Haatdragende taal tegen niet-moslims

De koran zet afvalligen, huichelaars en niet-moslims apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging, is het begin van elk klassiek fascistisch verhaal door de geschiedenis heen.

 

 

Framen, haten, polariseren, brandmerken, ontmenselijken, opruien en indoctrineren: Koran
eten als beesten 47:12
verachte apen [joden] 7:166, 5:60
varkens [joden] 5:60
bange ezels 74:50
slechtste wezens 8:55, 8:22
verliezers [joden] 2:121, 2:27, 3:85
hebben een ziekte  2:10. 5:52, 24:50
harteloos 39:22,57:16
onrein van hart 5:41
doof 2:171
blind 13:19
dom 2:171
gierig 3:180,70:18, 4:37
hun arbeid zal zinloos zijn 47:33,14:18,14:55
onrein  9:28, 6:125
hoogmoedig  13:13,46:20,29:39
opstandig  5:64, 6:146
kwaadstichters
2:220
onrechtvaardig volk 71:24, 3:7, 23:27
onheil stichters 16:88, 3:63, 2:12
de slechtste der schepselen 98:6
zijn de laagste van het laagste 95:5
schuldig 30:12,55:41,70:11
zondige leugenaars 45:7, 76:24,83:12
volgen leugens 47:3, 45:27, 5:42
boosdoeners 18:29, 28:40,60:9
hun daden zijn als luchtspiegeling 24:39
God houdt niet van hen 3:32, 22:38
verstoten 32:14, 45:34
een schande 2:114, 5:41
verdwaalden 54:24 
vervloekten [joden] 48:6, 2:88, 5:13
verachten 17:18
vernederden 22:18
volgen de begeerten van honden 7:176
dwazen 2:13,72:4
brandstof voor het hellevuur 66:6, 2:24, 72:15
broeders van de duivel 17:27, 2:257
verwarden 50:5
huichelaars 66:9, 9:64, 4:61
verderfzaaiers 5:32
misdadig volk 10:75, 54:25
zullen worden geruïneerd 2:26
hel bewoners 39:32
arrogant volk 45:8
strafbaar volk 30:16
handlangers van satan 4:76
uitschot 13:17
verdorven 2:26, 61:5
brandhout voor de hel 3:10
in de hel, geketend en geroosterd  9:49, 76:4
immoreel  63:
vijanden van Allah 58:14-15
vijandig volk 4:101
minderwaardig volk 33:48
onheil scheppers
51:60
zo doof als vee 25:44
zo dom als vee 25:44
zwaar zondig 5:49
crimineel 27:69, 10:13
zaaien verderf op aarde 2:11
kwaadaardig  2:169
zedeloos  2:169
volgen het spoor van satan 2:208
het treuren niet waard
5:68, 5:26, 27:70
ongeliefd volk 30:45
weerzinwekkend volk 35:39
verwekken onzedelijk en ondankbaar nageslacht
71:27
wenken u naar de hel 2:221
bedriegers 2:9
het kwaad 62:5
zij leven in duisternis 6:39

 

De conclusie: afvalligen, huichelaars en niet-moslims zijn volgens bovenstaande kwalificaties totaal verwerpelijke untermenschen. Met gevolg, haat en afkeer onder de islamitische gelovigen, en dodelijk geweld/genocide wordt gelegitimeerd.

 

Meer fascistische retoriek
Koran
De wereld is van Allah [en zijn gelovigen]
Allah vernietigt geen steden, tenzij het steden van ongeloof zijn.
De moslim zijn de erfgenamen van de aarde.
Moslims erven steden van ongeloof [met geweld]
Allah maakt moslims stedehouders op aarde
3:109 28:59 39:74 28:58 24:55
Moslims zijn het beste volk op aarde
Moslims, hoe gering ook, zijn superieur aan niet-moslims
Moslims zijn een volk dat wil luisteren
Moslims zijn een volk dat kan begrijpen
Moslims zijn een volk dat wil geloven
Moslims zijn verheven boven de ongelovigen
Moslims zijn de uitverkorenen.
Moslims, de erfgenamen van de aarde
3:110 2:221 30:23 9:11 2:136 2:212 20:13 39:74
Daarom vernietig en vervang de ongelovigen 6:6 47:10
Dood de ongelovigen, waar dan ook 4:89
Terroriseer de ongelovigen 3:151
Bestrijd hen [in uw buurt] 2:269 9:123
Zegevier over alle andere godsdiensten 61:9 48:28 9:33
Allah zal zijn licht [zijn geloof op aarde] vervolmaken 61:8

