Vrouwen

hirsi ali hgbhg

KORAN

God schiep vrouwen als de gelijke van mannen. De totale gelijkheid tussen vrouwen en mannen is de essentie van de morele perfectie God. God is geen seksist. God is geen mannelijk chauvinistisch varken. Vrouwen en mannen zijn gelijk in de ogen van God. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. De volgende vernederingen kunnen niet de leringen van god zijn.

Islam:

 • Ontzegt vrouwen het recht om het huis te verlaten zonder mannelijk toezicht,
 • Ontzegt vrouwen het recht om nee te zeggen tegen seksuele eisen van hun man,
 • Vernedert vrouwen als zijnde inferieur aan mannen,
 • Behandelt vrouwen als eigendom van de man,
 • Vermoord vrouwen om de familie-eer te redden,
 • Straft vrouwen met isolatie/uitsluiting die in vrijheid willen leven
 • Verplicht vrouwen, de man te gehoorzamen
 • Weigert vrouwen met make up
 • Gebied vrouwen te slaan [stokslagen/zweepslagen] vanwege ongehoorzaamheid
 • Gebied steniging bij overspel
 • Ontneemt hen het recht op leven bij geloofsafval
 • Dwingt vrouwen/meisjes tegen hun wil te trouwen
 • Staat seksslavernij toe
 • Gelovige vrouwen mogen niet met ongelovige mannen trouwen
 • Ontneemt hen hun recht op seksuele vrijheid.

Het verbieden in het nastreven van geluk in vrijheid en onafhankelijkheid.., is niet de leer van een moreel perfecte God, maar van een slechte man – Mohammed. ”


Bijna elke media heeft geprobeerd de islam te presenteren als een religie, die gelijkheid en respect voor het vrouwelijke geslacht bevordert. Wanneer we echter de islamitische bronnen lezen, komen we tot het besef dat het verhaal niet zo waarheidsgetrouw is:

Koran 4:34

Mannen hebben zeggenschap over hun vrouwen

mannen hebben meer rechten dan hun vrouwen

mannen hebben meer vrijheden dan hun vrouwen

vrouwen gehoorzamen hun man, zo niet: slaan


Koran 4:3 Een moslimman kan met vier vrouwen tegelijk getrouwd zijn, maar een moslimvrouw kan maar met één man getrouwd zijn. “Trouw (andere) vrouwen naar keuze, twee of drie, of vier”


Koran 4;34

Vrouwen mogen niet als imam dienen en ze mogen het gebed niet leiden in aanwezigheid van mannen. (De man moet altijd boven de vrouw staan ]


Koran 33:53
Een vrouw mag thuis niet opendoen als haar man er niet is, ook niet als het haar broer of een familielid aan de deur is.

(Dit is afgeleid van soera 33:53, waar Mohammed instructies gaf aan mensen die zijn huis bezochten. Hij zei dat als hij niet thuis was, ze via een scherm met zijn vrouwen moesten praten.)


Koran 33:33

Vrouwen moeten in hun huizen blijven.

[ Veel moslimvrouwen kunnen niet reizen zonder toestemming van hun vader of echtgenoot.]


Koran 4:34

Als een vrouw weigert seksuele omgang met haar man te hebben, is het toegestaan ​​voor de man om haar fysiek te slaan totdat ze zich onderwerpt


Tijdens de jihad, wanneer een man sterft, gaat hij naar de hemel en naar Allah
beloont hem met ongelooflijke energie om de eerste nacht te genieten van seks met zeventig maagden. Wat gebeurt er als een vrouw sterft in de jihad? Wat is haar beloning – om een ​​van de zeventig te zijn?


Koran 2:229

Echtscheiding moet twee keer worden uitgesproken en dan moet (een vrouw) in ere worden gehouden of in goedheid worden vrijgelaten. [mannen hebben recht om een scheiding aan te vragen, vrouwen niet]


Koran 53:27

Een engel kan geen vrouw zijn.


Koran 53:21-22

Zonen behoren aan jou en dochters behoren aan God?
Dat zou een oneerlijke verdeling zijn.


Koran 24:1
Bij overspel of ontucht, gesel beide met honderd slagen. En laat een groep getuigen zijn van hun bestraffing [op straat].


