Fouten in de koran

De koran vermeldt een paar keer dat de zon en de maan zich in een baan bewegen maar vermeldt niet één keer dat de aarde dat doet. Dit komt overeen met een op de aarde gecentreerd (geocentrisch) beeld van het heelal dat een onbeweeglijke aarde in het midden van het universum plaatst en alle ‘hemellichamen’ boven de aarde bewegen. Dit was de heersende gedachte van het universum voorafgaand aan de 16e eeuw.

Soera 36:37-40

Het is niet aan de zon om de maan in te halen. Ze zweven elk in een baan.

De koran gaat uit van een platte aarde met fysieke plaatsen waar de zon ondergaat en opkomt. Omdat de aarde een roterende bol is, gaat de zon niet op of onder, op een fysieke plaats. Ook kun je nooit naar ‘de plek’ reizen waar de zon ondergaat of opkomt. De koranschrijvers dachten er anders over:

Soera 18:86:

“Tot hij in een modderige poel de ondergaande zon bereikte, en trof daar een volk aan.”De koran zegt dat sterren (kawakib ٱلْكَوَاكِبِ) / als lampen (masabih مَصَٰبِيحَ), die de hemel sieren en de hemel bewaken tegen duivels.
De auteur van de koran schijnt het verschil niet te kennen tussen sterren (gigantische gasbollen die duizenden keren groter zijn dan de aarde) en meteoren [vallende sterren] die opfleuren nadat ze de atmosfeer van de aarde zijn binnengekomen.  In het volgende vers beweert de koran dat Allah sterren gebruikt als raketten om duivels af te weren. Dit was een Arabische mythe die ten tijde van de 7e eeuw in de koran werd opgetekend:

Soera 37:6-10:

Wij hebben de laagste hemel met sterren versierd. Als bescherming tegen iedere opstandige satan. Zij kunnen van de verheven bijeenkomst niets horen en zij worden van elke kant verdreven en achtervolgt met een heldere vlam.


Aan het begin van vers 67: 5 worden dezelfde Arabische woorden gebruikt als in 37.6 (زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا), behalve dat de sterren nu worden beschreven als lampen. Het is duidelijk dat de lampen die ‘de hemel verfraaien’ verwijzen naar sterren. Maar in werkelijkheid zijn het meteoren die als een verlichte streep de hemel kunnen verlichten. Volgens de koran zijn het raketten:

Soera 67:5:

Wij hebben de hemel van de wereld verfraaid met lampen, en Wij hebben ze als raketten gemaakt tegen duivels, en voor hen hebben Wij het noodlot van de vlam voorbereid.


Dit vers beweert dat er zeven aarden zijn:


Soera 65:12:

Allah is het die zeven hemelen heeft geschapen, en van de aarde hetzelfde.


De auteur van de koran bevestigt alleen maar zijn onwetendheid over de vorm van de aarde en de samenstelling van het universum.

Zeven hemelen.
Het universum bestaat uit honderden miljarden sterrenstelsels, elk met honderden miljarden sterren. Het idee van een onderste hemel versiert met sterren, met daarboven zes andere hemelen, was een veelvoorkomend idee in het Midden-Oosten in de tijd dat de koran werd geschreven.

Soera 71:15:

Heeft u niet gezien hoe Allah de zeven hemelen boven elkaar heeft geschapen?


In tegenstelling tot de maan zijn de sterren lichtjaren van ons verwijdert. Eén lichtjaar is 9,46 biljoen kilometer. Het is een optische illusie dat maan en sterren bijna dezelfde afstand tot de aarde hebben.

Soera 36:6:

Wij hebben de laagste hemel met sterren versierd.


De vergelijkbare grootte en afstand van de zon en de maan.
De koran zegt dat op de dag des oordeels, de zon en maan samenkomen. De mensen in de periode van Mohammed, hadden de optische illusie [van een eclips] dat zon en maan ongeveer even groot waren en beide ongeveer dezelfde afstand tot de aarde hadden. Maar dit is een foutieve bewering:

Soera 75:8-9:

En de maan wordt donkerder En de zon en de maan worden samengevoegd.


Van samengevoegd zijn is geen sprake omdat de afstand zon – aarde, 150 miljoen kilometer is, en de afstand maan – aarde, 400.000 kilometer. De zon staat veel verder weg maar omdat de zon 600x groter is dan de maan, lijken ze vanaf de aarde ongeveer even groot.

Het licht van de maan.
Een populaire bewering is dat de koran weet dat het licht de maan gereflecteerd licht van de zon is. Het Arabische woord ‘weerspiegeling’ (in`ikaas) komt niet in de koran voor, het zegt slechts dat de maan een “licht” is.

