Deze ideologie herdefiniëren

De islam is een cult. We moeten deze ideologie herdefiniëren voor wat het is. Heidense culten zijn geen religies.

door Ibn Sufi-al-Kitab

Mohammad gerechtvaardigde willekeurige massamoorden met zijn religie als excuus.

Een cult is geen religie. En daarom is de islam ten onrechte bestempelt als een religie omdat het in de koran wemelt naar verwijzingen naar niet-moslims die verbrandt en gedood moeten worden. Meer dan 50% van de koran bestaat uit het misprijzen van niet-moslims. De islam moet worden herzien en in de context van een cult worden geplaatst, in de hoop beter om te kunnen gaan met haar anti-beschavingstandpunten. Standpunten waarbij de islam als ideologie, de religie, staat en individu samenvoegt tot een verdorven heidense cult.

De islam definiëren als een cult ergert de multi-culti aanhangers, de culturele marxisten en de zichzelf hatende westerse idioten. Deze zelfde mensen demoniseren meestal het christendom en jodendom, daartegenover juichen zij om onverklaarbare redenen de maancult van Mekka toe.

De geschiedenis van de islam is natuurlijk gebaseerd op een mengsel van Arabische cult praktijken uit het stenen tijdperk, Assyro-Babylonische mystiek en maangod verering. Geen serieuze studie van het pre-Mohammedaanse-Arabië, noch van de islam rituelen, gebeden, afgod aanbiddingen [met inbegrip van een zwarte steen], en pelgrimage kunnen deze feiten ontkennen.

De belangrijkste facetten van een cult zijn:

Hemelse aanbidding.
Het centrum van de werkelijkheid en van het menselijk bestaan ligt buiten het individu en wordt buiten onze waarneming beheerd door hemelse krachten.
Geen vrije wil.
Islam ontkent de vrije wil. De Koran en de hadiths bevestigen dit. De mens is een waardeloos ‘vorm van sperma’ [in de woorden van de koran], en men heeft geen vrije wil.
Verering van de belangrijkste persoon op aarde.
Dit kan zich manifesteren in de verering van een vergoddelijkt mens, of de verering van een ‘perfect’ mens als ‘middel’ voor het aanbidden van een hemellichaam. Mohammed is door moslims karakteriseert als de grootste mens in de geschiedenis, een man die werd gekozen door de maangod hub’allah om de mensheid tot Allah [de ware] te leiden in een perfecte samenleving.
Een denksysteem dat onveranderlijk is.
De woorden van de ‘perfecte’ mens kunnen niet worden aangevochten. Ook kan de door de grote man wettelijk opgelegde ideeën, gegenereerd door het hemelse object van aanbidding, nooit worden gewijzigd. Zowel de grote man als zijn woorden zijn voor eeuwig waar en glorieus en kunnen nooit worden verbetert.
Rituelen.
Mensen hebben geen vrije wil en moeten daarom hun leven ritualiseren middels aanbidding, herdenkingen en vieringen zoals beschreven in het boek van de ‘perfecte’ mens. De rituelen worden gepraktiseerd om het hemelse object te behagen. Als u afwijkt van de rituelen wordt u gestraft door de gemeenschap.
Onwetendheid.
De cult presteert het beste wanneer haar leden irrationeel en onwetend zijn. Gehoorzaamheid en ritueel gedrag kan het beste worden gehandhaafd wanneer de leden ongeschoold zijn, en dus in hun lethargische onwetendheid niet het mechanisme of de prikkel hebben om te ondervragen of te onderzoeken.
Hiërarchisch.
De cult wordt langs een strikte hiërarchie uitgevoerd. In de islam staan witte uitziende Quraysh Arabieren bovenaan. Aan de onderkant bevinden zich zwarten, vrouwen, slaven en Joden.
Persoonsbenaming.
Culten verdelen de wereld in tweeën. De ‘goede’ mensen zijn leden van de cult. Ze hebben de zegen van de hemelse god. De ‘slechte’ mens wordt door de cult verworpen en bestreden. In de woorden van de Koran zijn deze mensen huichelaars, kwaadaardig, dom, eigenzinnige, slecht geïnformeerd, in conflict met satan en moeten noodgedwongen worden geweerd, bevochten, gedood, vernederd en bestraft.
Universaliteit.
Veel heidense culten belijden dat zij de wereld zullen regeren. De culten van Chinghis Khan, Hitler, Lenin en andere premoderne fascisten verkondigden dezelfde doelstelling. De islam is niet anders. De maangod eist dat de wereld in zijn naam wordt veroverd. Moslims eerste plicht is het verspreiden van de islam om de hele wereld te veroveren. Moslims zijn in de eerste plaats moslims, stam of nationaliteit komt op de tweede plaats.
Gewelddadig.
Culten neigen naar geweld. Verstoken van rationaliteit en de gouden regel, zullen zij met kracht hun doelen willen bereiken. De ambitie van een cult is meestal om de wereld te regeren. Geweld werd door Mohammed gebruikt om de islam te verspreiden. Dit concept heeft de cult van Mekka nooit verlaten.
Gewend aan verandering.
Culten eindigen om vele redenen. De politieke economie stagneert.
Het tijdperk van overvallen en plunderingen moeten altijd een keer eindigen.
Innovatie en op zichzelf gerichte politieke economieën zijn onmogelijk waar culten regeren. Er is gewoon niet voldoende vrije wil, energie en intelligentie om vanuit een hersenloze cultuur van cult-verering een dynamiek te genereren die nodig is voor een moderne politieke economie, Zij zullen de schuld van hun verarming op anderen schuiven [de Joden, de Amerikanen, van Burger King enz.]. Maar de oorzaak ligt in de tekortkomingen van de cult zelf.

Culten zijn gevaarlijk. Zij hebben niets met de betere aspecten van de westerse normen en waarden. Als islam terecht als een cult en niet als een religie wordt gezien, zal de algemene perceptie van moslims en hun groepering een ingrijpende verbeterde verandering ondergaan. Aan moslims zullen voor de hand liggende vragen worden gesteld.

-Waarom behoort u tot een gewelddadige cult dat betrekking heeft op vrouwen -en Jodenhaat?
-Waarom leest u een boek over racisme en overheersing.
-Waarom ondersteunen jullie een beweging die verlangt om de wereld te controleren, maar niets anders genereert dan politiek economische ellende voor nationale staten en hun burgers.
-Waarom ritualiseert u uw leven?
-Waarom slacht u dieren op de grofste manier voortkomend uit het stenen tijdperk?
-Waarom kust u stenen?
-Waarom gooit u stenen naar zogenaamde duivels?
-Waarom bent u van mening dat een maangod Hub’Allah een ‘God’ is?

Hoop dat wanneer de islam wordt aanvaard als een cult, het zal eindigen in het westen. Dat zou het beste zijn.
[ Cult naar Engelse betekenis ]