ter discussie stellen zijn afkeurenswaardig, hoogmoedig en onderdrukkers.

40:4

Wie de woorden van Allah betwist is ongelovig. Laat hun succes in bedrijvigheid u niet bewonderen.

40:5

Volkeren smeedde complotten tegen Mij en betwistte met valse argumenten over de Waarheid. Dan greep Ik hen en hoe verschrikkelijk was Mijn straf.

40:56

Zij die de tekenen van Allah met argumenten bestrijden zijn de blinden en het kwade.

42:16-18

En zij die Allah betwisten nadat zij Hem hadden aanvaard, hun discussies zijn waardeloos in de ogen van hun Heer, er is toorn over hen en er is een strenge straf voor deze verdwaalden.

43:58-62

En zij roepen: Zijn onze goden beter of is Hij beter. Zij zeggen dit enkel om te twisten. Waarlijk zij zijn een twistziek volk onder invloed van satan

50:25

Wie aarzelt over het geloof is in overtreding.

40:69-72

Zag je hen die over de tekenen van Allah redetwistte? Die het boek verloochenen, zullen met boeien en kettingen om hun hals in kokend water worden gesleept en in het vuur geworpen.————————————————————————
Religie ontmoedigt kritisch denken, en dat is een probleem.
Religie zegt dat we geen vragen mogen stellen, en het heilige boek wordt als de absolute waarheid beschouwd. Het is ronduit schadelijk voor de samenleving.

Wat zouden we zijn als we ons geen vragen stelden? Alle ongelooflijke dingen die de wetenschap heeft ontdekt, zijn het gevolg van onze twijfels.

Kritisch denken en het recht om te twijfelen vormen de basis van een goede samenleving.