Haatzaaiende Koranverzen

Door Ibn Sufi al Kitab.


Islamo-Arabische apologisten met inbegrip van de media zouden eerst de koran moeten lezen alvorens er een mening over te hebben. Volgens de ‘haatzaai normen’ van Europa en Canada zit de koran eigenlijk vol met haatdragende taal. Autoritair, racistisch, staat open voor geweld, denigrerend naar vrouwen, Joden, christenen en homo’s. Maar toch blijven de hersenloze academici, plutocraten en media ons eraan herinneren dat de koran heilig en goed is.

De koran is een verbazingwekkend slecht geschreven document en staat model voor de lage Arabische beschaving – helaas overgebracht naar 1,5 miljard mensen. De koran is ongeorganiseerd, het is razen en tieren, onlogisch, leugenachtig, geplagieerd, gewelddadig, onjuist en belachelijk onsamenhangend. Het is een uiteenzetting van het Arabisch imperialisme om stammen, volkeren en rijken aan de Mekkaanse maangod te onderwerpen. Er is geen gouden regel, geen ideeën over liefde, geen tolerantie, geen liefdadigheid naar anders denkenden, geen keuzevrijheid of de liefde/vreugde voor het leven.

Nogmaals, de koran herbergt een vermoeiende obsessie voor onderwerping aan een kille afstandelijke Arabische God. Dat is het.

Maar hoe zit het dan met die haatdragende taal in de koran? De koran is zoals men het in Europa zouden definiëren een tirade van haatdragende taal. Wanneer kritiek is gericht op een groep en deze kritiek aanzet tot haat en geweld dan staat deze kritiek gelijk aan haatzaaien. De koran voldoet hieraan. De koran zaait haat in bijna elk hoofdstuk. Waarom is er geen vervolging tegen deze islamitische doctrine? Waarom geen vervolging tegen islamitische leiders, mullahs, en politieke activisten in westerse landen die met inbegrip van de sharia-wetgeving de koran omhelzen en haar volledig goedkeuren?

Homo’s, vrouwen, niet-Arabieren, niet-moslims, christenen en Joden worden in de koran bedreigt met de dood, worden geïntimideerd om zich te bekeren en zijn doelwit om als tweederangs burger [dhimmi status] vernederd te worden. Lees de koran !


Soera 2:
191. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben
uitgedreven want oproer en onderdrukking is erger dan doden;


216. Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij
tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl
het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.


Soera 3:
12. Zeg tot de ongelovigen: “Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden
verzameld, dit is een kwade rustplaats.


Soera 4:
34…. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en
laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen,
zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.


Soera 5:

33. De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde [= ongehoorzaamheid] in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.


Dit zijn slechts een paar verzen uit de eerste pagina’s van de koran. Koop het boek, sla het open op een willekeurige pagina en u vind vergelijkbare verzen zoals hierboven weergegeven. En waarom deze haatzaaiende taal niet gebruiken als bewijs tegen de verdedigers van deze ideolgie tijdens rechtzaken waar diegene die de waarheid spreken terecht moeten staan?
De islam is geen geloof. Het is geen religie. Evenmin is de koran een heilige boek. Het is niet door god gegeven. De islam is een imperialistisch project met de koran als gereedschap. Het beschermen van de islam is niet intelligent, menslievend of deugdzaam. Het is ronduit dom. 1400 Jaar lang hebben moslims gevochten tegen de ‘ander’ in de hoop deze planeet te domineren. Dat is de bezielende factor van de islam en de koran. Wereldoverheersing.

Western-civilisation.com