Soera 48 Fatah

Door Al Kitab,

De Fatah partij van de zogenaamde gematigde Arabieren op de westbank is naar dit hoofdstuk vernoemd. Fatah betekent overwinning. Dat maakt veel duidelijk is het niet? Overwinning op de Joden. Overwinning op de ongelovigen. Overwinning van Allah op alle andere ideologieën/religies. Overwinning van de islam bij het onder controle brengen van de gehele mensheid op aarde.
Overwinning betekent volgens de islam het door als moslims heersen over elk ras en alle landen op de wereldkaart. De bedoeling van het woord is duidelijk.
Dit hoofdstuk vat keurig het hele doel van de Koran samen. Enkel de zeer slimme en ‘genuanceerde’ mensen, die tot de culturele marxistische cult behoren en die opgeleid werden aan hoog aangeschreven universiteiten, kunnen de duidelijke bedoeling achter het woord ‘overwinning’ zijn ontgaan. Geen van deze mensen hebben echter dit hoofdstuk ooit gelezen. Ook het psycho gezwets van de heersende media kunnen het geschrevene in deze soera niet verbergen.

Dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over deze zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. Dit is een slechte bestemming.” [48:6]

Is dit duidelijk genoeg? Of moet er eerst een mensenrechtencommissie aan te pas komen? Huichelaars zijn natuurlijk de Joden en christenen. Deze twee groepen zijn volgens de islamitische pathologie echte moslims, maar afgedwaald van het juiste pad van de sharia, die het ware geloof van Allah, al eeuwen eerder hadden verdraaid. Dus is de islam de ‘enige echte’ ware religie.
Polytheïsten zijn Arabieren en andere heidense aanbidders die weigerden naar voren te buigen voor de maangod, die ‘bewaakt’ en aanbeden werd door de familie van Mohammed. Polytheïsten hadden waarschijnlijk meer verstand dan zich hersenloos te onderwerpen aan de maangod van Mohammed, die in geen 1000 jaar beter of hoger was dan al die andere hemellichamen die ook aanbeden werden. De hel is voor een ieder die de maangod durft te bekritiseren. Hoe tolerant.

“Opdat gij in Allah en Zijn boodschapper zou geloven, hem steunen en eren en Hem ’s morgens en ‘s avonds zou verheerlijken.” [48:9]

Dit lijkt nogal ongewoon; niet alleen deze ingebeelde Allah moet vereerd worden, maar ook bandiet/profeet Mohammed. Dit lijkt een opvallend handige verklaring die Mohammed had afgegeven – in modern taalgebruik kan men stellen dat het een ‘belangenconflict’ is. En wee degenen die het niet eens is met alles wat de ‘boodschapper’ zegt of doet. Hel is uw laatste verblijfplaats;

“Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden…

Geloof in de Arabische maancult en de overwinning op alle andere religies is aan jou. Maar vraag jezelf af; Wat voor ’geloof’ praat over de onderwerping van alle andere geloven? Er is hier absoluut geen reden om zich te bekeren op grond van deze zogenaamde ‘moreel superieure leerstellingen.’ Er is geen morele of ethische code in de Koran. Geen. Niet één enkel vers bevat de gouden regel. Zonder dit, geen enkele ideologie kan aanspraak maken op de status van een religie.

De Koran en deze soera geven het advies dat oorlog en geweld de enige manier is om het fatalistische lot van de maancult te verspreiden:

“Hij vergeeft wie hij wil en hij straft wie hij wil: maar Allah is vergevensgezind, genadevol… wanneer gij zou uitgaan op een expeditie waarbij gij gemakkelijk buit kunt maken…. Dan, als gij gehoorzaamt, zal Allah u een goede beloning geven, maar indien gij u omkeert zoals gij voorheen deed, zal Hij u door een pijnlijke straf kastijden.” [48:14,15,16]

De Arabische maancult is fatalistisch. Allah beslist alles. Uw vrije wil is verboden. De maangod bepaalt alles. Oorlog en het plunderen van goederen zijn gerechtvaardigd, want dit is de wijze hoe Mohammed zijn rijkdom en macht verworven heeft.
Belangrijker is dat wanneer je niet achter de oorlog staat, niet mee plundert en niet meedoet om in navolging van de stichter, de islam met het zwaard te verspreiden, dan wacht het eeuwige hellevuur.

Vreedzaam? Gematigd? Empathisch? Alleen in de zieke hoofden van culturele relativisten. Het is voor de vrome Koran volgeling alleen de overwinning die telt. Overwinningen op alle andere religies en de niet-moslims. Dit is fascistische overheersingdrang in duidelijke, heldere taal. Deze Arabische intolerante theologie is geen geloof noch een godsdienst van ethische vroomheid.
Het is van een ander tijdperk – van een absurd en anti humanistisch, oud fascistisch heidendom.