Het ongeziene bewijzen, met onzichtbare bewijzen

Lees het volgende idiote koranvers;

Soera 21:30
Hebben de ongelovigen niet gezien dat de hemel [als blauwe koepel] en de aarde gesloten waren en dat Wij ze daarna hebben geopend? Zullen zij dan niet geloven?

Kun je de totale dwaasheid van deze vraag begrijpen? Is het echt mogelijk om dit fenomeen te hebben gezien? Nee, maar de hele kracht van Allah’s argument dat de ongelovigen geen geldige reden hebben om hem te ontkennen, is gebaseerd op zijn veronderstelling dat zij dit fenomeen hadden kunnen waarnemen. Aangezien hemel en aarde zich niet opent, sluit of samenvoegt én de mens pas veel later is ontstaan, is het absoluut onmogelijk dat mensen hiervan getuige waren geweest. En Allah is er zelfs verontwaardigd over: “Zullen zij dan niet geloven?”

Nog een idiote vraag:

 

Soera 71:15
Heeft u niet gezien hoe Allah de 7 hemelen schiep?

De koran wil het ongeziene aantonen met onzichtbare bewijzen en daarmee ook het bestaan ​​van een ongeziene schepper, aantonen met ongeziene bewijzen. 

De vragen die door Allah zijn gesteld, zijn niet alleen misleidend en onlogisch, maar ook erg onjuist. Als Allah niet eens de juiste vragen kan stellen, denk je dan dat hij je de juiste antwoorden kan geven? Erger nog, de koran eist in Allah te geloven op basis van iets dat logischerwijs onmogelijk is om waar te nemen, als het al heeft plaatsgevonden. Kunt u hem nu vertrouwen als uw eeuwige redding? Bovenstaande koranverzen geven een solide reden om niet in Allah te geloven. Allah kan eenvoudigweg niet de schepper van het universum zijn.

David Iqbalkarim


Meer volksverlakkerij

Lees de tekenen als bewijs dat Allah bestaat


Heeft u niet gezien….

dat Allah een vergelijkbare hemel en aarde kan scheppen? 17:99
dat Allah de duivel naar de ongelovigen heeft gestuurd?  19:83
dat Allah de wolken voortdrijft en er regen uit laat komen? 24:43
dat Allah, schaduwen verlengt? 25:45
dat Allah de nacht heeft ingesteld zodat u kunt rusten? 27:86
dat Allah alles in hemel en op aarde in uw dienst heeft gesteld? 31:20
dat Allah de nacht in de dag doet overgaan en de dag in de nacht? 31:29
dat Allah als gunst, schepen op zee laat varen? 31:31
dat Allah water naar droog land voert en oogsten voortbrengt? 32:27
dat Allah het vee heeft geschapen? 36:71
dat Allah water uit de hemel doet neerdalen?  39:21
dat Allah de hemel, heeft opgericht en versierd [met sterren als lampjes] ? 50.6
dat Allah een perfecte hemel heeft gemaakt, en zonder scheuren. 67:3.
hoe Allah de zeven hemelen in lagen heeft geschapen? 71:15
dat Allah, vogels dichtbij de aarde houdt? 16:79
dat Allah de wolken voortdrijft? 24:43
dat Allah wordt verheerlijkt door alles in de hemel als op aarde? 24:41
dat Allah, hen uit een druppel [sperma] heeft geschapen? 36:77
dat Allah alles weet wat er op aarde is en in de hemelen is? 58:7
hoe Allah de schepping schiep? 29:19
dat Allah bepaalt, wie rijk of arm is? 30:37
dat Allah, alles in hemel en op aarde, in dienst van jullie heeft geschapen?  31:20
dat Allah de maan als licht heeft geplaatst en de zon als een stralende lamp?  71:16
dat schaduwen zich aan Allah onderwerpen? 16:48
dat de zon, de sterren, de bergen, de bomen, het vee, buigen voor Allah? 22:18
dat Allah water uit de hemel doet vallen zodat de aarde groen wordt? 22:63

Wie bovenstaande vragen beantwoord met ‘nee, ik heb het niet gezien’, wordt u in de koran gedemoniseerd als zijnde..
een blinde 4:106
een schande 2;114
een leugenaar 5;42
een vijand 4:101
brandhout voor de hel 3;10
een crimineel 27:69
een dwaas 2:13
dommer dan vee 25;44
Dit schelden is een stilzwijgende bekentenis dat de islam niet bestand is tegen logica, inzichtelijke vragen en kritisch onderzoek.
Wil je het overleven dan is zwijgen een noodzaak. Overdenk het volgende koranvers:

18:56-59

Wie bij de openbaringen vraagtekens zet, is ongelovig en een leugenaar. En zij houden Mijn tekenen en al hetgeen waarmee zij zijn bedreigd, voor scherts. En Wij
stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging.