Islam is geen godsdienst

De islam is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan is en de staat ondergeschikt maakt aan Allah.
Deze vier kenmerken zijn van een religie:

1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn;

2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden;

3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen;

4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten.

Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd. En verder…
Minstens 75% van het boek de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de jihad.
Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek.
Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische teksten.

De erkenning van de islam als godsdienst moeten we intrekken…