Islam maakt meer kapot dan je lief is

(3;137) destroyed (21:11) destroyed (3;141) destroyed
(4;47) destroyed (7:72) destroyed (10:73) destroyed
(14:9-13) destroyed (17:16) destroyed (20:61) destroy
(6:47) destroyed (7:4) destroyed (7:137) destroyed
(7:139) destroyed (7:155) destroyed (8:54) destroyed
(9:30) destroyed (10:13) destroyed (15:4) destroyed
(17:17) destroyed (17:102) destroyed (18:59) destroyed
(19:74) destroyed (19:98) destroyed (20:128) destroyed
(21:6) destroyed (21:9) destroyed (21:95) destroyed
(22:45) destroyed (23:48) destroyed (25:36) destroyed
(25:39) destroyed (26:139) destroyed (26:172) destroyed
(27:51) destroyed (28:43) destroyed (28:58) destroyed
(28:78) destroyed (28:88) destroyed (32:26) destroyed
(36:31) destroyed (37:136:) destroyed (38:3) destroyed
(43:8) destroyed (44:37) destroyed (46:27) destroyed
(47:10) destroyed (50:36) destroyed (77:16) destroy
(69:5) destroyed (69:6) destroyed (91:14) destroyed
(5:17) destroy (7:173) destroy (63:4) destroy (28:59) destroy
(17:16) destroy (17:7) destroy (29:31) destroy (6:6) destroyed
(17:58) destroy (17:62) destroy (11:117) destroy
corpus.quran.com