Dewinter – De Koran is bron van veel menselijk leed

https://www.youtube.com/watch?v=N_QooTMK-s0

Wat zou de moslimgemeenschap moeten doen.

In de Kamer riep Filip Dewinter terecht op tot een hoogdringend debat over de fundamenten van de islam. Met een uitgebreid opiniestuk, gepubliceerd in Doorbraak, doet Sam van Rooy daarmee een aanzet.

Hij analyseert in dit opinie stuk de islamitische leer, het fenomeen ‘jihad’, de islamitische terreuraanslagen in Europa en in de wereld, het verschil tussen ‘islam’ en ‘moslims’, de moslimgemeenschap in binnen- en buitenland, (het lot van) islamcritici en het verschil tussen het christendom enerzijds en de islam anderzijds (en tussen Jezus en Mohammed) en de gevolgen daarvan tot op de dag van vandaag.

Tot slot doet Van Rooy onder de titel “Wat zou de moslimgemeenschap moeten doen?” een opvallende oproep“De zogenaamde ‘radicale’ of ‘radicaliserende’ moslims hebben de veroveringsgezinde en gewelddadige islamitische leer – met name de vastgelegd in de Koran, volledig aan hun kant. Het wordt dan ook hoog tijd dat moslimgemeenschappen overal ter wereld deze ongemakkelijke waarheid onder ogen gaan zien en openlijk erkennen dat zij álle tot intolerante, gewelddadige en permanente vijandschap oproepende passages expliciet uit de Koran en de Hadith willen schrappen zodat moslims kunnen aantonen wérkelijk gematigd en van goede wil zijn.

Alleen door het stellen van een dergelijke revolutionaire daad, die jammer genoeg levensgevaarlijk is (wat alles zegt over de islam), zal een fundamentele én duurzame verandering worden bewerkstelligd. Om die expliciete en openlijke ‘update van de Koran’ kracht bij te zetten, moet de moslimgemeenschap bovendien de Sint-Petersburgverklaring ondertekenen, waarin onder andere de sharia, de islamitische wet, in zijn geheel wordt verworpen. Die verklaring uit 2007 werd ondertekend door Ayaan Hirsi Ali en een tiental andere moedige maar vaak met de dood bedreigde (ex-)moslims. Vervolgens moet de Sint-Petersburgverklaring worden vastgehecht en onlosmakelijk deel uitmaken van de ‘nieuwe’ of ‘geüpdatet Koran’ (‘Koran 2.0’). Alleen op die manier kan de nieuwe Koran zonder probleem een vast onderdeel zijn van elke preek in elke moskee.”