Soera 10:5:

Hij is het die de zon tot een stralende glorie heeft gemaakt en de maan tot een licht.


Soera 71:16:

En heeft de maan daarin als licht geplaatst en de zon als een stralende lamp.


Maan was in tweeën gesplitst.
De koran en de hadith beweren dat de maan op wonderbaarlijke wijze in twee stukken was verdeeld en vervolgens vermoedelijk weer in elkaar was gezet. Er is absoluut geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de maan ooit in tweeën is gesplitst. Aangezien de maan op elk moment zichtbaar is voor de halve planeet, zouden er talloze getuigenverslagen moeten zijn geweest en het in hun geschiedenis hebben vastgelegd. Het ontbreken van historische gegevens van andere beschavingen is een sterke aanwijzing dat deze gebeurtenis nooit heeft plaatsgevonden.

Soera 54:1-3:

‘Het uur naderde en de maan viel uiteen.’


Bukhari  4:56:831:

Het Mekkaanse volk verzocht Mohammed om aan hen een wonder te laten zien, en dus liet hij hun de splitsing van de maan zien’.


De hemel als tent of koepel.
Een veel voorkomende mythe ten tijde van het samenstellen van de koran was, dat de hemel met pilaren omhoog werd gehouden. Veel bedoeïenen die in Arabië woonden, zagen de hemel als een grote tentoverkapping, vergelijkbaar met de tenten die ze gebruikten. De auteur herhaalt deze mythe door de hemel te beschrijven als ‘verheven’ boven de aarde.

Soera 2:22:

Hij die voor u de aarde als een bed heeft gemaakt [uitgespreid] en de hemel als koepel.


Soera 13:2:

Allah is Hij Die de hemel heeft opgericht zonder enige pilaren die je kunt zien.


In een ander vers zegt de auteur dat de lucht / hemel een bedekking is die kan worden verwijderd.

Soera 81:11:

En als de lucht is weggenomen.


De hemel als luifel ter bescherming.

Soera 21;32:

En Wij hebben van de hemel als een beschermde kap gemaakt en (nog) keren zij zich af van dit bewijs.


Stukken van de hemel kunnen op mensen vallen.

Soera 52:44:

En als ze een fragment van de hemel zouden zien vallen, zouden ze zeggen: een hoop wolken.

Soera 43;9:

Als we wilden, konden we ervoor zorgen dat de aarde hen opslokte, of dat een stuk hemel op hen viel.


Soera 34:9:

Hebt u niet gezien hoe Allah alles wat op aarde is, aan u dienstbaar heeft gemaakt? Schepen varen op zee door Zijn bevel, en Hij weerhoudt de hemel om op de aarde te vallen tenzij met Zijn goedkeuring. Allah heeft voor de mensheid mededogen.


De hemel kan worden opgerold.


Soera 21:104:

Op de Dag zullen Wij de hemel oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt.

Soera 39:67:

Op de Dag zullen de hemelen in Zijn Rechterhand worden opgerold.

De sterren zullen vallen.
De koran zegt dat de sterren zullen vallen ( inkadarat ٱنكَدَرَتْ) samen met andere dramatische gebeurtenissen rond de laatste dag. De auteur had duidelijk geen idee van de grootte en afstand van de sterren. Het woord كدر in de vorm die in dit vers wordt gebruikt, is bedoeld om iets neer te schieten zoals wordt gezegd van een vogel of havik.

Soera 81:2:

En als de sterren vallen.


De structuur van het universum is zodanig dat niets, zelfs geen sterren, sneller kunnen bewegen dan het licht. En als we het licht van een ster op 100 lichtjaar afstand zien, zien we het zoals het 100 jaar geleden was. De sterren zichtbaar aan de hemel, zijn vele malen groter dan de aarde, en staan niet onder invloed van de aardse zwaartekracht. Dus ‘sterren die vallen’ daarvan is geen sprake.

De oorzaak die schaduwen doet verlengen en verkorten.
Schaduwen ontstaan ​​wanneer het zonlicht wordt geblokkeerd door een obstakel. Het is de rotatie van de aarde die ervoor zorgt dat deze schaduwen zich vergroten of verkleinen. Maar vers 25:45 lijkt te zeggen dat Allah de zon tot hun gids heeft gemaakt. De zon doet helemaal niets, behalve licht en warmte uitstralen. De meest waarschijnlijke verklaring is dus dat dit vers een geocentrisch wereldbeeld vertegenwoordigt waarbij de zon in een baan boven de aarde beweegt en de schaduwen leidt.

