Wie is er bang voor vrijheid van meningsuiting

Door Pat Condell,

Onlangs was één van mijn video’s door YouTube gecensureerd nadat het als kwaadwillig werd aangeduid door mensen die bang zijn voor de vrijheid van meningsuiting. En laatste werd mijn website drie keer getroffen door een aanval. Hoe vleiend. Hoe bemoedigend. Het is duidelijk dat ik iets goeds doe. Uiteraard weet ik niet wie er verantwoordelijk voor zijn maar dat is het voordeel van de laffe anonimiteit. Evenmin weet ik of er iets specifieks was waartegen zij bezwaar hadden, zoals mijn steun voor democratie of vrijheid van meningsuiting of rechten voor vrouwen, homorechten, of andere waarden van beschaving die op dit moment bedreigd worden door een zekere intolerante ideologie uit het bronzen tijdperk die zich voordoet als een godsdienst maar waarvan ik de naam niet zal noemen omdat ik de gevoelens van hen niet wil kwetsen of beledigen.

Maar degenen die hier verantwoordelijk voor waren, wil ik bedanken voor de enorme dienst die zij mij bewezen hebben. Want, en dit is eigenlijk wel grappig, ik was net aan het overwegen om hier een tijdje mee te stoppen en geen video’s meer te maken, maar jullie tijdig ingrijpen heeft me het duwtje in de rug gegeven die ik nodig had om mijn vastberadenheid en toewijding te versterken om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen tegen intolerante morele holbewoners zoals jullie. Sterker nog, jullie positieve bijdragen in deze zaak is zo groot dat ik deze publiekelijk wil bedanken. Dat lijkt mij op zijn plaats.

Maar dat is nog niet alles wat jullie hebben gedaan. Jullie anonieme lafheid is een geschenk dat blijft geven want door de wereld te laten zien dat jullie bang zijn voor wat ik zeg, helpen jullie ons eraan te herinneren hoe waardevol, hoe broos, hoe essentieel vrijheid van meningsuiting is richting een hatelijke, giftige, onvrije mentaliteit die geen enkele vorm van intelligentie zou kunnen rechtvaardigen.

Mensen zoals jullie, bekrompen censuurgeesten met een beperkt denkkader doen meer dan wie ook ons sterken in ons idee dat vrije meningsuiting de hoeksteen van onze beschaving is. Het doet ons beseffen dat het in volle omvang en zonder compromis bewaakt en verdedigt moet worden zonder er ooit een centimeter aan toe te geven.
Ik dank jullie daarvoor en ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Vrede.

Pat Condell