Afvalligen – dood hen die de islam verlaten

EX-MOSLIM

Dood hen die de islam verlaten is absoluut een teken van theologische armoede.

Door Ibn Soefi Ali

Als de kwaliteit van een geloofssysteem zo ontoereikend is dat het doodsbedreigingen moet gebruiken om de trouw van zijn gelovigen te behouden, dan is een dergelijke religie gemaakt door mensen en niet door God.


58:22

Je zult geen volk vinden dat in Allah en de Laatste Dag gelooft dat genegenheid heeft voor degenen die zich tegen Allah en Zijn Boodschapper verzetten, zelfs niet als het hun vaders of hun zonen of hun broers of hun verwanten waren.—–

—————

Volgens het verslag van Ibn Kathir verwijst dit vers naar een aantal moslims die hun eigen niet-moslim familieleden afslachtten: de een doodde zijn niet-moslim vader, de ander zijn niet-moslim broer, een derde – Abu Bakr, de eerste kalief en opvolger. van de profeet – probeerde zijn niet-islamitische zoon te vermoorden, en Omar, de tweede kalief, doodde ook zijn familieleden.


16:106 Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te hebben, en wie zijn hart voor het ongeloof openstelde: voor hem is er de toorn   van Allah en voor hem is er een geweldige bestraffing


3: 85 En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard


47:25 Waarlijk, voor hen die hun rug omkeren, heeft Satan het makkelijk gemaakt en hun verlangens opgewekt.


47:48 En wie zich (van de Waarheid) afwendt, worden vervangen en zij zullen uw gelijken niet zijn.


88:23-24 Maar hij die zich afwendt en niet gelooft, Allah zal hem straffen met de strengste straf [doodstraf].


3:90 Die niet (meer) geloven en in ongeloof toenemen nadat ze hebben gelooft, nooit zal hun berouw geaccepteerd worden.


4:80 Wie zich van Allah afkeert, voor hen hebben wij geen bewaker gezonden [tegen geweld].


5:54 Gelovigen die zich afkeren worden weldra vervangen.


9:23

O gij, die gelooft, neemt uw vaders en broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen


4:89 Als ze zich afwenden na gelooft te hebben grijp ze dan en dood ze waar ze zich ook bevinden.


18:74, 80, 81. Zo gingen ze verder totdat zij een jongeling ontmoetten en die jongen doodde. Hij (Mozes) zei: “Doodde jij een onschuldige ziel zonder recht? Wat betreft deze jongen: zijn ouders waren gelovigen, maar wij vreesden dat hij hen tot dwaling en ongeloof zou dwingen. Daarom wilden wij dat hun Heer de zoon zou vervangen voor een betere zoon die reiner en deugdzamer is. [Dit vers is de theologisch basis voor eerwraakmoorden]


Het is vermeldenswaardig dat ook vele andere premoderne religies dergelijke regels rond afvalligheid hadden. De religie verlaten, bracht risico`s met zich mee. Het jodendom had een dergelijke wet, die later werd afgeschaft. De islam heeft haar theologie nooit aangepast aan de tijd.
Volgens de koran, doorgegeven door Mohammed [bij monde van zijn alter ego Allah], wordt afvalligheid altijd bestraft met de dood of op zijn minst met geweld.
Om de religie in stand te houden, maakte Mohammed een wet dat bij een vlucht of verlating, executie volgde;


Afvalligheid na gelooft te hebben staat in de islam gelijk aan verraad en is een bewijs dat in de islam, politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verweven zijn.


Bukhari 52:260 – “De profeet zei, ‘Als iemand (een moslim) zijn godsdienst afdankt, dood hem.’

Bukhari 83:37 – ”de apostel van Allah dood niet zomaar, behalve in een van de volgende drie situaties:

(1) een persoon die een andere moslims ten onrechte heeft gedood.
(2) een gehuwd persoon die illegale seksuele gemeenschap begaat.
(3) een persoon die uit de islam gedeserteerd is.”

Bukhari 84:57 – ”[In de woorden van] de apostel van Allah, ‘wie zijn islamitische godsdienst verandert, dood hem.”

Bukhari 89:271  – ”een man die het mohammedanisme omhelst maar daarna terugkeert naar het jodendom moet worden gedood.“

      Bukhari 26:658Wie ongelovig wordt na gelooft te hebben, hak op zijn nek..


Vele andere verzen in de koran ondersteunen deze duidelijke compilatie van Bukhari, dat aangeeft afvalligen te vermoorden.

Koranverzen 2:217, 9:73-74, 88:21, en 9:66 maken dit nog eens duidelijk. De meest zware overtreding tegen de mohammedaanse cult is wanneer een moslim zijn geloof verzaakt en zich bij de joden aansluit. Een slechtere daad kun je tegen Allah niet uitvoeren.
Het doden van afvalligen is een duidelijk teken van een cult, niet van een religie. Een groep bij elkaar houden door angst te zaaien onderstreept de armoedigheid.
Toen de epileptische en behoorlijk krankzinnige profeet Mohammed in 632 na Chr. overleed ten gevolge van het eten van een vergiftigde lamsbout, verlieten veel Arabische stammen de islam. Als vergelding werden deze deserteurs in een oorlog afgeslacht door tweede kalief Abu Bakr. Deze gebeurtenis wordt de Ridda Oorlogengenoemd. Ofwel oorlogen tegen afvalligheid.

De islam is de meest gewelddadige en dwingende cult uit de geschiedenis. Dood degene die het mohammedanisme verlaat, of vermoord diegenen die als moslim geboren werden maar de islam niet willen volgen, is een belangrijk onderdeel van deze cult. Mohammed wilde dus zijn macht over volkeren handhaven door diegene te vermoorden die zijn geloof niet wilden volgen. Het is een zeer effectieve en radicale methode om totalitaire controle uit te oefenen. Geen andere interpretatie van de islamitische geschiedenis kan een andere conclusie onthullen.

 • Afghanistan
 • Algeria
 • Brunei
 • Comoros
 • Egypt
 • Iran
 • Iraq
 • Jordab
 • Kuwait
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mauritania
 • Morocco
 • Nigeria
 • Oman
 • Pakistan
 • Qatar
 • Saudia Arabia
 • Somalia
 • Sudan
 • Syria
 • United Arab Emirates
 • Yemen

Een religie met een ingang maar geen uitgang is geen religie maar een gevangenis.

Er is dus één religie in deze wereld waarvan de voorstanders geloven dat degenen die de religie verlaten, moeten sterven. Als de islam het menselijk leven van niet-moslims niet respecteert, verdient dit geloof geen respect, noch zijn aanhangers.


Redenen waarom moslims de islam verlaten. Gerangschikt op basis van preferentie.

Intellectuele en ideologische motivaties:

• De status van vrouwen in de islam

• De tegenstellingen tussen mensenrechten en sharia

• De problematische inhoud van de koran

• De aard van de profeet en andere moslimleiders

• Islam is onlogisch en onwetenschappelijk.

• De eeuwige verdoemenis voor niet-moslims

• De overdreven strikte regels en straffen

• Islam is niet universeel, maar Arabisch.

• De dubieuze geschiedenis van boeken als de koran en hadith

Maatschappelijke en ervaringsgerichte motivaties

• Ervaringen met gewelddadige moslims

• Moslims die zich bezig houden met onderdrukking

• Moslims met achterlijk gedrag

• De slechte behandeling van vrouwen

• De slechte behandeling van niet-moslims

• Moslims hebben een valse indruk van de werkelijkheid