Islam; geraffineerd project

Heb je je ooit afgevraagd waarom miljoenen moslimmannen zo enthousiast zijn om Amerikanen te vermoorden? Of waarom zovelen bereid zijn zich op te blazen tussen een groep willekeurige mensen op Bali, in Londen, Madrid, Parijs of Israël? Of waarom dit wordt ondersteunt?

Knipselnn

Racistische gelovigen plegen overal ter wereld aanvallen op westerlingen en zelfs op hun eigen medemoslims. Waarom?

Vanwege een doctrine. Een doctrine is een verzameling instructies. Als u zelf een verzameling van instructies creëert met als uiteindelijke doel de gehele mensheid te domineren en dus andere politieke systemen moet gaan overtreffen dan moet je van goede huize komen om het beter te doen dan concurrent ‘islam.’

Hier een aantal essentiële componenten die het islamitisch project tot op heden, succes hebben gebracht:

1. Een verzameling aan instructies is op schrift gesteld.

Het op schrift stellen is geen islamitische uitvinding, maar wel een belangrijke factor in het succes van de islam. Iets enkel mondeling overdragen kan na verloop van tijd veranderen, maar iets op schrift stellen zal over duizend jaar niet verandert zijn. En met moderne drukpersen en internet kunnen er miljoenen kopieën gemaakt worden dat een enorm voordeel geeft in de verspreiding van een set aan instructies.

2. Koran bevat instructies voor de verspreiding van haar boodschap.

Het vertelt de gelovigen de islam te verspreiden [da’wah]. Het is voor de gelovige een heilige plicht om Mohammads leven en de islamitische wetten in alle uithoeken van de wereld te propageren.

3. De set bevat instructies voor het eigen behoud, bescherming en toewijding.

De koran, het belangrijkste boek van de islam, vertelt de volgelingen dat ze de leringen nooit mogen wijzigen of moderniseren. Het is perfect zoals het is. Het is een doodzonde te proberen het te veranderen. Dit idee zorgt voor het behoud van het gehele concept. Deze eerste drie instructies zijn vrij standaard voor verschillende succesvolle religies. Maar nu wordt het interessant…

4. Islam geeft zijn volgelingen de opdracht politieke machtsblokken te creëren die de islam ondersteunen.

Dit is een van de meest ingenieuze ideeën uit de set van instructies. De islam is de enige religie die het gebruikt. Andere religieuze groeperingen hebben politieke aspiraties, maar niet de religieuze plicht om nieuwe staten te creëren met een systeem van religieuze wetten. Het Mohammedanisme heeft een systeem van wetten, sharia genaamd, en alle moslims hebben de plicht om voortdurend te streven naar het vormen van islamitische staten of rijken — overal ter wereld.

Niet alleen is dit misschien islam’s meest briljante innovatie, het is ook de meest angstaanjagende innovatie voor de niet-moslims.

5. Aanmoedigen om de religie te verspreiden door oorlogen te voeren.

Dit is ook een briljante innovatie: hoewel ook andere religies zich hebben verspreid door gebruik van geweld, hadden ze weinig rechtvaardiging vanuit hun eigen religieuze doctrines om dit te doen. Zo niet met de islam. Uitbreiden door middel van strijd/jihad wordt zeer geaccepteerd en aangemoedigd [bv. soera 4:74]. Het islamitische onderwijs presenteert het op de volgende wijze: de verdwaalde niet-moslims, levend in zonde in een niet-islamitische staat, moeten worden gered van deze zonde door de wetten van Allah te omarmen.

In geval men de sharia niet wil accepteren dan is er de plicht van de moslimstrijder om dwangmiddelen toe te passen. De wereld heeft geen vrede, totdat elke regering op aarde de wetten van Allah volgt. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen — de koran vermeld dit 91 keer.

Aanvankelijk wilde Mohammad de islam verspreiden met vreedzame middelen, met gevolg dat hij na dertien jaar een schamele 150 volgelingen had. Maar toen veranderde hij van tactiek en begon met oorlogen, veroveren, plunderen, slachten, executies, en binnen tien jaar had hij, al dan niet met dwang, tienduizenden mensen bekeerd. Nadat hij gestorven was, gebruikte zijn volgelingen dezelfde tactiek met miljoenen bekeerlingen als resultaat. En mede door een natuurlijke bevolkingstoename zijn er nu meer dan 1.5 miljard moslims.
De heilige en verplichte instructie om islamitische staten te creëren maakt bij bepaalde mensen een geestdrift los om inderdaad gebieden met geweld te veroveren. De gebieden die destijds verovert werden zijn nog altijd islamitisch en moeilijk te veranderen.