9:32

7:179  We hebben veel mannen en djinn voorbestemd voor de hel. Ze hebben een hart maar begrijpen het niet, ogen maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze zijn erger dan verloren vee. Dit zijn de achtelozen.

Dit sluipende gif van uitsluiten, beschuldigen, demoniseren, criminaliseren en ontmenselijken is een van de meest effectieve manieren om uitroeien van volkeren te rechtvaardigen. Met dergelijke propaganda als het bovenstaande, werd voor de nazi’s de vernietiging van joodse, Slavische en zigeuner volkeren gerechtvaardigd.

Zijn ezels: 62,5, 74,50
Zijn honden: 7.176
Zijn runderen: 7.179, 25.44, 47.12
Zijn verliezers: 2.121, 3.85, 5.5, 8.37, 10.95, 27.5, 29.52, 39.63, 39.65
Zijn slecht: 8.37
Zijn onbeschaamd: 6.146, 7.166, 40.75, 67.21
Zijn hardvochtig: 39.22, 57.16
Zijn doof: 2.171, 5.71, 6.39, 17.97, 30.52
Zijn blind: 2.171, 5.71, 17.97, 30.53, 41.44
Zijn dom: 2.171, 6.39, 17.97
Zijn onwetend: 6.111, 39.64
Zijn gierig: 4.37
Met tegenzin: 3.120
Zijn overtreders: 5.64, 5.78, 6.110, 7.186, 10.11, 10.74, 37.30, 50.25
Zijn corrumperend: 5.64, 10.40
Zijn smerig: 9.28
Zijn oppervlakkig: 19.73-74
Zijn verraders: 5.13, 22.38
Zijn leugenaars: (meer dan 10 verzen)
Zijn pervers: 5.75, 9.30, 10.34, 35.3, 40.63
Zijn jaloers: 2.90, 2.109, 2.213, 3.19
Zijn boosdoeners: (meer dan 10 verzen)
Zijn gedegradeerd: 5.41
Zijn zwak: 22.73
Zijn misleid: 3.24, 6.130, 7.51, 35.40, 45.35, 67.20
Zijn arrogant: (meer dan 10 verzen)
Zijn uitdagend: (meer dan 10 verzen)
Zijn verwaand: 38.2
Zijn ondankbaar: 22.38, 35.36, 39.3
Zijn de gemeenste dieren in de ogen van Allah: 8.55
Zijn de ergste van alle wezens: 98.6
Zijn Allah’s vijand: 2,98, 8,60, 41,28, 60,1
Zijn moslims de vijand: 4.101, 8.60, 60.1-2
Heb een onzuiver hart: 5.41
Heb leedvermaak: 3.120
Allah haat hen: 35.39, 40.10
Allah houdt niet van hen: 3.32, 22.38, 30.45
Allah vernietigt ze: 3.141, 17.58, 21.6, 28.43
Allah maakt hen te schande: 9.2, 16.27
Allah verontreinigt hen: 6.125, 10.100
Allah martelt hen: 4.56, 18.29, 22.19-22, 40.71-73
Allah verlaat hen: 7.51, 20.126, 32.14, 45.34
Allah vervloekt hen: (Meer dan 10 verzen)
Allah vernedert hen: (Meer dan 10 verzen)
Allah werpt angst in hen: 3.151
Allah verandert ze in apen: 2.65, 5.60, 7.166
Allah verandert ze in varkens: 5.60
Allah verandert hen in aanbidders van het kwaad: 5.60
Allah verandert ze in uitschot: 23.41
Allah sics duivels over hen: 19.83
Allah negeert hun goede daden: 18.105