Koran 2:221

Huw geen ongelovige vrouwen voordat zij geloven. Een gelovige slavin is beter dan een gelovige in afgoden


Koran 23: 5+6

Bewaar uw kuisheid, behalve tegenover uw echtgenotes en uw slavinnen, dan wordt u niet verweten.


Koran 4:3

Huw vrouwen die u behagen, twee, drie of vier. Of een slavin.


Koran 2:228

Mannen staan een rang boven hen  (de vrouwen).


 Koran 60:10
Gelovige vrouwen en ongelovigen zijn niet wettig voor elkaar.

 Koran 24:23
 Zij die kuise vrouwen belasteren, worden vervloekt in dit leven en in het Hiernamaals: voor hen is een zware  straf.

Koran 33:59
vertel uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen van de gelovigen  om hun mantels (sluiers) over hun hele lichaam te trekken. Dat is geschikter zodat men hen herkend en dus niet worden misbruikt of lastiggevallen.

[ De implicatie is dat als vrouwen zichzelf niet voldoende bedekken, ze misbruikt of lastiggevallen kunnen worden en dat dergelijk misbruik gerechtvaardigd zou zijn ].


Koran 4:15
Als een van uw vrouwen zich schuldig maakt aan wellust, neem tegen haar het bewijs van vier getuigen; Als zij getuigen, laat haar in beperking tot de dood haar overwint.


Koran 60:12

O profeet! Als gelovige vrouwen tot u komen
en aan u, een eed van trouw afleggen
dat zij geen partner aan Allah zullen toeschrijven,
geen overspel zullen plegen of stelen,
noch hun kinderen zullen doden,
noch enige leugen zullen voortbrengen
noch u ongehoorzaam zijn in wat juist is,
accepteer dan hun trouw en vraag Allah om hen te vergeven.


Koran 66
Het genot van uwer vrouwen is wettig voor u. 1
Gehoorzame, berouwvolle, onderdanige, vrome vrouwen zijn beter. 5
Gelovige vrouwen die hun man ontrouw zijn gaan naar de hel. 10
Een goede vrouw is die bidt en zegt: ”Verlos mij van het ongelovige volk.” 11
Een goede vrouw is die haar kuisheid bewaart, gehoorzaamt en gelooft. 12

Koran 24:33 Dwing slavinnen niet tot hoererij als zij kuisheid wensen. Maar als iemand haar dwingt, dan is Allah vergevingsgezind en barmhartig.


Koran 53:27

Die niet geloven geven engelen vrouwelijke namen.


DE MAAGDELIJKHEID

Het enige wat telt is de eerbaarheid. Als dat stukje vlies er niet meer is, dan zijn vaders en broers en neven en ooms gekrenkt in hun mannelijkheid. Dat stukje vlies in de binnenste van een vrouw geeft recht aan een vrouw om te leven. Dat is haar geloofwaardigheid. Dat is haar missie: het vliesje zo goed mogelijk bewaren. Het zelfbeschikkingsrecht op het vliesje wordt op haar geboortedag opgeëist door de mannen in haar familie. Haar rechten liggen bij de man.

 

 

Koran 2:221

En gelovige vrouwen kunnen niet met de [tot de hel veroordeelde] ongelovigen trouwen.


Koran 4:11
Allah leidt u ten aanzien van uw kinderen (erfenis), het mannelijke deel is gelijk aan die van twee vrouwen.


Koran 4:3

En als je bang bent dat je niet rechtvaardig kunt handelen jegens wezen, trouw dan met vrouwen die goed voor je lijken, twee en drie en vier; maar als je bang bent dat je geen recht zult doen (tussen hen), dan (trouw je) slechts één of wat je aan slavinnen bezit; dit is juister, dat u niet van de juiste koers mag afwijken.


Koran 2:282,

De getuigenis van 2 vrouwen gelijk is aan dat van één man.


Koran 5:106

Bij het opmaken of ondertekenen van een testament zijn vrouwelijke getuigen niet toegestaan.


Vrouwen in de hemel: binnen de islam bestaat het idee dat in Jannah (het paradijs) mannen 72 maagden zullen krijgen waarvan de eigenschappen die zijn van volwassen, zwellende en peervormige borsten. Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39. Er zijn geen aanwijzingen dat vrouwen mannelijke maagden erven.


Koran 24:23

Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding.


