Het militaire karakter van moskeeën

erdogan 33

De politieke overtuigingen en wetten van de islam roepen op tot de omverwerping van westerse constituties en door ons mensen gemaakte rechtspraak, en dus roept het op tot een staatsgreep op onze regering, wat per definitie opruiing en landverraad betekent.

De islamitische leerstellingen streven desnoods met geweld [coup] naar een staatsomwenteling van westerse democratieën — de beschermers van  vrijheid van godsdienst en mensenrechten:


Afscheidsrede van Mohammed, 632 na Chr.

”Ik werd bevolen om alle mensen te bevechten totdat zij zeggen: ‘Er is geen god dan Allah.


”Hadith Sahih Bukhari 4:52:196“

Ik heb de opdracht gekregen om te vechten tegen mensen totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah.”


Hadith Sahih Bukhari 1:3:125

”Hij die zo vecht dat de islam superieur wordt, vecht voor de zaak van Allah.”


Hadith Sahih Bukhari 3:46:694

”Ik vroeg de Profeet, ‘Wat is de beste daad?’ Hij antwoordde: ‘Om te geloven in Allah en te vechten voor Zijn zaak.


Hadith Sahih Bukhari 6:60: 40

“En bestrijdt hen, totdat er geen tegenstand meer is (dat wil zeggen, dat niemand anders dan Allah aanbeden wordt)”.


Koran 3.151

“Spoedig zullen wij angst in de harten van de ongelovigen werpen.”


Koran 8:12

“Ik boezem ontzag in de harten van de niet-moslims. Sla daarom hun hoofden en al hun vingertoppen eraf.”


Koran 8:60

”En maak alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”


De koran is de grondwet van de islam en volledig tegengesteld aan de grondwet van het Westen met zijn mensenrechten en vrijheden. Volgens de islam en de moslims is de koran de vlekkeloze en onvergankelijk wet van God. Terwijl de door mensen in het Westen gemaakte grondwet, gebaseerd op de gulden [of gouden] regel niet volmaakt is en daarom onzuiver is.

  • In een moskee wordt de superioriteit van de moslims over de niet-moslims verkondigt.
  • In een moskee worden desnoods gewelddadige en haatzaaiende sharia-wetten gepropageerd.
  • De moskee kan een ontmoetingsplek zijn voor strijders, voor het smeden van jihadistische plannen.
  • De moskee kan een kazerne zijn waar rekruten opgehitst worden met anti-christelijke, anti-joodse erediensten.
  • De moskee kan als commando centra dienen waar de imam als generaal, na het vrijdaggebed zijn soldaten oproept op straat rellen te schoppen of nog erger, dood en verderf te zaaien.

De westerse grondwet is de antithese van de koran. Moslims vinden dus dat zij niet de plicht hebben om aan deze westerse grondwet te gehoorzamen.
Een moskee in het Westen is een commando en controle centrum van een buitenlandse politieke en militaire staat die tot doel heeft onze regering omver te werpen.
De aangestelde buitenlandse imam voor een moskee is een politieke en militaire vertegenwoordiger van een buitenlandse staat die [indirect] kan oproepen tot de omverwerping van het Westen.
De grondwet in het Westen bieden specifieke strafrechtelijke sancties wegens opruiing en landverraad. Deze wetten zijn niet alleen van toepassing op diegene die pleiten en oproepen voor het omverwerpen van onze grondwet en regering. Zij zijn ook van toepassing op iedereen die “steun of comfort” geven aan dergelijke vijanden van het Westen.

Ook mensen die zich met dit doel willen organiseren zijn strafbaar. Dit soort organisaties versterken zich door het rekruteren van nieuwe leden, het vormen van nieuwe afdelingen, het hergroeperen of uitbreiding van bestaande broederschappen of organisaties. Moskeeën zijn dergelijke organisaties.

wwwexministerorg