Wie of wat is Allah

Wie Mohammed gehoorzaamd, gehoorzaamd Allah, en wie dat niet doet
is niet langer beschermd [tegen vervolging en geweld enz]
Koran 4:80

En het past een gelovige niet, dat wanneer Allah en Zijn Boodschapper over een zaak hebben beslist, om dan een andere keuze te maken. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.
Koran 33:36

Als iemand zich tegen de Boodschapper verzet of tegenspreekt, We zullen hem in de hel verbranden!
Koran 4: 115

Degenen die de Boodschapper van Allah ergert, zullen een pijnlijke straf krijgen
Koran 9:61

Het betaamt de gelovige niet, dat wanneer Allah en Zijn Boodschapper over een zaak hebben beslist, dat zij nog een andere keuze hebben.
Koran 33:36

Het enige gezegde van de getrouwe gelovigen is dat ze zeggen: “We horen en we gehoorzamen”
Koran 24:51

Allah heeft je veel buit beloofd die je zult vangen
Koran 48:20

En weet dat welke buit je (Mohammed) ook mag veroveren, een vijfde daarvan toebehoort aan Allah en de Boodschapper
Koran 8:41

O profeet (Mohammed)! Voorwaar, Wij hebben u uw vrouwen geoorloofd, en die vrouwelijke slaven die Allah u als oorlogsbuit heeft gegeven.
Koran 33:50 ..

en elke gelovige vrouw als ze zichzelf de profeet aanbiedt. Een voorrecht alleen voor de profeet, niet voor de rest van de gelovigen
Koran 33:50

O vrouwen van de profeet! Wie van jullie ook illegale geslachtsgemeenschap pleegt, de kwelling voor haar zal worden verdubbeld
Koran 33:30

Ze vragen jou (O Muhammad SAW) over de oorlogsbuit. Zeg: “De buit is voor Allah en de Boodschapper.”
Koran 33:53

Wie denkt dat Allah Mohammed niet zal helpen, laat hem een ​​touw naar het plafond strekken en zichzelf afsnijden
Koran 22:15

3:32

3:86

3;132

4:14

4:100

8:1 oorlogsbuit

 


 

Allah is gefingeerde waanzin.

door Ibn Soefi-al-Kitab

Allah werd een geraffineerde bron van ‘openbaringen’ dat Mohammed een schijnreden gaf om te moorden, verkrachten, onderdrukken of vrij te doen wat hem uitkomt. Dankzij zijn ”openbaringen” werd de islam een totalitaire macht.

Mohammed werd een militaire dictator met Allah als luitenant. Belangrijk is dat er in de koran staat, dat zonder Mohammed, Allah nooit het universum geschapen zou hebben! De gebeden bevestigen de samensmelting van Mohammed en Allah. Mohammed is nu God.

Wat een deal. Mohammed die duidelijk krankzinnig was, had ‘visioenen’ en was in gesprek met Allah die zijn profeetschap bevestigde, hem handige openbaringen bezorgde en enkel zijn belang ondersteunde.

Nog erger voor moslims is hoe Allah in de koran afgebeeld wordt. Boos, sluw, wraakzuchtig, hatelijk, onverdraagzaam, onkenbaar, obscuur, omslachtig, tegenstrijdig en bloeddorstig. Al deze kenmerken weerspiegelen Mohammeds eigen mentale gesteldheid. Allah is onkenbaar omdat Allah, Mohammeds psyche en innerlijke zelf is. Hij wordt onthouden van toetsing en onderzoek omdat Allah een gevolg is van Mohammeds eigen opgeblazen ego en mentaal ziekelijke projectie. Allah kan niet begrepen worden omdat deze God een uitvinding is van een psychopaat.

Het bovenstaande is waar en wordt weerspiegeld in de 99 verschillende namen voor Allah, die Mohammed aan moslims vertelde deze namen niet te vergeten; als je alle 99 namen zou kunnen onthouden dan ga je volgens Mohammed naar het paradijs. Maar kijk eens naar deze namen van Allah. Velen zijn gemeen en kwaadaardig:

Al-Jabbar (De Alleenheerser),
Al-Qahhar (De Onweerstaanbare),
Al-Khafid (De Vernederaar),
Al-Mudhell (De Onteerder),
Al-Mumit (De Dood Gever),
Al-Muntaqim (De Wreker),
Ad-Darr (Schepper van het Kwaad),
Khairul Makirin (De Beste Bedrieger)
Al-Warith (De Begunstigde).

Dit zijn niet de goddelijke eigenschappen, maar de geaardheid van Mohammed zelf.
In feite is deze God, net als zijn schepper Mohammed, erg wreed. Allah vertrouwt anderen niet, noch is hij zelf betrouwbaar. De koran beschrijft Allah als de beste bedrieger en leugenaar. De koran noemt Allah ook  “al-Makr” [misleider/bedrieger/intrigant ). In feite is Allah de beste Makr op aarde.

Mohammed dacht voortdurend dat hij onder toezicht van Allah stond.

  • Inderdaad, uw Heer is altijd waakzaam. (Koran: 89.14).
  • Wie ziet u als u opstaat of wie ziet u als u zich ter aarde stort [in aanbidding]. (Koran: 26,218-9).

Allah is zo wreed dat Hij ervan houdt dat mensen bang voor hem zijn. Mohammed stelde liefde en angst gelijk.

  • Al wie vreest de barmhartige in het verborgene, komt met een berouwvol hart. (Koran: 50.33).

Het is duidelijk dat we weten wie Allah echt is. Het is natuurlijk Mohammed zelf. Hij is de God, de Heer, de Ilah, de vervanger van Hub’Al, Yaweh en Christus. Hij is de grote ‘kenner’ van alle dingen. Mohammed is God. Zoals het gaat met alle culten; de oprichter en leider transformeert zeer snel en gemakkelijk van een nederige boodschapper van goddelijke verklaringen naar een God in eigen persoon. Dit is niet ongebruikelijk of opmerkelijk. De trieste werkelijkheid is dat er weinig of geen moslims zijn die zich afvragen wie deze Mohammed of Allah in werkelijkheid is.