Koran 65:6

Pedofilie; Laat hen (gedurende de wachttijd) wonen zoals jullie zelf wonen, naar jullie vermogens, en kwelt hen niet om hen in het nauw te drijven. En als zij zwanger zijn, voorzie hun dan tot zij gebaard hebben wat zij dragen. En als zij (de kinderen) voor jullie zogen, geef hun dan hun vergoeding en pleegt onderling overleg op een redelijke wijze. En als jullie moeilijkheden ondervinden, laat dan een andere vrouw hem opvoeden.


Koran 33:55

Het is geen zonde voor vrouwen om de bescheiden kleding niet na te leven in bijzijn van hun vaders, hun zonen, hun broeders, de zonen van hun broeders, de zonen van hun zusters en hun vrouwen, en wat hun rechterhand bezit [eneuchen].


  HADITH              


Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.In orthodoxe moslimlanden als Iran en Saoedi-Arabië worden vrouwen wettelijk verplicht de hoofddoek te dragen op straffe van boetes, gevangenisstraffen of zelfs mishandeling. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald. En Allah(de sharia) heeft voorrang boven de verlangens van de mensen…

Bukhari 6-301,24:541,   vrouwen zijn niet bijster intelligent
Bukhari 6-301 vrouwen zijn niet bijster religieus
Bukhari 6-301  de hel wordt vooral bevolkt door vrouwen
Bukhari 6-301  vrouwen brengen mannen op dwaalspoor
Bukhari 6-301  vrouwen vloeken te vaak
Bukhari 2:282  vrouwen zijn de helft waard
bukhari 52:110 een vrouw kan onheil [duivel] met zich meedragen
Bukhari  62:33  Er bestaat voor mannen niets schadelijker dan vrouwen
Bukharu 62:113   vrouwen zijn onbetrouwbaar
Bukhari 916-917   vrouwen geven ongeluk

Bukhari 2 – 28 ondankbare vrouwen zijn in de hel in de meerderheid


Deze man met een geesteszieke tiran, die huiselijk geweld goedkeurde
Hadith Bukhari , Boek 62, Nr 132 :
Verteld door ‘Abdullah bin Zam’a
De Profeet zei: “Niemand van jullie mag zijn vrouw afranselen zoals hij een slaaf afranselt en dan geslachtsgemeenschap met haar hebben op het laatste deel van de dag.”

Bukhari:1:22:28
De profeet zei: Ik heb het hellevuur gezien en de meerderheid van de bewoners waren ondankbare ongelovige vrouwen. Wanneer er gevraagd werd waarvoor zij ondankbaar waren zei de profeet; Voor alle gunsten die de echtgenoot hen heeft verleent.


Muslim: Boek 1, nr. 142
Het grootste deel van de inwoners van de hel bestaat uit vrouwen omdat zij teveel vloeken en ondankbaar zijn naar hun echtgenoten, zij een gebrek aan gezond verstand hebben en tekort schieten in het geloof.


Tabari IX:113
Allah laat toe om vrouwen op te sluiten in aparte kamers en haar te slaan, niet te hard. Als zij zich gedraagt krijgt zij eten en drinken. Behandel vrouwen goed, zij zijn als huisdieren zonder bezittingen. Allah maakte het legitiem om te genieten van een vrouwenlichaam.


Tabari 1:280
Allah zei; Alle vrouwen menstrueren en zijn dom.


Bukhari:4:52:143 en 5:59:523
Toen we Khaybar bereikte zei Mohammad dat Allah hem in staat stelt om Khaybar te veroveren. Het was daar dat de schoonheid van Safiyah aan hem werd beschreven. Haar echtgenoot was gedood, zodat de apostel van Allah haar voor zichzelf selecteerde. Hij nam haar mee naar de plaats Sad ,daar aangekomen was de menstruatie van Safiyah voorbij en nam haar tot zijn vrouw, consumeerde het huwelijk en dwong haar een sluier te dragen.


Bukhari:5:59:524
De moslims zeiden onder elkaar: Zal Safiyah één van zijn vrouwen zijn of gewoon een dame in gevangenschap en één van zijn bezittingen.


Ishaq:593
Uit  de gevangenen van Hunayn, werd het slaafmeisje Baytab toegewezen aan Ali [schoonzoon van Mohammed], het slaafmeisje Zaynab werd aan Oethman toegewezen en Umar kreeg een ander.”