Dit is een van de meest efficiënte methodes ooit uitgevonden; een enorm aantal mensen indoctrineren met eenzelfde dergelijke set aan instructies. Deze methode van controle en indoctrinatie zijn ook met succes gebruikt door communistische en andere totalitaire staten. Maar zoals je hieronder zult ontdekken, maakt de islam op unieke wijze gebruik van strenge sharia wetten om bekering naar de islam af te dwingen.

6. Landen moeten veroverd worden.

Gebieden of landen die voorheen islamitisch waren moeten worden herovert, zoals Spanje en Israël. De islamitische rijken moeten voortdurend uitbreiden. Inkrimpen is slecht, uitbreiden is goed. Wanneer een land eens islamitisch was en nu dus niet meer, dan betekent dat krimp en dat moet worden hersteld. Volgens de instructie is de aarde van Allah. Als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft dan heeft de moslim de plicht [indirect] te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen. Het is een zonde wanneer men dat niet zou doen.

7. De instructie set biedt polygamie dat voor nieuwe rekruten zorgdraagt.

Een moslim man kan maximaal vier vrouwen trouwen en hij mag seks hebben met slaafmeisjes zoveel hij wil. De koran moedigt vooral mannen aan om te trouwen met weduwen. Dit is een belangrijke instructie omdat in oorlogen, veel soldaten het leven kunnen verliezen. En deze verliezen aan soldaten moeten aangevuld worden, anders zou deze set aan instructies wel eens kunnen wegkwijnen door een gebrek aan nakomelingen.

8. Het is strafbaar om de islam te bekritiseren.

Dit is een zeer belangrijke ondersteunende instructie. Het helpt andere ideeën te onderdrukken die het gezag van de islamitische instructies zouden kunnen aantasten. Het is goed voor de islam maar slecht voor de mensenrechten. Dit beperkt de vrijheid van meningsuiting. Kritiek op de islam kan de doodstraf betekenen.

9. U kunt de islam niet meer verlaten zodra u bekeert bent.

Dit is een interessante. Apostasie is volgens de islam een illegale daad en een cruciaal onderdeel van de sharia. Afvalligheid is verraad, een misdaad en een zonde, het kan de doodstraf betekenen [en een eeuwige verdoemenis in de hel].

Deze set aan instructies beschermt zichzelf door deserteurs de doodstraf op te leggen. Dit gaat tegen de menselijke natuur in en is niet goed voor de moslim, maar geweldig voor de islam. Een andere instructie van de sharia wetgeving zegt dat het tegen de islamitische wet is om moslims te bekeren naar andere godsdiensten.

Uw loyaliteit naar de islam is prioriteit nummer 1.

Dit is een geweldig toegevoegde instructie wanneer het doel wereldheerschappij is. Dit doet twee dingen: het zorgt wereldwijd voor een eenheid van moslims dat kan groeien tot een grotere eenheid dan welke natie dan ook en het geeft hen een numeriek voordeel.

Sterven tijdens de strijd voor de islam is de enige manier om gegarandeerd het paradijs binnen te gaan.

Dit is ook een zeer slimme instructie om onverschrokken, enthousiaste krijgers te creëren en met name ook door de levendige beschrijvingen in de koran van de zinnelijke genoegens in het hiernamaals. Een moslim heeft een kans om naar het paradijs te gaan, maar dat is niet gegarandeerd. Echter, als hij sterft tijdens een gevecht voor het islamitisch belang, is het paradijs wel gegarandeerd. [soera 9:20]

12. U moet de koran in het Arabisch lezen.

Dit verbindt gelovigen door taal, en taal is een zeer krachtige verbindend fenomeen. Voor een extra stimulans om Arabisch te leren, zegt een andere instructie dat u enkel het paradijs binnen kunt gaan wanneer u in het Arabisch bidt. Dus alle moslims over de hele wereld moeten deze taal kennen. Dit maakt het gemakkelijker om protestcampagnes, politieke druk en oorlogen te coördineren. Ik betwijfel of Mohammad deze mogelijkheden had voorzien, maar dit idee is slim, zelfs als het onopzettelijk was.

