De problemen met de islam

Pat Condell,

Hallo, ik zou een paar dingen over de islam willen zeggen. Het was hier in het Verenigd Koninkrijk met gelovigen altijd vrij rustig totdat de moslims langs kwamen en boeken in brand staken en zonder geldige reden doodsbedreigingen begonnen te uiten voor het eisen van een aparte behandeling. En zij hebben zodoende laten zien wat je kunt bereiken met treiteren en intimidatie, ten bate van hun kostbare overtuigingen; gebazel uit een ver verleden van enkele oude woestijn nomaden met een psychische stoornis.

Het lijkt mij nogal ironisch dat juist de mensen die geen poging doen om na te denken het meest luidruchtig zijn voor de eis hun ideeën te respecteren. Maar sommige moslims gaan verder dan dat en zeggen dat zij slachtoffer zijn van de Britse samenleving. Maar ik denk dat dat niet waar is. Veel mensen zijn dat gezeur met moslims beu en willen dat de moslims hun mond houden en gewoon doorgaan met hun leven en niet over van alles buikpijn krijgen.

Maar omdat we in een liberale democratie leven en daarom een bepaalde dubbele moraal te handhaven hebben, wordt je altijd van islamofobie beschuldigt als je kritiek op de islam uit. Islamofobie is een misleidend woord dat gericht is om een legitieme mening af te schilderen als een misdaad. Sommige moslims, zo lijkt het, zijn over bepaalde dingen permanent beledigd, maar als een meisje wordt vermoord omdat de eer van haar geesteszieke familie is aangetast, kijken zij allemaal de andere kant op.
Ze houden ons voor dat de islam een godsdienst van vrede is, maar al het islamitisch leesvoer wijst op een godsdienst van oorlog. Het heilige boek roept moslims op om de wereld te veroveren en iedereen aan de regels van hun God te onderwerpen. Als de islam het voor het zeggen zou hebben, behoorde verkiezingen tot het verleden met een barbaars leven uit een ver verleden.

Sommige mensen zijn zeer enthousiast om de islamitische boodschap over te brengen, in het bijzonder de islamitische geestelijken die als luidruchtige stemmingmakers, zelfmoordenaars als glorieuze martelaren de hemel in prijzen. Toch vreemd dat zij zichzelf niet opblazen voor de glorie van God, maar wel gemotiveerd zijn om deze specifieke eer op anderen over te dragen. Ondanks de garantie van al die overheerlijke maagden die in de hemel op hen wachten, zijn deze geestelijken dermate verdacht onzelfzuchtig dat zij altijd wel mensen vinden die het meer verdienen dan zij.

Ook denk ik dat moslimvrouwen in Groot-Brittannië die hun gezicht bedekken, geestesziek zijn. Ik realiseer me dat in sommige delen van de wereld deze vrouwen eigenlijk geen andere keus hebben, onderdrukt door primitieve varkens wiens prestatie in het leven is om te worden geboren met een penis in de ene hand en een Koran in de andere.

Maar ik wil niet te hard over de islam oordelen en wel om twee redenen. Ten eerste wil ik me niet laten vermoorden door een hysterisch, zelfingenomen, tapijt- kauwende clown met stront als hersenen. Ten tweede denk ik dat we voor de islam een kanttekening moeten maken want we moeten niet vergeten dat de islam een vrij jonge religie is, dus misschien gaan ze gewoon door een moeilijke fase van eigenzinnigheid, overtuigt van zichzelf en denkend alle antwoorden te weten. Maar ik weet zeker dat zij zich zullen ontwikkelen.

Over jaren zullen de intelligente moslims met schaamte en schande terugkijken op deze primitieve jihadistische onzin, zoals de Duitsers terugkijken op het nazi-tijdperk. Maar ik denk dat elke religie die om welke reden dan ook wraak en vergelding eist, helemaal geen religie is maar een ziekte en moet ook als zodanig behandeld worden.
Vrede. En dat bedoel ik van harte.

Condell