Soera 25:45:

Zie jij niet hoe jouw Heer de schaduwen verlengt? En als Hij het had gewild, had Hij die zeker kunnen doen stilstaan. Wij hebben de zon tot een gids gemaakt.


Evolutie


Soera 75:37-39

Was hij geen druppel vloeistof die naar buiten stroomde? Daarna werd hij een stolsel; toen (Allah) vormde en vormde en maakte van hem een ​​paar, het mannetje en het vrouwtje.

Bukhari 1:6:315

De Profeet zei: “Bij elke baarmoeder benoemt Allah een engel die zegt: ‘O Heer! Een druppel sperma, O Heer! Een stolsel. O Heer! Een klein stukje vlees.” Als Allah dan zijn schepping wenst (te voltooien), vraagt ​​de engel: (O Heer!) Zal het een man of vrouw zijn.’

Botten worden gevormd vóór vlees

De koran legt uit dat de botten van een menselijk embryo eerst worden gevormd en vervolgens bedekt met vlees. Moderne wetenschappelijke studies en onderzoek hebben aangetoond dat de kraakbeenmodellen en spieren zich tegelijkertijd en parallel gaan vormen. Spieren begonnen zich te vormen voordat de kraakbeenmodellen worden vervangen door bot


Soera 23:14

Vervolgens maakten we van het sperma een stolsel van gestold bloed; toen van dat stolsel maakten we een (foetus) bult; toen maakten we van die klompbeenderen en kleedden de botten met vlees; toen ontwikkelden we er een ander wezen uit. Zo gezegend is Allah, het beste om te creëren!

Alle organismen worden uit paren gemaakt

Niet elk schepsel reproduceert zich door een mannelijke en vrouwelijke seksuele relatie. De whiptail-hagedis, als ook veel plantensoorten, virussen, Bacteriën, schimmels planten zich ook ongeslachtelijk voort of door bestuiving.


Soera 51:49

En van alles wat leeft hebben Wij paren gemaakt.

Functies van het hart

In verschillende verzen schrijft de koran begrip en denken toe aan het hart in plaats van aan de hersenen.


Soera 17:46

En Wij plaatsen sluiers op hun hart opdat zij het niet zouden begrijpen.

Soera 11;5

Zonder twijfel wenden zij de ongelovigen, hun borsten af ​​om zich voor Hem te verbergen. Ongetwijfeld weet Allah, zelfs wanneer ze zichzelf in hun kleding bedekken, wat ze verbergen en wat ze verklaren. Hij is zich bewust van wat er in de borsten zit (van mannen).

Melk, een bron en zuiverheid?

De koran stelt dat melk in het lichaam wordt geproduceerd ergens tussen anus en bloed. De melkklieren, waar melk wordt geproduceerd en opgeslagen, zijn nergens in de buurt van de darmen, waar de uitwerpselen worden opgeslagen. Veel soorten runder- en geitenmelk moeten worden verwerkt of gepasteuriseerd voordat ze veilig kunnen worden geconsumeerdde melk is vaak besmet met bacteriën en andere micro-organismen. Een aanzienlijk aantal mensen is lactose-intolerant en kan melk niet verteren zonder een opgeblazen gevoel in de buik en krampen, winderigheid, diarree, misselijkheid of braken te ervaren. Dit maakt de koran dubieus dat beweert dat melk ‘puur’ en ‘aangenaam’ is voor degenen die het drinken.


Soera 16:66

En voorwaar, ook bij vee zult u een leerzaam teken van Allah vinden. Van wat zich in hun lichaam bevindt tussen uitscheidingen en bloed , produceren wij melk, puur en aangenaam voor degenen die het drinken.

De koran bepaalt dat de lengte van een normale zwangerschap op zes maanden is.

Soera’s 31:14 en 2:233 voorzien een zoogperiode van 24 maanden.

Soera 46:15 voorziet in een totaal van 30 maanden voor zowel zwangerschap als borstvoeding samen.

Dit laat slechts zes maanden over voor de zwangerschapsduur.

We weten dat dit niet waar is. Normale zwangerschap duurt negen maanden .

Kunt u deze fout verklaren?”


https://wikiislam.net/wiki/Scientific_Errors_in_the_Quran

https://wikiislam.net/wiki/Scientific_Miracles_in_the_Quran

https://wikiislam.net/wiki/Scientific_Errors_in_the_Hadith

https://wikiislam.net/wiki/Islam_and_Science

https://wikiislam.net/wiki/Historical_Errors_in_the_Quran

https://wikiislam.net/wiki/Spelling_Inconsistencies_in_the_Quran

https://wikiislam.net/wiki/Contradictions_in_the_Quran