13. U moet vijf keer per dag bidden.

Dit ritueel helpt de moslim zijn leven door de islam te laten domineren – door zijn dagelijkse ritme van rituelen versmelt hij met de islam. Islam neemt elk aspect van een moslimleven volledig over. Niet alleen vijf keer per dag bidden, maar ook de rituele wassing vooraf. De islam dicteert met wetten het persoonlijke leven.

14. Het gezamenlijk uitvoeren van het gebed.

Moslims bidden allemaal naar dezelfde richting. Ze buigen en knielen synchroon, opnieuw en opnieuw. Deze gezamenlijke activiteit creëert een versterkt gevoel van verbondenheid, eenheid en discipline tussen moslims.

15. De vrouw heeft een zeer ondergeschikte positie.

Dit idee ondersteunt nummer vijf en zes uit de instructie set. Als vrouwen teveel invloed hebben, zullen ze proberen de strijders thuis te houden. Vrouwen willen doorgaans hun echtgenoot en zonen niet graag de oorlog insturen. Door vrouwen ondergeschikt te maken en geen zeggenschap te geven, wordt hun invloed op oorlogen, geweld en veroveringen teniet gedaan.

Zo zijn vrouwen niet toegestaan zonder toestemming het huis te verlaten.
Het verlaten van het huis moet begeleid worden door een mannelijk familielid.
Onder islamitische wet is een vrouw als staatshoofd of als rechter, verboden.
Haar erfenis is de helft als dat van een man.
In de rechtbank is haar getuigenis de helft waard als dat van een man.
Ze is niet toegestaan om te kiezen waar zij wil leven of met wie zij wil trouwen.
Ze is niet toegestaan om te trouwen met een niet-moslim.
De vrouw mag de keuze om te scheiden niet maken. De man echter, kan met een gebaar met zijn hand een scheiding in gang zetten.
En volgens de sharia, mag de man haar slaan wanneer zij niet gehoorzaam is. Al deze ideeën houden haar ondergeschikt, zodat de oorlogsmachine ongehinderd voort kan gaan.

16. De enige manier waardoor een vrouw zeker in het paradijs kan komen is door zich te verzekeren dat haar echtgenoot blij met haar is geweest.

Toen ik dit las, dacht ik, “Mohammad, jij bent een bedrieger.” Dit idee helpt in het onderwerpen van de vrouw. Het motiveert de vrouw om zichzelf te onderwerpen. Het geeft haar een sterke stimulans om volgzaam aan de wensen van haar echtgenoot tegemoet te komen. Hoewel zij als goede moslima een kans heeft om in het paradijs te komen, is het paradijs pas gegarandeerd wanneer haar man blij met haar is geweest.

17. Allah geeft zichzelf toestemming om zijn eigen werk te wijzigen.

Dit is een interessant. De koran zegt dat wanneer een later geschreven passage in tegenspraak is met een eerder geschreven passage, de eerder geschreven passage geschrapt moet worden. De koran omhelst een periode van 23 jaar. In deze periode was Mohammads leven nogal onderhevig aan wijzigingen, zo ook zijn godsdienst.
Zoals ik eerder aangaf verkondigde Mohammed in zijn eerste 13 jaar een vreedzaam prediking met slechts 150 volgelingen als resultaat. Maar als militaire leider en gewelddadige veroveraar, was hij in staat om in minder dan 10 jaar geheel Arabië aan de islamitische wet te onderwerpen. De vreedzame manieren waren te langzaam. Gedwongen bekeringen en de oprichting van de sharia bleek veel sneller en efficiënter. En dus werden de eerdere vreedzame, tolerante verzen ingetrokken en vervangen door de gewelddadige, intolerante passages.

18. De koran maakt gebruik van belonen en straffen om islamitisch gedrag te stimuleren.

Verspreid in het boek bestaan levendige omschrijvingen van de hel, waar zondaars en niet-moslims stinkend kokend water te drinken krijgen of waar mensen lijdend onder eindeloze kwellingen en doodsangsten voor de eeuwigheid in een vuur geworpen worden. Ook zijn er beschrijvingen van het paradijs; In het paradijs, volgens de Koran, zullen gelovigen groene zijde gewaden dragen, zittend op pluche banken. Met fruitbomen die schaduw geven. Er is lekker eten met verfrissende drankjes, geserveerd in zilveren bekers en dat allemaal op voorwaarde dat u zich als vrome moslim gedraagt. Wilt u een garantie, dan moet u sterven in de strijd voor de zaak van Allah [voor mannen] en de vrouwen moeten nieuwe rekruten produceren en zorgen dat hun echtgenoten gelukkig zijn.

19. Het biedt een enorm en inspirerend doel.

Leiders van landen, bedrijven en religies hebben allang ontdekt wat hun mensen het meest zal motiveren; een buitengewone speciale opdracht; de islamitische instructieset roept op, niet te rusten voor de hele wereld onder islamitische wetgeving valt.
Veel religies willen mensen bekeren, maar de islam beschikt over een methode die niemand anders heeft: uitbreiden door in parlementen te infiltreren en proberen de wetten om te zetten naar een sharia wetgeving.

Zodra de hele wereld islamitisch is, zal er vrede heersen. Aldus de instructie set.

20. Niet-moslims moeten veel belasting betalen

Wanneer moslims een land of gebied veroverd hebben dan zullen niet-moslims als minderwaardige burgers de zware jizya belasting moeten betalen – ten gunste aan de islamitische gemeenschap en de oorlogsmachine.

Om onder deze belasting uit te komen is er dus een praktische reden om zich te bekeren naar de islam. En is wederom een geniale instructie.

Niet-moslims mogen geen nieuwe godsdiensthuizen bouwen en mogen bestaande kerken of synagogen niet herstellen. Hiermee komen de godsdiensthuizen van een concurrerende instructieset in permanent verval. Briljant maar asociaal/crimineel.

Tevens mogen niet-islamitische gebeden niet binnen het gehoorbereik van een moslim verkondigt worden. Dit zorgt ervoor dat moslims niet worden beïnvloed met andere concurrerende religieuze ideeën. Ook symbolen van andere geloven mogen niet in de openbare ruimte zichtbaar zijn.

Een andere toegevoegde instructie die het veel gemakkelijker maakt om niet-moslims binnen een islamitische staat te domineren: niet-moslims mogen geen eigen wapens bezitten van welke aard dan ook.

21. Een moslim mag niet bevriend raken met een ongelovige.

Een moslim mag doen alsof iemand zijn vriend is, maar in zijn hart mag hij dat niet zijn. Dit is een van de beste beschermingsmaatregelen die de islam heeft tegen moslims die het geloof willen verlaten.

22. De koran adviseert bedrog bij de omgang met ongelovigen.

Mohammed droeg een van zijn aanhangers op te liegen indien dat nodig was (bij de moord op een van Mohammeds vijanden). Het principe was duidelijk: als het de islam helpt, is er geen enkel bezwaar tegen het misleiden van niet-moslims.

Dit beginsel heeft in de geschiedenis de islamitische doelstellingen heel goed gediend. En ook tegenwoordig nog steeds. U kunt het zelf zien op de DVD ‘obsession: ‘radical islam’s war against the west.’ Met praktijkvoorbeelden van islamitische leiders met verklaringen in het Engels voor de Westerse pers, en een paar dagen later met een geheel andere verklaring in het Arabisch voor hun eigen aanhangers.

Bedrog van de vijand is altijd handig in tijden van oorlog en de islam is in oorlog met de niet-islamitische wereld totdat ook daar het sharia recht wordt nageleefd. Alle niet-moslims in niet-islamitische landen zijn vijanden. Westerlingen bedriegen is dus aanvaardbaar. Het wordt zelfs aangemoedigd als het de verspreiding van de islam kan bespoedigen.

En daarom zien we het vreemde verschijnsel dat door Steven Emerson beschreven wordt in ”Terrorists Among Us,” waar men veronderstelde dat organisaties in de Verenigde Staten geld inzamelden voor weeskinderen, maar in werkelijkheid aan terroristen werd gegeven. Ze misleiden welwillende Westerse ongelovigen om aan organisaties te doneren die in werkelijkheid Westerse ongelovigen doden. Zoals het staat in de koran: “oorlog is bedrog.” Deze instructie geeft de islam een geweldige voorsprong op religies die oprechtheid en eerlijk gedrag aanmoedigen.

23. Islam moet altijd worden verdedigd.

Deze instructie is een primaire pijler waarmee oorlog wordt gerechtvaardigd tegen bijna iedereen, zoals u in de volgende instructie zien zult. Nadat de vijand is verslagen, moeten moslims een islamitische staat opbouwen.

24. De instructieset geeft voorwendsels om oorlogen te starten.

De koran besteedt veel tijd aan het klagen over mensen die Mohammed niet steunden toen hij zijn godsdienst begon, waarin Allah hun vaak verdoemde tot kwellingen in het eeuwige hellevuur.

Mohammed was nogal pietluttig en opdringerig met zijn godsdienst; als anderen vonden dat hij hun lastig viel en daarom protesteerde, betekende dat voor Mohammed dat ze de ‘heilige openbaringen’ van Allah niet respecteerde. En was voor Mohammed voldoende reden was om Allah’s vijanden te bestrijden en te doden. Dit demonstreert het voorwendsel.

Niet-moslims in de wereld moeten zich dringend bewust worden van dit beginsel. Van alle instructies in deze instructie set is dit immers de gevaarlijkste voor het Westen. Het gebruik van voorwendsels maakt het Westen weerloos tegen de islamitische invasie die nu gaande is. Moslim terroristen zijn geen naïeve mensen. Ze zijn intelligent, hoog opgeleide, goed gefinancierd en zij gebruiken een heel slimme reeks aan instructies.

In het Westen is de invasie aan de gang en het gebeurt met hulp van de linkse media op zo’n geniepige wijze dat de meeste westerlingen niet eens weten dat het gebeurt.

Een voorwendsel betekent dat er slechts een minimaal excuus nodig is om vijandelijke acties te beginnen.

Als sterven tijdens de strijd ten behoeve van de islam de enige manier is om in de hemel te komen, heeft u oorlog nodig. En als het uw heilige plicht is om in alle landen de shari’a wetgeving in te voeren, moet u deze landen veroveren. Maar u wil niet als de agressor overkomen. Het gaat om de schijn. In de hele koran probeert Mohammed zijn agressie te rechtvaardigen door te stellen dat hij de islam verdedigt.

De Koran herhaalt vele malen dat aanhangers van de islam Mohammed moeten gebruiken als rolmodel en aan hem een voorbeeld nemen. Zo proberen moslims overal in de wereld misstanden te vinden of te veroorzaken, zodat zij een heilige oorlog kunnen starten. Zo kunnen ze voor Allah’s doel strijden en sterven en zo eraan bijdragen dat de hele wereld onder Allah’s wetten valt.

25. Het expliciete gebruik van het meten met twee maten.

Islam heeft een norm voor moslims en een andere norm voor niet-moslims, die altijd in het voordeel van moslims uitvallen en dus een prikkel zou kunnen zijn om zich te bekeren. De islam zegt bijvoorbeeld, dat de moslims de islam altijd en overal moeten verspreiden, waar ze ook zijn.

Maar wanneer andere godsdiensten hun eigen instructieset verspreiden, moeten moslims dit zien als een daad van agressie tegen de islam: een daad van agressie waartegen verdedigd moet worden.” Vergeet niet dat Islam altijd “verdedigd” moet worden.

Een ander voorbeeld van hoe de dubbele moraal: wanneer islam op enigerlei wijze wordt zwartgemaakt, dan moeten moslims de islam met geweld verdedigen. Zelfs als het om een stripboek gaat. Maar andersom mogen moslims wel, in navolging van Mohammed, joden en christenen zwartmaken in islamitische media.

Nog een voorbeeld: de islamitische fundamentalisten van Saoedi-Arabië schenken geld om overal in de vrije wereld moskeeën te bouwen. Maar volgens de islamitische wet, dat de officiële wetgeving in Saoedi-Arabië is, mogen er geen niet-islamitische religieuze gebouwen in het land staan.

Zij zien hier geen onvolkomenheid in. Ze vinden zo’n overduidelijke dubbele moraal niet vreemd. Zij zijn immers de volgelingen/uitverkorenen van Allah en de andersdenkenden zijn in overtreding en dwalen. Rechtvaardigheid en gelijkheid geven aan de minderwaardige niet-moslims is daarom zeer misplaatst. Een dubbele moraal is vanuit hun perspectief volkomen redelijk.
Het beginsel van dubbele moraal maakt deel uit van de instructie set en is een groot voordeel in het verspreiden van de islam (en de onderdrukking van concurrerende instructie sets).

