Jinns en vallende sterren

Net als de bedoeïenen uit zijn omgeving, geloofde Mohammed in duistere wezens en geesten. Deze mythische wezens stonden bekend als djinns. Mohammed sprak uitvoerig over djinn [of meervoud Djeenaan] . Hij vertelde zijn volgelingen dat djinns van vuur waren gemaakt.
En zitten tijdens je leven op je schouder, alsook tijdens je hemelvaart om gesprekken van de ‘verheven vergadering’ (mala-e a’la) af te luisteren. Deze ‘verheven vergadering’ ofwel de vergadering van goden [?], was een term die al eerder door de Sumeriërs werd gebruikt om te verwijzen naar een hereniging van goden uit het Sumerische godenrijk, onder voorzitterschap van Anu en Enlil.


Soera 72: 8-9

”En de Jinn zei: we hadden de hemel benaderd maar ontmoette sterke bewakers en vlammend vuur. En we zaten daar op hoge plaatsen om af te luisteren. Maar hij die luisterde, kon een vlam verwachten.”                                             


Mohammed vertelde dat sterren aan de hemel, versierde lampen waren  [maar in werkelijkheid meteorieten/meteoren] , die als raketten, door engelen naar djinns werden gegooid om hen het afluisteren van de verheven vergadering te beletten. Maar sterren zijn groter dan de aarde zelf ! Dus gooi een ster op de aarde en we komen allemaal om het leven. De domheid van de koran is onpeilbaar.


Soera 67- 5

“En we hebben de laagste hemel versierd met lampen [sterren] die dienen als raketten om de satans [djinns] weg te jagen. Voor hen is een laaiend vuur voorbereid.’ 


Hij herhaalde dit opnieuw.

Soera 37: 6 tot 10

“We hebben de laagste hemel met sterren versierd, [zoals een balzaal met lampjes] maar ook als bescherming tegen de djinns door hen met sterren te bekogelen daar zij de verheven vergadering willen afluisteren. 


Sommige sterren zijn een miljoen keer groter dan onze zon. Hoe kan God ze naar djinns gooien, zonder het zonnestelsel te vernietigen? Hoe kan onze planeet overleven als God constant sterren werpt naar ‘wezens’ op aarde? Wat gebeurt er met die sterren die op aarde worden gegooid? Eén ster kan ons zonnestelsel vernietigen en de koran zegt dat vele sterren op zo’n manier naar de Jinns worden gegooid en dat we het niet eens merken.

Er bestaat geen God die deze idiotie kan verzinnen.

Ter verduidelijking; Sterren zijn duizenden en zelfs miljoenen keren groter dan onze zon, en onze zon is 1,3 miljoen keer groter dan de aarde.

De dichtstbijzijnde ster staat 4 lichtjaren verwijderd. Zijn licht heeft dus 4 jaar nodig om de aarde te bereiken. Een lichtjaar is 9,5 biljoen kilometer. Andere sterren staan nóg verder, tot wel 100.000 lichtjaren verwijderd. 

Maar het duurt slechts 1,26 seconde, dat het maanlicht de aarde bereikt. Hoe kunnen deze sterren die zoveel lichtjaren van de aarde afstaan, zich dan in ‘de laagste’ hemel bevinden.

Het hele concept is zo belachelijk dat het niet te verklaren is. De domheid van de koran is zodanig dat zelfs de vermeende Schepper van het universum geen idee heeft waarover Hij praat.


Mohammed wist ook niet dat de maan wordt verlicht door de zon;

Soera 71:15

En hoe Hij de maan als licht heeft geplaatst en de zon als een stralende lamp.                                                  


Allah zegt dat de maan én de zon in een baan opkomen en ondergaan. Ook dit is een foutieve bewering van de zogenaamde Allah, schepper van het universum.

Soera 39:5

Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk met een vaste baan. 


Soera 36:40

De zon mag de maan niet achterhalen en zweven elk in hun eigen baan.


Soera 91:1+2

Ik zweer op de zon en haar licht, en op de maan als zij deze volgt.


Soera 50:5

De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.

De koran beweert een paar keer dat de zon en de maan zich in een baan bewegen, maar vermeldt niet één keer dat de aarde dat ook doet. Dit komt overeen met een op de aarde gecentreerd (geocentrisch) beeld van de kosmos, dat een onbeweeglijke aarde in het midden van het universum plaatst en alle ‘hemellichamen’ zich boven de aarde bewegen. Dit was de heersende overtuiging van het universum voorafgaand aan de 16 e eeuw.


 

Deze video bewijst

• dat de zon zich niet in een baan beweegt ten opzichte van de aarde en maan,

• dat de zon zich niet naar een bestemming beweegt,

• dat de maan, de zon niet achtervolgt.


Soera 36:38

En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van Allah.     

Het universum dat Mohammed voor ogen had, behoort tot het rijk der fabelen. Ook de aarde was voor hem plat. De zon zou uit de zee oprijzen en in een modderige poel ondergaan. Geloof wat u wilt maar de feiten en video vertellen anders. Lees het volgende vers:


Soera 18:86.

[1] Totdat hij de plaats van de ondergaande zon bereikte

Terwijl de afstand zon – aarde 149 miljoen km is.

[2] en de zon in een bron van modderig water zag ondergaan,

Terwijl de diameter van de zon 109 maal groter is dan de aarde.

De aarde past 1.3 miljoen keer in de zon

[3] waarbij hij een volk aantrof.

Bij een zon van 5500 graden kan geen mens overleven.

Dus wat betreft soera 18:86, 3x onmogelijk.

[ Hadith, Sunan Abu Dawud 3991, zegt hetzelfde ]

Onthult de koran enige kennis die de Arabieren van zijn tijd niet konden weten? Nee! Geen schepper van hemel en aarde kan zo dom zijn als de vermeende auteur van de koran.

Daarbij, het is alles of niets, één fout is voldoende om te bewijzen dat de koran niet van God komt.


alisina.org

corpus.quran.com


Fouten in de koran

Lees ook = 50 keer bijgeloof in de islam