Soera 59 de bijeenkomst

Het verzamelen van joden en christenen om hen te straffen.

door Ibn Sufi al Kitab

Ik kan me niet herinneren dat in het nieuwe testament wordt opgeroepen tot het doden van moslims of niet-christenen. De koran daarentegen, een voorloper van Mein Kampf, maakt er een gewoonte van om op elke pagina de niet-moslims te belasteren. Zo ook is soera 59, een hoofdstuk dat openlijk gewelddadig is tegen joden, christenen en anderen die de Allah cult niet willen aanvaarden.
Dit moorddadige gebral zou kunnen betekenen dat het werd geschreven toen de moslims zich als een krachtige militaire macht ontwikkelde en van plan waren om uiteindelijk in 630 na Chr. Mekka te veroveren.

De verzen in deze soera zijn vrij duidelijk en er wordt herhaaldelijk verklaard dat als men niet wil sterven, de maancult als de ware theologie moet accepteren. Misschien kunnen de moslims de genuanceerde kreten van mededogen, liefde en tolerantie in de volgende passage uitleggen:


‘Hij is het die de ongelovigen van het Boek, bij de eerste verbanning uit hun huizen zette. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen, hen tegen Allah zouden beschermen. Maar [de toorn van] Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtte, en wierpen angst in hun harten zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden.’’ [59:2]


De goede bedoelingen, mededogen en naastenliefde druipen er vanaf.

Joden en christenen werden door de islamitische macht van Allah dus dermate geterroriseerd dat zij hun eigen samenleving vernietigde [in werkelijkheid deden de moslims dat door middel van oorlog en geweld.] Deze soera werd geschreven nadat Mohammed Medina had overgenomen en de christelijke en Joodse gemeenschappen in het gebied uitroeide, een karwei dat in 628 na Chr. werd voltooid. Hoe tolerant. Tijdens deze vernietiging werden joodse jongens en mannen grotendeels afgeslacht, hun vrouwen onder slavernij gebracht en hun bezit verdween naar de beschaafde moslim cult. Mohammed nam een aantal Joodse maagden als seksslaaf en een ander als zijn derde vrouw.
Hoe charmant…

De volgende soera is autoritair en spottend. Openlijk trots over het slachten en uitroeien van de gehate kaffer, geeft Allah, een bedenksel van Mohammed, zijn goedkeuring voor de slachtingen en verwoestingen:


”Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als buit van het ongelovige volk, is voor Allah en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de boodschapper u ook moge geven, neem het aan en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan.’’ [59:7]


Hoe handig bedacht.

Het uitroeien van Joodse mensenlevens en het roven van hun eigendommen is dus gesanctioneerd door de maangod, en de perfecte mens Mohammed kan de buit innemen en ermee doen wat hij wilt – zolang hij maar wat kruimels en munten naar de behoeftige moslim gooit  [dat krachtens de islamitische wetgeving vereist is om de umma te versterken en om islamitische strijders voort te brengen].
Niet-moslims krijgen niets, zij ontvangen natuurlijk geen liefdadigheid.

Deze soera bevat 24 verzen. Daarvan zijn er 16 die in verband staan met vernietiging of aanvallen op joden en christenen. Of hoe dan ook, zij werden geconfronteerd met de toorn van Allah die hen tot het hellevuur veroordeelde. Dus 67% van deze soera is gewijd aan het haten van niet-moslims. Vijf verzen herhalen dat het vrezen van de maangod en het volgen van de dictaten van Mohammed de enige plicht voor een moslim is.
Maar niets aangenaams over Joden en christenen, waaruit nogmaals blijkt dat de islam geen liefde en respect voor anders denkenden heeft.


  • vers 3: “.. .in het hiernamaals hebben zij de straf van het vuur.” [zij = niet moslims]
  • vers 4 “.. .dat is omdat zij zich tegen Allah en zijn boodschapper verzetten…” [Joden en christenen bekeken Mohammed, met zijn door elkaar gegooide en onsamenhangende visie op bijbelse teksten, als krankzinnig.]
  • vers 13 “Waarlijk, jij bent sterker(dan zij) vanwege de terreur in hun harten, door Allah (verzonden). Dit is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.”
  • vers 14 “zij zullen niet gezamenlijk tegen u vechten, met uitzondering in versterkte steden, of achter muren, ze zijn een volk verstoken van wijsheid.” [Joden en christenen zijn lafaards en onwetend omdat zij de maangod verwerpen.]
  • vers 15 “..Er is voor hen in het hiernamaals een smartelijke straf;-” v. 17 “het einde van beide zal in het vuur zijn. Dat is de beloning voor de schuldigen.” [schuldig zijn die mensen die de Allah cult niet willen volgen.]

En zo gaat het maar door in deze soera en de koran. Niet één enkele zin of woord dat beschaafd, sympathiek of aanvaardbaar is voor de niet-moslim. Sterker, de Joden en de christenen zijn lafaards, verscholen achter versterkte muren.
Ook zijn niet-moslims volgens de koran dom en het is okay hun land en geld af te pakken omdat zij toch in het hellevuur zullen eindigen.

Is dit een religieuze tekst dan wel een politiek document om uitroeiing en oorlogen te rechtvaardigen? Let ook op het woord ‘angst’ [= terreur] dat in twee verschillende verzen [2, 13] gebruikt wordt. Dit is geen verkeerde woordkeus. Terreur is bewust door de Arabische schrijvers gebruikt omdat Mohammed heeft verklaard dat hij Arabië had veroverd door middel van terreur en terrorisme. En natuurlijk zullen er een aantal moslims zijn die zich distantiëren van het islamitische terreur en terrorisme.
Dat is te verwachten, maar de tekst is duidelijk genoeg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.