26. Het is verboden om een moslim te doden. (met uitzondering van een rechtvaardige zaak).

Het is daarentegen niet verboden om een ongelovige te doden. Hierdoor vormt zich een band tussen moslims en angst bij de niet-moslims en het motiveert om moslim te worden. Dit is ook een ander voorbeeld van een expliciete islamitische dubbele moraal.

We kunnen de islamitische instructie set op een abstracte intellectuele wijze geniaal vinden, maar het is godsgruwelijk reëel. Miljoenen mensen proberen deze instructies letterlijk op te volgen. En hun geloof in de instructie set wordt krachtig ondersteund door het shariarecht. Door regeringen de wetten van de islam toe te laten passen, heeft de instructie set twee invloedrijke beginselen: sociale controle en autoriteit.

Iedereen in een islamitische staat gehoorzaamd de islam (wie weigert worden afgeranseld, belast of vermoord) en niemand mag het bekritiseren, niet privé en niet in het openbaar. De psychologische effecten hiervan zijn enorm. Het is daarom voor een moslim vrijwel onmogelijk om in een dergelijk land buiten de islam te leven. De verstikkende controle door autoriteiten en omgeving is overweldigend.

Als u een instructie set wil verzinnen om de wereld over te nemen, zou ik geen betere weten dan die van de islam.

Dat ik het geniale van deze instructie set bewonder, wil natuurlijk niet zeggen dat ik het steun. Als niet-moslim ben ik er faliekant op tegen. Vergeet niet dat het welslagen van deze instructie set niets te maken heeft met vreugde, vrijheid, vooruitgang, individualiteit, gezondheid en veiligheid. Het gaat er alleen maar om de instructie set te verspreiden.

Dat geldt ook voor genen. Een sterk gen heeft de eigenschap de meeste kopieën van zichzelf in toekomstige generaties door te geven. Een set sterke genen die samen een dodelijk virus vormen kunnen miljoenen mensen doden en onnoemelijk veel leed veroorzaken, maar vanuit het oogpunt van de genetica is het virus genetisch succesvol.

Genen maken zich niet druk over mensen. Ze proberen niet van ons een gelukkig mens te maken. Ze staan onverschillig tegenover onze situatie.

Hetzelfde geldt voor instructies. Een set aan instructies gebruikt en dumpt mensenlevens om zichzelf door te geven, het staat onverschillig tegenover het lijden, de ellende of de dood die het veroorzaakt.

Een set aan instructies dat eindeloos in iemands hoofd is gestampt, versterkt door islamitische autoriteiten, imams, media en maatschappelijke druk, kan iemand ertoe brengen zichzelf op te blazen en willekeurige mensen te doden om zijn fantasie van een hemel met 72 wulpse schoonheden te vervullen.

Deze islamitische instructies hebben enorme gevolgen en wij negeren het op eigen risico. Het heeft al anderhalf miljard mensen aangetast en het is de jongste onder de grootste godsdiensten. En het groeit.

Waar wij in het multiculturele en tolerante Westen rekening mee moeten houden is dat deze set aan instructies ons dreigen over te nemen. Deze instructie set maakt gebruik van onze tolerantie en democratische rechten om het uiteindelijk te elimineren.

Wij zijn getuige van een ideologische oorlog maar u kunt helpen het tij te keren. Wanneer u de verspreiding van de islam dat terrorisme produceert wilt beteugelen, dan is het raadzaam om meer over de islam te weten te komen en deze kennis aan uw omgeving door te geven.

U zult geschokt zijn hoeveel mensen zo weinig over de islam weten. En de onwetenden zullen ook geschokt zijn. En als voldoende westerlingen meer weten, zullen islamitische tactieken als voorwendsels en bedrog ontmaskerd worden en ons niet meer machteloos maken. De situatie is urgent.

Wanneer wij meer weten over de grondlegger Mohammed (die alle moslims als voorbeeld moeten nemen) en de doelstellingen van de islamitische instructies, dan kunnen we met collectieve acties hun plannen effectief dwarsbomen.

U kunt de verspreiding van islam alleen tegengaan door te beginnen kennis over de islam te vergaren.

Bron,Bron