Bukhari:3:48:826
Mohammed vroeg; Is een getuigenis van een vrouw, de helft aan dat van een man?’ De vrouwen zeiden ja. Mohammed zei: ‘Dit is vanwege een gebrek aan verstand.


Ishaq:584
Vertel de mannen die vrouwen hebben: Vertrouw nooit een vrouw.”


Ishaq:185
Mohammed zei; ”In de hel zag ik vrouwen opgeknoopt, hangend aan hun borsten.”


Tabari VIII:62 en Ishaq:496
Ali [Mohammeds geadopteerde zoon, schoonzoon, en toekomstig kalief] zei; Vrouwen zijn er in overvloed. Je kunt de een makkelijk vervangen voor een ander.


Sahih Bukhari 3: 34: 432

We krijgen vrouwelijke gevangenen als ons deel van de buit, en we zijn geïnteresseerd in hun prijzen, wat is uw mening over coïtus interruptus ?” De profeet zei: “Doe je dat echt? Het is beter voor je om het niet te doen. Alleen Allah bepaalt wie wordt geboren.”


Sahih Bukhari  1:6: 301

Zegt dat vrouwen intellectueel en religieus tekort komen.


Sahih Muslim 17: 4206

Een vrouw die zwanger werd bekent aan Mohammed dat ze schuldig is aan overspel. Mohammed staat haar toe het kind te krijgen, en laat haar daarna stenigen.


Sahih Muslim 17: 4209

Een vrouw pleegde overspel en werd gestenigd op bevel van Mohammed.


Jongeren vallen vrouwen seksueel lastig

Jongeren vallen een vrouw seksueel lastig. De vrouw met blote armen en enkels vraagt er om, aldus soera 33:59

Sommige mensen zeggen dat het gebod van het dragen van de Hijab / Burqa / Niqab, onderdrukking van moslimvrouwen is, maar wat mensen volledig missen is dat het tevens een oproep is tot het onderdrukken en misbruiken van niet moslimvrouwen.
De oproep om Hijab / Burqa / Niqab te dragen is gebaseerd op de volgende koran-openbaring :

Zeg tot uw echtgenotes en dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen / misbruikt. Soera 33: 59

Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt. Soera 24:23

Deze twee verzen geven aan dat het voor moslimmannen oké is om vrouwen te belasteren / misbruiken die de boerka / nikab niet dragen. De sluier is geen keuze, het is een gebod van Allah.
De koran wil dat moslimvrouwen worden erkend en niet worden misbruikt en dat is alleen mogelijk als ze een hijab / niqab / chador dragen. Dus wanneer moslims de persoonlijke keuzes van vrouwen niet respecteren, middels treiteren, beledigingen, of erger, dan zou de koran of islamitische opvoeding een motief kunnen zijn.

Zo lezen we ook in de ‘heilige teksten:

dat je als vrouw niet mag werken in een omgeving met mannen,

dat je als vrouw geen handen mag schudden,

over het toestaan van slaan van vrouwen wegens ongehoorzaamheid,

over het besnijden van vrouwen,

dat een getuigenis van de vrouw maar de helft waard is van dat van de man,

de legitimering van polygamie betreft enkel voor mannen,

over de verplichting van de sluier,

over het niet mogen baden of zonnen op een gemengd strand,

over de beloning van de maagden in het paradijs voor enkel mannen,

over het recht op rechteloze verhandelbare seksslavinnen als oorlogsbuit,

over dat de vrouw niet het recht heeft om een huwelijk te beëindigen,

over dat je twee schapen slacht bij de geboorte van een jongen maar slechts één schaap bij de geboorte van een meisje,

over dat de vrouw recht heeft op minder erfenis dan de man,

over dat vrouwen geen voertuigen mag berijden,

dat de vrouw toestemming van de voogd moet hebben om te mogen huwen

en dat alleen met een mede-moslim mag worden gehuwd (wat niet geldt voor de man)

en over de steniging als straf voor vrouwen die overspel plegen.

Daarnaast bestaat de gehele geestelijkheid uitsluitend uit mannen

en mogen vrouwen slechts achter hen bidden in de moskee.

De islam waardeert vrouwen.., hun waarde wordt meestal uitgedrukt in 1 of 2 kamelen als ruilmiddel.

guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties